سبک زندگی

جواب درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی دهم ؛ Saving Nature

پاسخ سوال های تمرین های صفحه های 8 تا 21 درس اول 1 کتاب کار زبان انگلیسی دهم متوسطه دوم

جواب سوال های تمرینات درس اول 1 کتاب کار زبان انگلیسی دهم ؛ در این نوشته به پاسخ سوالات تمرین های صفحه 8 تا 21 درس یک ۱ کتاب کار زبان انگلیسی دهم متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

گام به گام درس 1 کتاب کار زبان دهم
گام به گام درس 1 کتاب کار زبان دهم

جواب بخش اول درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی دهم

پاسخ تمرین A:

Learning about endangered animals is not important. False

You can do voluntary work in wildlife parks. True

Keeping nature clean hurts animals. False

پاسخ تمرین B:

Is it good to give information to our family about wildlife?

پاسخ: Yes, it is good to give information to our family about wildlife.

Why is protecting the trees helpful for endangered animals?

پاسخ: it is helpful because jungles are natural homes of animal.

Do you know another simple way to protect wildlife?

پاسخ: Yes recycling finding new ways to use things you already have.

جواب بخش دوم درس یک کتاب کار زبان پایه دهم

پاسخ تمرین A:

برای Verb ( buy ) :

Past tense : I bought book last day.

Future tense : I will buy book next week.

برای Verb ( visit ) :

Past tense : I visited a museum last year

Future tense : I will visit a museum tomorrow.

برای Verb ( watch ) :

Past tense : I watched basketball game last night.

Future tense : I will watch movie tomorrow midnight.

برای Verb ( go ) :

Past tense : I went on a trip last month.

Future tense : I will go to trip next year.

پاسخ تمرین :B

visit a wildlife museum : Reza will visit wildlife museum.

go to a zoo : Reza will go to zoo

enjoy nature : Reza will enjoy nature.

learn more about endangered animals : Reza will learn about endangered animal.

پاسخ تمرین C:

پاسخ تمامی موارد در تمرین C YES میباشند.

پاسخ تمرین D:

جاخالی اول ( go ) : are going to go

جاخالی دوم ( go ) : are going to go

جاخالی سوم ( leave ) : are going to leave

جاخالی چهارم ( stay ) : are going to stay

جاخالی پنجم ( go ) : are going to go

جاخالی ششم ( visit ) : are going to visit

جاخالی هفتم ( talk ) : is going to talk

جاخالی هشتم ( write ) : are going to write

جاخالی نهم ( read ) : are going to read

پاسخ تمرین E:

1: Are the students going to go to a zoo?

پاسخ: No they are not the student are not going to go to the zoo.

2: Is Mr. Alavi going to read the students’ reports?

پاسخ: No he is not going to read student reports.

3: Are you going to visit a museum this weekend?

پاسخ: Yes I am going to visit a museum this weekend.

جواب بخش سوم درس اول کتاب کار زبان دهم

پاسخ تمرین A:

دور کلمات زیر خط بکشید:

Elephant, bear, cheetah, wolf, dolphin, duck, leopard, goat, panda, lion و zebra

پاسخ تمرین B:

در این سوال باید دور کلمه ای که با دیگر کلمات متفاوت است خط بکشید؛ جواب بصورت زیر میباشد:

سوال 1 : live

سوال 2 : leopard

سوال 3 : zoo

سوال 4 : teachers

سوال 5 : hurt

پاسخ تمرین C:

در این تمرین شما باید کلمات ستون A را به کلمات مرتبط در ستون B وصل کنید؛ طبق الگوی زیر این مورد را انجام دهید:

Pay , attention – save , nature – protect , wildlife – natural , home – take , care of – hunt , animals

پاسخ تمرین D:

شما باید لغاتی که داده شده را به سه دسته تقسیم کنید و رو به روی عکس مربوطه قرار بدهید. طبق دسته بندی زیر می توانید جواب را بنویسید:

تصویر اول: Cow , duck و goat

تصویر دوم: lion , leopard , wolf , bear , panda , zebra و tiger

تصویر سوم: fish , whale و dolphin

پاسخ تمرین E:

اسم حیوانات داده شده را بر حسب طول عمر متوسط از کمتر به بیشتر مرتب کنید:

Mouse – lion – wolf – camel – elephant – whale

پاسخ تمرین F:

جای خالی را با استفاده از کلمات داده شده پر کنید.

1: The hunters killed the tiger and destroyed its home.

2: There are lots of beautiful zebras living in this plain.

3: I brought the injured bird into the room and took care of it.

4: Hopefully, people will pay more attention to wildlife in the future.

5: One of our relatives is a zookeeper in Mazandaran.

کلمه ی protect در بین این کلمات اضافه بوده.

جواب بخش چهارم درس یکم کتاب کار زبان انگلیسی دهم

1: Who will protect our Earth? We will protect our earth.

2: What will happen to endangered animals? They will die out.

3: Who will protect our forests? People will save nature.

4: What are you going to do to save nature? We will save nature.

جواب بخش پنجم درس ۱ کتاب کار زبان دهم

پاسخ تمرین A:

حروف به هم ریخته ی برخی کلمات داده شده که باید کلمه ی صحیح را با استفاده از حروف بنویسید.

Gnuelj = jungle

Eret = tree

Nipa = pain

Veol = love

denrfi = freind

etarw = water

itroisv = visitor

umuems =  museum

زیر کلمه ی people دو کلمه ی visitor و friend ( که به معنای بازدیدکننده و دوست میباشد ) را بنویسید.

زیر کلمه ی place دو کلمه ی jungle و museum ( که معنای جنگل و موزه میباشد ) را بنویسید.

زیر کلمه ی idea دو کلمه ی pain و love ( کلمه ی pain به معنای درد و love به معنای عشق میباشد ) را بنویسید.

زیر کلمه ی thing دو کلمه ی water و tree ( این دو کلمه به معنای آب و درخت میباشند ) را بنویسید.

پاسخ تمرین B:

در آخرین تمرین از درس یک کتاب کار زبان انگلیسی دهم در بخش اول از شما خواسته شده تا اسم های مفرد را پیدا کنید و آن هارا تبدیل به جمع کنید و در بخش دوم از شما خواسته شده که اسم های جمع را پیدا کرده و تبدیل به مفرد کنید.

Singular : way , family , home , museum , park , thing و village

Plural : animals , friends , birds , fish , plants , places , homes , babies , trees , forests , hunters , people و police

اگر پاسخ بقیه ی درس های زبان و یا دروس دیگه ی خودت رو نیاز داری میتونی با یک جستجوی ساده در سایت ماگرتا به جواب تمام سوالات خودت برسی.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

32 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *