اخبارعلمی

جواب فعالیت های فصل هشتم علوم نهم ☑️ فشار و آثار آن

گام به گام پاسخ نامه و حل پرسش های فکر کنید ها ، آزمایش کنید ها و فعالیت های صفحه 86 ، 87 ، 88 ، 86 ، 92 و 93 درس فصل 8 هشت علوم پایه نهم

جواب فعالیت های فصل 8 هشتم علوم نهم ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب سوالات خود را بیازمایید ها ، فکر کنید ها ، آزمایش کنید ها و فعالیت های صفحه ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۲ و ۹۳ درس فصل ۸ هشتم فشار و آثار آن کتاب علوم پایه نهم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فصل هفتم علوم نهم

جواب فعالیت های فصل هشتم علوم نهم
جواب فعالیت های فصل هشتم علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 86 فصل 8 علوم نهم

برای تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهای آن را روی پایه‌های بتونی، می‌سازند. در شکل زیر، دو نوع پایهٔ متفاوت که معماران در این مورد به کار می‌برند، نشان داده شده است.

الف) اگر سطح کل پایه نواری، نصف سطح پایه یک پارچه باشد، در این صورت فشاری را که از طرف دیوارهای ساختمان به هریک از دو پایه وارد می شود با هم مقایسه کنید.

پاسخ:

P = F / A = mg / A

P = F / A/2 = 2F / A = 2mg / A

ب) برای ساختن ساختمان روی زمین نرم، کدام یک از پایه های نشان داده شده، مناسب تر است؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید.

پاسخ: مساحت سطح یکپارچه را A فرض کنید. جرم ساختمان ها با هم برابر هستند و جرم را m در نظر بگیرید.
در نتیجه فشار روی پایه نواری، 2 برابر فشار روی پایه یکپارچه است.
برای پیشگیری از رانش زمین بر روی زمین نرم، باید فشار کمتری به آن وارد شود، پس پایه نواری مناسبتر است.

جواب فکر کنید صفحه 86 فصل هشتم علوم نهم

۱- یکی از توصیه هایی که همواره باید جدی بگیریم، این است که روی سطح یک استخر یخ زده یا دریاچه یخ زده راه نرویم زیرا فشاری که وزن ما ایجاد می کند، ممکن است برای شکستن یخ کافی باشد. با توجه به تعریف فشار توضیح دهید چرا امدادگر از یک نردبان بزرگ برای حرکت روی سطح یک دریاچه یخ زده، استفاده کرده است.

پاسخ: هر چه سطح تماس نیرو با سطح کمتر باشد، فشار وارده به سطح بیشتر می شود. استفاده از نردبان باعث افزایش سطح تماس و توزیع وزن وزنه بر روی تمام سطح می شود و در نتیجه باعث کاهش فشار و کاهش احتمال شکستن یخ می شود.

۲- چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن می تواند سبب آسیب رساندن به یکی از انگشت ها شود؟

پاسخ: نوک پونزها تیز است، به این معنی که سطح تماس بسیار کوچک است. فشردن پونزها باعث توزیع نیروی فشردن روی نوک تیز گیره ها شده و فشار زیادی به این نقطه وارد کرده و باعث سوراخ شدن پوست می شود.

پاسخ فعالیت صفحه 86 فصل هشتم علوم نهم

ابتدا جرم خود را به کمک ترازو اندازه بگیرید و وزن خود را حساب کنید. سپس سطح تماس کفشی که پوشیده اید را با زمین اندازه بگیرید. سرانجام به کمک رابطه (۱) (الف) مقدار فشاری که پاهای شما به زمین وارد می کنند را به دست آورید.

پاسخ: فرض کنید جرم شما برابر 46 کیلو گرم باشد. آنگاه وزن شما برابر است با:

w = mg = 46 × 10 = 460

برای محاسبه سطح تماس کفش خود با زمین، کف کفش را روی کاغذ شطرنجی قرار دهید و دور آن را با مداد خط بکشید. با شمارش تعداد مربع های داخل خط بسته (رد پای شما)، سطح کف کفش بر حسب سانتی متر مربع به دست می آید. عدد حاصل را بر 10000 تقسیم کنید تا مساحت هر متر مربع را بدست آورید. حاصل را در 2 ضرب کنید تا مساحت دو کفش به دست آید. اکنون با استفاده از فرمول زیر فشار به دست می آید.

p = F / F = W / A = 460N / 0/03m2 = 1600 نیوتن بر متر مربع

ب) اگر روی یک پای خود بایستید چه فشاری به زمین وارد می کنید؟

پاسخ: در این حالت فشار بر روی سطح یک پا (کفش) است و چون سطح نصف شده است، می توان فشار را دو برابر کرد.

جواب آزمایش کنید صفحه 87 و 88 فصل 8 علوم نهم

هدف: بررسی فشار در مایع ها
وسایل و مواد لازم: بطری آب (۱/۵ و ۲ لیتری)، پایه (مثلاً یک یا دو قطعه آجر)، یک ظرف نسبتاً بزرگ، نوار چسب کاغذی
روش اجرا:
۱- مطابق شکل سه سوراخ کوچک در بطری ۱/۵ لیتری ایجاد کنید و سوراخ ها را با نوار چسب کاغذی بپوشانید.

۲- بطری را از آب پر کنید و ظرف خالی را زیر آن قرار دهید.
۳- مسیری را که پیش بینی می کنید فوران‌ های آب از سوراخ های ایجاد شده روی بطری طی می کنند روی شکل (ب) رسم و استدلال خود را بیان کنید.

پاسخ: فشار بیشتری در نقاط پایینی داخل بطری وجود دارد زیرا هر چه عمق یک نقطه بیشتر باشد، ارتفاع مایع روی آن بیشتر می شود و در نتیجه نیروی وزن مایع بیشتر می شود. در نتیجه آب با فشار بیشتری از سوراخ به بیرون پرتاب می شود.

جواب آزمایش کنید صفحه 87 و 88 فصل 8 علوم نهم

۴- درپوش بطری را باز کنید و نوار چسب کاغذی را به آرامی از آن جدا کنید. نتیجه مشاهده خود را با آنچه روی شکل (ب) رسم کردید مقایسه کنید.

پاسخ: مشاهده می شود که چون ارتفاع آب در دو بطری یکسان است و سوراخ ها نیز در ارتفاع یکسانی ایجاد شده اند.

۵- مطابق شکل (پ) آزمایش را با دو بطری ۱/۵ و ۲ لیتری انجام دهید. توجه کنید که سوراخ ها را به طور مشابه و در ارتفاع یکسان روی هر دو بطری ایجاد کنید. همچنین سطح آب در هر دو بطری مساوی باشد.

پاسخ: در این حالت شکل خروج آب از سوراخ های هر دو بطری شبیه هم است.

۶- با توجه به نتایج آزمایش های شکل (الف) و (پ) توضیح دهید فشار درون مایع چگونه با افزایش عمق تغییر می کند.

پاسخ: فشار داخل مایع با افزایش عمق افزایش می یابد. فشار مایع در تمام قسمت های ظرف که عمق یکسانی دارند برابر است. فشار درون ظرف مایع به شکل ظرف بستگی ندارد. (عمق مایع با فشار مایع رابطه مستقیم دارد)

پاسخ فکر کنید صفحه 88 فصل هشتم علوم نهم

شکل رو به رو طرحی از سامانه آب رسانی یک منطقه مسکونی را نشان می دهد. با توجه به آنچه تاکنون در این فصل فراگرفته اید، نقش تلمبه (پمپ) را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید.

پاسخ فکر کنید صفحه 88 فصل هشتم علوم نهم

پاسخ: به دلیل اینکه ارتفاع برخی از طبقات ساختمان از سطح آب آزاد دریاچه بیشتر است، آب به آن طبقات نمی رسد و پمپ فشار لازم را برای رساندن آب به طبقات بالاتر را فراهم می کند.

جواب فکر کنید صفحه 89 فصل هشتم علوم نهم

شکل ۶ طرحی ساده از یک بالابر هیدرولیکی را نشان می دهد که معمولاً در تعمیرگاه های خودرو از آن استفاده می کنند. این بالابرها براساس اصل پاسکال کار می کنند و رابطه زیر در محل پیستون های آن برقرار است:

F1/A1 = F2/A2

جواب فکر کنید صفحه 89 فصل هشتم علوم نهم

پاسخ: بر اساس اصل پاسکال، اعمال فشار به نقطه ای از مایع محصور در محفظه بسته بدون ضعیف کردن سایر قسمت های محفظه اعمال می شود. بنابراین اگر نیروی F1 به پیستون 1 وارد شود فشاری برابر p ایجاد می شود.

P = F1/A1

این فشار به پیستون 2 منتقل می شود، پس در پیستون 2 رابطه فشار و نیرو به صورت زیر است:

P = F2/A2 = F1/A1 ⇒ F2 = F2/A2 × F1

چون سطح مقطع پیستون 2 از پیستون 1 بیشتر است، بنابراین نیروی F2 قوی تر از نیروی F1 است و می تواند خودرو را جابجا کند.

جواب آزمایش کنید صفحه 90 فصل هشتم علوم نهم

هدف: بررسی آثار فشار هوا (۱)
وسایل و مواد لازم: قوطی حلبی، منبع گرما
روش اجرا:
۱- کمی آب درون قوطی بریزید و آن را روی منبع گرما قرار دهید.
۲- مدتی (حدود ۲ الی ۳ دقیقه) صبر کنید تا مقداری بخار آب از سر قوطی خارج شود.
۳- قوطی را از روی منبع گرما بردارید. سر قوطی را با درب مخصوص آن محکم ببندید (مراقب انگشت های خود باشید!).
۴- پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد. استدلال خود را برای این پیش بینی بیان کنید.

پاسخ: وقتی قوطی روی شعله قرار می گیرد، آب داخل آن شروع به جوشیدن می کند و هوای داخل آن با فشار بخار آب از ظرف خارج می شود. بنابراین هوای داخل قوطی با بخار جایگزین می شود. در نتیجه داخل قوطی پر از بخار آب است. زمانی که در قوطی را می بندیم، بعد از سرد شدن قوطی، بخار خنک می شود و دوباره به قطرات آب تبدیل می شود.

۵- چند دقیقه صبر کنید تا قوطی خنک شود. نتیجه مشاهده خود را توضیح دهید. آیا نتیجه آزمایش با پیش بینی شما سازگار بود؟

پاسخ: بله، هوا از سوراخ دیگر خارج شده و آب وارد بطری می شود؛ چون فشار هوا دیگر مانع ورود آن نیست.

جواب فعالیت صفحه 90 فصل 8 علوم نهم

یک نی را داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید. درحالی که نی درون بطری قرار دارد دهانه بطری را با لب های خود به طور کامل بگیرید و درون بطری بدمید. آنچه را مشاهده می کنید، با توجه به آثار فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید.

پاسخ: هنگام دمیدن (فوت کردن) در بطری، فشار هوای آب زیاد می شود و طبق اصل پاسکال این افزایش فشار هر چقدر هم که زیاد باشد به تمام قسمت های مایع و بطری منتقل می شود و به دلیل اختلاف فشار، آب از نی به بیرون جریان پیدا می کند.

پاسخ آزمایش کنید صفحه 92 فصل هشتم علوم نهم

هدف: بررسی آثار فشار هوا (۲)
وسایل و مواد لازم: بطری شیشه‌ای، درپوش تک سوراخه و درپوش دو سوراخه، قیف و ظرف محتوی آب
روش اجرا:
۱- پیش بینی کنید با ریختن آب درون قیف شکل الف چه اتفاقی می افتد. استدلال خود را بیان کنید.
۲- اکنون آزمایش کنید. به آرامی آب را درون قیف بریزید. چه اتفاقی می افتد؟ به دقت مشاهده کنید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می افتد توضیح دهید.

پاسخ: برای اینکه آب وارد بطری شیشه ای شود باید هوای داخل آن خارج و آب داخل بطری تعویض شود. در حالتی که از درپوش تک سوراخه استفاده می شود، هوا هیچ راه خروجی از دهانه بطری ندارد و تنها به سختی می تواند از سوراخ قیف خارج شود. بنابراین آب به سختی وارد بطری می شود.

۳- اگر به جای درپوش تک سوراخه، از درپوش دو سوراخه استفاده کنیم (شکل ب)، پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد.

پاسخ: در حالتی که از درپوش دو سوراخه استفاده می شود، هوا می تواند به راحتی از سوراخ دوم خارج شده و با آب جایگزین شود.

۴- آزمایش را به کمک درپوش دو سوراخه انجام دهید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می افتد توضیح دهید.

پاسخ: فشار هوای موجود در بطری در حالت اول از ورود آب به داخل بطری جلوگیری می کند. در حالت دوم، با خروج هوا از بطری، فشار داخل آن کاهش یافته و آب وارد بطری می شود.

جواب فکر کنید صفحه 92 فصل هشتم علوم نهم

با توجه به شکل های زیر سریع ترین راه برای خالی کردن یک بطری پلاستیکی که تا نیمه از آب پر شده، کدام است؟

پاسخ: در حالت پ ؛ چون فشار دست هم بر فشار هوا بالای بطری آب افزوده می شود، بنابراین آب با سرعت بیشتری از بطری خارج می شود.

جواب فکر کنید صفحه 92 فصل هشتم علوم نهم

دانش آموزی می گوید سریع ترین راه برای خالی کردن بطری محتوی آب، ایجاد سوراخی ریز در ته آن است. شما چه فکر می‌ کنید؟ برای بررسی درستی پاسخ های خود، تمامی حالت های ذکر شده را آزمایش کنید.

پاسخ: فشار خارج از بطری ها برابر با فشار اتمسفر (فشار هوا) است. برای خالی کردن بطری، فشار وارد شده بر سر بطری ها باید بیشتر از فشار بیرونی (فشار اتمسفر) باشد. در حالتی که سوراخ ریزی در ته بطری ایجاد می شود، بیشترین اختلاف فشار به وجود می آید و بطری سریعتر خالی می شود.

حالت الف) در این حالت فقط فشار ناشی از ارتفاع آب داخل بطری باید بر فشار هوای بیرون بطری غلبه کند تا آب تخلیه شود. فشار ارتفاع آب بسیار کمتر از فشار هوا است و تخلیه بطری از این طریق دشوار است.

حالت ب) در این حالت مجموع فشار هوا و فشار ناشی از ارتفاع آب داخل بطری باید بر فشار هوای بیرون بطری غلبه کند تا آب تخلیه شود. از آنجایی که بطری کج است ارتفاع آب کمتر، نسبت به حالت سرو ته کمتر است و فشار ناشی از آن کم است.

حالت پ) در این حالت مجموع فشار ناشی از فشردن بطری و فشار ناشی از ارتفاع آب داخل بطری باید بر فشار هوای بیرون بطری غلبه کند تا آب تخلیه شود. از آنجایی که فشار هوا بر فشار هوای بطری آب افزوده می شود، آب داخل بطری به سرعت خارج می شود.

حالت سوراخ ریز) در این حالت، مجموع فشار هوا و فشار ناشی از ارتفاع آب داخل بطری باید بر فشار هوای بیرون بطری غلبه کند تا آب تخلیه شود. پس اختلاف فشار در این شرایط با فشار ناشی از ارتفاع آب برابر است.

پاسخ فعالیت صفحه 93 فصل هشتم علوم نهم

در علوم سال هفتم با نحوه کار شش ها آشنا شدید. همانطور که دیدید آنها شبیه بادکنک، داخل حفره سینه ما پر و خالی می شوند. اما چه چیزی باعث پر و خالی شدن آنها می شود؟ نقش فشار هوا در این خصوص چیست؟ شما می توانید پاسخ این پرسش ها را با ساختن مدلی از شش، مورد بررسی قرار دهید.

پاسخ فعالیت صفحه 93 فصل هشتم علوم نهم

پاسخ: در حالت الف، حجم قفسه سینه زیاد و فشار کم است. در نتیجه هوا به راحتی وارد ریه ها (شش ها) می شود. اما در حالت ب چون حجم قفسه سینه کم می شود فشار افزایش می یابد و باعث خروج هوا از ریه ها (شش ها) می شود.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل ششم علوم نهم

توجه: شما دانش آموز پایه نهم متوسطه اول می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به پاسخ نامه فعالیت های کتاب علوم تجربی نهم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب فعالیت های فصل 8 هشتم فشار و آثار کتاب علوم نهم متوسطه اول ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

2 دیدگاه

  1. درود بر شما!
    سال تحصیلی تموم شد و ممنون از سایت شما
    دیگه دلم نیومد خدایی انصاف نبود تشکر نکنم
    واقعا همه ی جواب ها عالین من دنبال هر چی باشم می گردم تا ببینم تو این سایت پاسخ ها هست، از اینجا ببینم.
    امیدوارم همینجوری ادامه بدید و در آینده بهتر هم بشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =