سبک زندگی

سوالات متن درس سوم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 3 سوم پنجره ای به روشنایی دین و زندگی پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس سوم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۳ سوم پنجره ای به روشنایی کتاب دینی ۱ دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت کلاسی و اندیشه و تحقیق درس سوم دینی دهم

سوالات متن درس سوم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس سوم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 3 سوم دینی دهم با جواب

نمونه سوالات متن درس سوم دینی دهم :

۱) استفاده از سرمایه هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده، «محدود» است یا «نامحدود»؟ چرا؟

پاسخ: «محدود»؛ زیرا با «مرگ» انسان، پایان می یابند.

۲) پیامدها و نتایج انکار معاد را بنویسید.

پاسخ: از پیامدهای مهم این نگرش برای انسانی که «گرایش به جاودانگی» دارد، این است که همین زندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش میشود؛ در نتیجه به یأس و نا اُمیدی دچار میشود و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد؛ از دیگران کناره میگیرد و به انواع بیماریهای «روحی» و «روانی» دچار می شود. گاهی نیز برای تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راه هایی قدم می گذارد که روز به روز بر سرگردانی و یأس او می افزاید.

۳) چه زمانی داستان زندگی انسان پایان اندوهناک دارد؟ بنویسید.

پاسخ: اگر یکباره با مرگ، راهی دیار فنا و نیستی شود.

۴) امام حسین (ع)، خطاب به یاران خود درباره «مرگ»، چه فرمود؟

پاسخ: فرمود: مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت و بهشت های پهناور و نعمتهای جاوید عبور می دهد. پس، کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل شود؟

۵) دقّت در آیات مربوط به « آفرینش انسان »، نشان میدهد که، انسان دارای چند بعد است؟ بنویسید.

پاسخ: دو بعد: ۱) بعد جسمانی
۲) بعد روحانی (غیر جسمانی)

۶) چرا خدا پرستان حقیقی از خداوند عمری طولانی می خواهند؟ توضیح دهید.

پاسخ: نترسیدن خدا پرستان حقیقی از مرگ، به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می کنند، بلکه از خداوند عمر طولانی میخواهند تا بتوانند در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به انسان ها، با اندوخته ای کامل تر خداوند را ملاقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.
از طرف دیگر، همین عامل سبب میشود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خداوند آسانتر شود و شجاعت به مرحلۀ عالی آن برسد و آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاری در راه خداوند، «ضروری» بـاشد انسان ها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی انسان ها را هموار کنند.

۷) چه کسانی، مرگ را پایان بخش دفتر زندگی انسان نمی پندارند؟ توضیح دهید.

پاسخ: «پیامبران الهی» و «پیروان آن ها»؛ آنان مرگ را، غروبی برای «جسم و تن» انسان و طلوعی درخشان تر برای «روح» وی می دانند یا پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک مرحلۀ هستی (دنیا) به هستی بالاتر (آخرت) منتقل می کند.

۸) چرا خدا پرستان حقیقی، مرگ را «ناگوار» نمی دانند؟

پاسخ: زیرا به آن دل نمی سپرند.(گر چه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند.)

۹) طبق فرمایش رسول خدا (ص)، باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟

پاسخ: آنان که فراوان به یاد مردگانند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

۱۰) ا توجه به عبارت قرآنی زیر، به سؤالات داده شده، پاسخ دهید:
«منْ آنَ بِاللّه والْیومِ الآخرِ وعملَ صالحا فَلاَ خَوف علَیهِم ولاَ هم یحزَنُونَ»

الف) آیه، به کدام پیامد دیدگاه معتقدان به معاد اشاره دارد؟ بنویسید.

پاسخ: پیامد اول یعنی خارج شدن زندگی انسان از بن بست و باز شدن پنجره روشنایی و امید به روی او و شور و نشاط و انگیزه فعالیت و کار، زندگی او را فرا می گیرد.

آیه را «ترجمه» کنید.

پاسخ: هر کس به خدا و روز معاد، ایمان آورد و کار نیکو کند پس نه ترسی بر ایشان است و نه اندوهگین خواهد شد.

۱۱) پیامدها و نتایج اعتقاد به معاد را بنویسید.

پاسخ: ۱) خارج شدن زندگی انسان از بن بست و باز شدن پنجره روشنایی و امید به روی او. ایجاد شور و نشاط و فراگیری انگیزه فعالیت و کار زندگی اش.
۲) انسان، دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آماده فداکاری در راه خداست.

۱۲) در کدام دیدگاه، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه است و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا مییابد؟ و کدام مطلب، روشنگر این دیدگاه است؟

پاسخ: دیدگاه معتقدان به معاد ؛ حدیث پیامبر اکرم (ص) که میفرمایند: النّاس نیام فَاذا ماتُوا انتَبهوا: مردم در این دنیا در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند. روشنگر این دیدگاه است.

۱۳) انسان معتقد به معاد چه ویژگی هایی دارد؟ بنویسید.

پاسخ: چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و همت خستگی ناپذیر است و از کار خود لذّت میبرد. او با تلاش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هر چه بیشتر در این راه گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.

به عبارت دیگر، انسان معتقد به معاد، می داند که هیچ یک از کارهای نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند. حتی اگر آن کارها به چشم کسی نیاید و نیز اطمینان دارد که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و نتواند حق خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در جهان دیگری، خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.

۱۴) رسول خدا (ص)، درباره اعتقاد به معاد چه می فرماید؟

پاسخ: برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای «بقا» آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.

۱۵) خدا پرستان حقیقی، مرگ را برای چه کسانی «ناگوار» و «هولناک» میدانند؟

پاسخ: آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا میبینند یا با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند.

۱۶) ویژگی های بعد «جسمانی» انسان را با بعد «روحانی» او، مقایسه نمایید.

پاسخ: «بعد جسمانی» مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تغییر و دگرگونی است و سرانجام فرسوده و متلاشی می شود. در مقابل، «بعد روحانی» و «غیر جسمانی» انسان، تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متلاشی نمی شود و بعد از مرگ بدن باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.

۱۷) زمانی که امام حسین (ع) در دو راهی « ذلّت» و « شهادت » قرار گرفت، و شهادت را برگزید، چه فرمودند؟ و به کدام پیامد اعتقاد به معاد مربوط میشود؟

پاسخ: من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.
پیامد دوم اعتقاد به معاد – یعنی؛ انسان، دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آماده فداکاری در راه خدا است. 

۱۸) انسان ها، معمولاً در برخورد با مرگ «دو دیدگاه» دارند؛ آنها را نام ببرید.

پاسخ: ۱)‌ اعتقاد به معاد
۲)‌ انکار معاد

۱۹) چرا گروهی از انسان ها، دنیای پس از مرگ را «انکار» می کنند؟

پاسخ: زیرا این دسته، برای انسان حقیقتی جز «جسم» و «تن» او قائل نیستند، با فرا رسیدن مرگ انسان و نابودی جسم او، پرونده او را برای همیشه می بندند.
در این دیدگاه، مرگ «پایان زندگی» است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته میشود و حیات او پایان مییابد و رهسپار نیستی و نابودی می گردد.

۲۰) از پرسش های فراگیری که در طول تاریخ، ذهن عموم انسانها را به خود مشغول کرده است، چیست؟

پاسخ: «چیستی مرگ» و «آینده انسان پس از آن».
۱) چه سرانجامی در انتظار انسان است؟
۲) آیا واقعاً پس از امروز، فردایی در کار است؟
۳) اگر فردایی وجود دارد، چگونه است؟

سوالات متن درس سوم دینی دهم :

۲۱) چرا دست های دیگر از منکران معاد، راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش می گیرند و خود را به هر کاری سرگرم می سازند؟

پاسخ: تا آینده تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.

۲۲) آیا آثار و پیامدهای منکران معاد، گرفتار افرادی که معاد را قبول دارند نیز می شود؟ توضیح دهید.

پاسخ: این اتّفاق گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به «ایمان» و «باور قلبی» تبدیل نشده است، می گیرد. این افراد به دلیل «فرو رفتن در هوس ها»، دنیا را معبود و هدف خود قرار میدهند و از یاد آخرت غافل میشوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونهای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.

۲۳) بُعد روحانی مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تجزیه و تحلیل است و سرانجام فرسوده و متلاشی می شود.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۴) قرآن کریم بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تاکید می کند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۵) پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی می پندارند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۶) در دیدگاه «انکار معاد» زندگی دنیوی هم چون خوابی کوتاه و گذرا بوده است و زندگی حقیقی در جهان دیگر آغاز می شود.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۷) در دیدگاه «اعتقاد به معاد» انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آماده فداکاری در راه خدا است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۸) طبق آیات قرآن کریم منکران معاد، مرگ را هلاکت و نیستی می پندارند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۹) دقت در آیات مربوط به آفرینش انسان، نشان می دهد که انسان دارای دو بُعد جسمانی و روحانی است.

۳۰) طبق حدیث پیامبر اکرم (ص) مردم [در این دنیا] در خوابند هنگامی که بمیرند بیدار می شوند.

۳۱) خداپرستان حقیقی معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا می بینند یا با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند.

۳۲) آثار و پیامدهای «انکار معاد» گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است؛ می گیرد.

۳۳) طبق آیات قرآن کریم اعتقاد منکران معاد بر پایه گمان است نه علم و یقیق.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم دینی دهم

سوالات متن درس ۳ سوم کتاب دینی دهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.