اخبارعلمی

سوالات متن فصل پنجم علوم هشتم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 5 پنج حس و حرکت کتاب علوم پایه هشتم با جواب

سوالات متن فصل پنجم علوم هشتم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۵ پنجم حس و حرکت کتاب علوم تجربی پایه هشتم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فصل 5 پنجم علوم هشتم

سوالات متن فصل پنجم علوم هشتم با جواب
سوالات متن فصل پنجم علوم هشتم با جواب

نمونه سوال های متن فصل 5 پنجم علوم پایه هشتم با جواب

نمونه سوالات متن فصل پنجم علوم هشتم :

۱) چند مورد از محرک هایی که روی بدن ما تاثیر می گذارند را نام ببرید؟

پاسخ: نور – صوت – شیمیایی – گرما و فشار

۲) آیا همه ی محرک ها در هر جایی از بدن حس می شوند؟

پاسخ: خیر – هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمی شود. مثلا با چشم، احساس می شود و با جاهای دیگر بدن احساس نمی شود و صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می شوند.

۳) اندام حسی چیست؟

پاسخ: به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند؛ اندام های حسی می گویند.

۴) وظیفه اندام های حسی چیست؟

پاسخ: دریافت تحریک محرک و تبدیل آن به پیام عصبی

۵) مهمترین اندام های حسی بدن را نام ببرید.

پاسخ: چشم، گوش، زبان، پوست، بینی

۶) چگونه اجسام را می بینیم؟ (چه ارتباطی بین نور و دیدن اجسام و رنگ ها وجود دارد؟)

پاسخ: ۱) ابتدا نور به جسم برخورد کرده و تصویر جسم به سمت چشم ما منعکس می شود.
۲) سپس نور بر سلول های گیرنده نور چشم اثر کرد و پیام عصبی ایجاد می شود.
۳) و این پیام از طریق عصب بینایی به مغز برده می شود.
۴) و مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم را می سازد و ما آن را می بینیم.

۷) مهمترین فاکتوری که برای دیدن اشیاء موجود در محیط لازم می باشد، نور است.

۸) چند نوع سلول گیرنده نور داریم و در کدام قسمت چشم قرار دارند؟

پاسخ: در لایه چشم (شبکیه) دو نوع سلول گرینده نوری مخروطی و استوانه ای وجود دارد.

۹) وظیفه سلول های گیرنده نوری چیست؟

پاسخ: این سلول ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل کرده و از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قشر مخ می فرستند.

۱۰) مرکز حس بینایی در کجا قرار دارند؟

پاسخ: مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.

۱۱) گیرنده های مخروطی را توضیح دهید.

پاسخ: گیرنده های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی (قرمز، آبی و سبز) حساسیت با تحریک یک یا چند مورد از این سلول، رنگ های مختلف اجسام را می بینیم.

۱۲) کار گیرنده استوانه ای چیست؟

پاسخ: دید سیاه و سفید دارند.

۱۳) چگونه صداهای مختلف را می شنویم؟

پاسخ: صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند، وقتی صدایی به گوش ما برسد، به پیام عصبی تبدیل شده و به مرکز شنوایی در قشر مخ ارسال می شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود.

۱۴) مرکز شنوایی در کجا قرار دارد؟

پاسخ: مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.

۱۵) گوش ما از چند تشکیل شده و مهمترین بخش آن چیست؟

پاسخ: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی که مهمترین آن گوش داخلی است.

۱۶) وظیفه گوش داخلی چیست؟

پاسخ: در گوش داخلی سلول های گیرنده وجود دارد و پیام های صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کند.

۱۷) کار گیرنده های صوتی را توضیح دهید.

پاسخ: گیرنده های صوتی سلول های مژه داری اند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت مژه های آن ها تحریک می شود و پیام عصبی تولید می کند.

۱۸) بخش حلزونی در کدام قسمت گوش قرار دارد؟

پاسخ: گوش داخلی

۱۹) خطر عفونت گوش میانی از بقیه قسمت های گوش بیشتر است. چرا؟

پاسخ: چون به حلق راه دارد و عفونت حاصله می تواند منتقل شود.

۲۰) از وجود بو در محیط چگونه آگاه می شویم؟

پاسخ: وقتی مولکول های مواد بودار (که به حالت بخار در اطراف مواد وجود دارند) وارد بینی ما می شوند روی گیرنده های بویایی قرار می گیرند و در آنجا پیام عصبی ایجاد و به قشر مخ فرستاده می شود به این ترتیب بوی مواد را تشخیص می دهیم.

۲۱) مرکز حس بویایی و مرکز حس بینایی در کجا قرار دارند؟

پاسخ: مرکز حس بویایی در جلوی نیمکره های مخ است. مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.

۲۲) گیرنده های بویایی در کجا قرار دارد؟

پاسخ: در بافت پوششی بینی

۲۳) چه چیزی باعث می شود تنوع بوها را احساس کنیم؟

پاسخ: تنوع گیرنده هایی که در بافت پوششی بینی قرار دارند، زیاد است و باعث می شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم.

۲۴) تنوع گیرنده های حسی کدام یک از اندام زیر بیشتر است؟

الف) شنوایی ب) لامسه ج) بینایی د) بویایی

پاسخ: د) بویایی

۲۵) ترتیب مراحل زیر را بنویسید.
«در مزه – اتصال غذا به گیرنده – حل شدن غذا در بزاق – ایجاد پیام عصبی»

پاسخ: ۱) حل شدن غذا در بزاق ۲) اتصال غذا به گیرنده ۳) ایجاد پیام عصبی ۴)‌ درک مزه

۲۶) اندام اصلی حس چشایی چه نام دارد؟

پاسخ: زبان

۲۷) زبان و دیواره داخلی چگونه مزه غذاها را تشخیص می دهند؟

پاسخ: مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی گیرنده های چشایی (زبان و دیواره دهان) قرار گرفته و پیام عصبی ایجاد می کنند و این پیام به قشر مخ ارسال و مزه تشخیص داده می شود.

۲۸) گیرنده های چشایی در کجا قرار دارند؟

پاسخ: زبان و دیواره دهان

۲۹) آیا می توان مزه همه ی غذاها را تشخیص داد؟

پاسخ: مزه غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد احساس نمی شود.

۳۰) بزاق چه کمکی به حس چشایی می کند؟

پاسخ: بزاق به حل شدن مواد غذایی کمک می کند تا روی گیرنده ها قرار گیرند.

۳۱) چرا مزه ی خودکار روی زبان احساس نمی شود؟

پاسخ: چون در بزاق حل نشده .

ادامه سوالات متن فصل پنجم علوم هشتم :

۳۲) چهار مزه اصلی را نام ببرید. و جایگاه آن ها را روی زبان مشخص کنید؟

پاسخ: شیرینی: نوک زبان
شوری: کناره های زبان به طرف جلو
ترشی: کناره‌ ای زبان به طرف عقب
تلخی: عقب زبان

۳۳) گیرنده های پوست را نام ببرید؟

پاسخ: گیرنده های پوست شامل گرما، سرما، لمس، فشار و درد می‌شوند که با کمک آنها تغییرات محیط را احساس می‌کنیم.

۳۴) حس لامسه چگونه کار می کند؟

پاسخ: در پوست، یاخته های گیرنده متفاوتی هست که اثر محرک های مختلف را به پیام عصبی تبدیل می کنند و به قشر مخ می‌فرستند.

۳۵) مغز با توجه به چیری پاسخ های حرکتی را به ماهیچه ها می فرستند؟

پاسخ: مغز با توجه به پیام هایی که از گیرنده های پوست دریافت می کند، پاسخ های حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد.

۳۶) دستگاه حرکتی بدن از چه اجزایی تشکیل شده است؟

پاسخ: ماهیچه ها و اسکلت مجموعه دستگاه حرکتی بدن را می سازند.

۳۷) از ترکیب کدام یک از اجزا زیر دستگاه حرکتی حاصل می شود؟

الف) ماهیچه و اسکلت ب) دستگاه عصبی و اسکلت
ج) ماهیچه و دستگاه عصبی د) دستگاه عصبی، ماهیچه و اسکلت

پاسخ: الف) ماهیچه و اسکلت

۳۸) برای اینکه حرکت رخ دهد به وجود سه عامل نیاز است، آن سه را نام ببرید.

پاسخ: ماهیچه – استخوان – دستگاه عصبی

۳۹) دستگاه اسکلتی چیست؟

پاسخ: به مجموعه استخوان ها، غضروف ها و اتصالات آن ها در بدن ما دستگاه اسکلت گفته می شود.

۴۰) بیشتر استخوان ابتدا از چه چیزی ساخته می شود؟

پاسخ: غضروف

۴۱) چگونگی تشکیل شده استخوان را بنویسید.

پاسخ: بیشتر استخوان های ما ابتدا از غضروف ساخته شده اند، در حین رشد با جذب کلسیم و فسفر به استخوان تبدیل می شوند.

۴۲) استخوان و غضروف از چه نوع بافتی هستند؟

پاسخ: بافت پیوندی

۴۳) وظایف استخوان را بنویسید.

پاسخ: از اندام‌های مهم مثل قلب، مغز و شش‌ها محافظت می‌کنند؛ به بدن ما شکل و فرم می‌دهند؛ در حرکت بدن به ماهیچه‌ها کمک می‌کنند و همچنین ذخیره مواد معدنی و تولید یاخته‌های خونی را انجام می‌دهند.

۴۴) استخوان را تعریف کنید.

پاسخ: استخوان استحکام و مقاومت زیادی دارد و در ماده زمینه آن کلسیم و فسفر فراوان است.

۴۵) در ماده زمینه ای استخوان چه ماده ای وجود دارد؟ و نقش آن را بیان کنید؟

پاسخ: کلسیم و فسفر فراوان است و به استخوان استحکام و مقاومت زیادی می دهد.

۴۶) در ساختار استخوان، بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار دیده می شود.

۴۷) بزرگترین و کوچکترین استخوان های بدن کدامند؟

پاسخ: بزرگترین استخوان بدن انسان استخوان ران و کوچکترین آن استخوانچه های گوش میانی است.

۴۸) اهمیت و ویژگی های غضروف را بنویسید.

پاسخ: غضروف نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکات استخوان ها در مفاصل می شود.

۴۹) حضور غضروف ها در مفاصل چه فایده ای دارد؟

پاسخ: مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می شود.

۵۰) انواع مفاصل را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.

پاسخ: مفاصل متحرک: بازو و کتف
نیمه متحرک: مفاصل بین دنده ای
مفاصل ثابت: جمجمه

۵۱) غضروف در کدام قسمت بدن ما قرار دارند؟

پاسخ: در نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان وجود دارد.

۵۲) چه منابع غذای کلسیم و فسفر فراوان دارند؟

پاسخ: شیر کم چرب – پنیر – ماست – ماهی – تخم مرغ

۵۳) منظور از پوکی استخوان چیست؟ و در چه افرادی دیده می شود؟

پاسخ: هر گاه ذخیره کلسیم و فسفر در استخوان کم شود در این حالت بافت استخوانی ضعیف و پر حفره می شود و فرد دچار پوکی استخوان می شود و استخوان با ضربه ای مختصر می شکند. استخوان بیشتر در زنان بالای ۵۰ سال رایج است تا مردان.

۵۴) مفصل چیست؟

پاسخ: به محلی که دو یا چند استخوان به یکدیگر متصل هستند (بند) مفصل می گویند.

۵۵) انواع مفصل را نام ببرید؟

پاسخ: مفصل ثابت: حرکت ندارند و کاملا ثابت اند. مانند: مفصل بین استخوان های جمجمه
مفصل متحرک: مفصل بین بازو و شانه

۵۶) چند نوع مفصل متحرک وجود دارد؟

پاسخ: مفصل هایی که در جهت های مختلفی می چرخند:. مانند مفصل بین بازو و شانه
مفصل هایی که فقط در یک جهت حرکت می کنند. مانند آرنج
مفصل هایی که حرکت محدودی دارند. مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها

۵۷) رباط چیست؟

پاسخ: بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را در محل مفصل های متحرک به هم وصل می کند رباط نام دارد.

۵۸) آیا اسکلت به تنهایی قادر به حرکت است؟‌

پاسخ: خیر – به همکاری ماهیچه ها نیاز است.

۵۹) وظیفه ماهیچه چیست؟

پاسخ: اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست. اتصال و همکاری بین ماهیچه ها و استخوان های یک اندام باعث حرکت می شوند. ماهیچه ها استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آن ها می شوند.

۶۰) انواع ماهیچه ها را نام ببرید؟

پاسخ: ماهیچه قلبی – ماهیچه صاف – ماهیچه اسکلتی

۶۱) ماهیچه قلبی را توضیح دهید.

پاسخ: انقباض آن ها غیرارادی و قوی و منظم است و رنگ آن ها قرمز است و سلول های آن ها رشته ای می باشد.

۶۲) ماهیچه صاف را توضیح دهید.

پاسخ: این نوع ماهیچه اجتماعی از سلول های دوکی شکل است و به رنگ سفید می باشند و غیرارادی می باشد مانند ماهیچه های روده، معده، نای، مری – باز و بسته شدن مردمک چشم.

۶۳) ماهیچه های اسکلتی یا مخطط را توضیح دهید.

پاسخ: حرکت اسکلت بدن توسط این نوع ماهیچه ها صورت می گیرد. انقباض این ماهیچه سریع پر قدرت و تحت کنترل اراده است مانند ماهیچه های دست و پا.

۶۴) سلول های ماهیچه ای را توضیح دهید.

پاسخ: سلول های ماهیچه ای دراز و نازک اند و در طول، در کنار هم قرار گرفته اندو درون آن ها رشته های پروتئینی وجود دارد که می توانند منقبض و کوتاه تر شوند.

۶۵) ماهیچه چیست؟

پاسخ: بافت پیوندی، یاخته‌های ماهیچه‌ای را به هم متصل می‌کند و دستجات ماهیچه‌ای بزرگ و بزرگ‌تری را می‌سازد که مجموعه آنها ماهیچه را تشکیل می‌دهند.

۶۶) زردپی (تاندون) چیست؟

پاسخ: بافت پیوندی بین رشته‌ها و روی ماهیچه‌ها تا دو سر آن ادامه می‌یابند و طناب سفیدرنگی به نام زردپی (تاندون) را می‌سازند که معمولاً به استخوان متصل می‌شود.

۶۷) فرق رباط با زردپی چیست؟

پاسخ: رباط دو استخوان مفصل متحرک را به هم متصل می کند. (دو سر رباط به استخوان متصل می شود.) ولی زردپی (تاندون) بافتی است که عضله را به استخوان متصل می کند. (پس یک سر تاندون به عضله و سر دیگر آن به استخوان متصل شده است.)

۶۸) بزرگترین زردپی بدن که از پشت ساق پا تا کف پا امتداد دارد آشیل نام دارد.

۶۹) چگونگی حرکت استخوان ها توسط ماهیچه ها را بیان کنید.

پاسخ: وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می شود استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد.

۷۰) چرا ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند؟

پاسخ: چون وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می شود، استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد. در حالت استراحت این ماهیچه نمی توان استخوان را به جای قبلی خود برگرداند. این عمل باید توسط یک یا چند ماهیچه که د سمت دیگر استخوان قرار دارند، انجام شود. به همین دلیل بیشتر ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند.

۷۱) منظور از اینکه ماهیچه های اسکلتی حرکت متقابل دارند چیست؟

پاسخ: یعنی ماهیچه هایی که در دو طرف یک استخوان قرار دارند. عکس هم عمل می کنند و موجب حرکت می شود.

۷۲) وقتی ماهیچه ای منقبض می شود چه تغییری می کند؟

پاسخ: وقتی ماهیچه ای منقبض می شود، کوتاه می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل چهارم علوم هشتم

سوالات متن درس و فصل ۵ پنجم کتاب علوم هشتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫26 دیدگاه ها

    1. داداش خیلی زیاد و عالی بود من همیشه میام این سایت و جواب های هم که میخواستم همیشه بود ممنون از سایتتون

  1. زیاد بودنش به خاطر اینه که سوالاتو کاملن خلاصه بار و به صورت تیکه تیکه تایپ کردن برای درک و فهم بیشتر شما
    بخونین واستون خیلی ساده میشه و میدونین کدوم که کدوم سوال به کدوم بخش مربوطه
    با تشکر از سازنده فایل ❤🙏🏼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 3 =