سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ INDUSTRY BABY از Lil Nas X و Jack Harlow

لیریک ، متن و معنی موزیک جدید لیل ناز اکس و جک هارلو به نام ایندوستری بیبی - INDUSTRY BABY به معنای عزیز صنعت (موسیقی)

متن و ترجمه آهنگ INDUSTRY BABY از Lil Nas X و Jack Harlow ؛ تکست و معنی اهنگ جدید ایندوستری بیبی به معنای عزیز صنعت (موسیقی) از لیل ناز اکس و جک هارلو

Lyrics and Translation Music Lil Nas X And Jack Harlow INDUSTRY BABY

در ادامه برای خواندن متن اصلی انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی جدید INDUSTRY BABY از Lil Nas X و Jack Harlow ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ So What از BTS
و
متن و ترجمه آهنگ Old Town Road از Lil Nas X

متن و ترجمه آهنگ INDUSTRY BABY از Lil Nas X و Jack Harlow
متن و ترجمه آهنگ INDUSTRY BABY از لیل ناز اکس و جک هارلو – Lil Nas X و Jack Harlow

متن و معنی اهنگ INDUSTRY BABY از Lil Nas X و Jack Harlow

[Intro: Lil Nas X]

(D-D-Daytrip took it to ten, hey)
نوار روزانه به ده تا رسید، هی

Baby back, ayy, couple racks, ayy
عشقم (عزیزم) برگشت، آییی، دوتا قفسه، اییی

Couple Grammys on him, couple plaques, ayy
دوتا گرمی داره، با دوتا پلاک، اییی

That’s a fact, ayy, throw it back, ayy
این یه واقعیته، اییی، عقب جلو کن، اییی

Throw it back, ayy
عقب جلو کن، اییی

[Pre-Chorus: Lil Nas X]

And this one is for the champions
و این یکی برای قهرمان ها هستش

I ain’t lost since I’ve began, yeah
من از وقتی شروع کردم (راهم رو) گم نکردم، آره

Funny how you said it was the end, yeah
خنده داره که گفتی این پایان کاره، آره

Then I went did it again, yeah
بعد من دوباره انجامش دادم، آره

[Chorus: Lil Nas X]

I told you long ago on the road
من خیلی وقت پیش تو جاده بهت گفتم

I got what they waiting for
من چیزی که اونا می‌خوانش رو دارم

I don’t run from nothing, dog
از هیچ چیزی فرار نمی‌کنم، سگ

Get your soldiers, tell ’em I ain’t layin’ low
سربازاتون رو جمع کنید، بهشون بگین برا اومدنشون آمادم

You was never really rooting for me anyway
به حر حال تو هیچ وقت واقعا برام ریشه نذاشتی

When I’m back up at the top, I wanna hear you say
وقتی که برگردم به صدر جدول، می‌شنوم که میگی

He don’t run from nothin’, dog
اون از هیچ چیزی فرار نمی‌کنه، سگ

Get your soldiers, tell ’em that the break is over
سربازاتون رو جمع کنید، بهشون بگین وقت استراحت تموم شده

متن و ترجمه آهنگ INDUSTRY BABY از لیل ناز اکس و جک هارلو

[Verse 1: Lil Nas X]

Uh, need to, uh
آه، نیاز دارم به، آه

Need to get this album done
باید این آلبوم رو تموم کرد

Need a couple numbеr ones
تو به چند نفر نیاز داری

Need a plaque on evеry song
باید روی هر آهنگ یه پلاک داشته باشی

Need me like one with Nicki now
الان مثل من با نیکی احتیاج داری

Tell a rap nigga I don’t see ya, hah
به یه خواننده کاکاسیاه بگو من چیزی نمی بینم، هاه

I’m a pop nigga like Bieber, hah
من یه کاکاسیاهه پاپ مثل بیبرم، هاه

I don’t f–k b—hes, I’m queer, hah
من بدکاره هارو درک نمیکنم، من آدم عجیبیم، هاه

But these niggas b—-es like Madea, yeah, yeah, yeah, ayy (Yeah)
اما این کاکاسیاهای بدکاره مثل مادان، آره، آره، آره، ایی (آره)

Oh, let’s do it
اوه، بریم انجامش بدیم

I ain’t fall off, I just ain’t release my new s–t
من سقوط نمیکنم، من فقط شت جدیدم رو بیرون نمیدم

I blew up, now everybody tryna sue me
من گند زدم، حالا همه دارن ازم شکایت میکنن

You call me Nas, but the hood call me Doobie, yeah
تو منو ناس صدا می‌کنی، ولی کاپوتم منو دوبی صدا میکنه، آره

[Pre-Chorus: Lil Nas X]

And this one is for the champions
و این یکی برای قهرمان ها هستش

I ain’t lost since I’ve began, yeah
من از وقتی شروع کردم (راهم رو) گم نکردم، آره

Funny how you said it was the end, yeah
خنده داره که گفتی این پایان کاره، آره

Then I went did it again, yeah
بعد من دوباره انجامش دادم، آره

متن و ترجمه آهنگ INDUSTRY BABY از لیل ناز اکس و جک هارلو

[Chorus: Lil Nas X]

I told you long ago on the road
من خیلی وقت پیش تو جاده بهت گفتم

I got what they waiting for (I got what they’re waiting for)
من چیزی که اونا می‌خوانش رو دارم (چیزی که اونا می‌خوانش رو دارم)

I don’t run from nothing, dog
من از هیچ چیزی فرار نمی‌کنم، سگ

Get your soldiers, tell ’em I ain’t layin’ low (B—h, I ain’t runnin’ from nowhere)
سربازاتون رو جمع کنید، بهشون بگین برا اومدنشون آمادم (بدکاره، من از جایی فرار نمی‌کنم)

You was never really rooting for me anyway (Ooh, ooh)
به حر حال تو هیچ وقت واقعا برام ریشه نذاشتی

When I’m back up at the top, I wanna hear you say (Ooh, ooh)
وقتی که برگردم به صدر جدول، من می‌شنوم که میگی (اوووو، اوووه)

He don’t run from nothin’, dog
اون از هیچ چیزی فرار نمی‌کنه، سگ

Get your soldiers, tell ’em that the break is over (Yeah)
سربازاتون رو جمع کنید، بهشون بگین وقت استراحت تموم شده (آره)

[Verse 2: Jack Harlow]

My track record so clean, they couldn’t wait to just bash me
سابقه من خیلی تمیزه، اونا نمی تونن صبر کنن که منو بزنن

I must be gettin’ too flashy, y’all shouldn’t have let the world gas me (Woo)
من باید خیلی زرق و برق داشته باشم تو نباید اجازه بدی دنیا به من گاز بده

It’s too late ’cause I’m here to stay and these girls know that I’m nasty (Mmm)
خیلی دیر شده، چون من اینجا هستم که بمونم و این دخترا بدونن که من آدم بدیم

I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek
من اون رو با دست روی گونه خودش به طرف دوستش فرستادم

City talkin’, we takin’ notes
مردم شهر با هم حرف می زنن، ما دفتر یادداشت خودمون رو به دست می‌گیریم

Tell ’em all to keep makin’ posts
بهشون بگو همه چی رو سرهم کنن

Wish he could, but he can’t get close
کاش می تونست، اما نمی تونه نزدیکش بشه

OG so proud of me that he chokin’ up while he makin’ toasts
این قدر به من افتخار می‌کرد که وقتی شروع به سخنرانی می‌کرد از خواب بیدار شد

لیریک و ترجمه آهنگ INDUSTRY BABY از Lil Nas X و Jack Harlow

I’m the type that you can’t control, said I would, then I made it so
من از اون نوع هستم که شما نمی‌تونید اون رو کنترل کنید، من می‌گفتم، اون وقت اون رو ساختم

I don’t clear up rumors (Ayy), where’s y’all sense of humor? (Ayy)
من شایعات رو واضح نگفتم، این حس شوخ‌طبعی رو از کجا آوردی؟

I’m done makin’ jokes ’cause they got old like baby boomers
من شوخی های ساختگی رو تموم کردم، چون اونا مثل بومرهای قدیمی قدیمی شدن

Turned my haters to consumers, I make vets feel like they juniors (Juniors)
من نفرت خودمو به مصرف کنندگان تبدیل کردم، احساس می کنم دامپزشکان مثل اونا جوان هستن

Say your time is comin’ soon, but just like Oklahoma (Mmm)
بزودی زمان شما فرا میرسه، اما درست مثل اوکلاهما

Mine is comin’ sooner (Mmm), I’m just a late bloomer (Mmm)
مال من زودتر از موعد میره، من فقط یکم دیر شکوفا شدم

I didn’t peak in high school, I’m still out here gettin’ cuter (Woo)
من توی دبیرستان اوج نگرفتم، من هنوز اینجام و کیوتر تر

All these social networks and computers
همه این شبکه‌های اجتماعی و کامپیوترها

Got these p—ies walkin’ ’round like they ain’t losers
این ترسوها دور و بر پرسه میزنن، انگار که بازنده نیستن

[Chorus: Lil Nas X]

I told you long ago on the road
من خیلی وقت پیش تو جاده بهت گفتم

I got what they waiting for (I got what they’re waiting for)
من چیزی که اونا می‌خوانش رو دارم (چیزی که اونا می‌خوانش رو دارم)

I don’t run from nothing, dog
من از هیچ چیزی فرار نمی‌کنم، سگ

Get your soldiers, tell ’em I ain’t layin’ low (B—h, I ain’t runnin’ from nowhere)
سربازاتون رو جمع کنید، بهشون بگین برا اومدنشون آمادم (بدکاره، من از جایی فرار نمی‌کنم)

You was never really rooting for me anyway
به حر حال تو هیچ وقت واقعا برام ریشه نذاشتی

When I’m back up at the top, I wanna hear you say
وقتی که برگردم به صدر جدول، من می‌شنوم که میگی

He don’t run from nothin’, dog
اون از هیچ چیزی فرار نمی‌کنه، سگ

Get your soldiers, tell ’em that the break is over
سربازاتون رو جمع کنید، بهشون بگین وقت استراحت تموم شده

[Outro: Lil Nas X]

Yeah
آره

I’m the industry baby, mmm
من عزیز صنعت (موسیقی) هستم، اممم

I’m the industry baby
من عزیز صنعت (موسیقی) هستم

Yeah
آره

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Power از Isak Danielson

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Lil Nas X و Jack Harlow به نام INDUSTRY BABY ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

6 دیدگاه

 1. بیتا کوهستانی گفت:

  عالیه☺☺☺🤩🤩🤩🤩

 2. محمد گفت:

  موزیک ویدیوش را ببینید پراتون میریزه😐

  1. زهرا گفت:

   من دیدم تو یوتیوب 😂

  2. علیرضا گفت:

   راست میگه خیلی آهنگه بدیه

 3. Kamran گفت:

  خیلی خوب بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *