سبک زندگی

سوالات متن درس چهارم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 4 چهار آینده روشن دین و زندگی پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس چهارم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۴ چهارم آینده روشن کتاب دینی ۱ دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب تدبر ، اندیشه و تحقیق و فعالیت های درس چهارم دینی دهم

سوالات متن درس چهارم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس چهارم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 4 چهارم دینی دهم با جواب

نمونه سوالات متن درس چهارم دینی دهم :

۱) آیا پیامبران الهی، تنها امکانِ وجود جهان دیگر را اثبات میکردند؟

پاسخ: خیر، بلکه با استدلال های فراوان وجود آن را «ضروری» می دانستند.

۲) آیا دنیای کنونی، پاسخگوی بقا و جاودانگی و کمالات نامحدود است؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، دنیا و عمر محدود انسان ها پاسخ گوی این گونه خواسته ها نیست، بنابراین، باید جای دیگری باشد که انسان به خواسته هایش برسد. اگر بعد از این دنیا، زندگی ای نباشد، در این صورت باید گفت: خداوند گرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدی است، نابود می کند! که البته آن گاه با حکمت الهی، سازگار نیست. (محال است که خدا چنین کاری انجام دهد، چون حکیم است.)

۳) قانون عقلی: «دفع خطر احتمالی، لازم است» را با مثال توضیح دهید.

پاسخ: نگاهی کوتاه به زندگی روزمره انسانها نشان میدهد که، انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی میکند جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید، بگریزد. در چنین شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغگو، که در شرایط عادی گفتi او برایمان اعتباری ندارد، به ما خبری بدهد؛ مثلاً خبر از وجود سمی در غذای ما دهد، این اعلام خطر را نادیده نمیگیریم و احتیاط میکنیم. همۀ ما در اینگونه موارد از یک قانون «عقلی» پیروی می کنیم که می گوید: دفع خطر احتمالی، لازم است.

۴) آیا خداوند، فقط تمایلات و گرایش هایی را در موجودات قرار داده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، بلکه پاسخ مناسب را هم پیشبینی کرده است؛ به طور مثال، در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی حیوانات، آب و غذا را آفریده تا بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را برطرف کنند.

۵) عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ چه کسانی بوده اند؟

پاسخ: پیامبران

۶) چه کسانی در طول تاریخ، با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر دادهاند و نسبت به آن هشدار داده اند؟

پاسخ: پیامبران

۷) همۀ پیامبران پس از «ایمان به خدا»، چه چیزی را مطرح کرده اند؟

پاسخ: ایمان به آخرت

۸) همه پیامبران الهی، چه چیزی را لازمه «ایمان به خدا» دانسته اند؟

پاسخ: ایمان به آخرت

۹) به چه کسی «حکیم» گفته می شود؟

پاسخ: کسی که «کارهایش هدفمند» است و به «نتایج صحیح و درست» منتهی می شود.

۱۰) آیا قرآن کریم، تنها به خبر دادن از « آخرت » قناعت کرده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با «دلیل» و «برهان» آن را ثابت کرده است.

۱۱) استدلال های قرآن کریم، که بر « ضرورت معاد » دلالت دارند را فقط نام ببرید.

پاسخ: ۱) حکمت الهی ۲) عدل الهی

۱۲) استدلال هایی که بر «امکان معاد» دلالت دارند را فقط نام ببرید.

پاسخ: ۱) اشاره به پیدایش نخستین انسان.
۲) اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان.
۳) اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت.

۱۳) یکی از دلایل اثبات «امکان معاد» در قرآن کریم، «اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت است»، آن را توضیح دهید.

پاسخ: در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ به عنوان یک جریان رایج در جهان طبیعت معرفی شده است و از کسانی که با ناباوری به «معاد» نگاه می کنند می خواهد تا به مطالعۀ جریان همیشگی تبدیل زندگی به مرگ و بالعکس، در طبیعت بپردازند تا این مسئله را بهتر درک کنند. فرا رسیدن «بهار»، رستاخیز طبیعت است که نمونهای از رستاخیز عظیم نیز هست.

۱۴) قرآن کریم، یکی از انگیزه های انکار معاد را چه چیزی معرفی کرده است و چرا دلایل و شواهد بر اثبات آن می آورد؟

پاسخ: نشناختن قدرت خدا – تا نشان دهد که معاد، امری «ممکن» و «شدنی» است و خداوند بر انجام آن تواناست.

۱۵)

پاسخ:

۱۶) یکی از دلایل اثبات «امکان معاد» در قرآن کریم، « اشاره به پیدایش نخستین انسان است » آن را توضیح دهید.

پاسخ: در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش نخستین انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش آن را تذکّر میدهد. در این آیات بیان میشود که همانگونه خداوند، قادر است انسان را از آغاز خلق کند، میتواند، بار دیگر نیز او را زنده کند. آیات شریفۀ 78 و 79 ، پس اشاره به این موضوع دارند.

۱۷) با توجه به داستان «تو صد سال است که اینجا هستی، به الاغی که سوارش بودی و غذایی که همراه داشتی، نگاه کن و ببین چگونه الاغ پوسیده و متلاشی شده، اما غذایت پس از صد سال مانده و فاسد نشده است. و اینک ببین که خداوند چگونه اعضای پوسیده و متلاشی شده الاغ را دوباره جمع آوری و زنده می کند.»
به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) داستان بالا درباره کدام پیامبر الهی است؟

پاسخ: عزیر نبی (ع)

ب) داستان درباره امکان معاد است یا ضرورت آن؟

پاسخ: امکان معاد

ج) موضوع آن، چیست؟

پاسخ: اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان

د) عزیر نبی(ع)، پس از مشاهده کردن زنده شدن دوباره الاغ خود به چشم، چه گفت؟

پاسخ: می دانم که خداوند بر هر کاری تواناست.

۱۸) یکی از دلایل اثبات «امکان معاد» در قرآن کریم،« اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان است » آن را توضیح دهید.

پاسخ: قرآن کریم برای این که قدرت خدا را به صورت محسوس تری در این زمینه نشان دهد، ماجراهایی را نقل میکند که در آنها به اراده خداوند، مردگانی زنده شده اند. از آن جمله میتوان به ماجرای « عزیر نبی» اشاره کرد: «عزیر (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود. او در سفری از کنار روستای ویرانی عبور میکرد. استخوانهای متلاشی و پوسیده ساکنان آن روستا از لابه لای خرابه ها پیدا بود. با دیدن این استخوانها این سـؤال در ذهن عزیر (ع) شکل گرفت که به راستی خداوند اینها را پس از مرگ زنده می کند؟ خداوند، جان وی را در همان دم گرفت و بعد از گذشت 100 سال، دوباره او را زنده کرد. » سپس خطاب به او گفت: « ای عزیر، چه مدت در این بیابان خوابیده ای؟ عزیر گفت: یک روز یا نصف روز … »

۱۹) با توجه به آیۀ ۹ ،فاطر «خداست که بادها را میفرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان {وسیله} پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز چنین است.» به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آیۀ شریفه، مربوط به امکان معاد است یا ضرورت آن؟

پاسخ: امکان معاد

ب) به کدام موضوع اشاره دارد؟

پاسخ: اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت

۲۰) عبارت « و برای ما مثَلی زد، در حالیکه آفرینش نخستین خود را فراموش کرده است، گفت: کیست که این استخوانهای پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی، داناست. »؛ استدلال بر « امکان » معاد دارد یا « ضرورت » آن؟ و به کدام موضوع اشاره دارد؟

پاسخ: «امکان معاد» ؛ اشاره به «پیدایش نخستین انسان» دارد.

ادامه سوالات متن درس چهارم دینی دهم :

۲۱) آیا قرآن کریم، فقط امکان معاد را قبول دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، نه تنها معاد را امری ممکن می داند، بلکه وقوع آن را نیز امری «ضروری» و واقع نشدن آن را امری «محال» و «ناروا» معرفی می کند.

۲۲) یکی از دلایلی که سبب می شود عده ای دست به «انکار معاد» بزنند، چیست؟

پاسخ: این است که چنان واقعه بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود خود میسنجند و چون آن را امری بسیار بعید مییابند، به انکار آن میپردازند. حال آن که، بعید بودن چیزی برای انسان هرگز دلیل بر غیر ممکن بودن آن نیست.

۲۳) خداوند متعال به خاطر دارا بودن کدام صفت، کار «بیهوده» و «عبث» نمی کند؟ چرا؟

پاسخ: «حکیم»؛ زیرا کار عبث و بیهوده از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد و این صفات در خداوند، راه ندارد. خداوند حکیم، هر موجودی را برای هدف شایسته ای خلق می کند و امکانات رسیدن به آن هدف را هم به او عطا می کند.

۲۴) استدلال های قرآن کریم برای اثبات وقوع قیامت را میتوان به چند دسته اصلی تقسیم کرد؟

پاسخ: می توان آنها را به «دو» دسته اصلی تقسیم کرد:
دسته اول: استدلال هایی که «امکان» معاد را ثابت می کنند و آن را از حالت امری بعید و غیر ممکن خارج می سازند.

۲۵) چرا هر انسانی از نابودی، گریزان است؟

پاسخ: زیرا هر انسانی گرایش به « بقا » و « جاودانگی » دارد و بسیاری از کارهای خود را برای حفظ بقای خود انجام میدهد. همچنین، هر انسانی خواستار همۀ کمالات و زیبایی هاست و این خواستن، هیچ حدی ندارد.

۲۶) مـوضوعـات آیۀ ۸۷، نسـاء « اللّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَیجمعنَّکُم إِلَى یومِ الْقیامۀِ لاَ ریب فیهومنْ أَصدقُ منَ اللّه حدیثًا »، را بنویسید.

پاسخ: بیانگر موضوعات زیر است؛
۱) غیر از خداوند، خدایی وجود ندارد.
۲) قطعاً خداوند، همۀ انسانها را در روز قیامت جمع خواهد کرد.
۳) شکّی در وقوع قیامت نیست.
۴) کسی راستگوتر از خداوند، نیست.

۲۷) آیۀ ۱۱۵ ،سوره مـؤمنـون « أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاکُم عبثًا وأَنَّکُم إِلَینَا لَا تُرْجعونَ » درباره چه موضوعی است؟ توضیح دهید.

پاسخ: ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی »؛ اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود ما قرار داده است، خاک شویم و معادی هم نباشد، این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن این استعدادها و سرمایه ها در درون ما، چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا خاک بودیم، پس دلیل این آمدن و رفتن چه بود؟ آیا بر این اساس آفرینش انسان و جهان بی هدف و عبث نخواهد بود؟

۲۸) دفع خطر احتمالی، لازم است. » چگونه قاعده ای است؟

پاسخ: عقلی

۲۹) چرا زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق « عدالت الهی » به طور کامل را نمی دهد؟

پاسخ: زیرا؛ الف) پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان پذیر نیست. همچنین پاداش کسی که کارهای نیک فراوانی دارد و به جمع زیادی از انسانها خدمت کرده است، با توجه به عمر پاداش کسی که کارهای نیک فراوانی دارد و به جمع زیادی از انسانها خدمت کرده است، با توجه به عمر محدودی که دارد، میسر نیست.

ب) مجازات بسیاری از کسانی که به دیگران ظلم و ستم کرده اند، در این دنیا عملی نیست. برای مثال، مجازات کسی کـه افرادی را به قتل رسانده یا مانع رشد استعدادهای بسیاری از انسانها شده است، در این جهان ممکن نیست و اگر جهان دیگری نباشد، که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم  را بستاند، بر نظام عادلانه خداوند، ایراد وارد می شود.

۳۰) ضرورت معاد بر اساس « عدل الهی » را توضیح دهید.

پاسخ: «عدل» یکی از صفات الهی است. خداوند، «عادل» است و جهان را بر «عدل» استوار ساخته است. زندگی انسانها نیز داخل این نظام «عادلانه» قرار دارد؛ از این رو، خداوند وعده داده است که هر کس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند. اما زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق «عدالت الهی» به طور کامل را نمی دهد.

۳۱) پیامبران الهی، تنها امکان وجود جهان دیگر را اثبات می کردند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۲) در قرآن کریم، بعد از یکتا پرستی، درباره هیچ موضوعی به اندازه معاد سخن گفته نشده است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۳) قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با دلیل و برهان آن را ثابت کرده است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۴) اگر به وجود آدمی توجه کنیم، می بینیم که خداوند انسان را به گونه ای آفریده که گرایش به بقا و جاودانگی ندارد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۵) در این عالم همه به پاداش یا کیفر تمام اعمال خود می رسند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۶) این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۷) پیامبران الهی، مرگ را گذرگاهی به سوی حیات برتر در جهان آخرت می دانند.

۳۸) دفع خطر احتمالی، لازم است. یک قاعده عقلی است.

۳۹) پیامبران عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند.

۴۰) قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند.

۴۱) قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند، بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری می داند.

۴۲) اگر جهان دیگری نباشد، که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را بستاند بر نظام عادلانه خداوند ایراد وارد می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس سوم دینی دهم

سوالات متن درس ۴ چهارم کتاب دینی دهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.