سبک زندگی

جواب سوال های درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان

پاسخ و حل برایم بگو ، بررسی کنید ، تدبر کنیم ، کامل کنید ، ببین و بگو ، ایستگاه فکر و با خانواده صفحه ۱۱۱ ، ۱۱۲ و ۱۱۳ و سوالات متن درس ۱۸ هجدهم هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

جواب سوال های درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان ؛ در این مطلب به جواب و پاسخ سوالات فعالیت برایم بگو صفحه 111 ، بررسی کنید ، تدبر کنیم و کامل کنید صفحه 112 ، ببین و بگو ، ایستگاه فکر و با خانواده صفحه 113 و سوال های متن درسی درس 18 هجدهم چشمان همیشه باز کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس نوزدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان

جواب سوال های درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان
جواب سوال های درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان

جواب برایم بگو صفحه ۱۱۱ درس ۱۸ هدیه های آسمان چهارم

در برایم بگو صفحه 117 درس 18 هجدهم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی گفته شده ” منظور معلم از دوربین های دقیق تر و حساس تر چه بود؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.پاسخ: منظور معلم حضور خداوند و فرشتگانش است که با دقت تمام کارهای خوب و بد ما را زیر نظر دارند و همه آنها را می بینند و ثبت می کنند.

پاسخ بررسی کنید صفحه 112 درس 18 هدیه های آسمانی چهارم

در بررسی کنید صفحه ۱۱۲ درس ۱۸ هجدهم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی گفته شده ” آیا دوربین های باغ همه‌ی اتفاقات را می توانند ثبت کنند؟ فرشتگان خدا چطور؟ این دو را با یکدیگر مقایسه کنید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

دوربین‌های در باغفرشتگان خدا
اتفاقاتی را که در بعضی جاها می‌افتد نمی‌توانند ثبت کنند.تمام اتفاقات را در همه جا می‌توانند ثبت کنند
حافظه‌ی محدودی برای فیلم برداری دارند.حافظه‌ی زیادی برای فیلم برداری دارند.

جواب تدبر کنیم صفحه 112 درس هجدهم هدیه های آسمان چهارم

در تدبر کنیم صفحه ۱۱۲ درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی مواردی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

اَ لَم يَعلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَریٰ
آیا انسان نمی‌داند كه خدا او را می‌بیند؟
سوره‌ی علق، آيه‌ی 14

حالا که خدای بزرگ همه‌ی کارهای من را می‌بیند، پس با خود تصمیم می‌گیرم که کارهای خوب انجام دهم و مراقب باشم که در حضور خداوند کار بدی انجام ندهم تا شرمنده خداوند نباشم.پاسخ کامل کنید صفحه ۱۱۲ درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم

در کامل کنید صفحه 112 درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی گفته شده ” برای کامل کردن ترجمه‌ی آیه‌ی 6 سوره‌ی زلزال، از خانه‌ی سبز شروع کنید و به خانه‌ی قرمز برسید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

در این روز مردم گروه گروه می آیند تا نتیجه ی کارشان را ببینند. تا هرکس ذره‌ای کار خوب انجام داده است، نتیجه‌ی آن را ببیند و هر کس ذرّه ای کار زشت انجام داده است، نتیجه‌ی آن را ببیند. سوره‌ی زلزال، آيات ٨ – ٦

جواب ببین و بگو صفحه 113 درس 18 هدیه های آسمان چهارم

در ببین و بگو صفحه ۱۱۳ درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی گفته شده ” این تصویر چه کارهای خوب و بدی را نشان می دهد؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

جواب ببین و بگو صفحه 113 درس 18 هدیه های آسمان چهارم
جواب ببین و بگو صفحه 113 درس 18 هدیه های آسمان چهارم

پاسخ: برداشتن زباله از روی زمین (خوب)
برداشتن زباله روی زمین (بد)
بستن شیر آب (خوب)
باز گذاشتن شیر آب (بد)
پاک کردن نوشته ی روی دیوار (خوب)
نوشتن روی دیوار (بد)

پاسخ ایستگاه فکر صفحه ۱۱۳ درس ۱۸ هدیه های آسمانی چهارم

در ایستگاه فکر صفحه 113 درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی گفته شده ” اگر بخواهید نام جدیدی برای درس انتخاب کنید، چه نامی را پیشنهاد می کنید؟ چرا؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.پاسخ: مراقب همیشگی، چون خداوند همه جا حضور دارد و کارهای خوب و بد ما را می بیند.

جواب با خانواده صفحه ۱۱۳ درس هجدهم هدیه های آسمان چهارم

در ایستگاه فکر صفحه 113 درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی گفته شده ” یکی از پیام های قرآنی در ارتباط با موضوع درس را که در کتاب قرآن خوانده اید، پیدا کنید و با ترجمه‌ی آن بنویسید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ : و خدا هر کاری را که می کنید، می بیند.

سوال های متن درسی درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم

در این بخش به سوال و جواب های متن درس 18 هجدهم کتاب هدیه های آسمان چهارم دبستان پرداخته ایم.

سوال 1) منظور از دوربین های حساس و دقیق که اعمال ما را زیر نظر دارند چیست؟

پاسخ: فرشتگانی که خدا به عنوان نگهبان قرار داده است که اعمال خوب و بد ما را ثبت می کنند و هیچ چیزی از نظر آنها پنهان نمی ماند. و همه کارهای ما را در همه جا، حتی جایی که کسی نیست می بینند و می نویسند.

سوال 2) وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظینَ-کِراماً کاتِبینَ-یَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ را ترجمه کنید.

پاسخ: نگهبانانی والا مقام بر شما گمارده شده که اعمالتان را می نویسند و می دانند شما چه می کنید.

سوال 3) وظیفه ی فرشتگان الهی چیست؟

پاسخ: اعمال خوب و بد انسان ها را ثبت می کنند.

سوال 4) الم یعلم بان اهلل یری یعنی چه؟

پاسخ: آیا انسان نمی داند که خدا او را می بیند

سوال 5) تفاوت بین فرشتگان الهی و دوربین های ثبت چیست؟

پاسخ: دوربین: حافظه ی محدودی برای فیلم برداری دارند و اتفاقاتی را که در بعضی جاها می افتد نمی تواند ثبت کند. فرشتگان: همه ی اتفاقات را ثبت و ضبط می کنند و هیچ محدودیتی برای ثبت اعمال ما ندارند.

سوال 6) آیا خداوند همه ی کارهای ما را می بیند؟

پاسخ: بله، خداوند شاهد کارهای خوب و بد ماست.

سوال 7) خداوند در قرآن درباره ی فرشتگان ثبت چه می گوید؟

پاسخ: نگاهبانانی والا مقام بر شما قرار داده که اعمالتان را می نویسند و می دانند شما چه می کنید.

سوال 8) در روز قیامت انسان ها چگونه نتیجه ی اعمال خود را می بینند؟

پاسخ: در این روز مردم گروه گروه می آیند تا نتیجه ی کارشان را ببینند، تا هر کس ذره ای کار خوب انجام داده است، نتیجه ی آن را ببیند و هر کس ذره ای کار زشت و بد انجام داده است، نتیجه ی آن را ببیند.

توجه کنید: شما دانش آموزان عزیز پایه چهارم دبستان می توانید برای دسترسی بهتر و سریع تر به جواب سوالات و فعالیت های کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی ، در انتهای جواب سوالات درس مورد نظر خود، عبارت « ماگرتا » را نیز به همراه آن در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله پاسخ و جواب سوالات صفحه ۱۱۱ ، ۱۱۲ و ۱۱۳ و سوال های متن درس ۱۸ هجدهم چشمان همیشه باز کتاب پیام های آسمانی چهارم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫33 دیدگاه ها

 1. مائده خلیل زاده گفت:

  عالییی بود

 2. 🌛 🌞🌜 گفت:

  👏خیلی عالی بود ممنونم ازتون 👏

 3. 🌛 🌞🌜 گفت:

  👏عالی بود ممنونم ازتون👏

  1. ناشناس گفت:

   عاصمه
   عالی

 4. ستایش عبادی گفت:

  عالی بود ممنون 🌷🌷🌷❤❤🤗🤗🤗

 5. ستایش عبادی گفت:

  عالی بود❤❤❤🤗🤗🤗ممنون

 6. هستی گفت:

  عالی ولی با خانواده را نداشت🥰🥰😍😍😍🤩🤩🤩😘😘😘😘

 7. هستی گفت:

  عالی ولی با خانواده صفحه ۱۲۱ را نداشت🥰🥰🥰😍😍😍🤩🤩🤩😘😘😘

  1. ستایش عبادی گفت:

   اصلانم این طور نیست عالی بودچرا عزیزم داشت 😂😂تو ندیدی برو بالا یه بار نگاه کن بعد بیا بنویس باخانواده نداشت عزیزم من کلاس چهارمی هستم چون داشتم مینوشتم همشو داشت

 8. هستی گفت:

  عالی ولی با خانواده صفحه ۱۲۱ را نداشت🥰🥰🥰❤❤❤💗💗💗💗😚😚😚🤗😘😘😘

 9. ارنیکا نریمانی گفت:

  عاللللللللییییی بود ممنون خسته نباشید

 10. نیایش گفت:

  عاللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییبود ممنون خسته نباشید

 11. کیومهر گفت:

  عالی بهتر از این نمیشه

 12. تینا گفت:

  خیلی خوب بود ممنون

 13. الهام گفت:

  بینهایت سپاسگزارم

 14. مارال جابری گفت:

  مرسی ممنون عالی بود

  1. ناشناس گفت:

   اشک بود

 15. محدثه گفت:

  عالی‌بود‌مرسی‌ممنونننننننننن🥰🥰

  1. ماریا گفت:

   خیلی عالی بود

  2. مریا گفت:

   اره خیلی خوب بود

 16. عرفان گفت:

  عالی بودممنون

  1. محدثه گفت:

   عالی‌بودمرسییییییییی☺️☺️

  2. سارینا گفت:

   اره
   خیلی عالی بود واقعا ممنون 😍😍😍😍
   خسته نباشید 💛

 17. mohadsh abasi گفت:

  خیلی خوب بود ممنون

 18. آذین گفت:

  عالی بود ممنونیم👍👍🙏🏻🙏🏻🌹🌹

  1. زسول گفت:

   عالی بود

   1. مسعود عرب گفت:

    خیلی خوب بود

    1. ناشناس گفت:

     اره
     عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.