سبک زندگی

سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 4 چهار کتاب جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۴ چهارم «کنش اجتماعی» کتاب جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس سوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی
سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 4 چهارم جامعه شناسی دوازدهم

۱) در اواخر سال …….. هـ .ش. داعش یک روزه ………..، مرکز استان نینوا را با جمعیتی بالغ بر نفر اشغال کرد و آن را ——— حکومت خود اعلام نمود.

پاسخ: ۱۳۹۲ – موصل – ۲/۷۰۰/۰۰۰ – پایتخت

۲) مردم آمرلی در اواخر سال ۱۳۹۲ در برابر داعش ایستادند؟

پاسخ: مردم آمرلی می‌خواستند با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و فرهنگی خود و برخلاف نظم و نظریات معمول در برابر ۲۰۰ هزار داعشی بایستند. آنها با کمترین نیرو و امکانات نظامی، ۸۰ روز مقاومت کردند تا اینکه در نهایت گروه‌های مقاومت عراق خود را به آمرلی رساندند و حصر آن شهر شکسته شد.

۳) الگوی مقاومت آمرلی، نظامی نبود بلکه کاملاً ………….. بود.

پاسخ: فرهنگی

۴) ………… – همان‌گونه که از نامش پیداست – از ………. مشخصی پیروی می‌کند.

پاسخ: مبارزه نظامی – نظم

۵) منظور از جنگ های نامنظم چیست؟

پاسخ: جنگ‌های نامنظم مبتنی بر آگاهی فرهنگی و جغرافیاییِ سربازانِ محلی یک منطقه است که قادرند در موقعیت بومی خود، با امکانات محدود حتی در برابر تهاجم یک ارتش بزرگ نیز مقاومت کنند. سربازان جنگ‌های نامنظم معمولاً نقشه‌های از پیش برنامه‌ریزی شده را اجرا نمی‌کنند بلکه متناسب با موقعیت خاص جغرافیایی و فرهنگی خود عمل می‌کنند.

۶) آیا در جنگ های نامنظم افراد از نظم موجود پیروی می کنند؟

پاسخ: در جنگ‌های نامنظم افراد از نظم موجود پیروی نمی‌کنند بلکه از آن فراتر می‌روند و با ارزش‌ها و معانی پیوند می‌خورند. سربازان جنگ‌های نامنظم به سبب انگیزه‌های اخلاقی و آرمان‌های معنویشان، توانی فراتر از نظم موجود به‌دست می‌آورند.

۷) اصطلاح جنگ‌های نامنظم را اولین بار شهید ………. به‌کار برد و روش‌های ویژه‌ای برای آن ابداع کرد.

پاسخ: مصطفی چمران

۸) مقاومت مردم مسلمان آمرلی در برابر داعش، نمونه‌ای بارز از جنگ‌های ………… است.

پاسخ: نامنظم

۹) هر جامعه‌ای …………. دارد. این نظم تا حد زیادی حاکم بر افراد است و به اقدامات آنها شکل می‌دهد.

پاسخ: نظمی

۱۰) خشت بنای جامعه چیست؟

پاسخ: می‌دانید که کنش اجتماعی خشتِ بنای جامعه است و تمامی پدیده‌های اجتماعی خرد و کلان با کنش‌های اجتماعی پدید می‌آیند. ساختارهای اجتماعی، هر چقدر هم جاافتاده و باسابقه باشند، با کنش‌های افراد به وجود آمده‌اند و برقرارند.

۱۱) کنش اجتماعی خشتِ بنای ………. است.

پاسخ: جامعه

۱۲) …………… با ………….. افراد به وجود می‌آیند و برقرار می‌مانند.

پاسخ: ساختارهای اجتماعی – کنش‌های

۱۳) نظام اداری محصول چیست؟

پاسخ: این نظام اداری محصول کنش‌های مدیران، کارکنان، قانون‌گذاران و مراجعان است.

۱۴) نظام اداری کشور ما نارسایی‌هایی دارد و فرصت‌ها و محدودیت‌هایی برای ……….. ایجاد می‌کند.

پاسخ: کنشگران

۱۵) مشکلات و مسائل اجتماعی، آن‌چنان که به‌ نظر می‌رسند، بیرون از دایره ………. و ……….. ما نیستند.

پاسخ: نفوذ و تأثیر

۱۶) آیا میزان تاثیرگذاری همه اعضای جامعه یکسان است؟

پاسخ: همه ما از آنجا که عضوی از جامعه هستیم، با کنش‌های اجتماعی خود، در حفظ وضع موجود یا تغییر آن، اثر می‌گذاریم اگر چه میزان تأثیرگذاری همۀ اعضای جامعه یکسان نیست و صاحبان برخی مشاغل و مسئولیت‌ها، نسبت به سایرین اثرگذاری بیشتری دارند.

۱۷) چه ارتباطی میان زندگی اجتماعی انسان و نظم وجود دارد؟

پاسخ: زندگی اجتماعی انسان و نظم، همزاد یکدیگرند امّا انسان‌ها صرفاً مجریان نظم نیستند بلکه قادرند با توجه به آرمان‌ها و ارزش‌های خود، نظم اجتماعی را تغییر دهند و از مشکلات احتمالی ساختارهای اجتماعی بکاهند. به هر میزان که این آرمان‌ها و ارزش‌ها والاتر و انگیزه افراد برای تحقق بخشیدن به آنها قوی‌تر باشد، تغییر مهم‌تری ایجاد خواهد شد.

۱۸) پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی را نام ببرید.

پاسخ: رکود اراده ها – سقوط ارزش ها – افول معانی

۱۹) مهمترین تفاوت انسان با پدیده های طبیعی چیست؟

پاسخ: انسان‌ها، برخلاف پدیده‌های طبیعی، آگاهانه عمل می‌کنند و عملشان معنادار است. آنها در شرایط گوناگون، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند.

۲۰) به چه دلیل کنش انسان را نمی توان فقط با روش تجربی تحلیل کرد؟

پاسخ: زیرا اگرچه حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند امّا روش‌تجربی توان فهم معانی کنش انسان‌ها را ندارد.

۲۱) ……….. بر آنچه مشاهده می‌شود تمرکز می‌کند و اغلب معنای کنش و آنچه درون انسان می‌گذرد را نادیده می‌گیرد.

پاسخ: رویکرد تبیینی

۲۲) نادیده گرفتن کنش در زندگی اجتماعی انسان چه پیامدهایی دارد؟

پاسخ: رکورد اراده ها – سقوط ارزش ها – افول معانی

۲۳) منظور از رکود اراده ها چیست؟

پاسخ: کنش اجتماعی، ارادی است. امّا جامعه‌شناسی تبیینی با تأکید بیش از اندازه برنظم و ساختارهای اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، اراده و خلاقیت انسان‌ها را نادیده می‌گیرد.

۲۴) تاکید افراطی بر نظم اجتماعی در رویکرد تبیینی چه پیامدهایی دارد؟

پاسخ: تأکید افراطی بر ساختارهای اجتماعی به تدریج سبب می‌شود افراد بدون آنکه بدانند این نظم برای تحقق چه آرمان‌ها و ارزش‌هایی است، صرفاً آن را رعایت کنند. به‌علاوه، این تأکید موجب سرکوب روحیهٔ خلّق انسان‌ها در بسیاری عرصه‌ها مانند هنر، ارتباط و اندیشه می‌شود.

۲۵) نمونه هایی از خلاقیت های انسانی را نام ببرید که با فرا رفتن از نظم موجود پدید می آیند.

پاسخ: انقلاب‌های اجتماعی، اندیشه‌های جدید، شاهکارهای هنری و اختراعات بزرگ

۲۶) انقلاب های اجتماعی و اندیشه های جدید نتیجه چیست؟

پاسخ: هنگامی پدید می‌آیند که انسان از نظم موجود گامی فراتر می‌گذارد.

۲۷) منظور ماکس وبر از قفس آهنین چیست؟

پاسخ: ماکس وبر از سلطه چنین نظمی که گویا هدفی جدا از انسان‌ها و نیازهای واقعی آنها دارد، به «قفس آهنین» تعبیر می‌کند.

۲۸) کنش اجتماعی، ……… است.

پاسخ: ارادی

۲۹) کنش اجتماعی، …………. است.

پاسخ: هدف‌دار

۳۰) آیا اهداف کنشگران در کنش اجتماعی قابل مشاهده است؟

پاسخ: برخی اهداف کنشگران مانند کسب درآمد، ساختن خانه و … قابل مشاهده‌اند.

۳۱) ………. اغلب در کنش‌هایشان به دنبال تحقق اهداف و ارزش‌هایی مانند کسب فضیلت‌های اخلاقی، جلب رضایت الهی و … هستند که دیگران نمی‌توانند آنها را مشاهده کنند.

پاسخ: انسان‌ها

۳۲) آیا در جامعه شناسی تبیینی می توان ارزش ها را فهم کرد؟

پاسخ: در جامعه‌شناسی تبیینی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضد ارزش بودن کینه‌توزی و خودخواهی قابل مشاهده و فهم نیست؛ زیرا با استفاده از روش‌های تجربی نمی‌توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخلاقی و کینه‌توزی یک رذیلت اخلاقی است.

۳۳) چرا جامعه شناسان تبیینی دچار اخلاق گریزی می شوند؟

پاسخ: به سبب اینکه بسیاری از کنش‌های عاطفی، هنری، اخلاقی و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح نیستند، کسانی که فقط روش‌های تجربی را معتبر می‌دانند، با انکار ارزش‌های عاطفی، اخلاقی، مذهبی و… دچار اخلاق‌گریزی می‌شوند.

۳۴) بزرگ‌ترین کشتار جهان در جنگ‌های جهانی اول و دوم، میان توسعه یافته‌ترین کشورها رخ داد و با فاجعه ………. و ناکازاکی پایان یافت.

پاسخ: هیروشیما

۳۵) چرا پیشرفت‌های چشمگیر جهان غرب در حوزه صنعت و فضا به فراگیر‌تر و عمیق‌تر شدن فجایع انسانی و زیست محیطی منجر شده است؟

پاسخ: به دلیل سقوط ارزش ها
به دلیل انکار ارزش های عاطفی و اخلاقی در جوامع مدرن

۳۶) ……… گرایش این کاربران به اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای، ……… استفاده از این ابزار است.

پاسخ: عامل اصلی – معنای

۳۷) عوامل اصلی حضور افراطی جوانان و نوجوانان در فضاهای مجازی چیست؟

پاسخ: به روز بودن، سرگرمی، هیجان، آزادی و توانایی

۳۸) برای فهم انگیزه اعتیاد جوانان و نوجوانان به اینترنت و بازی های رایانه ای چه باید کرد؟

پاسخ: برای فهم انگیزه جوانان و نوجوانان نمی‌توان از روش‌های تجربی استفاده کرد، بلکه باید همدلانه با جوانان همراه شد تا مسائل زندگی و آرزوهای آنها را فهمید و آنان را یاری داد.

۳۹) مفهوم همراهی همدلانه چیست؟

پاسخ: بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آنها از منظر خودشان و تلاش برای فهم آنهاست. ما در جهان اجتماعی با افراد آگاه سروکار داریم و لازم است با توجه به تفسیر آنها از خودشان، به فهم همدلانه کنش‌های آنها دست پیدا کنیم.

۴۰) همراهی همدلانه به معنای ………. نیست.

پاسخ: تأیید کنشگران

۴۱) تاکید بیش از اندازه رویکرد تبیینی بر نظم و ساختارهای اجتماعی چه پیامدی دارد؟

پاسخ: تأکید بیش از اندازه رویکرد تبیینی بر نظم و ساختارهای اجتماعی به حذف اراده و خلاقیت، ارزش و اخلاق، آگاهی و معنا از زندگی اجتماعی می‌انجامد و شور زندگی را از انسان‌ها می‌گیرد.

۴۲) نظریه‌پردازان کنش اجتماعی، ……….. و ………… را مهم‌ترین ………… اجتماعی می‌دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تأکید بر آگاهی و معنا، مطالعه می‌کنند.

پاسخ: آگاهی – معناداری – ویژگی کنش

۴۳) کدام نگاه مسیر را برای عبور از جامعه شناسی تبیینی و روی آوردن به جامعه شناسی تفسیری هموار ساخت؟

پاسخ: نظریه‌پردازان کنش اجتماعی، آگاهی و معناداری را مهم‌ترین ویژگی کنش اجتماعی می‌دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تأکید بر آگاهی و معنا، مطالعه می‌کنند. این جامعه‌شناسان، ویژگی‌های دیگر کنش، یعنی اراده و ارزش را مهم می‌دانند ولی آنها را برخاسته از آگاهی و تابع آن می‌بینند. همین نگاه مسیر را برای عبور از جامعه‌شناسی تبیینی و روی آوردن به جامعه‌شناسی تفسیری هموار ساخت.

۴۴) هر عبارت به کدام پیامد نادیده گرفتن کنش اشاره دارد؟
الف) محدود شدن مطالعات جامعه شناسی به توصیف خصوصیات و رفتارهای قابل لمس .
ب) ارزش بودن مهربانی و فداکاری قابل فهم نیست.

پاسخ: الف) افول معانی
ب) سقوط ارزش ها

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۴ چهارم کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *