اخبارعلمی

جواب آزمایش کنید ها و فعالیت های فصل دهم علوم هشتم ☑️ مغناطیس

گام به گام پاسخ نامه و حل پرسش های آزمایش کنید و فعالیت های درس فصل 10 ده علوم کلاس هشتم صفحه 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 و 95

جواب آزمایش کنید ها و فعالیت های فصل 10 دهم علوم هشتم ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب فعالیت ها و آزمایش کنید های صفحه ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ و ۹۶ درس فصل ۱۰ دهم مغناطیس کتاب علوم تجربی پایه هشتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

جواب آزمایش کنید ها و فعالیت های فصل دهم علوم هشتم
جواب آزمایش کنید ها و فعالیت های فصل دهم علوم هشتم

پاسخ آزمایش کنیدها و فعالیت های فصل 10 علوم هشتم


جواب فعالیت اول صفحه 90 فصل دهم علوم هشتم

الف) با استفاده از خمیر بازی، مداد و آهن ربای نعلی شکل قطب شمال و جنوب را پیدا کنید.

پاسخ: این فعالیت بسیار ساده است، اما انجام آن بسیار مهم است. توجه کنید می توانیم به جای قراردادن مداد زیر آهن ربای نعلی شکل، آهن ربای نعلی را توسط نخی آویزان کنیم و قطب شمال و جنوب را تشخیص دهیم. آهنربای نعلی شکل را روی مداد قرار داده، پس از چرخیدن در راستای شمال و جنوب می ایستد به طوری که شاخه N آن به سمت شمال و شاخه S آن به سمت جنوب می ایستد.

ب) به کمک یونولیت و یک آهن‌ربای تیغه‌ای کوچک و ظرف آب یک قطب نمای ساده بسازید.

پاسخ: یک تکه یونولیت را در یک ظرف آب بریزید و یک آهنربای تیغه ای روی آن قرار دهید. آهنربا با یونولیت شروع به چرخیدن می کند و و در جهت شمال و جنوب متوقف می شود (می ایستد).

جواب فعالیت دوم صفحه 90 فصل 10 علوم هشتم

با استفاده از آهن‌ربا و وسایل زیر، مواد را به دو دسته تقسیم‌بندی کنید. موادی را که جذب آهن‌رباها می‌شوند مواد مغناطیسی و بقیه را غیر مغناطیسی بنامید.

قیچی – میخ – گیرهٔ فلزی – سکه – قوطی نوشابه – پوش برگ – بطری – مداد و …

مواد مغناطیسیمواد غیرمغناطیسی
قیچیفویل آلومینیوم
میخقوطی نوشابه
گیره کاغذلیوان شیشه‌ای
سکهبطری
 *مداد
 *کتاب

پاسخ فعالیت صفحه 91 فصل 10 علوم هشتم

آهن‌ربای تیغه‌ای را به وسیلهٔ نخی بیاویزید و سپس قطب‌های آهن‌ربای دیگری را به قطب‌های این آهن‌ربا نزدیک کنید. مشاهدهٔ خود را برای حالت‌هایی که قطب‌های همنام و غیرهمنام آهن‌ربا به هم نزدیک می‌شوند، بیان کنید.

پاسخ: زمانی که قطب های همنام به همدیگر نزدیک شوند همدیگر را دفع کرده و از هم فاصله می گیرند. زمانی که قطب های ناهمنام به هم نزدیک شوند، همدیگر را جذب کرده و به هم نزدیک می شوند.

پاسخ فعالیت صفحه 91 و 92 فصل دهم علوم هشتم

همانند شکل روبرو یک میخ کوچک یا سوزن ته گرد را به انتهای آهن‌ربا نزدیک کنید تا به آهن‌ربا بچسبد. میخ بعدی را به نوک میخ اول نزدیک کنید. این کار را برای میخ‌های دیگر نیز تکرار کنید. به نظر شما چگونه آهن‌ربا، میخ اول را جذب کرده است؟ میخ اولی چگونه میخ دوم را جذب کرده است؟ اگر به آرامی میخ اول را از آهن ربا جدا کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا میخ‌های دیگر سر جای خود باقی می‌مانند یا اینکه از میخ اول جدا می‌شوند؟

پاسخ: زمانی که آهنربا را نزدیک می کنیم، میدان مغناطیسی باعث می شود که سوزن هم به آهن ربا تبدیل شود و آهنربا سوزن را جذب می کند. میخ اول، میخ دوم را به روش القا جذب می کند. اگر به آرامی میخ اول را از آهنربا دور کنیم، میخ های دیگر سر جای خود باقی می مانند.

جواب فعالیت صفحه 92 فصل 10 علوم هشتم

الف) همانند شکل به کمک یک آهن‌ربای تیغه‌ای و یک میخ، یک آهن‌ربا بسازید وسپس قطب‌های آهن‌ربای ساخته شده را به وسیلهٔ آهن‌ربای تیغه‌ای یا قطب‌نما تعیین کنید.

پاسخ: آهنربا در یک جهت چندین بار به میخ آهنی مالش داده و میخ آهنی تبدیل به آهنربا می شود. محل برداشتن آهنربا با قطب مخالف قطب مالش دهنده است. می توانیم قطب های آهنربا را به میخ وصل کنیم. و بر طبق ربایش یا رانش، قطب های میخ را مشخص کنیم.

ب) به کمک میلهٔ چوبی، پایه و چند آهن‌ربای حلقه‌ای، فنر مغناطیسی بسازید و دربارهٔ کاربردهای احتمالی آن فکر کنید.

پاسخ: ۱) میله ای چوبی یا پلاستیکی با خمیر روی میز نصب می کنیم.
۲) آهن رباهای حلقه ای را طوری داخل میله قرار می دهیم که قطب های همنام رو به روی هم باشند.
۳) وقتی آهنربای بالا را فشار می دهیم، قطب های همنام یکدیگر را دفع می کنند و مانند فنر بالا می روند.
۴) اگر حلقه وسط را وارونه کنیم، آهنرباها به هم می چسبند. زیرا قطب های ناهمنام آنها رو به روی هم قرار می گیرند.
کاربرد: از این فنرهای مغناطیسی می توان در خودروها استفاده کرد.

جواب آزمایش کنید صفحه 93 فصل دهم علوم هشتم

هدف آزمایش: ساخت آهن‌ربای الکتریکی
مواد و وسایل: دو باتری قلمی و جای آن، سیم‌های رابط، کلید قطع و وصل، میخ یا پیچ در اندازهٔ متوسط، چسب نواری، سیم مخصوص (لاکی) برای درست کردن سیم پیچ و گیره‌های کاغذ یا واشرهای آهنی

روش اجرا:
۱- دور میخ یا پیچ سیم مخصوص را بپیچید.
۲- مدار الکتریکی را کامل کنید و کلید را ببندید.

۳- میخ را به گیره‌های کاغذی یا واشرهای آهنی نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ: اگر سیم لوله ای را به وسیله ی سیم رابط به جریان برق مستقیم متصل کنیم، در سیم لوله میدان مغناطیسی ایجاد شده، و اگر جهت جریان برق را عوض کنیم، قطب های آهنربای الکتریکی عوض خواهد شد. میخ گیره فلزی و براده آهن را جذب می کند.

۴- اگر کلید را باز کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ: خاصیت مغناطیسی آهنربایی میخ از بین رفته و گیره کاغذ از آن جدا می شود. پس از بستن کلید، جریان الکتریکی از سیم پیچ ها عبور می کند و میخ آهنی را به آهنربای الکتریکی تبدیل می کند. این خاصیت آهنربای موقت است و تا زمانی که کلید وصل است دوام می آورد.

پاسخ فعالیت صفحه 94 فصل دهم علوم هشتم

الف) به کمک قطب‌نما یا یک آهن‌ربا که قطب S و N آن معلوم است، قطب‌های آهن‌ربای الکتریکی ساخته شده در آزمایش صفحهٔ قبل را تعیین کنید.

پاسخ: قطب های یک آهنربای الکتریکی را می توان توسط یک آهنربای معمولی تشخیص داد، قطب های همنام نیروی دافعه ای را بر هم وارد می کنند.

ب) در شکل روبه‌رو، جای پایانه‌های باتری را در مدار عوض می‌کنیم. در نتیجه جای قطب‌های S و N آهن‌ربای الکتریکی عوض می‌شود. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: نتیجه می گیریم که قطب N و S به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد. جهت جریان الکتریکی در باتری از قطب مثبت به منفی است، اگر چهار انگشت را در جهت پیچیدن سیم پیچ قرار دهیم، نوک انگشت شصت قطب N است.

پ) اگر به جای یک باتری از چند باتری پشت سر هم استفاده کنیم و آهن‌ربای الکتریکی را در گیره‌های کاغذی یا براده‌های آهن قرار دهیم، تعداد بیشتری گیره را جذب می‌کند. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: نتیجه می گیریم که هر چه تعداد باتری ها (میزان جریان عبوری از سیم پیچ ها) بیشتر شود، آهنربای الکتریکی قوی تر و خاصیت مغناطیسی آن بیشتر می شود.

ت) هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود، آهن‌ربای الکتریکی براده‌های بیشتری را جذب می‌کند. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: نتیجه می گیریم که خاصیت مغناطیسی آهنربای الکتریکی به تعداد دور سیم پیچ ها بستگی دارد.

جواب فعالیت صفحه 94 فصل 10 علوم هشتم

یکی از کاربردهای آهن‌رباهای الکتریکی، در جرثقیل‌هایی است که ماشین‌های قراضه یا زباله‌های آهنی بزرگ را بلند می‌کنند. در شکل روبه‌رو توضیح دهید:

الف) چگونه این جرثقیل‌ها اجسام را بلند می‌کنند؟

پاسخ: در جرثقیل‌ از آهنربای الکتریکی استفاده می شود. اجسام آهنی سنگین را با آن بلند کرده و با قطع جریان برق وسایل را در مکان مناسب می گذارند.

ب) وقتی بخواهند ماشین یا زباله را رها کنند، چه عملی را انجام می‌دهند؟

پاسخ: آهنربای الکتریکی به طور موقت خاموش می شود (از کار می افتد) و ماشین ها رها می شوند و با اتصال مجدد، جریان آهنربا دوباره وصل می شود و به کار می افتد.

پاسخ آزمایش کنید صفحه 95 فصل دهم علوم هشتم

هدف آزمایش: ساخت موتور الکتریکی ساده
مواد و وسایل: چند متر سیم مخصوص ۰/۵ میلی‌متری لاکی، لیوان کاغذی یا پلاستیکی مقاوم، چند آهن‌ربای کوچک قوی (نئودیمیوم)، باتری بزرگ ۱/۵ ولتی، گیرهٔ کاغذی و سیم‌های سوسماری، دو باتری قلمی و جای باتری.

روش اجرا
۱- همانند شکل الف توسط سیم مخصوص یک سیم پیچ درست کنید.

٢- دو طرف لیوان را با دقت سوراخ کنید و گیره‌های کاغذی را (همانند شکل پ) به طرفین آن بچسبانید.

٣- آهن‌رباها را (همانند شکل ت) در طرفین لیوان قرار دهید.

۴- سیم پیچ را در لیوان قرار دهید و سیم‌های دو طرف آن را طوری از سوراخ‌ها خارج کنید که با پایین گیرهٔ کاغذی تماس داشته باشند (در نقطهٔ تماس با گیره، روکش یک طرف سیم به طور کامل و طرف دیگر تنها نیمی از آن تراشیده شود).

۵- یک سر سیم سوسماری را به گیرهٔ کاغذی و سر دیگر را به باتری وصل کنید و حرکت سیم پیچ را در نظر بگیرید. هم اکنون شما یک موتور الکتریکی ساخته‌اید. شکل آخر (ث) نمونهٔ ساده‌ای از موتور الکتریکی ساخته شده توسط یک دانش آموز را نشان می‌دهد.

پاسخ: در این آزمایش سوالی برای پاسخ دادن وجود ندارد و یک کار عملی است.

جواب سوال صفحه 96 فصل دهم علوم هشتم

در موتورهای الکتریکی، انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می شود و می توان از چرخش محور برای چرخاندن قطعات دیگر استفاده کرد. به نظر شما از حرکت این سیم پیچ چه استفاده هایی می توان کرد؟

پاسخ: برای انواع وسایلی از قبیل مته، برشکاری فلز، آبمیوه گیر، آسیا کردن، تولید حرکت، تولید باد و هزاران کار دیگر می توان استفاده کرد.

پاسخ آزمایش کنید صفحه 96 فصل دهم علوم هشتم

هدف آزمایش: ساخت یک مولد برق ساده
مواد و وسایل: لولهٔ پلاستیکی (سرنگ)، سیم مخصوص نازک لاکی،لامپ کوچک LED، یک آهن‌ربای کوچک قوی، چسب لنت، سوکت و سیم‌های رابط.

روش اجرا
١- سیم مخصوص را به دور لولهٔ پلاستیکی آنقدر می‌پیچیم تا یک سیم پیچ با حداقل ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ دور تشکیل شود.
٢- دو سر سیم را به پایانه‌های LED وصل میکنیم.
٣- آهن ربا را در لوله (سرنگ) قرار می‌دهیم و سر لوله را می‌بندیم.

۴- آهن‌ربا را با سرعت در لوله حرکت می‌دهیم. آیا لامپ روشن می‌شود؟ بله روشن می شود

چگونه می‌توان نور لامپ را بیشتر کرد؟

پاسخ: می دانیم که تعداد دورهای سیم پیچ با میزان نور رابطه مستقیم دارد؛ پس هر چه قدر تعداد دورها بیشتر باشد، میزان نور لامپ هم بیشتر خواهد بود.

آیا می‌توانید توضیح دهید در این آزمایش انرژی جنبشی شما به چه انرژی‌هایی تبدیل شده است؟

پاسخ: به انرژی الکتریسیته و گرمایی تبدیل شده است. با نیروی جنبشی که تولید کردیم، انرژی الکتریسیته تولید شده و باعث روشن شدن لامپ می شود و لامپ نیز با روشنایی خود گرمای نسبتا کمی را تولید می کند.

جواب فعالیت صفحه 96 فصل دهم علوم هشتم

تحقیق کنید در یک نیروگاه برق آبی، چگونه برق تولید می‌شود؟

پاسخ: به وسیله ی انرژی حرکتی آب توربین آبی به حرکت در می آید سپس این توربین به یک دینام یا ژنراتور متصل است و آنرا می چرخاند در نتیجه وقتی سیم ژنراتور خطوط میدان مغناطیسی آهنربایی را قطع می کند در آن جریان الکتریکی تولید می شود.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل هشتم علوم هشتم

توجه: شما دانش آموزان عزیز اگر می خواهید به راحتی به جواب فعالیت های کتاب علوم هشتم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب فصل مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در این مقاله جواب همه آزمایش کنید ها و فعالیت های درس فصل 10 دهم مغناطیس کتاب علوم هشتم را به صورت کامل بررسی کردیم، شما دانش آموزان عزیز می توانید از قسمت دیدگاه، نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. 🤗

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

3 دیدگاه

  1. ..... گفت:

    عالی هستید من که خیلی ازتون راضی هستم و همیشه کمک گرفتم از سایتتون ، ممنونم

  2. Elahe گفت:

    عالی مثل همیشهه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *