اخبارعلمی

سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 9 نهم کتاب جغرافیای ایران پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۹ نهم سکونتگاه های شهری و روستایی کتاب جغرافیا دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۹ جغرافیا دهم

سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم با جواب
سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 9 نهم جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم :

۱) تعریف سکونتگاه از دیدگاه جغرافیا را بنویسید.

پاسخ: سکونتگاه محلی است از مجموعه مساکن که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند.

۲) شکل های مختلف سکونتگاه به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: به خانه ها، مزارع، چراگاه ها و باغ ها

۳) عوامل شکل گیری سکونتگاه ها را نام ببرید.

پاسخ: آب و خاک

۴) نام دیگر مهاجرت معکوس را بنویسید.

پاسخ: شهرگریزی

۵) نقش آب در ایجاد سکونتگاه ها توضیح دهید.

پاسخ: – بسیاری از سکونتگاه های اولیه، در کنار رودها به وجود آمده است.
– آب در هر مکان، در تمایل انسان به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم در مکان، عامل مهمی است.

۶) پدیده شهر گریزی یا مهاجرت معکوس را تعریف کنید.

پاسخ: حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاها

۷) سکونتگاه های شهری چگونه پدید آمدند؟

پاسخ: افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد.

۸) دو شهر زیارتگاهی را نام ببرید.

پاسخ: قم – مشهد

۹) کدام عوامل موجب گسترش سکونتگاه ها می شود؟

پاسخ: اوضاع جغرافیایی (طبیعی، انسانی) مناسب

۱۰) نقش شهرهای اصفهان و تهران را بنویسید.

پاسخ: صنعتی – دانشگاهی

۱۱) اهمیت شهر بیشاپور در دوره ساسانیان چه بود؟

پاسخ: اهمیت ارتباطی مهمی در ایران داشت.

۱۲) نقش هر سکونتگاه بر چه اساسی تعیین می شود؟

پاسخ: نقش هر سکونتگاه براساس وضع جغرافیایی آن، اعم از انسانی یا طبیعی تعیین می شود.

۱۳) انواع سکونتگاه ها را نام ببرید.

پاسخ: زندگی شهری – زندگی روستایی – زندگی عشایری

۱۴) کلان شهر را تعریف کنید.

پاسخ: در ایران به شهرهایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته باشد، کلان شهر می گویند.

۱۵) ویژگی های زندگی عشایر چیست؟

پاسخ: – در این شیوه زندگی، سکونت و یکجا نشینی دائمی دیده نمی شود.
– عشایر به طور مستقیم از منابع طبیعی استفاده می کنند.
– عشایر، زندگی اجتماعی قبیله ای دارند و از ایل و طایفه تشکیل شده اند و پیوندهای خویشاوندی با هم دارند.

۱۶) کدام عوامل موجب افزایش جمعیت شهرنشین در کشور شده است؟

پاسخ: – رشد سریع جمعیت و افزایش جمعیت شهرها
– تبدیل نقاط روستایی به شهر (تأسیس شهرداری) و افزایش تعداد نقاط شهری

۱۷) چرا قرن هاست در ایران شرایط مناسبی برای فعالیت دامپروری به وجود آمده است؟

پاسخ: در ایران، وجود کوه های البرز و زاگرس و نیز دشت های پست و هموار مجاور آن ها

۱۸) علت پیدایش شهرها یا شکل ترکیبی را بنویسید.

پاسخ: زیرا اینگونه شهرها در دوره های مختلف گسترش پیدا کرده است.

۱۹) ویژگی های روستا را بنویسید.

پاسخ: – فضای باز اطراف روستاها، چشم اندازهای طبیعی زیبایی را برای روستاییان فراهم کرده است.
– روستاییان نسبت به آداب و رسوم محل زندگی خود، پایبند هستند .بسیاری از روستاییان در کاشت، داشت و برداشت محصول، با یکدیگر همکاری می کنند.
– آب و هوای پاک، اوضاع زندگی بهتر و سالم تر را برای روستاییان فراهم آورده است.
– معمولاً در روستاها، عرضه خدماتی نظیر بیمارستان، فروشگاه و حمل و نقل عمومی، کمتر و محدودتر است.

۲۰) انواع شکل سکونتگاه های شهری را نام ببرید.

پاسخ: شطرنجی – شعاعی – خطی – ترکیبی

۲۱) ویژگی های سکونتگاه شهری را بنویسید.

پاسخ: – جمعیت زیاد
– بیشتر مردم سکونتگاه شهری، در بخش خدمات و صنعت شاغل هستند.
– در شهرها تفاوت بسیاری در ارزش ها، آداب و رسوم و شیوه زندگی مردم وجود دارد.

۲۲) روستاهای متمرکز تحت تاثیر چه عواملی شکل گرفته اند؟

پاسخ: روستاهای متمرکز تحت تأثیر پدیده های اطراف خود است.

۲۳) اجزای سکونتگاه های روستایی را نام ببرید.

پاسخ: خانه ها، مزارع، چراگاه ها، باغ ها، مکان های عمومی، مساجد، میدان ها و راه ها

۲۴) انواع شکل روستاها را نام ببرید.

پاسخ: روستاهای متمرکز و روستاهای پراکنده

۲۵) چه عواملی موجب پیدایش شکل های مختلفی از سکونتگاه ها شده است؟

پاسخ: چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی

ادامه سوالات متن درس نهم جغرافیا دهم :

۲۶) اجزای سکونتگاه شهری را نام ببرید.

پاسخ: کاشانه ها، خیابان ها، میدان ها، مکان های آموزشی و تفریحی، دانشگاهی، بازار و مراکز درمانی

۲۷) ویژگی روستاهای پراکنده را بنویسید.

پاسخ: در روستای پراکنده، خانه ها با فاصله از هم قرار دارد.

۲۸) جمعیت زیاد شهرها چه تاثیری در شهرها داشته است؟

پاسخ: جمعیت زیاد سبب شده است خانه ها فشرده و محله ها پرتراکم شود.

۲۹) انواع روستاهای متمرکز را نام ببرید.

پاسخ: خطی – پلکانی

۳۰) ملاک تبدیل هر سکونتگاه روستایی به شهری در ایران چیست؟

پاسخ: ۱۰ هزار نفر جمعیت – داشتن شهرداری

۳۱) روستاهای پلکانی را تعریف کنید.

پاسخ: روستاهایی که در دامنه یک کوه استقرار یافته اند.

۳۲) روستا را تعریف کنید.

پاسخ: روستا، محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است و بیشتر روستاییان به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.

۳۳) شهرها با توجه به چه عواملی شکل های مختلفی دارند؟

پاسخ: توجه به چگونگی پیدایش و کارکردهای مختلف خود، شکل های متفاوت دارد.

۳۴) مهم ترین ایلات مهم کشور را نام ببرید.

پاسخ: ایل سون، بختیاری، قشقایی و ترکمن از ایلات عمده کشور ایران هستند.

۳۵) کدام عامل مهم موجب تغییر شکل سکونتگاه ها شود؟

پاسخ: افزایش جمعیت

۳۶) قدیمی ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته شده است چیست؟

پاسخ: زندگی عشایری

۳۷) چه عاملی موجب ایجاد شهرهایی با جمعیت میلیونی در کشور شده است.

پاسخ: رشد شتابان شهرنشینی

۳۸) علل از بین رفتن شهر بیشاپور چیست؟

پاسخ: جنگ و بیماری سبب از بین رفتن این شهر شد.

۳۹) چرا زندگی در شهرهای بزرگ کشور دشوار شده است؟

پاسخ: مشکلات و نارسایی هایی در شهرهای بزرگ وجود دارد .این نارسایی ها در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، زندگی در این شهرها را دشوار کرده است.

۴۰) شهر باستانی بیشاپور در کجا قرار دارد؟

پاسخ: در شمال غربی کازرون

۴۱) مهم ترین نقش شهرهای ایران را نام ببرید.

پاسخ: – نقش زیارتگاهی مانند شهرهای مقدس مشهد و قم که به دلیل وجود زیارتگاه ها مورد توجه زائران است.
– نقش دانشگاهی مانند شهرهای تهران و تبریز به دلیل اقامت دانشجویان از سراسر کشور
– نقش صنعتی مانند شهرهای اصفهان و اراک به دلیل وجود کارخانه های مهم

۴۲) عوامل مهم در شکل گیری و تغییر سکونتگاه ها را نام ببرید.

پاسخ: آب – خاک – شیب زمین

۴۳) دو شهر با نقش صنعتی نام ببرید.

پاسخ: اراک – تبریز

۴۴) روستاها چگونه پدید آمدند؟

پاسخ: با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد.

۴۵) سه ویژگی مهم درمورد نقش شهرهای ایران را بنویسید.

پاسخ: امروز اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارد و این نقش ها را با هم ایفا می کند. نقش سکونتگاه در چهره و سیمای آنها منعکس می شود. مثلا سیمای سکونتگاه دانشگاهی با   سکونتگاه صنعتی تفاوت دارد. ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعه یابد؛ مثلا سکونتگاه  صنعتی به تدریج نقش های اداری و سیاسی را نیز به عهده بگیرد.

۴۶) کدام عامل در شکل گیری سکونتگاه ها نقش بیش تری دارد؟

پاسخ: آب

۴۷) علل پدیده شهر گریزی یا مهاجرت معکوس را بنویسید.

پاسخ: آلودگی هوا، گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی

۴۸) دو سکونتگاه را نام ببرید.

پاسخ: شهر و روستا

۴۹) نام دیگر پدیده شهر گریزی را بنویسید.

پاسخ: مهاجرت معکوس

۵۰) ملاک تبدیل سکونتگاه روستایی به شهری در ایران کدام است؟

الف) جمعیت بیش از ۱۰۰۰۰ نفر
ب) جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر و داشتن شهرداری
ج) جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر و اشتغال به کشاورزی
د) جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر و تشخیص وزارت کشور

پاسخ: ب) جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر و داشتن شهرداری

۵۱) به محلی که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است گفته می شود؟

الف) سکونتگاه عشایری
ب) شهر
ج) سکونتگاه های پراکنده
د) روستا

پاسخ: د) روستا

۵۲) از بین عوامل موثر در شکل گیری سکونتگاه های ایران کدام عامل بیشترین اهمیت را دارد؟

الف) ارتفاع
ب) آب
ج) عرض جغرافیایی
د) راه های ارتباطی

پاسخ: ب) آب

۵۳) از دیدگاه دانش جغرافیا « به مجموعه مساکنی که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند. سکونتگاه گفته می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هشتم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۹ نهم کتاب جغرافیا دهم متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =