سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Fair Trade از Drake و Travis Scott

لیریک ، متن و معنی موزیک جدید دریک و تراویس اسکات به نام فیر ترید - Fair Trade به معنای تجارت عادلانه

متن و ترجمه آهنگ Fair Trade از Drake و Travis Scott ، تکست و معنی اهنگ فیر ترید به معنای تجارت عادلانه از دریک و تراویس اسکات

Lyrics and Translation Music Drake And Travis Scott Fair Trade

در ادامه برای خواندن متن اصلی انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی جدید Fair Trade از Drake و Travis Scott ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و معنی آهنگ انت قلبی قلبی بستی فروش ترکیه ای
و
متن و ترجمه آهنگ Wants and Needs از Drake و Lil Baby

متن و ترجمه آهنگ Fair Trade از  دریک و تراویس اسکات - Drake و Travis Scott
متن و ترجمه آهنگ Fair Trade از  دریک و تراویس اسکات – Drake و Travis Scott

متن و معنی اهنگ Fair Trade از Drake و Travis Scott

[Intro: Drake & Charlotte Day Wilson]

I don′t understand why you blame me
نمی‌فهمم چرا منو مقصر میدونی

Take me as I am, it’s the same me
منو همونجور که هستم بپذیر، من همون آدمم

Yeah
آره

Senseless sight to see
یه منظره بی منطق برای دیدن

Yeah
آره

Senseless sight to see
یه منظره بی منطق برای دیدن

Ayy
ای

[Verse 1: Drake]

Feelin′ young but they treat me like the OG
حس میکنم جوونم اما اونا با من مثل خفنا رفتار می کنن

And they want the tea on me, I swear these b—-es nosy
اونا میخوان یه جوری سر از کارم در بیارن، قسم میخورم که این عوضیا فضولن

Said he put some money on my head, I guess we gon’ see
گفتش که برای سرم پول گذاشته منم گفتم خواهیم دید

I won’t put no money on his head, my niggas owe me
من پولی برای سرش نمیذارم، رفیقام بهم مدیونن

I gotta be single for a while, you can′t control me
من باید یه مدتی تنها باشم تو نمیتونی منو کنترل کنی

Uno, dos, tres, in a race, they can′t hold me
یک، دو، سه، توی مسابقه، اونا نمی تونن منو نگه دارن

And I show my face in a case so you know it’s me
منم صورتم رو توی یه کیف نشون میدم که بدونی منم

Imitation isn′t flattery, it’s just annoyin′ me
این چاپلوسی نیست، فقط به خاطر منه

And I’m too about it
منم مال این کارم

And the dirt that they threw on my name
آشغالی که میریزن رو اسمم

Turned to soil and I grew up out it
تبدیل به خاک شد و من دارم توش رشد میکنم

Time for y′all to figure out what y’all gon’ do about it
وقتشه که بفهمیم تو در مورد اون چی فکر می‌کنی

Big wheels keep rollin′, rollin′
چرخای بزرگ به چرخش ادامه میدن

[Chorus: Drake]

I’m outside, twenty-nine, G5, seaside
من بیرونم، ۲۹، با g5، لب دریا

I been losin′ friends and findin’ peace
دارم رفیقامو از دست میدم و به جاش آرامش به دست میارم

But honestly, that sound like a fair trade to me
ولی راستشو بخوای به نظرم یه معامله منصفانه است

If I ever heard one and I′m still here
اگه تا حالا شنیده بودم که یکی از اونا هنوز اینجا بود

Outside, frontline, Southside
بیرون، توی خط مقدم، جنوب کشور

I’ve been losin′ friends and findin’ peace
دارم رفیقامو از دست میدم و به جاش آرامش به دست میارم

Honestly, that sound like a fair trade to me
راستش به نظرم این یه معامله منصفانه است

متن و ترجمه آهنگ Fair Trade از  دریک و تراویس اسکات

[Verse 2: Drake]

Look, don’t invite me over if you throw another pity party
ببین اگه میخوای دوباره برای حال خودت غمباد بگیری منو نگو که بیام

Lookin′ back, it′s hard to tell you where I started
وقتی به عقب نگاه می کنم، سخته که بهت بگم از کجا شروع کردم

I don’t know who love me, but I know that it ain′t everybody
نمیدونم چه کسی منو دوست داره، ولی میدونم که این کار همه نیست

I can never love her, she a busy body
خیلی سرش شلوغه و منم نمیتونم عاشقش شم

Baby, if you want me, can’t be turnin′ up with everybody, nah
عزیزم، اگه منو می خوای، نمی تونی با همه باشی (معاشرت کنی)، نه

Can’t be f—in′ on just anybody, yeah
نمیتونم فقط روی هیچکس باشم، آره

I got feelings for you, that’s the thing about it, yeah
به خاطر این میگم که من عاشقتم

You know that, it’s somethin′ when I sing about it, yeah
می دونی، یه چیزی هست که زمانی من در موردش آواز خوندم، آره

Momma used to be on disability but gave this ability
مامانم قبلا ناتوان (معلول) بود ولی الان این توانایی هارو بهم داده

And now she walkin′ with her head high and her back straight
و حالا با سر بالا و پشت سرش راه می‌رفت

I don’t think you feelin′, I’m out here
فکر نمی‌کنم احساسی داشته باشی، من اینجام

Bein′ everything they said I wouldn’t be and couldn′t be
هرچیزی که اونا میگفتن من نبودم و نمیتونستم باشم

I don’t know what happened to them guys that said they would be
نمیدونم سر اون کسایی که گفتن میشن چی اومد

I still see you at the top and they misunderstood me
من هنوز تورو اون بالا میبینم و همشون منو اشتباه فهمیدن

I hold no resentment in my heart, that’s that maturity
هیچ رنجی دیگه تو دلم نیست و این نشونه بلوغه

And we don′t keep on us anymore, it′s with security
و ما دیگه با هم نیستیم، به خاطر امنیت

[Chorus: Drake, Travis Scott, Both]

I’m outside (Yeah), twenty-nine (Yeah), G5, seaside
من اینجام، ۲۹، g5، لب دریا

I been losin′ friends and findin’ peace
من در حال از دست دادن دوستان و یافتن صلح بودم

But honestly, that sound like a fair trade to me
ولی راستشو بخوای به نظرم یه معامله منصفانه است

If I ever heard one and I′m still here
اگه تا حالا شنیده بودم که یکی از اونا هنوز اینجا بود

متن و معنی آهنگ Fair Trade از  دریک و تراویس اسکات

Outside, frontline, Southside (Southside)
بیرون، توی خط مقدم، جنوب کشور

I’ve been losin′ friends and findin’ peace
من در حال از دست دادن دوستان و یافتن صلح بودم

Honestly, that sound like a fair trade to me
راستش به نظرم این یه معامله منصفانه است

[Bridge: Travis Scott & Charlotte Day Wilson]

I don′t understand why you blame me
نمی‌فهمم چرا منو مقصر میدونی

Take me as I am, it′s the same me (I’m trying)
منو همونجور که هستم قبول کن، این همون منه

Senseless sight to see
یه منظره بی منطق برای دیدن

Senseless sight to see (Outside)
یه منظره بی منطق برای دیدن

[Verse 3: Travis Scott]

Rollin′ in a Rolls and ain’t no saftey
در رولز رویس نشسته بود و هیچ امنیتی در کار نبود

Ridin′, engine revvin’
سواری، موتور سواری

Gotta roll over to you gotta get my release
من باید بیخیالت شم تا رها شم

Spread your legs downtown as I′m going out to eat
وقتی برای غذا خوردن بیرون میرم، پاهات رو در مرکز شهر پخش کن

You can hear the raw sounds when it rock up in your sleep
میتونی صداشو بشنوی وقتی توی خوابت میاد

I’ma roll on her ‘fore I let her roll on me
میذارمش روی پیشونیش و منم میذارم اون بیاد روم

Split this one down the middle, wake up in a harmony (sick)
اینو از وسط نصف کن و توی هارمونی پاشو

Worried sick, I′m sick of worryin′ (sick, sick)
نگران بودم که از غصه مریض شده

لیریک و ترجمه آهنگ Fair Trade از Drake و Travis Scott

It’s just a worryin′, I’d rather bury them
فقط غصه دارم و ترجیح می‌دم که آن‌ها رو دفن کنم

I′m talkin’ fake friends and skeletons (yeah)
با دوستا و اسکلت های جعلیت حرف میزنم

Early morning, shoulder rubs and lawyer signed the settlement
صبح زود، همدیگرو میبینیم و وکیل قرارداد رو امضا میکنه

I′m never settling this s–t get darker then my melanin
من هیچوقت این مزخرفات رو حل نمیکنم و تاریک تر از ملانین من بشه

At the crib all by myself, this s–t been cavin’ in
تو ماشینم ام تنهام، این داستان داره توم میریزه

Scrolling through my call log by emojis how I’m saving ′em
با این حساب، از طریق کنده درخت، با ایموجی ها که چجوری اونا رو ذخیره میکنم

Del Mar as the beach where my hoe was but I favorite them
توی ساحل دل مار همونجایی که من جنده هامو انتخاب میکردم

That butterfly emoji hold me down and all my babies dem
اون اموجی پروانه منو اینجوری نگه داشت و همه ی دوست دخترامو

Backwood in your face, won′t push away, he got the K on him
چوب پشتی توی صورتت، هیچ وقت از اینجا دور نمیشه، او K رو روی اون گرفت

I broke bread instead of watchin’ niggas break down (break it)
من پول رو پول میذارم و کاکاسیاهارو میبینم که دارن خرد میشن

They sent a couple b—-es too like I′m from Cape Town
اونا چندتا گروه بدکاره مثل من از کیپ تاون فرستادن

Know they position, you know ass up with the face down (let’s go)
جاشونو میدونن، سر پایین و باسن بالا

I′m never content, two mil’ an event, I get it frequent
من هرگز راضی نیستم، دو میلیون رویداد، من زیاد بهش عادت می‌کنم

I′m make an expense, to me it’s just sense
من هزینه می کنم، برای من منطقیه

I’m droppin′ the top, no tint for the whip
من دارم میرم بالا، نه فقط به خاطر شلاق

I′m dropping the top ’cause bro tried to spin
من اون بالا رو انداختم چون داداش می‌خواست

She dropping the top she back again
اونم سقفشو باز میکنی و دوباره برمیگرده پیشم

F–k her ′cause she at the crib again, company
گور باباش، چون اون دوباره تو تختخواب شرکت بود

I let it slide when I really should slid
میذارم بگذره درحالی که باید تهشو در بیارم

After all the s–t I did
بعد همه غلطایی که کردم

متن و معنی آهنگ Fair Trade از Drake و Travis Scott

Look at how they repaying me back
حالا ببین چجوری دارن جوابمو میدن

Now fall out my real
حالا گمشو از خونم بیرون

Tell me what kind of payment is that?
این چه جور پرداخت کردنیه؟

I put that on my kid and my trust
اینو میذارم به حساب بچه ام و اعتمادم

Yeah, it is what it is
آره همینه که هست

[Chorus: Drake, Travis Scott, Both]

I’m outside (Ah-ah, ah-ah), twenty-nine, G5 (Ah-ah, ah-ah), seaside
من بیرونم، ۲۹، با g9، لب دریا

I been losing friends and finding peace
دارم رفیقامو از دست میدم و به جاش آرامش به دست میارم

But honestly that sounds like a fair trade to me
ولی راستشو بخوای به نظرم این یه معامله عادلانه است

If I ever heard one then I′m still here
اگه تا حالا شنیده بودم که یکی از اونا هنوز اینجا بود

Outside, front line, Southside (Southside)
بیرون، توی خط مقدم، جنوب کشور

I been losing friends and finding peace (Oh, oh)
دارم رفیقامو از دست میدم و به جاش آرامش به دست میارم

Honestly, that sounds like a fair trade to me
راستش این یه معامله عادلانه است به نظرم

[Outro: Charlotte Day Wilson]

I don’t understand why you blame me
نمیفهمم چرا سرزنشم میکنی

Take me as I am, it′s the same me
منو همونجور که هستم قبول کن، این همون منه

Senseless sight to see
یه منظره بی منطق برای دیدن

Senseless sight to see
یه منظره بی منطق برای دیدن

Up on a mountain (up on a mountain)
بالا روی یه کوه

Search through the valley (search through the valley)
دره رو میگردم

You hear me calling (you hear me calling)
تو میشنوی که من زنگ میزنم

Won’t you come find me? (Won’t you come find me?)
تو نمیای منو پیدا کنی؟

Please don′t forsake me (please don′t forsake me)
خواهش می‌کنم منو ول نکن

All of a sudden (all of a sudden)
خیلی یهویی

My heart is breaking (breaking)
قلبم داره میشکنه

I feel it coming, I, I
حس میکنم که داره میاد

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Rich Girl از Gwen Stefani و Eve

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Drake و Travis Scott به نام Fair Trade ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *