سبک زندگی

جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات نهم

پاسخ سوال های صفحه ۷۷ ، ۷۹ و ۸۱ مطالعات اجتماعی پایه نهم ، جواب فعالیت های درس 12 در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه‌ی خارجی فصل ششم مطالعات پایه ۹

پاسخ فعالیت های درس ۱۲ مطالعات نهم : در این نوشته به جواب فعالیت های درس دوازدهم 12 مطالعات اجتماعی پایه نهم در صفحات ۷۷ ، ۷۹ و ۸۱ مربوط به درس دوازده در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه ی خارجی در بخش آموزش و پرورش ماگرتا پرداخته ایم.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت های درس ۱۱ مطالعات نهم

گام به گام درس ۱۲ مطالعات نهم
گام به گام درس ۱۲ مطالعات نهم

پاسخ فعالیت درس ۱۲ مطالعات نهم

در جواب فعالیت درس 12 مطالعات اجتماعی نهم داریم :

جواب فعالیت صفحه ۷۷ مطالعات اجتماعی نهم

1- الف) چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟

با توجه به شکست سپاه ایران از ارتش روسیه و انگلیس، علیرغم رشادت ها و دلارهای فراوان و پی بردن به پیشرفت علمی و صنعتی کشورهای اروپایی و ارتش با دانش و تجهیزات مدرن نظامی خود.

2- فکر می‌کنید اگر یک کشور از دشمن خود درخواست کمک کند، دشمن تمام تجربه‌ها و دانش مورد نیاز برای اصلاح یا پیشرفت آن کشور را در اختیارش قرار می‌دهد؟ چرا؟

خیر چون دشمن به فکر منافع خود می باشد.

3- به نظر شما، چرا اگر کشوری به سلاح علم و دانش مجهّز نباشد، نمی‌تواند قوی شود و در مقابل دشمنانش، مقتدرانه بایستد؟

پاسخ: چون با علم می توان پیشرفت کرد و به سلاح های پیشرفته مجهز شد و روی پای خود ایستاد.

جواب فعالیت صفحه ۷۹ مطالعات اجتماعی نهم

4- الف) انگیزه و اهداف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی چه بود؟

در داخل نوسازی و کارآمدی نهادهای دولتی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و خارج از آن توجه ویژه ای به حفظ استقلال کشور و قطع نفوذ و دخالت روسیه و انگلیس در ایران می شود.

ب) شما کدام‌یک از اصلاح‌گری‌های امیرکبیر را مؤثرتر می‌دانید؟ اگر شما جای امیرکبیر بودید، چه کارهایی برای پیشرفت ایران در آن زمان می‌کردید؟

پاسخ: تأسیس مدرسه دارالفنون به دلیل اینکه افراد بیشتری تربیت شدند.

پ) به نظر شما، چرا امیرکبیر بر استخدام نکردن معلمان و استادان روسی و انگلیسی در مدرسهٔ دارالفنون، اصرار می‌کرد؟

آنها با توجه به سابقه استعماری در ایران و اینکه به دنبال منافع و نفوذ خود در ایران بودند، ممکن بود با آموزه های خود کشور را دوباره به وابستگی بکشانند.

5- چند مورد از اقدامات امیرکبیر را در زمینهٔ رواج عدالت و پیشرفت علمی و فرهنگی بنویسید.

اصلاح قانون مالیات
اجبار مالکان بزرگ به پرداخت مالیات
تأسیس مدرسه دارالفنون
نشر روزنامه وقایع اتفاقیه

6- به نظر شما با توجه به اصلاحات امیرکبیر، چرا شاهزادگان و درباریان قاجار و عوامل وابسته خارجی برای برکناری و قتل امیرکبیر توطئه کردند؟

جواب: چون از حقوق و اموال فراوانی که داشتند محروم بودند و منافعشان به خطر افتاد.

جواب فعالیت صفحه ۸۱ مطالعات نهم

7- الف) دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟

دادن امتیاز اقتصادی به روسیه و انگلستان و تسلط آنها بر منابع و ثروت و بازار کشور و اعتراض مردم به این امر.

ب) موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟

جنبش مردمی باعث عقب نشینی دولت شد و لغو این قرارداد حس اعتماد به نفس و روحیه مقاومت و مبارزه مردم را در مردم تقویت کرد.

8- با راهنمایی دبیر خود متن سند را در کلاس بخوانید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) فرمان لغو قرارداد توتون و تنباکو توسط چه کسی صادر و توسط چه کسی به مردم ابلاغ شد؟

پاسخ: توسط ناصرالدین صادر و توسط امین السلطان ابلاغ شده

ب) فکر می‌کنید چرا در این فرمان، هیچ اشاره‌ای به اشتباه شاه و حکومت در انعقاد اولیه قرارداد با استعمارگران نشده است و بلکه در مقابل، لغو آن به لطف و مرحمت شاه نسبت داده شده است؟

جواب : به دلیل چاپلوسی زیاد

پ) در کدام قسمت‌های فرمان، می‌توانید تکبّر و خودخواهی شاهانه را ببینید؟ آیا فکر نمی‌کنید که یکی از عوامل پیشرفت نکردن ایران در گذشته، وجود چنین حکومت و شاهانی بوده است؟

پاسخ: (مردم باید با دعا برای وجود مسعود همایونی و سپاسگزاری از رحمت کامل همایون خسروانه خود را از این گرفتاری و تحمیل رهایی یافته و از برخی حرکات جاهلانه به کلی جلوگیری کنند).

یقیناً وجود چنین پادشاهانی که هیچ حقی برای مردم قائل نبودند و ثروت کشور را جزئی از ثروت خود می دانستند و تنها به دنبال خوش گذرانی و ظلم به مردم بودند مانع هر گونه پیشرفتی برای کشور بود.

ث) وقتی متن این سند را می‌خوانید چه نکته‌هایی شما را بیشتر به فکر وامی دارد یا توجه شما را جلب می‌کند؟

من با خواندن این سند درود به امیرکبیر می فرستم و ازینکه همیشه خائنین در کشور جلو پیشرفت ایران را می گرفتند ناراحت می شوم.

به کار ببندیم صفحه ۸۲ کتاب درسی مطالعات نهم

1- با مراجعه به پایگاه اینترنتی شبکهٔ رشد به نشانی www.roshd.ir و یا کتاب‌هایی دربارهٔ زندگانی و خدمات میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، خلاصه‌ای از زندگی‌نامهٔ او را تهیه کنید و در کلاس بخوانید.

2- پرس‌وجو کنید که آیا در شهر یا روستای محل زندگی شما آثاری از دورهٔ قاجار باقی مانده است. در صورت وجود چنین آثاری، دربارهٔ یکی از آنها گزارشی به همراه عکس تهیه و به کلاس ارائه کنید.

3- با مطالعهٔ متن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

«تعداد دستگاه های بافندگی دستی شیراز که در اوایل حکومت قاجار 500 واحد بود، حدود 60 سال بعد به 10 واحد کاهش یافت که آنها هم پارچه‌های زبر و خشن می بافتند. در همان دوره، تعداد کارگاه های حریربافی اصفهان نیز از 1250 واحد به 12 واحد رسید و مردم آن شهر، مصرف کننده پارچه های نخی کارخانه‌های انگلستان شدند.»

منبع: مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا انقلاب اسلامی، تألیف جان فوران، ترجمه احمد تدین، ناشر: رسا، 1377 ش، ص 196

الف) دلیل کاهش تعداد کارگاه‌های بافندگی در دو شهر شیراز و اصفهان چه بوده است؟

زیرا واردات آن از انگلستان می شد.

ب) به نظر شما، کاهش تعداد کارگاه‌های بافندگی در دوره قاجار، از نظر اقتصادی چه آثار و نتایجی برای مردم ایران داشت؟

باعث فقیر تر شدن مردم ایران شد زیرا بافندگی از شغل های مهم آن زمان بوده است.

ج) از این موضوع تاریخی برای اقتصاد کشور در شرایط کنونی چه پندی می‌توان گرفت؟

روی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی تمرکز کرد.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت های درس ۱۰ مطالعات نهم

⭐️ در آخر جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات نهم در صفحات ۷۷ ، ۷۹ و ۸۱ به پایان رسید، اگر سوال یا مشکلی دارید از قسمت دیدگاه با ما یا سایر دانش آموزان بحث و گفتگو کنید و نظرات خود را بگذارید. تمام سوالات را کامل و صحیح پاسخ دادیم. میتوانید آن ها را هم خلاصه بنویسید. برای بهتر پیدا کردن ما در آخر عبارت جستجو شده خود در گوگل کلمه ماگرتا را بنویسید.😎🌹

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *