سبک زندگی

جواب فعالیت های درس هشتم اقتصاد دهم انسانی

پاسخ و حل فعالیت های فردی و گروهی ، تفکر و تمرین و تحلیل کنید درس 8 هشت کتاب اقتصاد پایه دهم

جواب فعالیت های درس هشتم اقتصاد دهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات گفت و گو در کلاس ، فعالیت فردی در کلاس ، فعالیت فردی خارج از کلاس ، فعالیت گروهی در کلاس ، برای تفکر و تمرین و تحلیل کنید صفحه ۸۳ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ و ۹۱ درس ۸ هشتم «رکود، بیکاری و فقر» کتاب اقتصاد پایه دهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس هفتم اقتصاد دهم انسانی

جواب فعالیت های درس هشتم اقتصاد دهم انسانی
جواب فعالیت های درس هشتم اقتصاد دهم انسانی

جواب گفت و گو در کلاس صفحه ۸۳ درس ۸ اقتصاد دهم

۱- از شنیدن واژه بیکاری چه احساسی به شما دست می‌دهد؟

پاسخ: احساس ترس و نومیدی نسبت به آینده، تنبلی، کسالت، نگرانی، سردرگمی و … .

۲- آیا می‌شود گفت بین احساسی که از بیکاری دارید با آنچه واقعاً در حال روی دادن است، تفاوت وجود دارد؟

پاسخ: بسته به شرایطی که پیش رویمان می آید دارد؛ ولی در بیشتر موقعیت ها تفاوتی وجود ندارد.

۳- به ‌نظر شما چه ارتباطی بین رکود و بیکاری در یک کارگاه تولیدی و رکود و بیکاری در کل کشور وجود دارد؟

پاسخ: رکود و بیکاری در کل کشور باعث رکود و بیکاری در یک کارگاه تولیدی می شود یعنی رابطه مستقیم دارد، ولی برعکس آن ممکن است که چنین چیزی نباشد.

پاسخ فعالیت فردی در کلاس صفحه ۸۵ درس هشتم اقتصاد دهم

در درس‌های گذشته راجع به منحنی امکانات تولید سخن گفتیم. با توجه به مفهوم آن تحلیل کنید که چرا این جمله صحیح است: «وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد، هیچ احتیاجی به انتقال منابع از تولید یک کالا به تولید کالای دیگری نیست».

پاسخ: زمانی که در جریان تولید از منابع و امکانات به طور کامل استفاده نمی شود و در عین حال مشغول تولید کالا یا کالاهایی هستیم، می توان گفت در صورتی که از منابع و امکانات غیر فعال شروع به استفاده کنیم و در واقع استفاده از تمام منابع و امکانات به طور بهینه اتفاق می افتد و در جریان تولید به دلیل تولید کالا در گذشته، این امکان فراهم می شود که منابع جدید (غیرفعال گذشته) صرف تولیدات جدید شود و نیازی به کاهش تولیدات قبل نداریم چون منابعی مختص تولیدات گذشته داشته ایم.

حل فعالیت فردی خارج از کلاس صفحه ۸۶ درس ۸ اقتصاد دهم

مرکز آمار ایران که وظیفه استخراج این آمارها را دارد از کجا متوجه می‌شود که مردم بیکار هستند یا نه؟ درباره شیوه آمارگیری از اشتغال و بیکاری تحقیق کنید و آن را در کلاس ارائه کنید. آیا می‌توانید با توجه به داده‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری را برای سال ۱۳۹۸ محاسبه کنید؟

پاسخ: مرکز آمار، با استفاده از سرشماری که انجام می دهد و تحلیل داده هایی که از این آمار بدست می آورد، متوجه می شود که چند درصد مردم یک جامعه بیکار هستند.

تحقیق درباره شیوه آمارگیری از اشتغال و بیکاری :

تاریخچه تولید آمار نیروی کار:

آمارهای مربوط به ساختار نیروی کار، مبنایی برای ارزیابی و تحلیل سیاست‌های اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در گذشته، نیازهای آماری بخش نیروی انسانی در کشور از طرح‌های آماری جمعیتی مرکز آمار ایران و طرح‌های نمونه‌گیری وزارت کار و امور اجتماعی تأمین می‌شد. از جمله مهم‌ترین این طرح‌ها که نتایج آن به‌ صورت نشریه منتشر شده است، عبارت ‌است از:

برای‌ نخستین‌ بار در سال‌ ۱۳۱۸، آمار و اطلاعات‌ مربوط به‌ نیروی‌ انسانی‌ توسط اداره‌ کل‌ آمار و ثبت‌ احوال ‌در برخی‌ از شهرهای ‌مهم‌ کشور.

در سال‌ ۱۳۳۵ ضمن‌ اجرای‌ اولین ‌سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ که‌ توسط اداره‌ کل‌ آمار عمومی‌ اجرا گردید، اطلاعاتی بدست آمد.

در سال‌های‌ ۱۳۳۷ و ۱۳۴۱، سازمان‌ برنامه‌ با همکاری‌ اداره‌ کل‌ مطالعات‌ نیروی‌ کار‌ و آمار وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌، آمارگیری‌هایی‌ را در زمینه‌ نیروی‌ کار‌ انجام‌ و نتایج‌ آن‌ را منتشر کرد.

آمارگیری نمونه‌ای نفوس، توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۴۷.

آمارگیری نیروی انسانی، توسط اداره كل آمار و نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی در سال‌های ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱.

آمارگیری جمعیت شهری و روستایی در سال 1350، توسط مرکز آمار ایران.

آمارگیری اشتغال و بیكاری در تابستان 1358 توسط كاركنان داوطلب مركز آمار ایران در سطح شهر تهران.

طرح بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال بر اساس توصیه‌ اداره كل نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی در بهار ۱۳۶۱ همراه با توزیع كوپن ارزاق توسط بانک‌ها و فقط در بین خانوارهای شهری.

طرح آمارگیری خصوصیات اجتماعی ‌ـ اقتصادی در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ در دوازده مرحله و نیز در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ در چهار مرحله به‌ صورت تعاقبی.

علاوه بر این، مرکز آمار ایران‌ در سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسکن‌ در سال‌های‌ ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و آمارگیری‌ جاری‌ جمعیت‌ ۱۳۷۰ آمار و اطلاعات‌ اساسی‌ مربوط به‌ نیروی‌ انسانی‌ را که همواره حاوی اطلاعاتی در زمینه‌ شاخص‌های اشتغال و بیکاری بوده است، را جمع‌آوری‌ نمود

از سال‌ ۱۳۷۶، طرح‌ نمونه‌گیری‌ ویژگی‌های‌ اشتغال‌ و بیکاری‌ خانوار بصورت سالانه و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ بصورت فصلی به اجرا درآمد و از سال ۱۳۸۴ طرح آمارگیری از نیروی کار جایگزین طرح مذکور گردید.

هدف از اجرای طرح:

طرح آمارگیری نیروی کار بر اساس نیاز برنامه‌ ریزان و با هدف و در جهت رفع نیازهای برنامه‌ریزی کشور در زمینه‌ بازار كار و محاسبه شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار، از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آن‌ها طراحی شده است. علاوه بر این با عنایت به استفاده از توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) (International Labour Organization) در طراحی و اجرای طرح، نتایج حاصل از طرح مذکور می‌تواند مبنایی مطمئن‌تر برای تعیین جایگاه كشور در بین سایر کشورهای جهان قرار گیرد و به‌‌عنوان منبعی برای محاسبه‌ شاخص‌های کلیدی بازار کار مورد استفاده واقع شود.

در این طرح، برای بهبود برآورد تغییرات، از روش نمونه‌گیری چرخشی (Rotation Sampling) استفاده شده است. برای دست‌یابی به برآوردهای فصلی، با توجه به ماهیت اقلام و سؤال‌های پرسشنامه، آمارگیری در ماه میانی در دو هفته مشخص انجام می‌شود و برخی سؤال‌های پرسشنامه در مورد هفته‌ قبل از آن دو هفته (هفته‌‌های مرجع) پرسیده می‌شود.

همچنین به‌ دلیل ماهیت ادواری طرح، برای طراحی بهینه‌ آن، از نمونه پایه استفاده می‌شود. نمونه پایه، نمونه‌ای است که می‌توان از آن برای چند دوره از یک آمارگیری ادواری یا چند آمارگیری، زیر نمونه‌هایی را انتخاب كرد. نمونه پایه‌ این طرح، طی فرایندی از چارچوب سرشماری عمومی کارگاهی ۱۳۸۱ ، ساخته شده است. پس از ساخت نمونه‌ پایه، فهرست‌ برداری از خانوارهای مربوط به خوشه‌های نمونه‌ پایه در پاییز ۱۳۸۳ انجام گرفت تا بر اساس آن بتوان خانوارهای نمونه را با توجه به الگوی چرخش مورد نظر، برای دوره‌های مختلف آمارگیری، انتخاب نمود. نمونه پایه جدید طرح از ابتدای سال ۱۳۸۸ بر اساس اطلاعات فهرست‌ برداری سرشماری سال ۱۳۸۵ طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالب فوق نشان می‌دهد که طرح آمارگیری نیروی کار در مقایسه با طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار، دارای تفاوت‌های قابل توجهی است. برخی از این تفاوت‌ها در طرح موضوعی، عبارت‌ است از: تعاریف و مفاهیم، پرسشنامه، زمان آمارگیری، زمان آماری، اقلام آماری و در طرح نمونه‌گیری تفاوت‌ها شامل، نمونه‌ پایه و روش نمونه‌گیری چرخشی است.

نتایج طرح آمارگیری نیروی كار در قالب نشریه‌های فصلی و سالانه منتشر می‌شود. در نشریه سالانه‌، علاوه بر شاخص‌‌‌های نیروی كار و تغییرات آن، براورد تعداد نیروی كار نیز ارائه می‌شود و اطلاعات جمع‌آوری شده به‌صورت تفصیلی‌تر در اختیار كاربران گذاشته می‌شود.

اقلام آماری:

جمعیت فعال اقتصادی، جمعیت غیر فعال اقتصادی، شاغل، بیکار، فعالیت اصلی محل کار، وضع شغلی، وضع فعالیت، ساعت کار معمول، اشتغال ناقص، جمعیت شاغل در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، اشتغال در بخش خصوصی و عمومی، گروه‌های عمده شغلی، گروه‌های عمده فعالیت، روش‌های جستجوی کار و تمایلات شغلی

شاخص‌های آماری:

نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، نرخ مشارکت اقتصادی ویژه‌ سنی (نرخ فعالیت ویژه سنی)، نرخ اشتغال، نرخ اشتغال ویژه‌ سنی، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری ویژه‌ سنی، نرخ بیکاری جمعیت ۲۴-۱۵ ساله، نرخ اشتغال ناقص، سهم اشتغال ناقص، نرخ مقدار اشتغال ناقص، سهم شاغلان

در نهایت میزان کل افرادی که توانایی شاغل بودن را دارند محاسبه کرده و از آنان، بوسیله آمارگیری و سرشماری، تعداد افراد بیکار را محاسبه کرده و با یک نسبت گیری و ضرب کردن در عدد ۱۰۰، درصد افراد بیکار در آن سال محاسبه می شود. حال همین کار را برای سال گذشته آن می کنیم. در نهایت درصد بیکاران سال قبل را از درصد بیکاران سال جدید کم می کنیم و در نهایت نرخ بیکاری محاسبه می شود.

بله؛ نرخ بیکاری در پایان سال ۹۸ نسبت به پایان سال ۹۷، ۶/۱- (منفی ۶/۱) بوده است؛ یعنی از درصد بیکاری سال ۱۳۹۷، ۶/۱ درصد کاسته شده است.

جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه ۸۷ درس هشتم اقتصاد دهم

در نمودار زیر، مقدار و قیمت (دستمزد) تعادلی در یک بازار کار، نشان داده شده است. در دستمزد پنج میلیون تومانی (برای هر ماه)، بازار دارای مازاد عرضه است و در قیمت دو میلیون تومانی، بازار با مازاد تقاضا روبه‌روست. اولاً تحلیل کنید که مازاد عرضه و تقاضا در بازار کار به چه معناست؛ ثانیا چگونه مقدار و قیمت در بازار کار به حالت تعادلی باز می‌گردد.

جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه ۸۷ درس هشتم اقتصاد دهم
جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه ۸۷ درس هشتم اقتصاد دهم

پاسخ: اولاً: مازاد عرضه یعنی عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای نیروی کار است.
مازاد تقاضا یعنی تقاضای نیروی کار بیشتر از عرضه نیروی کار می باشد.

ثانیا: در شرایط مازاد عرضه؛ به دلیل این که عرضه نیروی کار نسبت به سطح تقاضای تولید کنندگان بیشتر است پس عرضه کنندگان نیروی کار به ناچار قیمت عرضه نیروی کار را پایین می آورند. با پایین آمدن قیمت نیروی کار تعدادی از تقاضا کنندگان حاضر به خرید در این قیمت هستند ولی هنوز مازاد عرضه وجود دارد. بنابراین روند کاهش قیمت تا جایی ادامه دارد که به تعادل برسیم یعنی عرضه نیروی کار و تقاضای نیروی کار باهم برابر شوند.

شرایط مازاد تقاضا: به دلیل این که تقاضای نیروی کار توسط تولید کننده نسبت به عرضه نیروی کار بیشتر است بنابراین تقاضا کننده برای رفع نیازش حاضر است مبلغ بیشتری بپردازد بنابراین باعث افزایش قیمت نیروی کار می شود. این افزایش تا جایی ادامه دارد که به حالت تعادل بازار برسیم.

پاسخ برای تفکر و تمرین صفحه ۹۱ درس ۸ اقتصاد دهم

شرایط پیش آمده و واردات بی‌رویه تجهیزات کشاورزی، باعث شد تا آقای محمدی مجبور شود بخشی از واحد تولیدی کارگاه خود را که مربوط به سموم زیستی بود، تعطیل کند. همین اتفاق در بسیاری از کارگاه‌ها و تولیدی‌های منطقه نیز رخ داد. آقای محمدی برای محاسبه نرخ بیکاری منطقه خودش به اطلاعات زیر دست یافته است. لطفا محاسبه کنید که نرخ بیکاری در منطقه زندگی آقای محمدی چقدر است.

جمعیت‌ کل (نفر)جمعیت زیر ۱۵ سال (نفر)جمعیت غیرفعال (نفر)جمعیت شاغل منطقه (نفر)
۱۸۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰

پاسخ: جمعیت افراد بیکار:

۱۸۶۰۰۰۰ – (۱۰۰۰۰۰۰ + ۲۵۰۰۰۰ + ۳۶۰۰۰۰) = ۱۸۶۰۰۰۰ – ۱۶۱۰۰۰۰ = ۲۵۰۰۰۰

جمعیت بیکار + جمعیت شاغل = جمعیت فعال

۱۰۰۰۰۰۰ + ۲۵۰۰۰۰ = ۱۲۵۰۰۰۰

پاسخ برای تفکر و تمرین صفحه ۹۱ درس هشتم اقتصاد دهم
پاسخ برای تفکر و تمرین صفحه ۹۱ درس هشتم اقتصاد دهم

حل تحلیل کنید صفحه ۹۱ درس هشتم اقتصاد دهم

– نرخ بیکاری در کشور چگونه محاسبه می‌شود و چرا معمولاً نرخ بیکاری اعلام شده، از آنچه ما تصور می‌کنیم، کمتر است؟

پاسخ: کسانی را که از جست و جوی شغل دلسرد شده اند بیکار محسوب نمی شوند. همه کسانی که به صورت پاره وقت مشغول به کارند شاغل به حساب می آورند در حالی که آن ها در جست و جوی شغل تمام وقت هستند و خود را شاغل نمی دانند.

همه کسانی را که در غیر از زمینه تخصصی شان مشغول به کار و فعالیت باشد شاغل محسوب می کنند. برخی افراد به دلایلی مانند اشتغال در بخش غیر رسمی یا به امید بهره مندی از بیمه بیکاری و … با ماموران آمارگیری صادقانه درباره شغل خود برخورد نمی کنند.

– از نظر شما مهم‌ترین راهکار برای مقابله با بیکاری و فقر چیست؟

پاسخ: دولت موظف به اجرای سیاست فقرزدایی و برقراری عدالت است که می تواند از طریق حمایت از شرکت های تولیدی و مبارزه با فساد، با فقر و بیکاری باشد. مردم نیز از طریق ایجاد نمادهای توانمند سازی، خیریه و کمک های مردمی و نیز ناب ضرورت های قرض الحسنه و فعالیت های جهادی از یکدیگر در برابر خطر فقر و نابودی محافظت کنند.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ششم اقتصاد دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب اقتصاد دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات فعالیت های درس ۸ هشتم کتاب اقتصاد پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.  💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *