سبک زندگی

جواب صفحه ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ درس دوم هدیه های آسمان چهارم

پاسخ و حل پرسش های صفحه 18 ، 19 ، 20 و 21 درس 2 دوم کتاب هدیه های آسمانی کلاس چهارم دبستان

جواب سوال های صفحه ۱۸ ، ۱۹ ۲۰ و ۲۱ درس دوم هدیه های آسمان چهارم ابتدایی ؛ برای آشنایی با پاسخ و جواب سوالات برایم بگو ، بگرد و پیدا کن و گفت و گو کنید صفحه 18 و 19 ، ببین و بگو صفحه 20 و ایستگاه فکر صفحه 21 درس 2 دوم کودکی بر آب کتاب هدیه های آسمانی کلاس چهارم دبستان ، در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات صفحه ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ درس اول هدیه های آسمان چهارم

پاسخ سوالات صفحه ۱۸ ، ۱۹ ۲۰ و ۲۱ درس دوم هدیه های آسمان چهارم
پاسخ سوالات صفحه ۱۸ ، ۱۹ ۲۰ و ۲۱ درس دوم هدیه های آسمان چهارم

جواب برایم بگو صفحه ۱۸ درس دوم هدیه های آسمانی چهارم

در برایم بگو صفحه 18 درس دوم کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی گفته شده ” خلاصه ی داستان «کودکی بر آب» را از زبان یکی از این شخصیت ها تعریف کنید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

حضرت موسیٰ (علیه السّلام) / آسیه / خواهر موسیٰ

از زبان حضرت موسی (ع) : در زمان ما به خاطر این که فرعون خواب دیده بود که پسری به دنیا می آید که حکومتش را به خطر می اندازد به همین دلیل دستور داد تا همه نوزادان پسر رو بکشند. مادر من هم چاره ای اندیشید و من را به داخل صندوقی گذاشت و روی رود نیل قرار داد و به خدا سپرد. من چند روز بر روی رود شناور بودم تا اینکه من را فرعون و آسیه همسرش دیدند. فرعون دستور داد تا من را بکشند ولی آسیه او را متقاعد کرد تا من را به فرزندی قبول کنند. آسیه دستور داد تا دایه ای پیدا کنند تا مرا شیر دهد. من هم به اذن خداوند شیر هیچکس را قبول نکردم. تا مادرم با خبر شد و برای شیردهی به من به قصر آمد و دایه ی من شد.

از زبان آسیه : من آسیه همسر فرعون پادشاه مصر هستم. سال‌ها بودکه آرزو داشتم صاحب فرزندی شوم. روزی با فرعون در ساحل نیل قدم می‌زدیم. صندوقی بر روی آب به نزدیکی ما رسید. در داخل صندوق نوزاد پسری بود. فرعون فریاد کشید: این کودک را از بین ببرید شاید این همان پسری باشد که حکومت مرا به خطر می‌اندازد. اما من که شیفته‌ی این کودک شده بودم با ملایمت به او گفتم: او را نکش او می‌تواند نور چشم من و تو باشد. فرعون با شنیدن حرف‌های من راضی شد که او را به فرزندی قبول کنیم. به لطف خدا من صاحب فرزند شدم.

از زبان خواهر موسی : در زمان حکومت حاکم مصر فرعون مادرم فرزند پسری به دنیا آورد. پیشگویان به فرعون گفته بودند که پسری در این سرزمین به دنیا می‌آید که حکومت شما را به خطر می‌اندازد. فرعون دستور داده بود هر نوزاد پسری را که به دنیا بیاید از بین ببرند. مادرم با توکل و امید به لطف خداوند برای نجات برادرم او را در صندوقی برروی رودخانه‌ی نیل گذاشت. درطول ساحل صندوق را دنبال کردم. صندوق به کنار فرعون و همسرش رسید. برادرم گرسنه بود. صدای گریه‌اش بلند شد. به فرمان فرعون زنان زیادی برای شیر دادن برادرم آمدند. اما برادرم شیر نمی‌خورد. من که از دور ماجرا را می‌دیدم نزدیک شدم و گفتم:«می‌خواهید زنی را به شما معرفی کنم که سر پرستی این کودک را به عهده بگیرد و به او شیر بدهد؟» خبر به آسیه رسید و او مادرم را به در بار دعوت کرد. وقتی برادرم در آغوش مادرم جای گرفت آرام شد.

پاسخ بگرد و پیدا کن صفحه 18 و 19 درس دوم هدیه های آسمان چهارم

در بگرد و پیدا کن صفحه ۱۸ و ۱۹ درس دوم کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی مواردی گفته شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

متن زیر را بخوانید.

حضرت موسیٰ -علیه السّلام- یکی از پیامبران بزرگ است. خدا او را برای مبارزه با فرعون و هدایت قوم بنی اسرائیل فرستاد. وقتی موسیٰ به پیامبری رسید، آسیه به او ایمان آورد. فرعون از شنیدن این خبر خشمگین شد و آسیه را تهدید کرد تا از ایمانش دست بردارد امّا آسیه در ایمان خود استوار باقی ماند. این بانوی مؤمن یکی از بهترین زنان عالَم است. او تا آخرین نفس در برابر ظلم و ستم فرعون ایستادگی کرد و با شجاعت از دنیا رفت. آسیه به مردان و زنان با ایمان آموخت که از مبارزه با ستمکاران نهراسند. خدا در قرآن این بانوی نیکوکار را الگوی مؤمنان معرّفی می کند.

با توجه به درس و متن بالا مشخص کنید هر کدام از مطالب قسمت (الف) با کدام مطلب قسمت (ب) ارتباط دارد.

پاسخ: جواب در تصویر زیر مشخص شده است.

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 18 و 19 درس دوم هدیه های آسمانی چهارم
جواب بگرد و پیدا کن صفحه 18 و 19 درس دوم هدیه های آسمانی چهارم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۹ درس دوم هدیه های آسمان چهارم

در گفت و گو کنید صفحه 18 و 19 درس دوم کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی گفته شده ” خدای مهربان، همیشه و همه جا پشتیبان انسان های خوب است. به نظر شما در داستان «کودکی بر آب » کدام بخش ها به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: آنجا که مادر کودک را به آب سپرد و آنجا که کودک به ساحل رسید و فرعون و آسیه او را به فرزندی قبول کردند.

پاسخ ببین و بگو صفحه 20 درس دوم هدیه های آسمان کلاس چهارم

در ببین و بگو صفحه 18 درس دوم کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی گفته شده ” کدام تصویر به کدام آیه مربوط است؟ آنها را به ترتیب داستان کودکی حضرت موسی – علیه السلام – مشخص کنید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: جواب در تصویر زیر مشخص شده است.

جواب ببین و بگو صفحه 20 درس دوم هدیه های آسمان کلاس چهارم
جواب ببین و بگو صفحه 20 درس دوم هدیه های آسمان کلاس چهارم

آیه به ترتیب داستان : نترس و اندوهگین نباش؛ ما کودک تو را باز می گردانیم. برادرت را دنبال کن و چشم از ا برندارد! این کودک می‌تواند نور چشم من و تو باشد. او را نکش. (سوره‌ی قصص، آیه‌های7، 9، 11)

جواب ایستگاه فکر صفحه ۲۱ درس دوم هدیه های آسمان چهارم

در ایستگاه فکر صفحه 21 درس دوم کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) این تصویرها بخش هایی از زندگی حضرت موسی – علیه السلام – را نشان می دهد. داستان آنها را تعریف کنید.

داستان تصویر اول (1) : وقتی دشمنان به دنبال حضرت موسی (ع) و یارانش آمدند، حضرت موسی(ع) به فرمان خدا عصایش را به آب زد و راهی برای آنها باز شد تا بتوانند از آب عبور کنند و از دست کافران نجات یابند.

داستان تصویر دوم (2) : به فرمان خدا حضرت موسی(ع) عصایش را در مقابل جادوگران به زمین انداخت و عصا تبدیل به ماری بزرگ شد.

داستان تصویر سوم (3) : وقتی حضرت موسی (ع) کودک بود، مادرش او را از ترس دشمنان به آب رود سپرد و به خواست خداوند، مأموران فرعون او را از آب گرفتند و فرعون و همسرش او را به فرزندی قبول کردند.

سوال 2) کدام یک از تصویرهای بالا با این شعر ارتباطی ندارد؟

رودها از خود نه طغیان می‌کنند                             آنچه می‌گوییم ما ، آن می‌کنند
ما به دریا حکم طوفان می‌دهيم                             ما به سیل و موج فرمان می‌دهيم

پاسخ: تصویر دوم

همچنین بخوانید: جواب سوال های درس شانزدهم هدیه های آسمان چهارم

توجه کنید: شما دانش آموزان عزیز پایه چهارم دبستان می توانید برای دسترسی بهتر و سریع تر به جواب سوالات و فعالیت های کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی ، در انتهای جواب سوالات درس مورد نظر خود، عبارت « ماگرتا » را نیز به همراه آن در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله پاسخ و جواب سوال های صفحه ۱۸ ، ۱۹ ۲۰ و ۲۱ درس دوم کتاب هدیه های آسمان چهارم دبستان ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

20 دیدگاه

 1. دونگی یه گفت:

  عالی بود👏👏

  1. ناشناس گفت:

   عالییییییییییییییییییییییییییییییی بود

  2. سبحان الله گفت:

   خوب

   1. نزوکو چان گفت:

    خوب

   2. ناشناس گفت:

    سلام

   3. زینب حیدری گفت:

    خیلی ممنون

 2. زینب گفت:

  خیلی خوب بود.

  1. ندا دهقان گفت:

   زینب این پاسخ ها عالی هستند

  2. ندا دهقان گفت:

   آره خوب زینب

   1. نا شناس گفت:

    سلام

   1. تینا گفت:

    سلام

   2. هستی گفت:

    سلام

   3. ناشناس گفت:

    عالی خیلی خوبه😊😊😊😊😊😊

   1. ناز گل گفت:

    🌹🌹🌹🌹ممنون

   2. سهیل گفت:

    عالی عالی

   3. لیلا شریفی گفت:

    سلام
    با سپاس فراوان از زحمات شما
    واقعا مطالب عالی، جامع و دقیق گردآوری شده. ممنونم

   4. هستی گفت:

    سلام خدمت شما تشکر می کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *