اخبارعلمی

جواب فعالیت های فصل 15 علوم هشتم ❤️ شکست نور

گام به گام پاسخ نامه و حل پرسش های فکر کنید ها ، فعالیت ها و آزمایش کنید های صفحه 137 ، 138 ، 139 ، 140 ، 141 ، 142 و 143 درس فصل 15 پانزدهم علوم پایه هشتم

جواب فعالیت های فصل 15 پانزدهم علوم هشتم ؛ در این مطلب با پاسخ و جواب سوالات خود را بیازمایید ، آزمایش کنید ها ، فکر کنید ها و فعالیت های صفحه ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ ، ۱۴۲ و ۱۴۳ درس فصل ۱۵ پانزدهم شکست نور کتاب علوم کلاس هشتم متوسطه اول آشنا می شوید. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فصل ۱۴ علوم هشتم

جواب فعالیت های فصل 15 پانزدهم علوم هشتم
جواب فعالیت های فصل 15 پانزدهم علوم هشتم

جواب آزمایش کنید صفحه 137 فصل پانزدهم علوم هشتم

هدف آزمایش: بررسی شکست نور در یک تیغه شیشه‌ای
مواد و وسایل: چراغ قوه یا لیزر مدادی، تیغه شیشه‌ای

جواب آزمایش کنید صفحه 137 فصل پانزدهم علوم هشتم

روش اجرا
۱- تیغه شیشه‌ای را روی سطح میز قرار دهید و باریکه نور را به طور عمود بر یکی از وجوه آن بتابانید. (شکل الف)

۲- با توجه به مسیر باریکه نور پس از عبور از تیغه شیشه ای، امتداد باریکه نور را در شکل الف کامل کنید. پرتو نوری که به طور عمود به شیشه بتابد به صورت مستقیم بدون انحراف عبور می کند.

پاسخ: پرتو نوری که به صورت عمودی بر روی شیشه بتابد، مستقیماً بدون انحراف عبور می کند.

۳- آزمایش را برای حالتی که مطابق شکل ب تیغه شیشه ای اندکی چرخیده است، انجام دهید. با توجّه به نتیجه آزمایش، امتداد باریکه نور را روی شکل ب کامل کنید.

پاسخ: برای شکست نور باید: ۱- پرتو نور کج یا مایل باشد. ۲- جسم کج یا مایل باشد.

جواب خود را بیازمایید صفحه 138 فصل 15 علوم هشتم

شکل زیر مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد. با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیق تر است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 138 فصل 15 علوم هشتم

پاسخ: محیط شفاف دوم محیط رقیق تری است، چون نور پس از ورود به آن از خط عمودی دورتر می شود.

جواب فعالیت صفحه 138 فصل پانزدهم علوم هشتم

درون کاسه یا لیوان کدری که روی میز قرار دارد، سکه‌ای بیندازید. یکی از افراد گروه مطابق شکل الف آنقدر از میز دور شود تا بتواند سکه را درست از لبه کاسه ببیند. سپس از دوست خود بخواهید تا کمی عقب‌تر برود به طوری که سکه درون کاسه را نبیند (شکل الف). اکنون به آرامی درون کاسه آب بریزید (شکل ب) تا دوستتان دوباره سکه را ببیند. علت دیده شدن سکه را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

جواب فعالیت صفحه 138 فصل پانزدهم علوم هشتم

پاسخ: نوری که از روی سکه به سطح آب و هوا می رسد شکسته می شود و جهت آن تغییر می کند و در امتداد دید ما قرار می گیرد، چشم ما امتداد نورهای رسیده ی سکه را در نقاطی بالاتر از حد واقعی آن می بیند.

جواب آزمایش کنید صفحه 139 فصل 15 علوم هشتم

هدف آزمایش: مسیر نور در منشور
مواد و وسایل: منشور، لیزر مدادی
روش اجرا: منشور را از طرف قاعده مثلثی شکل آن روی میز قرار دهید. لیزر مدادی را روشن کنید و باریکه نور را به طور مایل به یکی از وجه های آن بتابانید. با توجه به مسیر نور در منشور، امتداد باریکه نور را کامل کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را ببینید.

جواب آزمایش کنید صفحه 139 فصل 15 علوم هشتم

پاسخ خود را بیازمایید صفحه 138 فصل پانزدهم علوم هشتم

الف) جاهای خالی را با توجّه به شکل ۵ و پدیده شکست نور پر کنید.

باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور، طوری شکسته می شود که به خط عمود نزدیک شود. همچنین هنگام خروج باریکه نور از منشور به هوا، طوری شکسته می شود که از خط عمود دور شود.

پاسخ فعالیت صفحه 139 و 140 فصل 15 علوم هشتم

الف) باریکه نوری که توسط چراغ قوه تشکیل داده اید به یک وجه منشور بتابانید. در طرف دیگر منشور، پرده یا یک ورق کاغذ سفید را در مسیر نور خروجی از منشور قرار دهید. نتیجه فعالیت را در گروه خود به بحث بگذارید.
توجه: بهتر است این فعالیت در محیطی نسبتاً تاریک انجام شود.

پاسخ: نور چراغ قوه، به نورهای رنگی تجزیه می شود. وقتی نور سفید که ترکیبی از هفت نور رنگی است به یکی از وجوه منشور بتابد پس از شکسته شدن پراکنده شده و به هفت رنگ خود تجزیه می شود.

ب) ظرف نسبتاً بزرگی را مطابق شکل رو به رو از آب پر کنید و آن را مقابل نور مستقیم آفتاب قرار دهید؛ سپس یک آینه تخت را به طور کج درون آب قرار دهید. در این حالت قسمتی از آب که جلوی آینه قرار دارد، مانند یک منشور عمل می کند. ظرف را آن قدر جا به جا کنید تا طیف نور خورشید روی یک مقوای سفید رنگ تشکیل شود.

پاسخ: نور سفید خورشید پس از برخورد به قسمت آب مقابل آینه پراکنده می شود و نورهای رنگی آن بر روی مقوا یا دیوار سفید رنگ دیده می شود که به ترتیب عبارتند از: قرمز، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش.

جواب فکر کنید صفحه 140 فصل پانزدهم علوم هشتم

در پاشندگی نور سفید توسط منشور، کدام یک از رنگ های نور، بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟

پاسخ: نور قرمز انحراف کمتری داشته و شکست کمتری داشت، اما نور بنفش بیشترین انحراف و شکست را داشته است.

جواب آزمایش کنید صفحه 141 و 142 فصل پانزدهم علوم هشتم

هدف آزمایش: یافتن کانون و فاصله کانونی عدسی همگرا (ذره بین)
مواد و وسایل: عدسی همگرا، یک تکه مقوا و خط کش
روش اجرا
۱- ذره بین را مقابل نور مستقیم خورشید بگیرید.
۲- مقوا را روی زمین قرار دهید و ذره بین را به آرامی جا به‌ جا کنید. هنگامی که لکه نورانی در سطح مقوا به کوچکترین اندازه خود رسید، ذره بین را ثابت نگه دارید.
۳- محل تشکیل لکه روشن را کانون عدسی همگرا می نامند. در این حالت فاصله بین وسط ذره بین تا مقوا را به کمک خط کش اندازه بگیرید. این فاصله را، فاصله کانونی عدسی می گویند.

پاسخ: فاصله کانونی عدسی را با حرف f نشان می دهند. چون از هر دو طرف می توان به عدسی نور تاباند. پس هر عدسی دارای دو کانون و دو فاصله کانونی هستند که با هم برابرند. فاصله کانونی ۳۰ سانتی متر است.

جواب فکر کنید صفحه 142 فصل 15 علوم هشتم

با توجه به چگونگی شکست نور در منشور، دریافت خود را از شکل های (الف) و شکل (ب) بیان کنید.

جواب فکر کنید صفحه 142 فصل 15 علوم هشتم

پاسخ: اگر هریک از عدسی ها را به عنوان دو منشور در نظر بگیریم، در صورتی که از قسمت قاعده (وجه زیرین) دو منشور به هم بچسبند، عدسی محدب تشکیل خواهد شد و درصورتی که دو منشور از قسمت نوری به یکدیگر وصل شوند، عدسی مقعر تشکیل خواهد شد.

جواب خود را بیازمایید صفحه 143 فصل پانزدهم علوم هشتم

شکل زیر دو عدسی همگرا و واگرا را نشان می دهد که یک دسته پرتو موازی نور به آنها تابیده شده است. با توجه به شیوه شکست نور، دلیل نامگذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی ها را توضیح دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 143 فصل پانزدهم علوم هشتم

پاسخ: با توجه به شکل پرتوهای نور هنگام خروج از عدسی همگرا، در نقطه ای به نام کانون متمرکز می شوند، یعنی به هم نزدیک می شوند (همگرا) و در عدسی واگرا پرتوهای تابش پس از شکست و عبور از عدسی از هم دور می شوند (یعنی واگرا).

جواب فعالیت صفحه 143 فصل 15 علوم هشتم

یک عدسی واگرا را در فاصله های مختلف از یک جسم بگیرید. با توجّه به ویژگی های تصویری که در عدسی واگرا می بینید، عبارت زیر را کامل کنید.

تصویر همه اجسام در عدسی واگرا کوچکتر از جسم و نسبت به جسم مستقیم است.

همچنین بخوانید: جواب فصل 13 علوم هشتم

توجه: شما دانش آموزان عزیز اگر می خواهید به راحتی به جواب فعالیت های کتاب علوم هشتم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب فصل مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در این مقاله جواب فکر کنید و آزمایش کنید و فعالیت های درس فصل 15 پانزدهم شکست نور تاب علوم هشتم را به صورت کامل بررسی کردیم، شما دانش آموزان عزیز می توانید از قسمت دیدگاه، نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =