سبک زندگی

جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم ، پاسخ سوال های یک تا هفت

پاسخ تمرین صفحه ی 97 ریاضی ششم و گام به گام حل سوال های صفحه نود و هفت از کتاب ریاضی ششم دبستان

جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم : در ادامه تمرین های فصل ۵ بخش اندازه گیری در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا پاسخ سوال های صفحه 97 ریاضی پایه ششم را برای شما آماده کرده ایم.

مطلب پیشنهادی : جواب صفحه ۹۶ ریاضی ششم

پاسخ تمرین صفحه ی 97 ریاضی ششم

حل تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم

در این بخش هفت سوال مطرح شده است که پاسخ تمرین های صفحه ی 97 ریاضی ششم عبارتند از :

۱- در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.

برای جلد کردن کتاب ریاضی ۸۷۵ سانتی متر مربع نایلون مصرف شد.

مساحت تابلو ۲۰ دسی متر مربع است.

حجم کمد لباسی ۱/۳۲ متر مکعب است.

مساحت بوستان نزدیک منزل ما ۱/۳ هکتار است.

کامیونی که روی باسکول رفته بود ۱۰ تن جرم داشت.

در پارچ بزرگ ۵ لیتر آب جا می گیرد.

حجم کوله پشتی ۳۰.۰۰۰ سانتی متر مکعب است.

۲- می خواهیم داخل حوض زیر را رنگ کنیم. اگر برای رنگ آمیزی هر متربع مربع ۰/۲ کیلوگرم رنگ کافی باشد، برای کل حوض چند کیلوگرم رنگ باید تهیه شود.

جواب سوال دوم  تمرین صفحه 97 ریاضی ششم

چند لیتر آب برای پر شدن حوض لازم است؟ برای پاسخ این سوال باید حجم کل حوض را محاسبه کنیم. (حجم = طول × عرض × ارتفاع)

متر مکعب ۵۶ = ۲ × ۴ × ۷ : حجم حوض

پاسخ به دست آمده به واحد متر مکعب می باشد، در صورتی که سوال از ما خواسته است حجم حوض را بر اساس واحد لیتر به دست بیاوریم لذا باید آن را به لیتر تبدیل کنیم.

dm3 = لیتر و هر ۱۰ دسی متر یک متر می باشد، اینجا چون حوض مکعب شکل می باشد عدد ده را سه بار در هم ضرب می کنیم.

۱۰۰۰ = ۱۰ × ۱۰ × ۱۰
رابطه بین متر مکعب و دسی متر مکعب

لیتر ۵۶۰۰۰ = ۱۰۰۰ × ۵۶
تبدیل متر مکعب به دسی متر مکعب

۳- درس سوال سوم تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم آمده است : حجم مکعبی به به ضلع ۱/۱ دسی متر، چند دسی متر مکعب است؟ این مقدار حجم چه چیزی می تواند باشد؟

دسی متر مکعب ۱/۳۳۱ = ۱/۱ × ۱/۱ × ۱/۱

این مقدار می تواند حجم یک جعبه دستمال کاغذی کوچک، آجر و … باشد.

۴- حجم مکعب مستطیل رو به رو ۱۴/۸۲ سانتی متر مکعب است. طول آن چند سانتی متر است؟

✅ یادآوری : حجم = طول × عرض × ارتفاع)

حل سوال چهارم تمرین صفحه 97 ریاضی ششم

۵- حجم شکل رو به رو چند واحد است؟ با یک عدد مخلوط نشان دهید.

اول مکعب های کامل را می شماریم، بعد هر دو مکعب نیمه را یکی حساب می کنیم و به شمارش خود اضافه می کنیم.

پاسخ سوال 5 تمرین صفحه ی 97 ریاضی ششم

۶- گنجایش لیوان رو به رو تقریبا چند سی سی است؟

پاسخ تمرین صفحه ی 97 ریاضی ششم

در این سوال منظور از گنجایش همان حجم لیوان می باشد.

۷- مکعبی از جنس یونولیت به ضلع ۲ دسی متر داریم. اگر بخواهیم مکعب هایی به ضلع یک دسی متر از آن ببریم، چند مکعب خواهیم داشت؟

دسی متر مکعب ۸ = ۲ × ۲ × ۲

اگر ضلع مکعب اولی ۳ دسی متر باشد چطور؟

۲۷ = ۳ × ۳ × ۳

✅ به پایان جواب تمرین های صفحه ۹۷ ریاضی ششم رسیدیم، اگر سوال یا پیشنهادی دارید از قسمت دیدگاه به گوش ما برسانید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.