سبک زندگی

سوالات متن درس اول پیام های آسمانی نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 1 اول تو را چگونه بشناسم؟ هدیه و دینی نهم با جواب

سوالات متن درس اول پیام های آسمانی نهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۱ اول تو را چگونه بشناسم؟ کتاب پیام های آسمان پایه نهم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس اول پیام های آسمانی نهم

سوالات متن درس اول پیام های آسمانی نهم با جواب
سوالات متن درس اول پیام های آسمانی نهم با جواب

نمونه سوال های متن درس 1 اول پیام و دینی نهم با جواب

۱) صفت هایی را که در شعر اول درس به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید.

پاسخ: پاک – راهنما – یکتا – حکیم – عظیم – کریم – رحیم – عزیز – جلالی – سروری – نوری – سخایی – جودی

۲) این حدیث از کیست؟ «ما عَرَفناكَ حَقَّ مَعِرفَتكَ»

پاسخ: پیامبر

۳) راه های شناخت خداوند کدامند؟

پاسخ: تفکر در کتاب آسمانی – تفکر در کتاب خلقت

۴) قرآن کریم درباره صفات خداوند چه می فرماید؟

پاسخ: خداوند بر همه چیز آگاه است؛ او از آنچه در قلب ما می گذرد، از آنچه چشم های ما می بیند، و آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم، آگاه است.

۵) معنی و مفهوم آیه «ما عَرَفناكَ حَقَّ مَعِرفَتكَ» چیست؟

پاسخ: آنچنان که شایسته معرفت توست، تو را نشناختیم.

۶) معنی آیه «وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ» چیست؟

پاسخ: او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است.

۷) معنی آیه «وَ مَن یُشاقِّ اللّٰهَ فَانَّ اللّٰهَ شَدیدُ الِعقابِ» چیست؟

پاسخ: هر که با خدا دشمنی کند، بداند که خداوند به سختی عقوبت می کند.

۸) معنی آیه «اِنَّ اللّٰهَ لا یَظِلمُ النّاسَ شَیئًا وَ لٰکِنَّ النّاسَ اَنفُسَهُم یَظِلمونَ» چیست؟

پاسخ: خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه این مردمند که به خود ستم می کنند.

۹) معنی آیه «اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ» چیست؟

پاسخ: همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.

۱۰) تفکر در کتاب خلقت یعنی چه؟

پاسخ: یعنی از طریق آثار و نشانه های او که در سراسر جهان آفرینش متجلی است، به ویژگی های او پی ببریم.

۱۱) مفهوم شعر چیست؟ «برگ درختان سبز در نظر هوشیار – هر ورقش دفتری است معرفت کردگار»

پاسخ: تفکر در کتاب خلقت

۱۲) این جمله از کیست؟ «ما انسان ها همچون طفلی خردسال هستیم که وارد کتابخانه ای بزرگ می شود که همهٔ دیوارهای آن از زمین تا سقف با کتاب هایی به زبان های گوناگون پوشیده شده است.»

پاسخ: آلبرت اینشتین

۱۳) آیا می توان هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم، به خداوند متعال نسبت دهیم؟

پاسخ: خیر – فقط صفت های خوب نه صفت های بد

۱۴) آیا می توان خداوند را دارای جسم و محدود به زمان و مکان دانست؟

پاسخ: خیر – صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه می گیرد، در خدای متعادل نیست.

۱۵) صفاتی را که ویژهٔ ما مخلوقات است و نمی توان آنها را به خدا نسبت داد، بیان کنید.

پاسخ: جهل، ظلم، ضعف و جسمانی بودن، که همه نوعی نقص و کاستی است، در خدای متعال نیست؛ زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست.

۱۶) حمد به معنی چیست؟

پاسخ: ستایش

۱۷) الحمدللّٰه به معنی چیست؟

پاسخ: هر ستایش برای خداست.

۱۸) تسبیح به معنی چیست؟

پاسخ: پاک و منزه دانستن

۱۹) سبحان اللهّ به معنی چیست؟

پاسخ: خداوند از هر نقص و عیبی، منزه است.

۲۰) بهترین راه برای شناخت صفات خداوند، مراجعه به سخن خود او است.

۲۱) توصیف خداوند از خود، توصیفی دقیق و بی نقص است که می تواند ما را در شناخت صحیح او، یاری دهد.

۲۲) خداوند خود را در قرآن بهترین روزی دهنده، بهترین یاری کننده و بهترین سرپرست معرفی می کند.

۲۳) چه صفات دیگری از خدا می شناسید که در شعر درس نیامده است؟

پاسخ: شنوا و دانا و با جلال و عظیم مهربان و بخشنده و …

۲۴) راه های شناخت صفات خدا را نام ببرید و در باره هر کدام به اختصار توضیح دهید.

پاسخ: ۱) تفکر در کتاب آسمانی: برای شناخت خداوند به سخنان ایشان مراجعه کنیم چراکه توصیف خداوند از خود ، یک توصیف دقیق و بی نقص است که ما را در شناخت صحیح بیشتر یاری می کند.
۲) تفکر در کتاب خلقت: یعنی از طریق آثار و نشانه های او که در سراسر جهان آفرینش وجود دارد، به ویژگی های او پی ببریم.

۲۵) چرا ما امکان شناخت کامل خداوند نامحدود را نداریم؟

پاسخ: به دلیل توانایی های محدود خود

۲۶) حدیثی از پیامبر درباره شناخت محدود از خداوند را بنویسید و ترجمه کنید .

پاسخ: «ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِکَ»
ترجمه:‌ آن چنان که شایسته معرفت (شناخت) توست، تو را نشناختیم.

۲۷) تفکر در کتاب آسمانی به چه مفهومی است؟

پاسخ: برای شناخت خداوند به سخنان ایشان مراجعه کنیم چرا که توصیف خداوند از خود، یک توصیف دقیق و بی نقص است که ما را در شناخت صحیح بیشتر یاری می کند.

۲۸) توصیف خداوند از خود چگونه توصیفی است؟

پاسخ: توصیف خداوند از خود، یک توصیف دقیق و بی نقص است که ما را در شناخت صحیح بیشتر یاری می کند.

۲۹) مفهوم اینکه خداوند بر همه چیز آگاه است چیست؟

پاسخ: یعنی او از آنچه در قلب ما می گذرد و از آنچه چشم های ما می بیند و آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم آگاه است.

۳۰) آیه ای در مورد علم خداوند به نهان و آشکار بنویسید و ترجمه کنید.

پاسخ: «اِنَّهُ یَعلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفی»
ترجمه: او هر آشکار و نهانی را می داند.

۳۱) آیه ایی در مورد دوست داشتن خداوند و محبت او نسبت به بندگان را بنویسید و ترجمه کنید.

پاسخ: «وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ»
ترجمه: او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است.

۳۲) خداوند چه کسانی را مجازات می کند؟

پاسخ: کسانی که با حقّ مبارزه می کنند و گناه و سرکشی می کنند.

۳۳) آیه ای در مورد مجازات کردن افراد سرکش و گنهکار توسط خداوند بنویسید و معنا کنید.

پاسخ: «وَ مَن یُشاقِّ اللهَ فَاِنَّ اللهَ شَدیدُ العِقابِ»
ترجمه: و هر که با خدا دشمنی کند ، بداند که خداوند به سختی عقوبت می کند.

۳۴) آیه ایی در مورد ظلم انسان به خود بیان کنید و ترجمه نمایید.

پاسخ: «اِنَّ اللهَ لا یَظلِمُ النّاسَ شَیئاً وَ لکِنَّ النّاسَ اَنفُسَهُم یَظلِمونَ»
ترجمه: خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه این مردم هستند که به خودشان ستم می کنند.

۳۵) خداوند چه کسانی را می بخشد؟

پاسخ: کسانی که از گناه خود پشیمان شوند و توبه کنند.

۳۶) آیه ایی در مورد توبه کنندگان بنویسید و ترجمه کنید.

پاسخ: «اِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ»
ترجمه: همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.

۳۷) هدف خداوند از احکام و قوانینش چیست؟

پاسخ: هدایت انسان و راهنمایی او به سمت خوشبختی و جلوگیری از گمراهی

۳۸) خداوند سرچشمه همه خوبی ها کمالات است یعنی چه؟

پاسخ: یعنی هر خوبی و کمالی که مخلوقات دارند از خالق دریافت کرده اند و کسی می تواند کمال خوبی را به دیگران بدهد که خود نیز آن را دارا باشد.

۳۹) صفاتی را که نمی توان به خدا نسبت داد نام ببرید.

پاسخ: جهل – ظلم – ضعف – جسم بودن – محدود بودن

۴۰) ستایش حقیقی و حمد واقعی از آنِ کیست؟

پاسخ: از آنِ خداست.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

سوالات متن درس ۱ اول کتاب پیام های آسمانی نهم متوسطه اول با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !