سرگرمی

آموزش ساخت اوریگامی و کاردستی ساده و آسان برای کودکان

آموزش نحوه طراحی و ساخت انواع اوریگامی و کاردستی های ساده و راحت برای تمام سنین

آموزش ساخت اوریگامی و کاردستی ساده و آسان ؛ Origami به عنوان یکی از کارهای دوست داشتنی و چالشی، می تواند سرگرمی بسیار مناسبی برای کودکان و حتی افراد دیگر باشد. از این رو قصد داریم امروز در این مقاله از بخش سرگرمی ماگرتا به آموزش ساخت انواع اوریگامی و کاردستی های ساده و راحت بپردازیم. در ادامه با ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: آموزش ساخت کاردستی و اوریگامی قایق کاغذی ساده و حرفه ای

آموزش تصویری نحوه ساخت اوریگامی ساده


آموزش ساخت اوریگامی آسان گل رز

آموزش ساخت اوریگامی آسان گل رز
 1. یک کاغذ مربعی شکل را برداشته و از بخش نقطه چین شده تا بزنید.
 2. در ادامه از قسمت نقطه چین تا بزنید.
 3. مطابق تصویر از بخش نقطه چین تا بزنید.
 4. قسمت پایین را مطابق تصویر تا بزنید.
 5. خب در اینجا سر گل شما آماده است.
آموزش ساخت اوریگامی آسان گل رز
 1. در اینجا یک کاغذ مربعی شکل را برداشته، و دو بخش آن را مطابق تصویر به وسط کاغذ تا بزنید.
 2. کاغذ را از وسط تا بزنید.
 3. در اینجا از بخش نقطه چیت شده تا بزنید.
 4. در انتها ساقه گل را به گلبرگ خود متصل کنید. گل رز شما آماده است.

آموزش ساخت اوریگامی راحت ماهی

آموزش ساخت اوریگامی راحت ماهی
 1. کاغذ مربعی را برداشته و آن را در دو جهت از وسط تا بزنید و تای آن را باز کنید.
 2. از دو قسمت مشخص شده با نقطه چین تا بزنید.
 3. در طرف دیگر نیز مانند مرحله قبلی عمل کنید.
 4. مانند تصویر از بخش نقطه چین شده تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی راحت ماهی
 1. مانند مرحله قبل در طرف دیگر نیز تا بزنید.
 2. بخش مشخص شده را از وسط تا بزنید.
 3. کاغذ را برگردانید.
 4. حالا ماهی شما آماده است، تنها باید با یک ماژیک برای آن چشم و بدن طراحی کنید.

آموزش ساخت اوریگامی ساده صورت سگ

آموزش ساخت اوریگامی ساده صورت سگ
 1. در اینجا ابتدا یک کاغذی مربعی شکل را مطابق تصویر از وسط تا بزنید.
 2. در ادامه نیز کاغذ تا شده را از وسط تا بزنید و تای آن را باز کنید.
 3. مطابق تصویر گوشه های کاغذ را از بخش نقطه چین شده تا بزنید.
 4. بخش نقطه نقطه چین شده را به بیرون تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی ساده صورت سگ
 1. بخش پایینی کاغذ را که با نقطه چین مشخص شده را تا بزنید.
 2. صورت سگ شما آماده است و تنها چشم و بینی آن را با ماژیک مشخص کنید.

آموزش ساخت اوریگامی آسان لباس (پیراهن)

آموزش ساخت اوریگامی آسان لباس (پیراهن)
 1. کاغذ مربعی را برداشته و آن را در دو جهت از وسط تا بزنید و تای آن را باز کنید.
 2. قسمت بالایی کاغذ که با نقطه چین مشخص شده را به جهت مشخص شده تا بزنید.
 3. کاغذ را از دو بخش مشخص شده به وسط کاغذ تا بزنید.
 4. مطابق تصویر دو بخش بالایی را به داخل تا بزنید.
 5. در ادامه باز دو بخش مشخص شده را به بیرون تا بزنید تا یقه لباس مشخص شود.
آموزش ساخت اوریگامی آسان لباس (پیراهن)
 1. دو بخش پایینی مشخص شده با نقطه چین را به بیرون تا بزنید.
 2. از بخش مشخص شده با نقطه چین شده به سمت جهت مشخص شده تا بزنید.
 3. اوریگامی پیراهن شما آماده است.

آموزش ساخت اوریگامی راحت قایق بادبانی

آموزش ساخت اوریگامی راحت قایق بادبانی
 1. کاغذ از وسط تا بزنید و تای آن را باز کنید.
 2. از بخش مشخص شده به وسط کاغذ تا بزنید.
 3. در ادامه نیز دو بخش بالا و پایینی را به وسط تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی راحت قایق بادبانی
 1. تای کاغذ مرحله قبلی را باز کنید.
 2. در این مرحله از دو بخش مشخص شده با نقطه چین به بیرون تا بزنید.
 3. بخش پایینی را به بالا برگردانید.
 4. دو بخش بالایی به جهت مشخص شده تا بزنید.
 5. کاغذ را از بخش های مشخص شده تا بزنید.
 6. کاغذ را برگردانید.
 7. از بخش مشخص شده کاغذ را تا بنزید.
 8. قایق شما آماده است.

آموزش ساخت اوریگامی ساده گل میخک

آموزش ساخت اوریگامی ساده گل میخک
 1. کاغذ مربعی را برداشته و آن را در دو جهت از وسط تا بزنید و تای آن را باز کنید.
 2. در این مرحله کاغذ را از وسط تا بنزید.
 3. باز هم از جهت مشخص شده کاغذ را از وسط تا بزنید.
 4. بخش مشخص شده با نقطه چین را با قیچی ببرید.
 5. در اینجا نیز بخش های مشخص شده با نقطه چین را با قیچی ببرید.
آموزش ساخت اوریگامی ساده گل میخک
 1. کاغذ را از بخش های مشخص شده تا بنزید.
 2. یک کاغذ مستطیلی دیگر برداشته و دور قسمت پایین گل خود بپیچید.
 3. گل میخک شما آماده است.

آموزش ساخت اوریگامی آسان جوجه

آموزش ساخت اوریگامی آسان جوجه
آموزش ساخت اوریگامی آسان جوجه
 1. کاغذ مربعی را برداشته و آن را در دو جهت از وسط تا بزنید و تای آن را باز کنید.
 2. کاغذ را از بخش شده با نقطه چین تا بنزید.
 3. در اینجا نیز از بخش مشخص شده با نقطه چین به بیرون تا بزنید.
 4. کاغذ را از جهت مشخص شده از وسط تا بنزید.
 5. بخش های مشخص شده با نقطه چین را به بیرون تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی آسان جوجه
 1. کاغذ را برگردانید.
 2. جوجه شما آماده است.

آموزش ساخت اوریگامی راحت صورت فیل

آموزش ساخت اوریگامی راحت صورت فیل
 1. کاغذ مربعی را برداشته و آن را در دو جهت از وسط تا بزنید و تای آن را باز کنید.
 2. بخش بالایی کاغذ را در جهت مشخص شده تا بزنید.
 3. از دو دو جهت چپ و راست به وسط کاغذ تا بزنید.
 4. از بخش های مشخص شده با نقطه چین به بیرون تا بزنید.
 5. کاغذ را از بخش مشخص شده تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی راحت صورت فیل
 1. بخش مثلثی را به پایین تا بزنید.
 2. گوشه های کاغذ را به داخل تا بزنید.
 3. کاغذ را برگردانید.
 4. فیل شما آماده است.

آموزش ساخت اوریگامی ساده گل آفتاب گردان

آموزش ساخت اوریگامی ساده گل آفتاب گردان
 1. کاغذ مربعی را برداشته و آن را در دو جهت از وسط تا بزنید و تای آن را باز کنید.
 2. چهار گوشه کاغذ را به وسط تا بنزید.
 3. چهار بخش مشخص شده را به بیرون تا بزنید.
 4. کاغذ را برگردانید.
 5. گل برگ شما آماده است.
آموزش ساخت اوریگامی ساده گل آفتاب گردان
 1. یک کاغذ مربعی شکل را برداشته و از دو بخش مشخص شده به وسط کاغذ تا بزنید.
 2. از بخش مشخص شده با نقطه چین تا بزنید.
 3. از بخش مشخص شده با نقطه چین در جهت مشخص شده تا بزنید.
 4. کاغذ را برگردانید.
 5. ساقه را به گلبرگ متصل کنید، گل آفتاب گردون شما آماده است.

آموزش ساخت اوریگامی آسان سگ

آموزش ساخت اوریگامی آسان سگ
 1. کاغذ مربعی را برداشته و آن را در دو جهت از وسط تا بزنید و تای آن را باز کنید.
 2. دو بخش گوشه مشخص شده با نقطه چین را به داخل تا بزنید.
 3. در این مرحله بخش نقطه چین شده را در جهت مشخص شده تا بزنید.
 4. در اینجا نیز گوشه دیگر از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 5. از بخش مشخص کاغذ را به پشت تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی آسان سگ
 1. از بخش مشخص شده با نقطه چین در جهت مشخص شده با نقطه چین تا بزنید.
 2. دو بخش مشخص شده با فلش را بکشید تا گوش سگ مشخص شود.
 3. سگ شما آماده است.

همچنین بخوانید: آموزش ساخت اوریگامی انواع حیوانات ✂️ از ماهی تا خفاش


همانطور که مشاهده کردید در این مقاله به آموزش ساخت انواع اوریگامی و کاردستی ساده و آسان پرداختیم. امیدواریم این مقاله برای شما دوستان مفید بوده باشد. همچنین اگر نظری و سوالی درباره این مقاله داشتید، آن را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

1 دیدگاه

 1. ناشناس گفت:

  خیلی زیبا و عالی❤❤❤❤❤

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *