سبک زندگی

سوالات درس ۱۰ پیام های آسمانی نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 10 دهم مسئولیت همگانی هدیه و دینی نهم با جواب

سوالات درس ۱۰ دهم پیام های آسمانی نهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس 10 دهم مسئولیت همگانی کتاب پیام های آسمان پایه نهم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس دهم پیام های آسمانی نهم

سوالات درس ۱۰ پیام های آسمانی نهم با جواب
سوالات درس ۱۰ پیام های آسمانی نهم با جواب

نمونه سوال های متن درس 10 دهم پیام و دینی نهم با جواب

۱) امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

پاسخ: توصیه یکدیگر به کار خیر و پسندیده و بازداشتن هم از کار ناپسند.

۲) چرا مؤمنان درباره امر به معروف مسئولیت بیشتری دارند؟

پاسخ: زیرا آنها ولی یکدیگرند.
همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت می کنند.
دیگر انسان ها را در کنار خوشبختی خود دوست دارند.

۳) مفهوم آیه «وَ المُؤِمنونَ وَ المُؤِمناتُ بَعضُهُم أَوِلیاءُ بَعضٍ» چیست؟

پاسخ: مردان و زنان مومن، دوستدار و یاور یکدیگرند.

۴) با توجه به آیه «وَ المُؤِمنونَ وَ المُؤِمناتُ بَعضُهُم أَوِلیاءُ بَعضٍ»، نتیجه این عمل چه می شود؟

پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر

۵) آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ (چهار مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید؟)

پاسخ: بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت دیگران.
رواج کارهای نادرست و ناپسند در جامعه.
از بین رفتن زشتی انجام بسیاری از کارها.
جابجا شدن کار منکر با معروف

فراموش شدن تعالیم و دستورات دین در میان مردم.
تسلط انسان های فاسد بر مردم.
برداشته شدن رحمت و برکت خداوند از آن جامعه.
جامعه مستحق عذاب الهی می شود.

۶) این حدیث از کیست؟ «حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد و در این صورت بهترین های شما هم اگر دعا کنند، دیگر مستجاب نخواهد شد.»

پاسخ: امام کاظم (ع)

۷) چرا امام کاظم فرمودند حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید؟

پاسخ: زیرا شرورترین افراد جامعه بر ما مسلط خواهند شد و دعاهای مردم دیگر مستجاب نخواهد شد.

۸) این حدیث از کیست؟ «همهٔ کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، مانند قطره در برابر دریایی پهناور و عمیق است.»

پاسخ: امام علی (ع)

۹) به فرموده امام علی چه کاری از همه کارهای نیک ارزشش مانند قطره در برابر دریای پهناور و عمیق است؟

پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر

۱۰) به فرموده امام علی ،خداوند سبحان اقوام پیش از شما را عذاب نکرد، مگر به دلیل ترک …………”

پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر

۱۱) به فرموده امام علی ،عذاب بی خردان و خردمندان برای ترک امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

پاسخ: بی خردان به دلیل انجام معصیت ها.
خردمندان به دلیل نهی نکردن از زشتی ها.

۱۲) شیوه های امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

پاسخ: گاهی با دیدن یک گناه روی خود را برگردانیم و با فرد خطاکار به سردی رفتار کنیم.
گاهی در صورت متوجه نبودن شخص خطاکار با مهربانی و با برخورد خوب، او را متوجه اشتباهش کنیم و با احترام از او بخواهیم که دیگر آن خطا را تکرار نکند.

۱۳) نکات مهم برای امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

پاسخ: برای حفظ آبروی افراد تا حد امکان نباید خطاها را در حضور دیگران بازگو کنیم.
برای تاثیر بیشتر خود نیز به موردی که توصیه یا نهی می کنیم عمل کنیم.

۱۴) امر به معروف و نهی از منکر چه به نتیجه برسد یا نرسد چگونه است؟

پاسخ: چه به نتیجه برسد و چه نرسد یک موفقیت است.

۱۵) چرا هر امر به معروف و نهی از منکری، یک موفقیت است؟

پاسخ: زیرا اگر به نتیجه برسد، علاوه بر رسیدن به رضایت و پاداش الهی به اصلاح اطرافیان و جامعهٔ خود کمک کرده‌ایم و اگر به نتیجه نرسد، به وظیفهٔ خود عمل کرده‌ایم و از اجر و ثواب خداوند بهره برده‌ایم.

۱۶) یکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم چیست؟

پاسخ: توصیه ی یکدیگر به کار خیر و پسندیده و بازداشتن هم از کار ناپسند است.

۱۷) امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟

پاسخ: توصیه ی یکدیگر به کار خیر و پسندیده و بازداشتن هم از کار ناپسند همان امر به معروف و نهی از منکر است.

۱۸) چرا مؤمنان در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت بیشتری دارند؟

پاسخ: زیرا آنها ولیّ یکدیگرند. یعنی همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت می کنند سعادت و خوشبختی دیگر انسان ها برایشان شادی آور است.

۱۹) رسیدن به سعادت دنیا و آخرت چگونه امکان پذیر است؟

پاسخ: عمل به دستورات دین (انجام اعمال نیک و ترک گناهان)

۲۰) ترجمه ی آیه ی «وَالمؤمنونَ وَ المؤمنات بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ یَأمُرونَ بِالمعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ» چیست ؟

پاسخ: مردان و زنان مؤمن دوستدار و یاور یکدیگرند و از این رو یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

۲۱) امام کاظم (ع) در مورد امر به معروف و نهی از منکر چه می فرماید؟

پاسخ: حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد و در این صورت بهترین های شما هم اگر دعا کنند دیگر مستجاب نخواهد شد.

۲۲) با توجه به سخن حضرت علی (ع) جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در میان اعمال نیک بیان کنید.

پاسخ: کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر ، مانند قطره در مقابل دریایی پهناور و عمیق است.

۲۳) هدف ما در نهی از منکر چیست؟

پاسخ: انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد.

۲۴) راه های نهی از منکر را به اختصار بیان کنید.

پاسخ: – رفتار سرد با فرد خطاکار و روی برگرداندن از وی
– برخورد با مهربانی و توجیه او برای انجام ندادن خطا
– ترک محل برای نشان دادن ناراحتی خود از انجام گناه و خطا

۲۵) در مورد گناه های بزرگ وظیفه ما چیست؟

پاسخ: طبق احکام و قوانین جامعه ی اسلامی برخورد شود.

۲۶) چند نکته مهم در رابطه با امر به معروف و نهی از منکررا به اختصار بیان کنید.

پاسخ: – بازگو نکردن خطا در برابر دیگران بخاطر حفظ آبروی افراد
– خود از انجام خطا پرهیز کنیم
– هر امر به معروف و نهی از منکری موفقیت است. اگر نتیجه داد رضایت الهی را در پی دارد و کمکی به اصلاح  جامعه می باشد
اگر هم نتیجه ندهد ما کار خود را کرده ایم و از اجر و پاداش الهی بهره مندیم.

۲۷) برای تاثیر بیشتر امر به معروف و نهی از منکر چه باید کرد؟

پاسخ: خوب است خودمان به آنچه دیگران را به آن توصیه می کنیم، عمل کنیم و کاری را که از آن نهی می کنیم، انجام ندهیم.

۲۸) چرا هر امر به معروف و نهی از منکری موفقیت به حساب می آید؟

پاسخ: هر امر به معروف و نهی از منکری موفقیت است. اگر نتیجه داد رضایت الهی را در پی دارد و کمکی به اصلاح جامعه می باشد – اگر هم نتیجه ندهد ما کار خود را کرده ایم و از اجر و پاداش الهی بهره مندیم.

۲۹) شخصی غیبت می کند. نتایج نهی از منکر کردن و پیامدهای ترک آن را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

اگر نهی از منکر بشوداگر نهی از منکر نشود
او دیگر این گناه را حداقل در آن جمع انجام نمی‌دهد.آبروی غیبت شونده حفظ شده و از آن دفاع می‌گردد.
آبروی غیبت شونده حفظ شده و از آن دفاع می‌گردد.آبروی کسی که از او غیبت شده است، درمیان جمع از بین می‌رود.
جمع حاضر در محل به سمت گناه هدایت نمی‌شوند.او فکر می‌کند که هر طور که بخواهد می‌تواند صحبت کند و از گناهان زبان غافل می‌شود.
به تأثیر سخن خود بر دیگران آگاه شده و اهمیت این مسئله او را وادار به فکر کردن پیش از سخن گفتن می‌کند.بدون فکر کردن سخن می‌گوید و اهمیتی به تأثیر آن بر دیگران نمی‌دهد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس نهم پیام های آسمانی نهم

سوالات متن درس ۱۰ دهم کتاب پیام های آسمانی نهم متوسطه اول با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

5 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =