سبک زندگی

سوالات متن درس هفتم فلسفه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 7 هفت کتاب فلسفه پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم «ابزارهای شناخت» کتاب فلسفه پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ششم فلسفه یازدهم انسانی

سوالات متن درس هفتم فلسفه یازدهم انسانی با جواب
سوالات متن درس هفتم فلسفه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 7 هفتم فلسفه یازدهم

۱) یکی از تلاش های فیلسوفان در زمینه ابزار شناخت چیست؟

پاسخ: در وجود انسان ابزارهایی برای شناخت وجود دارد. فیلسوفان تلاش می‌کنند این ابزارها را شناسایی کنند و قلمرو کاربرد آنها را معین نمایند.

۲) ما به کمک حواس پنجگانه با چه چیزهایی آشنا می شویم؟

پاسخ: ما به کمک حواس پنج‌گانه با عالم طبیعت آشنا می‌شویم و بسیاری از موجودات و ویژگی‌های آنها را می‌شناسیم.

۳) آیا شناخت حسی قابل اطمینان است؟ توضیح دهید.

پاسخ: گرچه گاهی در شناخت حسی خطا رخ می‌دهد، امّا این شناخت به قدری برای ما معتبر است که بر پایه آن زندگی می‌کنیم و از اشیای طبیعی بهره می‌بریم و نیازهایمان را برطرف می‌سازیم.

۴) یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی چیست؟

پاسخ: یکی از نشانه‌های ارزش و اعتبار شناخت حسی، توانایی حس در شناخت تفاوت‌ها و تمایزهاست.

۵) شناخت تمایزها و تفاوت های اشیا چه امکانی را به انسان می دهد؟‌ مثال بزنید.

پاسخ: شناخت تمایزها و تفاوت‌های اشیا این امکان را به انسان می‌دهد که به کمک عقل خود از اشیای متفاوت استفاده‌های مختلف بکند؛ مثلاً اگر در مقابل ما یک لیوان آب و یک ظرف غذا باشد، برای رفع تشنگی لیوان آب را برمی‌داریم و برای رفع گرسنگی به سراغ ظرف غذا می‌رویم. این عمل به ما می‌فهماند که ما در تشخیص لیوان آب و ظرف غذا اشتباه نکرده‌ایم.

۶) ابزارهای شناخت نام ببرید و هر کدام چه کاربردی دارد؟

پاسخ: ۱- حس: این ابزار مشترک میان انسان و حیوان است.
۲- عقل: ابزار یا قوه تفکر در آدمی است.
۳- قلب: وحی الهی، برترین شهود – مخصوص پیامبران

۷) یکی از ابزارهای شناخت ما ….. است.

پاسخ: حس

۸) انسان با قوه عقل چه حقایقی را می تواند درک کند؟ توضیح دهید؟

پاسخ: انسان دارای قوّه‌ای است که با آن تفکر و تعقل می‌کند. او با کمک این قوّه می‌تواند حقایقی را درک کند که توانایی درک آن از راه احساس ممکن نیست. این حقایق، هم می‌تواند امور محسوس و طبیعی را شامل شود و هم امور غیرمحسوس و غیرطبیعی را در بر می‌گیرد.

۹) شناخت تجربی را تعریف کنید.

پاسخ: عقل با کمک حواس و تحلیل عقلانی یافته‌های حسی می‌تواند به بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پی‌ببرد و قوانین طبیعی را بشناسد. این نوع شناخت را که عقل با همکاری حس به دست می‌آورد، «شناخت تجربی» می‌گوییم.

۱۰) چه زمانی دانشمندان قاعده های عقلی شناخت تجربی را در نظر دارد؟

پاسخ: هنگام بررسی داده های حسی

۱۱) شناخت تجربی بر سه قاعده عقلی مهم استوار است، آنها را نام ببرید؟

پاسخ: ۱- پدیده‌ها خود به خود پدید نمی‌آیند، بلکه هر پدیده‌ای نیازمند علت است
۲- هر پدیده علتی ویژه دارد، و از هر چیزی، هر چیزی پدید نمی‌آید.
۳- طبیعت، همواره یکسان عمل می‌کند.

۱۲) ابن سینا در گسترش کدام اندیشه های ارسطو تاملات عمیقی کرد؟

پاسخ: وی در گسترش اندیشه‌های ارسطو درباره قانون علیت و ابعاد مختلف آن تأملات عمیقی کرد و توضیحاتی بیان نمود که همچنان قابل استفاده است.

۱۳) نظر ابن سینا در رابطه با قانون علیت را بیان کنید.

پاسخ: ابن سینا توضیح داد که قانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی‌آید، بلکه برعکس، خودش پایه و اساس هر تجربه‌ای است. این قانون، یکی از قواعد اوّلیه تعقل است که انسان در شناخت هر پدیده‌ای از آن استفاده می‌کند.

۱۴) نیروی عقل، توانایی شناسایی کدام حالات را دارد؟‌ مثال بزنید.

پاسخ: نیروی عقل، علاوه بر استفاده از حواس بیرونی، مانند چشم و گوش، می‌تواند حالات درونی نفس مانند شادی، درد، محبّت، دشمنی، عصبانیت و خوشحالی را شناسایی کند و درباره آنها نظر دهد. مثلاً انسان می‌تواند به کمک عقل خود، علل پیدایش شادی و افسردگی را کشف کند و درباره آنها توضیح دهد.

۱۵) شناخت عقلی را با ذکر مثال تعریف کنید؟

پاسخ: عقل قادر است بدون استفاده از یافته‌های تجربی و صرفاً با تفکر و چینش استدلال، به حقایقی برسد و دانش‌هایی را پایه‌گذاری کند. به این قبیل دانش‌ها «شناخت عقلی» می‌گوییم. بسیاری از دانستنی‌های ریاضی از این قبیل هستند.

۱۶) دانستنی های دانش فلسفه چگونه به دست می آیند؟ مثال بزنید.

پاسخ: دانستنی‌های این دانش از طریق حواس و تجربه به دست نمی‌آیند؛ بلکه فقط از طریق تعقل محض می‌توان به آنها رسید. مثلاً ذات و صفات خداوند را نمی‌توان با حس و تجربه درک کرد و شناخت آنها مستلزم بهره‌گیری از قواعد شناخت عقلی است.

۱۷) قدرت و توانایی عقل، چه امکاناتی را به انسان می دهد؟

پاسخ: این قدرت و توانایی عقل، به انسان امکان می‌دهد تا یافته‌هایی سودمند درباره کلّ هستی، که امکان درک تجربی آن هیچ‌گاه وجود ندارد، به دست بیاورد و این یافته‌های عقلانی را اساس سایر دانش‌ها قرار دهد و پایه‌های زندگی خود را بر آنها استوار سازد.

۱۸) معرفت شهودی را تعریف کنید.

پاسخ: «قلب» یا «دل» یکی دیگر از ابزارهای معرفت انسان است که می‌تواند بی‌واسطه به حقایقی برسد و معرفت کسب کند. معرفتی که از این طریق به دست می‌آید، «معرفت شهودی» نامیده می‌شود.

۱۹) معرفت شهودی چگونه حاصل می شود؟

پاسخ: این معرفت از طریق تقویت ایمان و تعالی بخشیدن به نفس و تهذیب آن و کمال طلبی همراه با عبادات خالصانه، به تدریج و گام‌ به‌ گام حاصل می‌شود.

۲۰) اینکه می گوییم، معرفت شهودی یک معرفت بی واسطه است، به چه معناست؟

پاسخ: معرفت شهودی یک معرفت بی‌واسطه است؛ یعنی بدون استفاده از تجربه و آزمایش و بدون استدلال عقلی در قلب تجلّی می‌کند.

۲۱) برای دریافت معرفت شهودی، چه اموری ضروری هستند؟

پاسخ: برای دریافت چنین معرفتی سیروسلوک و تهذیب نفس ضروری است.

۲۲) چرا معرف شهودی را به این نام نامیده اند؟

پاسخ: این‌گونه شناخت را بدان جهت شهودی می‌گویند که قلب انسان حقیقت را چنان درمی‌یابد که گویا با چشم می‌بیند.

۲۳) عارف و سالک الی الله ممکن است با معرفت شهودی، چه چیزهایی را مشاهده کند؟

پاسخ: عارف و سالک الی‌الله ممکن است بتواند در همین دنیا، آخرت را مشاهده کند. علاوه بر عالم طبیعت، سایر عوالم را مشاهده نماید و وجود فرشتگان را هم واقعا بیابد. این قبیل مشاهدات، از نوع شهود قلبی است و از راه چشم به دست نمی‌آید.

۲۴) منظور از معارف وحیانی چیست؟ توضیح دهید؟

پاسخ: یکی از شهودهای قلبی وحی الهی است. این شهود ویژۀ پیامبران است و خداوند از طریق وحی و به واسطۀ پیامبران، «معرف وحیانی» می‌گویند.

۲۵) شهود وحیانی چگونه صورت می گیرد؟

پاسخ: در شهود وحیانی، خداوند حقایق و معانی و حتی گاهی کلمات و عبارات خود را برقلب پیامبر نازل می‌کند و پیامبر آن معانی و کلمات و عبارات را دریافت می‌کند و هیچ‌گونه دخل و تصرفی از طرف پیامبر در آن صورت نمی‌گیرد.

۲۶) ما چگونه می توانیم به بسیاری از حقایق آگاه شویم؟

پاسخ: قرآن کریم نمونه‌ای از کلام الهی است که خداوند از طریق وحی بر قلب آخرین پیامبر خود نازل کرده است. ما با تأمل و تدبر در قرآن و به میزان توانایی و همّت خود می‌توانیم از بسیاری حقایق آگاه شویم.

۲۷) دریافت کننده وحی ….. هستند. آنان آنچه را که از راه وحی دریافت کرده‌اند، به …… دیگر می‌رسانند.

پاسخ: پیامبران الهی – انسان‌های

۲۸) چه تفاوت هایی میان معرفت وحیانی با شهود عارفانه وجود دارد.

پاسخ: ۱- معرفت وحیانی از جانب خدا نازل شده است / شهود عارفانه مشاهده قلبی خود عارف است.
۲- معرفت وحیانی ویژه پیامبران است / شهود عارفانه هم برای پیامبران و هم عارفان و سالکان الى الله است.
۳- در معرفت وحیانی امکان خطا وجود ندارد/ در شهود عارفانه ممکن است شخص دچار خطا شود.

۲۹) علت نامگذاری معرفت شهودی به این نام چیست؟ (چرا معرفتی که از طریق قلب حاصل می شود را معرفت شهودی نامیده اند؟)

پاسخ: این گونه شناخت را بدان جهت شهودی می گویند که قلب انسان حقیقت را چنان در می یابد که گویا با چشم می بیند. عارف و سالک الى الله ممکن است بتواند در همین دنیا آخرت را مشاهده کند، علاوه بر طبیعت سایر عوالم را مشاهده نماید و وجود فرشتگان را هم واقعا بیابد این قبیل مشاهدات از نوع شهود قلبی است و از راه چشم به دست نمی آید.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس هفتم فلسفه یازدهم
و
سوالات متن درس پنجم فلسفه یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب فلسفه یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم کتاب فلسفه پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *