سبک زندگی

سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 7 هفت کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم «جامعه جهانی» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 7 هفتم جامعه شناسی یازدهم

۱) درباره هویتی که کشورهای تازه تاسیس پیدا می کنند و تاریخی که برای هویت آنها تدوین می شود تامل کنید.

پاسخ: کشورهای تازه استقلال یافته و جدا شده از پیکره جهان قدیم از هویت فرهنگی منسجمی برخوردار نیستند. مرزهای جغرافیایی آنها نیز سیاسی و تحت امر استعمارگران شکل گرفته است و تنها در قالب مزیت نسبی در تولید برخی کالا ها به صورت کشورهای تک محصولی در می آیند و خود را از این طریق به دیگران می شناسانند.

۲) موقعیت فرهنگی جوامع غیر غربی را در مراحل سه گانه استعمار (قدیم)، استعمار نو و استعمار فرانو توصیف کنید.

پاسخ: در استعمار قدیم چون اصالت با استعمار نظامی و سیاسی همراه بود فرهنگ کمتر تحت تاثیر بود و تا حدودی فرهنگ بومی حفظ می شد. در استعمار نو اصالت با اقتصاد بود و فرهنگ بومی تحت تاثیر استعمارگران قرار می گرفت ولی فرهنگ به طور ویژه مورد توجه استعمارگران نبود. در استعمار فرانو اصالت با فرهنگ است و مهم ترین ابزار استعماری قرار می گیرد.

۳) جامعه جهانی چگونه شکل می گیرد؟

پاسخ: شبکه روابط میان جوامع مختلف در هر دوره تاریخی، جامعه جهانی را می سازد.

۴) چه عواملی در جامعه جهانی موثر است و حالت های متفاوتی به وجود می آورد؟

پاسخ: ۱- ویژگی های فرهنگ جوامع
۲- قدرت تاثیرگذاری جوامع

۵) در چه صورت نظام جهانی از انسجام برخوردار است؟ و در چه صورتی دچار چالش و تضادهای درونی می شود؟

پاسخ: اگر فرهنگ یا فرهنگ‌های غالب و اثرگذار، ویژگی‌های مطلوب را نداشته باشند، جامعه جهانی با چالش‌های درون فرهنگی مواجه خواهد شد. فرهنگ سلطه، جامعه جهانی را به بخش‌های مرکز و پیرامون تقسیم می‌کند؛ کشورهای پیرامون را به مرکز وابسته می‌سازد و زمینه ستیز و چالش میان آنها را ایجاد می‌کند.

۶) تاثیر فرهنگ سلطه در نظام جهانی چگونه است؟

پاسخ: ۱- تقسیم جامعه ی جهانی به دو بخش مرکز – پیرامون
۲- ایجاد وابستگی بین کشورهای مرکز – پیرامون

۳- ایجاد زمینه‌ی ستیز و چالش بین کشورهای مرکز – پیرامون

۷) در چه صورتی نظام جهانی صحنه تعاملات یا برخوردهای فرهنگی می شود؟

پاسخ: در صورتی که جامعه‌ی جهانی عرصه ی حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد.

۸) نمونه ای از چالش بین فرهنگ ها در سطح جهان بنویسید.

پاسخ: مواجهه فرهنگ غرب با فرهنگ اسلام

۹) جامعه جهانی در گذشته دارای چه ویژگی هایی بوده است؟

پاسخ: ۱- فرهنگ ها و تمدن های مختلف هریک در بخشی از جهان حاکمیت و قدرت سیاسی داشتند.
۲- روابط اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و فرهنگی بین الملل با حاکمیت های مختلف در جهان وجود داشت.
۳- تعاملات فرهنگی تابع روابط سیاسی ، نظامی یا اقتصادی نبود.
۴- اگر در عرصه نظامی جامعه ای مغلوب می شد ولی از فرهنگ برتر برخوردار بود فرهنگ جامعه ی مهاجم را در خود هضم و جذب می کرد.
۵- امکان عبور فرهنگ ها از مرزهای جغرافیایی از طریق تجارت و تعامل علمی فراهم بود.

۱۰) نمونه هایی ذکر کنید که نشان دهد فرهنگ جامعه ی مهاجم در فرهنگ جامعه ی مغلوب هضم و جذب شده باشد؟

پاسخ: برای نمونه فرهنگ ایرانی در دوره حاکمیت سلوکیان، هویت خود را حفظ کرد. چین با آنکه از مغولان شکست خورده بود، فرهنگ خود را بر آنان تحمیل کرد. نشر و گسترش اسلام نیز متکی بر قدرت سیاسی و نظامی آن نبود بلکه مرهون قوّت و قدرت فرهنگی آن بود. ایرانیان، به تدریج اسلام را پذیرفتند. مسلمانان آسیای جنوب شرقی از طریق تجارت با فرهنگ اسلامی آشنا شدند و به آن روی آوردند.

۱۱) چگونه فرهنگ اسلام نشر و گسترش یافت؟

پاسخ: گسترش فرهنگ اسلامی مرهون قوت و قدرت فرهنگی اش بود که به تدریج پذیرفته شد و در مناطق جنوب شرقی آسیا از طریق تجارت منتشر و گسترش یافت.

۱۲) شکل روابط بین الملل در دو قرن اخیر چگونه است؟

پاسخ: ۱- شکل گیری روابط مرکز – پیرامون
۲- آسیب پذیری موقعیت فرهنگی کشورهای غیر غربی که در حاشیه روابط سیاسی و اقتصادی بین الملل قرار گرفت.

۱۳) چه عواملی و مراحلی موجب شکل گیری نظام نوین جهانی شد؟

پاسخ: – پیدایش قدرت‌های سیاسی سکولار
– پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت
– به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان‌های فراماسونری
– استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

۱۴) چگونگی پیدایش قدرت های سکولار (دولت – ملت) را توضیح دهید.

پاسخ: زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال‌ها و اربابان بزرگ (کنت‌ها و لردها) شد. در نهایت، با انقلاب فرانسه دولت‌هایی شکل گرفتند که به‌طور رسمی جدایی خود را از دین اعلام کردند. این دولت‌ها بر خلاف حکومت‌های گذشته، خود را نه با هویتی دینی بلکه با ویژگی‌های جغرافیایی، تاریخی و خصوصاً نژادی و قومی می‌شناختند. دولت – ملت‌های جدید از این طریق پدید آمد.

۱۵) به چه دلایلی سرمایه داران جایگاه برتری نسبت به زمین داران پیدا کردند؟

پاسخ: ۱- رشد تجارت در دوران جدید
۲- بردگی سیاه پوستان آفریقایی و انتقال آنها به مزارع آمریکایی
۳- انتقال ثروت به اروپا

۱۶) چگونه در نظام جهانی نوین قدرت با سرمایه، تجارت و صنعت پیوند خورد؟

پاسخ: دولت‌ها برای افزایش قدرت خود به سرمایه و پول بازرگانان نیاز داشتند و بازرگانان برای تجارت و سود، نیازمند حمایت نظامی دولتمردان بودند. بدین ترتیب، پیوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت. صنعت، عنصر دیگری بود که انباشت ثروت سرمایه‌ داران را سرعت بخشید.

۱۷) به چه دلیلی کشورهای غربی در نظام نوین جهانی از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند؟

پاسخ: ۱- برای تامین منافع اقتصادی نیازمند درهم شکستن مقاومت های فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفوذ آنها را تحمل نمی کردند.
۲- با تبلیغ مسیحیت فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را دچار اختلال کنند.
۳- بر نخبگان سیاسی کشورهای دیگر تاثیر گذارند.

۱۸) کشورهای استعمار زده به چند نوع تقسیم می شوند؟

پاسخ: کشورهای استعمارزده به دو نوع تقسیم می‌شوند؛
– برخی از آنها توسط استعمارگران به اشغال کامل نظامی درآمدند؛ مانند هندوستان (کمپانی هند شرقی)، اندونزی (هند هلند) و الجزایر.
– ولی جوامعی که از قدرت مقاومت بیشتری برخوردار بودند و کشورهای غربی نمی‌توانستند به‌ صورت مستقیم آنها را تحت سلطهٔ سیاسی خود درآورند، از طریق نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در نظام نوین جهانی ادغام شدند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *