سبک زندگی

چرا سپاه جاویدان به این نام معروف شد 🕵️ مطالعات اجتماعی هفتم

دلیل نامگذاری سپاه جاویدان را توضیح دهید و تشکیل سپاه همیشگی از ابتکارات کدام حکومت بود؟

منظور از سپاه جاویدان چه بود؟ مطالعات اجتماعی هفتم ، علت نامگذاری این بود که اگر سربازی در جنگ کشته می شد یک سرباز جنگاور دیگر جایگزین او می شد و هیچ وقت از تعداد سربازان سپاه که ۱۰۰۰۰ نفر بود کاسته نمی شود. در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

پیشنهادی : ویژگی های تمدن را نام ببرید

چرا سپاه جاویدان به این نام معروف شد

علت نامگذاری سپاه جاویدان هخامنشی چیست

همانطور که گفته شد اگر به عنوان مثال یک سرباز بیمار یا زخمی می شد و یا حتی در جنگ کشته می شد سریعا یک سرباز ذخیره جایگزین او می شد و هیچ وقت تعداد آن ها از ده هزار نفر بیشتر یا کمتر نمی شد. فرمانده این سپاه از میان افراد خانواده شاه انتخاب می شد و همیشه باید پاسخگوی شاه می بود.

از آنجایی که نیزه سربازان این ارتش در پایین حالت انار بود یونانی ها به آن ها انار بر یا سیب بر نیز می گفتند. نحوه تقسیم بندی به این صورت بود که گروه سربازان ده نفر بود و هر گروه هزار نفره به ده گروه صد نفره تقسیم می شد و هر كدام به ده گروه ده نفره تقسیم می شدند و هر گروه رهبر خود را داشت. در آن زمان این سپاه به دلیری و جوانمردی معروف بوده است.

تشکیل سپاه جاویدان از ابتکارات کدام حکومت بود

از ابداعات داریوش بزرگ بود، از زمان کوروش هخامنشیان سپاه ثابتی به نام جاویدان داشتند که گارد ده هزار نفری جاویدان و هنگ گارد سواره، تشکیل نخبگان سپاه هخامنشی را می دادند. از لحاظ قومی و سازمانی این ارتش مختلطه بوده و نیروی های آموزش دیده آن عمدتا از مادی ها و پارسی ها بوده است.

این جنگجویان از بهترین تجهیزات مانند نیزه، شمشیر، گرز، خنجر و کمان استفاده می کردند. مدت زمان آموزشی برای حضور در سپاه جاویدان ۶ سال بوده است و جدای از اینکه مهارت ها و شیوه های جنگی را یاد می گرفتند، اهمیت زیادی نیز برای پرورش رفتار و منش نیکو قائل بوده اند.

سپاه جاویدان چگونه سپاهی بود مطالعات هفتم

جنگجوهای ارتش به ۱۰ گروه تقسیم می شدند و فرمانده ای به نام هزار پشت داشته اند. از نظر پوشش لباس های آن ها چین دار هخامنشی بود و از کفش های سه بند ایرانی ایرانی استفاده می کردند. برای پوشاندن سر نیز نوار دور آن می پیچیدند. همانطور که گفته شد این سپاه از لحاظ تجهیزات خیلی کامل بوده است و نظیر نداشته است.

✅ در این نوشته برای شما شرح دادیم که چرا سپاه جاویدان به این نام معروف شد، شما نیز اگر دیدگاهی دارید آن را از بخش نظرات به اشتراک بگذارید. همچنین اگر سوال درسی دیگری دارد آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.