سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ ANTIFRAGILE از LE SSERAFIM

تکست ، متن و معنی موزیک گروه کره ای لسرافیم به نام آنتی فراجایل - ANTIFRAGILE به معنای ضد شکنندگی

متن و ترجمه آهنگ ANTIFRAGILE از LE SSERAFIM ، تلفظ و تکست و معنی اهنگ آنتی فراجایل به معنای ضد شکنندگی از گروه کره ای لسرافیم

Lyrics and Translation Music LE SSERAFIM ANTIFRAGILE

در ادامه برای خواندن متن کره ای – انگلیسی و ترجمه فارسی و انگلیسی موزیک خارجی ANTIFRAGILE از LE SSERAFIM ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ ILLELLA از MAMAMOO

متن و ترجمه آهنگ ANTIFRAGILE از LE SSERAFIM
متن و ترجمه آهنگ ANTIFRAGILE از LE SSERAFIM

متن و معنی اهنگ ANTIFRAGILE از LE SSERAFIM

متن و ترجمه آهنگ ANTIFRAGILE از LE SSERAFIM

[Refrain: Eunchae]

Anti-ti-ti-ti fragile, fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی، شکنندگی

Anti-ti-ti-ti fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی

Anti-ti-ti-ti fragile, fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی، شکنندگی

Antifragile, antifragile
ضد شکنندگی، ضد شکنندگی

[Verse 1: Chaewon, Yunjin, Kazuha]

가시밭길 위로 ridin’
قدم برداشتن توی مسیری پر از خار و سنگ ریزه

You made me boost up (Ah-ah-ah)
تمام اینا باعث شدن که سرعتم حتی بیشتر از قبل بشه (آه-آه-آه)

거짓으로 가득 찬 party
به جشنی دعوت شدیم که پر از دروغه

가렵지도 않아
اونا حتی بخاطر ما یه قطره اشکم نمیزیرن

내 뒤에 말들이 많아
پشت سرم یه عالمه حرفه

나도 첨 듣는 내 rival
رقیبایی دارم که هرگز ندیدم شون ولی اونا خوب منو میشناسن و به دنبال انتقامن

모두 기도해 내 fallin’
همشون برای رسیدن روزی که من سقوط کنم دعا میکنن

그 손 위로 I’ma jump in
حتی اگه توی دست هاشون گیر بیفتم، قراره یجوری ازش در برم و بپرم بیرون

Yes, gimme that
آره، حالا منو توی همچین شرایطی بذار

[Pre-Chorus]

걸어봐 위엄 like a lion
مثل یه شیر ماده پر ابهت قدم بردار

눈빛엔 거대한 desire (Na-na-na)
که چشماش از علاقه شدید به زندگی برق میزنه (نا-نا-نا)

더 부어 gasoline on fire
بنزین بیشتری روم بریز و این علاقه شدیدم به زندگی رو آتیش بزن

불길 속에 다시 날아 risin’ (Na-na-na)
دوباره پرواز میکنم، از بین پرچم های قلمروهای شما میگذرم

잊지 마 내가 두고 온 toe shoes
رد پاهایی که برات بجا گذاشتم رو فراموش نکن

무슨 말이 더 필요해
دیگه نیازی به توضیح اضافه نیست

무시 마 내가 걸어온 커리어
مسیری که توش قدم برداشتم رو با دقت نگاه کن

I go to ride ’til I die, die
چون ما تا آخرش همچنان ادامه میدیم تا اینکه بمیریم

[Chorus]

더 높이 가줄게
حتی وقتی به نوک قله هم برسم بازم ازش فراتر میرم

내가 바랐던 세계 젤 위에 (Ah-ah)
بالاتر از قله ها میرم، تا اون جایی که براش زحمت کشیدم (آه-آه)

떨어져도 돼
حتی اگه بازم زمین خوردم مهم نیست

I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
من شکست ناپذیرم، شکست ناپذیر (آه-آه)

난 지금 on my way
همین الانشم توی مسیر رویاها و اهدافمم

갖다버려 줘 너의 fairytale (Ah-ah)
داستان‌های شاهزاده ها و پری های نجات توی ذهنت رو بنداز دور (آه-آه)

Now, you know my name
حالا، دیگه اسمم رو میدونی

I’m antifragile, antifragile
من شکست ناپذیرم، شکست ناپذیر

[Refrain]

Anti-ti-ti-tifragile, fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی، شکنندگی

Anti-ti-ti-tifragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی

Anti-ti-ti-tifragile, fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی، شکنندگی

Antifragile, antifragile
ضد شکنندگی، ضد شکنندگی

لیریک و ترجمه آهنگ ANTIFRAGILE از گروه لسرافیم

[Verse 2]

Lovey lovey lovey
دوست داشتنی، دوست داشتنی، دوست داشتنی

Dovey dovey dovey
رفتارهای عاشقونه، رفتارهای عاشقونه، رفتارهای عاشقونه

멋대로 정하네 나란 애에 대해
هرجور که دوست داری منو تعریف کن و ازم انتقاد کن

I don’t know what to say I can’t feel it
هیچ احساس خاصی نسبت به حرفات ندارم که بخوام بگمش

뜨거운 관심은 환영
توجهات زیاد و پرشورتون به من، خیلی ممنونم خوش اومدید

귀여운 질투는 go ahead
بامزه، حسود، ادامه بده دیگه

줄 달린 인형은 no thanks
عروسک های خیمه شب بازی بقیه، نه ممنون به هیچ وجه

내 미랠 쓸 나의 노래
میخوام آیندم رو با همین آهنگام بسازم

Yes, gimmе that
آره، حالا منو توی همچین شرایطی بذار

[Pre-Chorus]

걸어봐 위엄 like a lion
مثل یه شیر ماده پر ابهت قدم بردار

눈빛엔 거대한 desire (Na-na-na)
که چشماش از علاقه شدید به زندگی برق میزنه (نا-نا-نا)

더 부어 gasoline on fire
بنزین بیشتری روم بریز و این علاقه شدیدم به زندگی رو آتیش بزن

불길 속에 다시 날아 risin’ (Na-na-na)
دوباره پرواز میکنم، از بین پرچم های قلمروهای شما میگذرم

잊지 마 내가 두고 온 toe shoes
رد پاهایی که برات بجا گذاشتم رو فراموش نکن

무슨 말이 더 필요해
دیگه نیازی به توضیح اضافه نیست

무시 마 내가 걸어온 커리어
مسیری که توش قدم برداشتم رو با دقت نگاه کن

I go to ride ’til I die, die
چون ما تا آخرش همچنان ادامه میدیم تا اینکه بمیریم

[Chorus]

더 높이 가줄게
حتی وقتی به نوک قله هم برسم بازم ازش فراتر میرم

내가 바랐던 세계 젤 위에 (Ah-ah)
بالاتر از قله ها میرم، تا اون جایی که براش زحمت کشیدم (آه-آه)

떨어져도 돼
حتی اگه بازم زمین خوردم مهم نیست

I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
من شکست ناپذیرم، شکست ناپذیر (آه-آه)

난 지금 on my way
همین الانشم توی مسیر رویاها و اهدافمم

갖다버려 줘 너의 fairytale (Ah-ah)
داستان‌های شاهزاده ها و پری های نجات توی ذهنت رو بنداز دور (آه-آه)

Now, you know my name
حالا، دیگه اسمم رو میدونی

I’m antifragile, antifragile
من شکست ناپذیرم، شکست ناپذیر

[Refrain]

Anti-ti-ti-ti fragile, fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی، شکنندگی

Anti-ti-ti-ti fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی

Anti-ti-ti-ti fragile, fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی، شکنندگی

Antifragile, antifragile
ضد شکنندگی، ضد شکنندگی

[Bridge]

We can break it, baby
ما میتونیم نابودشون کنیم، عزیزم

Rock it, twist it, lock it, baby
به لرزه درشون بیاریم، تغییرشون بدیم، بخش های منفیش رو پاک کنیم، عزیزم

All I know is you can’t chain me
ولی اینو خوب میدونم که تو هیچ وقت نمیتونی منو محدود کنی

‘Cause I’m gonna break out
چون من قراره همه چیز رو از سر راهم بردارم

Gonna, gonna break out, out
قراره نابود کنم، نابود کنم، نابود کنم

We can break it, baby
ما میتونیم نابودشون کنیم، عزیزم

Rock it, twist it, lock it, baby
به لرزه درشون بیاریم، تغییرشون بدیم، بخش های منفیش رو پاک کنیم، عزیزم

All I know is you can’t chain me
ولی اینو خوب میدونم که تو هیچ وقت نمیتونی منو محدود کنی

‘Cause I’m gonna break out
چون من قراره همه چیز رو از سر راهم بردارم

Gonna, gonna, break out, out (Oh-oh-oh-oh)
قراره نابود کنم، نابود کنم، نابود کنم (اوه-اوه-اوه-اوه)

[Chorus]

더 높이 가줄게
حتی وقتی به نوک قله هم برسم بازم ازش فراتر میرم

내가 바랐던 세계 젤 위에 (Ah-ah)
بالاتر از قله ها میرم، تا اون جایی که براش زحمت کشیدم (آه-آه)

떨어져도 돼
حتی اگه بازم زمین خوردم مهم نیست

I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
من شکست ناپذیرم، شکست ناپذیر (آه-آه)

난 지금 on my way
همین الانشم توی مسیر رویاها و اهدافمم

갖다버려 줘 너의 fairytale (Ah-ah)
داستان‌های شاهزاده ها و پری های نجات توی ذهنت رو بنداز دور (آه-آه)

Now, you know my name
حالا، دیگه اسمم رو میدونی

I’m antifragile, antifragile
من شکست ناپذیرم، شکست ناپذیر

[Refrain]

Anti-ti-ti-ti fragile, fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی، شکنندگی

Anti-ti-ti-ti fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی

Anti-ti-ti-ti fragile, fragile
ضد ضد ضد ضد شکنندگی، شکنندگی

Antifragile, antifragile
ضد شکنندگی، ضد شکنندگی

تکست و ترجمه آهنگ ANTIFRAGILE از LE SSERAFIM

تلفظ انگلیسی متن و لیریک آهنگ ANTIFRAGILE از لسرافیم

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Verse 1: Chaewon, Yunjin]

Gasibatgil wiro ridin’
You made me boost up (Ah-ah-ah-ah)
Geojiseuro gadeuk chan party
Garyeopjido ana
Nae dwie maldeuri mana
Nado cheom deunneun nae rival
Modu gidohae nae fallin’
Geu son wiro I’ma jump in (Yes, gimme that)

[Pre-Chorus: Eunchae, Chaewon, Kazuha, Sakura]

Georeobwa wieom like a lion
Nunbichen geodaehan desire (Na-na-na)
Deo bueo, gasoline on fire
Bulgil soge dasi nara risin’ (Na-na-na)
Itji ma naega dugo on toe shoes
Museun mari deo pillyohae
Musi ma naega georeoon career
I go to ride ’til I die, die

[Chorus: Chaewon, Yunjin]

Deo nopi gajulge
Naega baratdeon segye jel wie (Ah-ah)
Tteoreojyeodo dwae
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Nan jigeum on my way
Gatdabeoryeo jwo neoui fairytale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Verse 2: Kazuha, Chaewon, Yunjin]

Lovey, lovey, lovey, dovey, dovey, dovey
Meotdaero jeonghane naran aee daehae
I don’t know what to say
I can’t feel it
Tteugeoun gwansimeun hwanyeong
Gwiyeoun jiltuneun go ahead
Jul dallin inhyeongeun no thanks
Nae mirael sseul naui norae (Yeah, gimme that)

[Pre-Chorus: Sakura, Eunchae, Kazuha, Chaewon]

Georeobwa wieom like a lion
Nunbichen geodaehan desire (Na-na-na)
Deo bueo gasoline on fire
Bulgil soge dasi nara risin’ (Na-na-na)
Itji ma naega dugo on toe shoes
Museun mari deo pillyohae
Musi ma naega georeoon career
I go to ride ’til I die, die

[Chorus: Sakura, Eunchae]

Deo nopi gajulge
Naega baratdeon segye jel wie (Ah-ah)
Tteoreojyeodo dwae
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Nan jigeum on my way
Gatdabeoryeo jwo neoui fairytale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Bridge: Kazuha, Yunjin, Chaewon]

We can break it, baby
Rock it, twist it, lock it, baby
All I know is you can’t chain me
‘Cause I’m gonna break out, gonna, gonna break out, out
We can break it, baby
Rock it, twist it, lock it, baby (Rock it, twist it, lock it, baby)
All I know is you can’t chain me (All I know is you can’t chain me)
‘Cause I’m gonna break out, gonna, gonna, break out, out (Woah-oh-oh-oh, oh)

[Chorus: Kazuha, Yunjin]

Deo nopi gajulge
Naega baratdeon segye jel wie (Ah-ah)
Tteoreojyeodo dwae
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Nan jigeum on my way
Gatdabeoryeo jwo neoui fairytale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

ترجمه و معنی انگلیسی آهنگ ANTIFRAGILE از گروه LE SSERAFIM

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Verse 1: Chaewon, Yunjin]

Riding over the trail of thorns
You made me boost up (Ah-ah-ah)
A party packed with lies
They don’t even burn
So much talk behind my back
Rivals I never knew I had
They all pray for the day I’m fallin’
Onto their hands, I’ma jump in
Yes, gimme that

[Pre-Chorus: Eunchae, Chaewon, Kazuha, Sakura]

Walk like a majestic lion
Eyes glinting with so much desire (Na-na-na)
Pour more gasoline on fire
Fly again, rising through the flames (Na-na-na)
Don’t forget my point shoes I left behind
What more must be said
Don’t underestimate the path I’ve walked
I go to ride ’til I die, die

[Chorus: Chaewon, Yunjin]

I’ll climb higher
Top of the world I itched for (Ah-ah)
No biggie if I were to fall
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Right now, I’m on my way
Toss away your fairy tale (Ah-ah)
Now you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Verse 2: Kazuha, Chaewon, Yunjin]

Lovey, lovey, lovey
Dovey, dovey, dovey
Defining me however you’d like
I don’t know what to say I can’t feel it
Fervent attention, welcome
Cute jealousy, go ahead
Stringed puppets, no thanks
With my song I’ll build my future
YeS, gimme that

[Pre-Chorus: Sakura, Kazuha, Eunchae, Chaewon]

Walk like a majestic lion
Eyes glinting with so much desire (Na-na-na)
Pour more gasoline on fire
Fly again, rising through the flames (Na-na-na)
Don’t forget my point shoes I left behind
What more must be said
Don’t underestimate the path I’ve walked
I go to ride ’til I die, die

[Chorus: Sakura, Eunchae]

I’ll climb higher
Top of the world I itched for (Ah-ah)
No biggie if I were to fall
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Right now, I’m on my way
Toss away your fairy tale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Bridge: Kazuha, Yunjin, Chaewon]

We can break it, baby
Rock it, twist it, lock it, baby
All I know is you can’t chain me
‘Cause I’m gonna break out
Gonna, gonna, break out, out
We can break it, baby
Rock it, twist it, lock it, baby
All I know is you can’t chain me
‘Cause I’m gonna break out
Gonna, gonna break out, out (Oh-oh-oh-oh)

[Chorus: Kazuha, Yunjin]

I’ll climb higher
Top of the world I itched for (Ah-ah)
No biggie if I were to fall
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Right now I’m on my way
Toss away your fairy tale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ CASE 143 از STRAY KIDS

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ گروه LE SSERAFIM به نام ANTIFRAGILE ؛ نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *