سبک زندگی

سوالات متن درس ۱۰ دهم اقتصاد دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 10 ده کتاب اقتصاد پایه دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱۰ دهم «مقاوم سازی اقتصاد» کتاب اقتصاد پایه دهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم انسانی

سوالات متن درس ۱۰ دهم اقتصاد دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس ۱۰ دهم اقتصاد دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 10 دهم اقتصاد دهم

۱) چرا با وجود ارتباطات گسترده میان کشورهای جهان، همچنان اختلاف ها، تهدیدها ،تحریم ها و دشمنی ها پا برجاست و برخی کشورها زیر ستم کشورهای دیگرند و اقتصاد آنها با مشکلات فراوانی روبه روست؟

پاسخ: واقعیت آن است که کشورهای مختلف جهان و دولت‌های آن‌ها، با وجود روابط اقتصادی پیچیده‌ای که با هم دارند، هنگام حضور در روابط جهانی، نگران منافع ملی خود نیز هستند. برخی کشورها خواهان پیشرفت دیگر کشورها نیستند و تمایل دارند، خودشان تنها کشور قدرتمند جهان باشند. کشورهای دیگر نیز یا باید در مقابل خواسته آن‌ها سر تسلیم فرود آورند و به مزرعه‌ای از گاوهای شیرده تبدیل شوند یا باید از شرافت و استقلال ملی و دینی خود دفاع کنند و در برابر زیاده‌خواهی‌ها بایستند.

۲) نگه داشتن استقلال ملی و دینی یک کشور، در مقابل کشورهای زورگو چه هزینه هایی را برای آن کشور به همراه خواهد داشت؟

پاسخ: نگه داشتن این استقلال ملی و دینی بدون هزینه نیست. انواع تحریم های اقتصادی، سنگ اندازی ها و دشمنی ها، بیشتر و بیشتر خواهد شد.

۳) ایران به چه دلیل از دوران باستان،جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است؟

پاسخ: ایران به دلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی، برخورداری از منابع طبیعی و قرار گرفتن در چهار راه بین المللی، از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است.

۴) مواردی را نام ببرید که از اهمیت و بزرگی اقتصاد ایران در دوران باستان حکایت دارد؟

پاسخ: وجود حکومت ها و سلسله های بزرگ، لشکرکشی ها و جنگ ها، پهناوری مرزهای ایران باستان، جاده ابریشم و تجارت با چین و امپراتوری روم، از اهمیت و بزرگی اقتصاد ایران در آن دوران حکایت می کند.

۵) طی هفت قرن دوران شکوفایی تمدن اسالمی،چه جلوه هایی از پیشرفت را می توان در اقتصاد ایران و جهان اسالم مشاهده کرد؟

پاسخ: جلوه هایی از پیشرفت اندیشه اقتصادی، تأمین مالی مراکز علمی، عمران و آبادانی، تجهیز زیرساخت ها و موقوفات را می توان در اقتصاد ایران و جهان اسالم مشاهده کرد.

۶) احکام اقتصادی اسالم پایه قواعد و مقررات اقتصادهای کدام مناطق قرار گرفت؟ مثال بزنید.

پاسخ: احکام اقتصادی اسلام پایه قواعد و مقررات اقتصادهای موفق آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی، شمال آفریقا و حتی جنوب اروپا قرار گرفت. به عنوان مثال، در موقعیتی که در اروپا، بربریت حاکم بود و زنان حتی حق مالکیت نیز نداشتند، وقف نامه های باقی مانده از زنان مسلمان ایرانی، حجم عظیمی از مالکیت و سرمایه گذاری و مشارکت آنها را در تولید نشان می دهد.

۷) رونق و آبادانی اقتصاد ایران را تا اواسط حکومت صفویه در چه مواردی می توان درک کرد؟

پاسخ: رونق و آبادانی اقتصاد ایران را تا اواسط حکومت صفویه می توان از زیربناها و عمران بندرها، بازارها، مدارس علمی، کاروانسراها، مساجد باقیمانده و فعالیت های خیریه ها درک کرد.

۸) وضعیت اقتصاد ایران در نیمه اول حکومت صفویه و در دوران پایانی حکومت صفویه را با هم مقایسه کنید.

پاسخ: در نیمه اول حکومت صفویه، علاوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر لایه های دینی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت.

در دوره پایانی حکومت صفویه، اقتصاد ایران به تدریج رو به ضعف نهاد. حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتند و به همین دلیل نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان، جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.

۹) به چه دلیل در دوره پایانی حکومت صفویه حاکمان وقت، نتوانستند جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند؟

پاسخ: حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتند و به همین دلیل نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان، جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.

۱۰) دوره پایانی حکومت صفویه که حاکمان وقت نتوانستند جریان پیشرفت وتوسعه را آغازکنند مصادف با چه تحولاتی در اروپا بود؟

پاسخ: این وضعیت با تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره مصادف بود. دولت های اروپایی با تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید نظامی و تجاری با یکدیگر و استعمار کشورهای دیگر پرداختند. این رقابت و همچنین استعمار کشورهای دیگر، موجب تسریع جریان توسعه این کشورها شد.

۱۱) چه عاملی موجب تسریع جریان پیشرفت در کشورهای اروپایی شد؟

پاسخ: رقابت شدید نظامی و تجاری با یکدیگر و استعمار کشورهای دیگر پرداختند. این رقابت و همچنین استعمار کشورهای دیگر، موجب تسریع جریان توسعه این کشورها شد. آن‌ها از یک‌سو با چنگ‌ انداختن بر دارایی‌های سایر ملت‌های جهان به ثروت‌اندوزی پرداختند و از سوی دیگر در رقابت با یکدیگر به نوسازی سریع صنایع و تولیدات خود اقدام کردند.

۱۲) چرا در دوران قاجار، ایران فرصت طلایی خود برای جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا را از دست داد؟

پاسخ: در دوران قاجار، ایران فرصت‌ طلایی خود را برای جبران کاستی‌ها، از دست داد. تلاش حاکمان صرف تحکیم پایه‌های حکومت خود، افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم، اعطای امتیازات به وابستگان و خادمان خود، تأمین هزینه‌های گزاف دربار، سفرهای خارجی و تجملات می‌شد.

۱۳) در دوران…………………….، ایران فرصت طلایی خود را برای جبران کاستی ها، از دست داد.

پاسخ: قاجار

۱۴) عمده تلاش حاکمان در دوره قاجار صرف چه اموری می شد؟

پاسخ: تلاش حاکمان صرف تحکیم پایه های حکومت خود، افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم، اعطای امتیازات به وابستگان و خادمان خود، تأمین هزینه های گزاف دربار، سفرهای خارجی و تجملات می شد.

۱۵) چه عواملی در زمان قاجار، آسیب های توان فرسایی بر اقتصاد ایران وارد کرد؟

پاسخ: از دست دادن بخش های مهمی از سرزمین و منابع ایران
هزینه های شکست در جنگ
عهدنامه های ننگین و مبالغ جریمه های گزاف آنها
بی توجهی به سرمایه های انسانی و اجتماعی
سیاست های رکودی و انقباضی
نبودن برنامه ریزی و قانون گذاری اقتصادی
اعطای امتیازها به شرکت ها و کشورهای استعماری
تأسیس بانک های روسی و انگلیسی

سیل ورود کالاهای خارجی، آسیب های توان فرسایی بر اقتصاد ایران وارد کرد.

۱۶) محدود حرکت های ملی و مذهبی، که توسط علما در زمان قاجار، در جهت پیشرفت کشور در زمینه اقتصادی انجام شد را نام ببرید؟

پاسخ: اقدامات محدود مذهبی و ملی، مثل تأسیس دارالفنون و برقراری نظم مالی و اداری توسط امیرکبیر، تأسیس شرکت اسلامیه و تحریم کالاهای خارجی توسط علمای اصفهان، تحریم تنباکو و لغو قرارداد رژی و بیانیه‌هایی در حمایت از تولید ملی، متأسفانه چندان اثر بخش نبود.

۱۷) روند افول اقتصاد ایران با حکومت……………… و تشکیل……………………. ادامه یافت.

پاسخ: رضاخان – سلسله پهلوی

۱۸) ویژگی عمده اقتصاد ایران، در دوره پهلوی (سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۵۷) چه بود؟

پاسخ: ویژگی عمده این دوره، جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود. اقتصاد ایران به جای تکیه بر پایه های بومی و درون‌زای داخلی و ملی خود، به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ متکی شد.

۱۹) وضعیت و ویژگی های اقتصادی ایران در دوران پهلوی چگونه بود؟

پاسخ: الف: ویژگی عمده این دوره،جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود.
ب: اقتصاد ایران به جای تکیه بر پایه های بومی و درون‌زای داخلی و ملی خود، به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ متکی شد.
ج: اقداماتی نظیر ایجاد زمینه ای قانونی (مثل قانون تجارت و تعاونی ها) و زیرساخت های مواصلاتی (مانند راه آهن)، گسترش مدارس و دانشگاه ها و بهبود نسبی بهداشت هم نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری و هویتی برهاند.
د: تعدی حکومت پهلوی بر موقوفات و مالکیت های خصوصی و عمومی، واگذاری منابع نفتی و معدنی به بیگانگان و اجرای برنامه هایی موسوم به انقلاب سفید، که آخرین صدمه را به کشاورزی و اقتصاد روستایی زد، بر بیماری های اقتصاد ایران افزود.
و: نوسازی و توسعه ایران در این زمان به صورتی ظاهری و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام می شد و درآمدهای نفتی هم با تبدیل ایران به بازار مصرفی کالاهای کشورهای صنعتی و غفلت از اقتصاد مردمی، بر مشکلات اقتصاد ایران افزود.

۲۰) چه اقداماتی در دوره پهلوی انجام شد که نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری و هویتی برهاند؟

پاسخ: اقداماتی نظیر ایجاد زمینه ای قانونی) (مثل قانون تجارت و تعاونی ها) و زیرساخت های مواصلاتی (مانند راه آهن)، گسترش مدارس و دانشگاه ها و بهبود نسبی بهداشت، نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری و هویتی برهاند.

۲۱) کدام اقدامات در دوره پهلوی بر بیماری و مشکلات اقتصادی افزود؟

پاسخ: الف: تعدی حکومت پهلوی بر موقوفات و مالکیت های خصوصی و عمومی، واگذاری منابع نفتی و معدنی به بیگانگان و اجرای برنامه هایی موسوم به انقلاب سفید، که آخرین صدمه را به کشاورزی و اقتصاد روستایی زد، بر بیماری های اقتصاد ایران افزود.
ب: نوسازی و توسعه ایران در این زمان به صورتی ظاهری و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام می شد و درآمدهای نفتی هم با تبدیل ایران به بازار مصرفی کالاهای کشورهای صنعتی و غفلت از اقتصاد مردمی، بر مشکلات اقتصاد ایران افزود.

۲۲) چه اقدامی در دوره پهلوی آخرین صدمه را به کشاورزی و اقتصادی روستایی زد؟

پاسخ: اجرای برنامه هایی موسوم به انقلاب سفید

۲۳) در دوران پهلوی،نقش دولت در اقتصاد چگونه بود؟

پاسخ: در این دوران، دولت حضوری گسترده در عرصه اقتصاد کشور داشت و توانست سازمان و تشکیلات خود را نوسازی کند و شکل جدیدتری به خود بگیرد؛ در عین حال، نظام نوینی در مالیات ستانی و بودجه بندی کشور پدید آمد و برخی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و انسانی بهبود یافت. از سوی دیگر در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، قدرت اقتصادی دولت افزایش یافت.

۲۴) چرا در دوران پهلوی دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در عرصه اقتصاد مطرح شد؟

پاسخ: در این زمان، دولت با هدف ایجاد توسعه نمایشی به اجرای طرح های عمرانی متعدد در کشور پرداخت و به این ترتیب، بخشی از درآمدهای نفتی کشور،صرف ساخت و ساز شد.کارخانه ها و مؤسسات شکل گرفت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در عرصه اقتصاد مطرح شد. ساختارهای اساسی اقتصاد کشور نیز زیر سلطه و برنامه ریزی بیگانگان قرار گرفت.

۲۵) پیروزی انقلاب اسالمی چه تاثیری بر خودباوری و اعتماد به نفس مردم در جهت استقلال سیاسی و اقتصادی داشت؟

پاسخ: با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ما به توانمندی های خود برای ایجاد تحول و تغییر در شیوه حکمرانی سیاسی و زندگی جمعی پی بردند. مردمی که تا آن روز خود را در برابر زورگویی کشورهای غربی در تعیین حاکمان و تعیین سیاست های اقتصادی و اجتماعی شان، ناتوان می دیدند، روی پای خودشان ایستادند و خواستار استقلال و آزادی کشورشان شدند.

۲۶) اینکه کشورها در شرایط سخت پیش بینی نشده، چه واکنشی نشان می دهند به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ: به قدرتمند بودن آنها بستگی دارد.

۲۷) پاسخ به این پرسش ها که آیا ساختارهای اقتصادی یک کشور پرقدرت است؟ آیا شرکت های تولیدی در شرایط سخت می توانند نیاز کشور را برآورده کنند؟ آیا اقتصاد کشور وابسته است یا مستقل؟ در چه شرایطی تعیین کننده است؟

پاسخ: پاسخ به این پرسش ها و پرسش های مشابه، در روبه رو شدن کشورها با شرایط سخت تحریم و تهاجم تعیین کننده است.

۲۸) برای عبور از مشکلات اقتصادی و آسیب هایی که در دوران کنونی، اقتصاد ملی ما را تهدید می کند چه امری ضروری است؟

پاسخ: مقاوم سازی اقتصاد و مصونیت بخشی به آن در برابر فشارها و تکانه های خارجی، ضروری است.

۲۹) اقتصاددانان با چه اصطلاحاتی بر مقاوم سازی اقتصادی تاکید می کنند؟

پاسخ: اقتصاددانان با اصطلاحاتی مانند «ثبات اقتصادی»، «استحکام اقتصادی»، «تاب‌آوری اقتصادی» و «پایداری»، بر مقاوم‌سازی اقتصادی تأکید می‌کنند.

۳۰) -مقاوم سازی اقتصادی به چه معناست؟

پاسخ: مقاوم‌سازی اقتصادی به معنای آن است که مجموع نیروهای مولد، شرکت‌ها، مؤسسات تولیدی و خدماتی یک کشور، روی پای خود بایستند تا بتوانند در صورت به وجود آمدن بحران، تمامی نیازهای اساسی و حیاتی‌شان را خودشان تولید و تأمین کنند و وابسته به بیگانگان نباشند.

۳۱) اقتصاد مقاوم محصول چیست؟

پاسخ: اقتصاد مقاوم، محصول خودباوری، تلاش و مجاهدت همه جانبه و فراگیر مردمان سخت کوشی است که حاضر نیستند زیر سایه بیگانگان زندگی کنند و به آنان وابسته باشند.

۳۲) منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟

پاسخ: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است پیشرفته، مردمی و دانش‌بنیان که در برابر تهدیدات و تکانه‌های داخلی و خارجی، آسیب‌ناپذیر است و با اتکای به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی و استفاده از فرصت‌های بیرونی، نیازها و مشکلات اقتصادی را رفع می‌کند و با تحریم‌ها و تهدیدات دشمنان، به زانو در نمی‌آید.

۳۳) وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را می توان با نام……………………………. شناخت.

پاسخ: استقلال اقتصادی

۳۴) منظور از استقلال اقتصادی چیست؟ (آیا استقلال اقتصادی به معنای قطع ارتباط با دیگر کشورهاست؟)

پاسخ: وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را می‌توان با نام استقلال اقتصادی شناخت. با این حال استقلال اقتصادی به معنای قطع ارتباط با کشورهای دیگر نیست و هر کشوری برای پیشرفت، به تعامل منطقی با کشورهای دیگر نیاز دارد. مهم آن است که این تعامل، مقتدرانه و از روی تدبیر باشد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۰ دهم اقتصاد دهم انسانی
و
سوالات متن درس ۸ هشتم اقتصاد دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب اقتصاد دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱۰ دهم کتاب اقتصاد پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *