اخبارعلمی

جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دوازدهم

پاسخ و جواب پرسش های تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل 3 سوم صفحه 87 و 88

جواب تمرین های دوره ای صفحه ۸۷ و ۸۸ فصل سوم شیمی دوازدهم ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین های دوره ای صفحه ی 87 و 88 فصل 3 سوم شیمی جلوه ای از هنر ،‌ زیبایی و ماندگاری کتاب شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب باهم بیندیشیم صفحه ۸۵ شیمی دوازدهم فصل سوم

جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دوازدهم

پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دوازدهم صفحه ۸۷ و ۸۸

۱- با توجه به 36 عنصر نخست جدول دوره‌ای عنصرها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

آ) عنصرهای کدام گروه ها جزو مواد مولکولی هستند؟

پاسخ: اغلب عناصر گروه‌های 15، 16 و 17

ب) عنصرهای کدام گروه جزو مواد کووالانسی هستند؟

پاسخ: گروه 14

پ) عنصرهای کدام دسته (s ، p یا d) همگی فلزند؟

پاسخ: دستهٔ d (فلزات واسطه)

۲- سیلیسیم کربید (SiC) یک سایندۀ ارزان است که در تهیۀ سنباده به کار می‌رود.

آ) این ماده را در کدام دسته از مواد جای می‌دهید؟ چرا؟

پاسخ: مواد کوالانسی، زیرا اتم‌های سازندهٔ آن کربن و سیلیسیم متعلق به گروه 14 جدول دوره‌ای هستند.

ب) سختی آن را در مقایسه با الماس و سیلیسیم پیش بینی کنید.

پاسخ: طول پیوند Si – O از طول پیوند C – C بیشتر و از طول Si – Si  کمتر است، بنابراین انرژی پیوند C – C  از انرژی پیوند Si – C و Si – Si بیشتر است، پس سختی آن کمتر از الماس و بیشتر از سییلیسیم است.

۳- هر یک از شکل‌های زیر رفتاری از مواد یونی را نشان می‌دهد. در هر مورد آن رفتار را با دلیل توصیف کنید.

پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دوازدهم
پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دوازدهم

پاسخ: آ) مواد یونی در آب به طور کامل یونیده می‌شود و الکترولیت‌های قوی ایجاد می‌کنند، که سبب روشن شدن لامپ می‌شوند. مواد یونی در حالت مذاب نیز می‌توانند یون‌های متحرک داشته باشند و الکترولیت ایجاد کنند که منجر به روشن شدن لامپ شود.
مواد یونی در حالت جامد رسانای جریان برق نیستند، زیرا یون‌های سازندهٔ شبکهٔ یونی در آنها آزادی حرکت ندارند.

ب) جامدهای بلوری (یونی) بر اثر ضربه می‌شکنند، با وارد کردن ضربه به یک ترکیب یونی یون‌های مثبت و منفی جابه‌جا شده و یون‌های همنام کنار هم قرار می‌گیرند، بر اثر نیروی دافعهٔ بین یون‌های همنام ترکیب یونی می‌شکنند.

۴- برای هر یک از جمله‌های زیر دلیل بنویسید.

آ) تنوع و شمار مواد مولکولی بیشتر از مواد یونی و آن هم بیشتر از موادکووالانسی است.

پاسخ: اتم نافلزها به شکل‌های مختلف می‌توانند با یکدیگر پیوند داده مولکول‌های متنوعی را بسازند. در حالی که برای تشکیل ترکیبات یونی تعداد کاتیون‌ها و آنیون‌ها محدودتر است. و اتم‌هایی که قابلیت‌های لازم را برای تشکیل مواد کوالانسی داشته باشند هم بسیار کمتر از دو دسته‌ی اول (مولکولی و یونی) هستند. عناصر اصلی بیشتر ترکیبات کوالانسی شناخته شده کربن و سیلیسم می باشند.

ب) ترکیب‌هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جزو مواد مولکولی به شمار می‌روند.

پاسخ: از آن جا که نیروهای بین مولکولی در مواد مولکول بسیار ضعیف تر از نیروی بین یون‌ها در شبکه‌ی یونی و یا پیوندهای کوالانسی در شبکه‌ی کوالانسی است. در دمای اتاق شمار زیادی از مواد مولکولی به حالت مایع هستند. در حالی که دمای ذوب ترکیبات یونی و جامدهای کوالانسی با توجه به قوی بودن پیوند بین ذرات آنها بالاتر از دمای اتاق است.

پ) ترتیب واکنش پذیری فلزهای پتاسیم، کلسیم و تیتانیم 19K > 20Ca > 22Ti به صورت است.

پاسخ: در یک دوره از جدول دوره‌ای از چپ به راست ←  عدد اتمی ↑ (افزایش می یابد) ←  شعاع اتمی ↑ (افزایش می یابد) ← واکنش‌پذیری عناصر فلزی کاهش می‌یابد.

۵- سیلیسیم، فسفر و گوگرد از جمله عنصرهای اکسیژن دوست هستند به طوری که در طبیعت به شکل نمک‌های اکسیژن دار یافت می‌شوند. با توجه به ساختار لوویس آنیون‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دوازدهم

آ) هریک از ساختارهای لوویس را با جفت نقطه‌ها کامل کرده سپس بار الکتریکی هر آنیون را مشخص کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دوازدهم

ب) فرمول شیمیایی نمک حاصل از این آنیون‌ها را با یون سدیم سپس یون کلسیم بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دوازدهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دوازدهم

۶- نقشه‌های پتانسیل الکتروستاتیکی پروپان و دی متی لاتر با جرم مولی نزدیک به هم به صورت زیر است. با توجه به آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید.

پاسخ تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دوازدهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دوازدهم

آ) کدام یک در میدان الکتریکی جهت گیری نمی‌کند؟ چرا؟

پاسخ: توزیع بار در مولکول پروپان یکنواخت می‌باشد، اما در دی متیل اتر یکنواخت نیست. بنابراین دری پروپان ناقطبی و در میدان الکتریکی جهت گیری نمی‌کند.

ب) توضیح دهید کدام یک در دمای اتاق می‌تواند به حالت مایع باشد؟

پاسخ: دی متیل متر به حالت مایع و پروپان در دمای اتاق به حالت گاز می باشد. در مورد ترکیبات مولکولی با جرم مولی نزدیک به هم می توان گفت نیروی بین مولکولی در مولکول های قطبی قوی تر از نیروی بین مولکولی بین مولکول های ناقطبی است. بنابراین دمای جوش آنها بالاتر است.

۷- گروهی از دانش آموزان همۀ مواد خالص را به حالت جامد در نظر گرفته و آنها را بر اساس رفتار مطابق نمودار زیر دسته بندی کرده‌اند. با پر کردن جاهای خالی، نمونه‌ای برای هر جامد مثال بزنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دوازدهم
حل تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دوازدهم

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۴ شیمی دوازدهم
و
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۸۲ شیمی دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول تا چهارم کتاب شیمی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های تمرین های دوره ای صفحه ۸۷ و ۸۸ فصل سوم شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *