سبک زندگی

جواب فعالیت درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

گام به گام فعالیت های صفحه 48 تا 64 درس 4 کتاب انسان و محیط زیست یازدهم

گام به گام فعالیت های درس ۴ «انرژی، حرکت، زندگی» انسان و محیط زیست یازدهم را می توانید در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا مشاهده نمایید.

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت درس ۵ انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

فعالیت ۱ صفحه ۴۸ انسان و محیط زیست یازدهم

در این بخش از کتاب از شما خواسته شده است که درباره سوال ها زیر با هم گفت و گو کنید.

گام به گام درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم
گام به گام درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

با توجه به نقشه:
۱- کشورهای پر مصرف انرژی را مشخص کنید.
آمریکا، کانادا، استرالیا، عربستان و روسیه

۲- جایگاه ایران کجاست؟
درایران سرانه مصرف سالانه انرژی ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون بشکه می باشد که نشان می دهد جزو سه گروه پر مصرف می باشیم.

۳- به نظر شما مصرف زیاد انرژی، نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است یا خیر؟ توضیح دهید.
انرژی از جهتی موتور محرکه رشد اقتصادی به شمار می رود و یکی از راه های تخمین رشد کشور از میزان مصرف انرژی در بخش صنعت می باشد.

فعالیت ۲ صفحه ۵۰ انسان و محیط زیست یازدهم

با توجه به الگوی زیر، درباره اینکه نیروی لازم برای چرخاندن توربین و تولید انرژی الکتریکی از چه منبعی می‌تواند باشد، گفت‌وگو کنید.

حل سوالات درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
حل سوالات درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

جواب : استفاده از سوخت های فسیلی، انرژی باد، انرژی آب های جاری، انرژی خورشیدی.

فعالیت ۳ صفحه ۵۱ انسان و محیط زیست یازدهم

تفکر نقادانه : برخی معتقدند «هر چه مصرف انرژی الکتریکی کشوری بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است» این دیدگاه را در کلاس نقد کنید.
برق تولید شده از منابع انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی، نیروی باد، نیروی پشت سدها، انرژی زمین گرمایی و … می تواند معیار خوبی برای توسعه کشور باشد. اما اگر انرژی الکتریکی که تولید می شود عمدتاً از مصرف سوخت های فسیلی باشد، نمی تواند معیار خوبی برای سنجش توسعه یک کشور باشد و متاسفانه در کشور ما انرژی الکتریکی که تولید می شود عمدتاً از سوخت های فسیلی می باشد.

فعالیت ۴ صفحه ۵۲ انسان و محیط زیست یازدهم

با انجام فعالیت زیر درباره میزان برق مورد نیاز یخچال‌های خانگی در سراسر دنیا و رابطه آن با میزان مصرف سوخت‌های فسیلی بیشتر آشنا شوید.

الف) یک دستگاه یخچال فریزر با قدرت ۱۷۰ وات ساعت را در نظر بگیرید، میزان برق مصرفی آن در یک شبانه روز چند کیلو وات ساعت است؟

پاسخ سوالات درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم
پاسخ سوالات درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

ب) میزان برق مصرفی این یخچال فریزر در طول یک سال چند کیلو وات ساعت است؟

گام به گام درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
گام به گام درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

پ) با فرض آنکه هر خانوار ایرانی، یک دستگاه یخچال فریزر داشته باشد میزان برق مصرفی سالانه این یخچال فریزرها را در ایران حساب کنید. (کشور ایران تقریبا ۲۰ میلیون خانوار دارد).

گام به گام انسان و محیط زیست یازدهم
گام به گام انسان و محیط زیست یازدهم

ت) اگر برای تولید ۱۶۰۰ کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی، ۳۰۰۰۰ کیلوگرم از یک نوع سوخت فسیلی را در نیروگاه بسوزانیم، حساب کنید که برای تامین برق مصرفی یخچال‌های خانگی ایران چند کیلوگرم از آن سوخت فسیلی باید سوزانده شود؟

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست پایه یازدهم

ث) اکنون فرض کنید که برق مصرفی هر خانوار ایرانی ماهانه برابر با ۷۰۰ کیلووات ساعت است. با توجه به این داده، حساب کنید برای تأمین برق سالانه خانوارهای ایرانی، چند کیلوگرم سوخت فسیلی باید در یک نیروگاه سوزانده شود؟

حل فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم
حل فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

فعالیت ۵ صفحه ۵۳ انسان و محیط زیست یازدهم

گفت و گو کنید: درباره آثار گوناگون (جنبه‌های مثبت و منفی) استفاده از سوخت‌های فسیلی برای حمل ونقل، گرمایش خانه‌های مسکونی و تولید انرژی الکتریکی با یکدیگر گفت‌وگو و جاهای خالی را پر کنید.

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست
پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست
  • افزایش استفاده از سوخت های فسیلی موجب افزایش آلودگی ها و گرمایش جهانی در اثر افزایش گازهای گلخانه ای در جو می شود و به دنبال آن موجب ذوب یخچال های طبیعی زمین می شود.
  • استفاده از سوخت های فسیلی موجب افزایش شدید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی می شود.
  • فراوان بودن و ارزان بودن سوخت های فسیلی موجب می شود که دولت ها در مورد انرژی های پاک مانند انرژی خورشیدی سرمایه گذاری نکنند.

فعالیت ۶ صفحه ۵۴ انسان و محیط زیست یازدهم

کاوش کنید: بررسی کنید که «مقدار کربن دی اکسید چه اثری روی دمای یک محیط دارد؟»
ابزار و مواد: بطری ۱/۵ لیتری، قرص جوشان، دماسنج، استوانه مدرج، خمیر بازی

۱- دو بطری ۱/۵ و ۱ لیتری خالی را بردارید و شماره‌گذاری کنید.
۲- درب بطری‌ها را به اندازه قطر دماسنج سوراخ کنید و دماسنج را از داخل آن عبور دهید. درزهای دور دماسنج را با خمیر بازی محکم کنید و از دو طرف بپوشانید.
۳- درون بطری شماره (۱)، ۵ عدد قرص جوشان و ۱۰ میلی لیتر آب بریزید و بلافاصله در آن را محکم ببندید.
۴- درون بطری شماره (۲) ۱۰ میلی لیتر آب بریزید و بلافاصله در آن را محکم ببندید.
۵- دمای هوای درون هر دو بطری را مشاهده و یادداشت کنید.

۶- هر دو بطری را به مدت نیم ساعت روبه‌روی آفتاب قرار دهید. چه تغییری در دمای هوای درون دو بطری ایجاد می‌شود؟

۷- از این مشاهدات چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ به عهده دانش آموز

فعالیت ۷ صفحه ۵۵ و ۵۶ انسان و محیط زیست یازدهم

فکر کنید:
۱- نمودار ۱، افزایش کربن دی اکسید هوا کره و نمودار ۲ افزایش دمای کره زمین را در دهه‌های اخیر نشان می‌دهند. چه رابطه‌ای بین داده‌های این دو نمودار وجود دارد؟

پاسخ فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم
پاسخ فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

رابطه مهمی بین میزان دی اکسید کربن و دمای زمین وجود دارد، با افزایش مصرف سوخت های فسیلی در سال های اخیر، گازهای گلخانه ای زیادی مانند کربن دی اکسید وارد جو جهان شده است و دمای میانگین زمین را بالا برده است.

درسال ۱۹۶۰ میلادی مقدار کربن دی اکسید جو زمین کم تر از ۳۰۰ قسمت درمیلیون بوده است ولی آن رقم درسال ۲۰۱۰ به بیش از ۳۸۰ قسمت درمیلیون رسیده است و میانگین دمای زمین هم درسال ۱۹۶۰ نزدیک به ۱۴ درجه سلسیوس بوده است ولی این رقم درسال ۲۰۱۰ به ۱۴.۵ درجه سلسیوس رسیده است.

گفت و گو کنید:
۲- درباره داده‌های لوحه زیر گفت‌وگو کنید. چه نتایجی می‌گیرید؟ آنها را در چند جمله بنویسید.

حل فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم
حل فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

اگر در اطراف زمین و در جو زمین گازهای گلخانه ای مانند کربن دی اکسید و بخار آب وجود نداشت هوای زمین در روز خیلی گرم و در شب خیلی سرد می شد (شکل سمت راست) ولی به دلیل وجود گازهای گلخانه ای در جو زمین، هوا در روز خیلی گرم نمی شود و در شب هم خیلی سرد نمی گردد.

در واقع وجود گازهای گلخانه ای به طور طبیعی و نرمال هوای زمین را معتدل نگه می دارد ولی با افزایش استفاده از سوخت های فسیلی و افزایش تعداد خودروها و فعالیت صنایع و … میزان گازهای گلخانه ای افزایش یافته و هوای زمین را گرم تر و گرم تر کرده است (شکل سمت چپ).

۳- با توجه به نمودارهای و شکل‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

گام به گام فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست
گام به گام فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست

الف) چه رابطه‌ای میان فشار گاز کربن دیاکسید و pH آب اقیانوس ها وجود دارد؟
با افزایش فشار گاز کربن دی اکسید (میکرو اتمسفر) مقدار pH آب اقیانوس ها کاهش یافت است.

ب) میزان اسیدی بودن آب دریا چه تغییری می کند؟
میزان اسیدی آب در سال ۱۳۶۹ از ۸/۱۱ به ۸/۸ در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است.

پ) با افزایش فشار گاز کربن دی اکسید در هواکره، تنوع گونه های زیستی در آب کره چه تغییری می کند؟
دی اکسید کربن به دلیل جذب شدن در آب به زندگی دریایی آسیب وارد می کند. به گفته دانشمندان نزدیک به ۵۰ درصد دی اکسید کربنی که نوع بشر در ۲۰۰ سال گذشته وارد جو زمین کرده، جذب آب دریا شده است.

۴- برداشت خود را از تصویر زیر بنویسید.

پاسخ سوالات درس ۴ انسان و محیط زیست
پاسخ سوالات درس ۴ انسان و محیط زیست

جواب : این شکل ردپای کربن دی اکسید را در ماهی نشان می دهد. با افزایش کربن دی اکسید در آب دریاها و اقیانوس ها و افزایش ردپای کربن ها در ماهی ها میزان پی اچ کاهش یافته و موجب مرگ ماهی ما می شود زیرا آبزیان فقط بین پی اچ ۵ تا ۹ می توانند زنده بمانند.

فعالیت ۸ صفحه ۵۷ انسان و محیط زیست یازدهم

حساب کنید‌: میزان برق و گاز طبیعی مصرفی در منزل خود را از طریق عدد درج شده روی فیش‌های برق و گاز پیدا کرده و آن را در رابطه‌های زیر جاگذاری کنید. بدین ترتیب می‌توانید ردپای کربن دی اکسید تولید شده، توسط خانواده خود را حساب کنید.

جواب فعالیت درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم
جواب فعالیت درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم

فعالیت ۹ صفحه ۵۹ انسان و محیط زیست یازدهم

جمع آوری اطلاعات : با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)، و یا مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، در زمینه استفاده از انرژی بادی، توربین‌های بادی و ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های کشوردر این زمینه اطلاعات جمع‌آوری و به کلاس گزارش کنید.

در ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیابهای بادی از ۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهره برداری از توربینهای بادی فراهم می باشد.

مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باد در ایران نشان داده اند که تنها در ۲۶ منطقه از کشور (شامل بیش از ۴۵ سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمی سایت ها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی ۳۳ درصدی، در حدود ۶.۵۰۰ مگاوات می باشد. و این در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاه های برق کشور در حال حاضر حدود ۷۴.۰۰۰ مگاوات می باشد.

در سال ۲۰۰۴ میلادی تنها ۲۵ مگاوات از ۳۳.۰۰۰ مگاوات برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی تولید شده بود. در سال ۲۰۰۶ میلادی سهم برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی ۴۵ مگاوات بود (رتبه سی ام در دنیا) که به نسبت سال ۲۰۰۵ رشد ۴۰ درصدی را نشان می داد.

در سال ۲۰۰۸ میلادی نیروگاه بادی منجیل (در استان گیلان) و بینالود (در استان خراسان رضوی)، ظرفیت ۸۲ مگاوات برق را داشته اند. ظرفیت برق بادی در ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۰ مگاوات ساعت بوده است.

فعالیت ۱۰ صفحه ۶۰ انسان و محیط زیست یازدهم

فکر کنید: شکل زیر میزان بیشترین انرژی الکتریکی تولید شده برحسب اندازه توربین‌های بادی و نمودار زیر، میزان سر و صدای تولید شده (آلودگی صوتی) توسط توربین‌ها را برحسب قطر پره‌های آنها نشان می‌دهند. با توجه به آنها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

پاسخ فعالیت های درس 4 انسان و محیط زیست
پاسخ فعالیت های درس 4 انسان و محیط زیست

الف) چه رابطه‌ای بین قطر پره‌های توربین بادی با انرژی تولید شده وجود دارد؟
با افزایش قطر پره های توربین های بادی میزان آلودگی صوتی افزایش می یابد. مثلا در قطر پره ۲۰ متری میزان‌ آلودگی صوتی ۹۸ دسیبل می باشد ولی در پره ای با قطر ۱۲۰ متر میزان آلودگی صوتی به ۱۲۰ دسیبل می رسد.

ب) اگر برق مورد نیاز شهر و خانه شما را با استفاده از انرژی باد تولید کنند، ردپای کربن دی اکسید شما چه تغییری می‌کند؟ چرا؟
رد پای کربن در شهر من کاهش می یابد زیرا با تولید برق به وسیله انرژی باد، سوخت های فسیلی مانند نفت مصرف نشده است.

پ) نیروگاه‌های بادی چه تأثیری روی زندگی جانداران آن منطقه دارند؟ توضیح دهید.
نیروگاه های بادی به دلیل اشغال کردن فضای بسیار زیاد و ایجاد سروصدا برای جانوران و انسان مشکلاتی را ایجاد می کنند.

همچنین بخوانید:
جواب فعالیت درس ۱ انسان و محیط زیست یازدهم
جواب فعالیت درس ۲ انسان و محیط زیست یازدهم
جواب فعالیت درس ۳ انسان و محیط زیست یازدهم
جواب فعالیت درس ۶ انسان و محیط زیست یازدهم
جواب فعالیت درس ۷ انسان و محیط زیست یازدهم

☑️ به پایان جواب فعالیت های درس ۴ انسان و محیط زیست یازدهم رسیدیم، اگر دیدگاهی در این رابطه داشتید حتما آن را از بخش نظرات بپرسید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *