سبک زندگی

جواب درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی ♨️ قدرت اجتماعی

پاسخ و حل گفت و گو کنید ، تکمیل کنید ، تشریح کنید ، تفسیر کنید ، مقایسه کنید ، مباحثه کنید ، مفاهیم اساسی ، خلاصه کنید و آنچه از این درس آموختیم درس 6 ششم کتاب جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی

جواب درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات نمونه بیاورید ، گفت و گو کنید ، تکمیل کنید ، تشریح کنید ، تفسیر کنید ، مقایسه کنید ، مباحثه کنید ، مفاهیم اساسی ، خلاصه کنید و آنچه از این درس آموختیم صفحه ۵۹ ، ۶۲ ، ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۸ ، ۶۹ درس ۶ ششم «قدرت اجتماعی» کتاب جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

جواب درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی
جواب درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

جواب نمونه بیاورید صفحه ۵۹ درس ۶ جامعه شناسی دوازدهم

آیا می‌توانید نمونه‌هایی از کنش‌های سیاسی بیرون از نهاد حکومت و دولت را مثال بزنید؟ پیشنهاد می‌شود با راهنمایی دبیر خود در پدیده‌هایی مانند ورزش، تفریح، پوشش، هنر، واسطه‌ها، دلال‌ها، جشن‌ها، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و … تأمل کنید. می‌توانید در اخبار جاری یک ماه یا حتی یک سال کشور خودمان یا سایر جوامع جست‌وجو کنید و مصادیق چنین کنش‌هایی را پیدا کنید.

پاسخ: پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه به اشتراک بگذارید.

پاسخ گفت و گو کنید صفحه ۶۲ درس ششم جامعه شناسی دوازدهم

شاید شنیده‌اید که برخی برای دعوت به مشارکت اجتماعی و سیاسی و نظارت بر کنشگران و واحدهای اجتماعی و سیاسی، می‌گویند تماشاگر (بی‌توجّه و منفعل) نباشید. اما آیا واقعاً تماشاگران بدون قدرت‌اند؟ آیا تماشاگران بازی فوتبال، قضاوت و نظارت نمی‌کنند؟ آیا قضاوت و نظارت آنها بی‌اثر است؟ آیا رأی دهندگان قضاوت و نظارت نمی‌کنند؟ رأی دهندگان چگونه می‌توانند بر رفتار و اعمال کنشگران و نمایندگان سیاسی نظارت کنند؟

پاسخ: پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه به اشتراک بگذارید.

حل تکمیل کنید صفحه ۶۳ درس ۶ جامعه شناسی دوازدهم

آیا تاکنون پی برده‌اید که میان ابزارهای اعمال قدرت و منابع قدرت چه نوع همبستگی‌ای وجود دارد؟ جدول زیر را کامل کنید.

منابع یا عوامل قدرتابزار اعمال قدرتمثال و نمونهموارد نقض
شخصیتتنبیهی  
مالکیتتشویقی  
سازماناقناعی  

پاسخ: پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه به اشتراک بگذارید.

جواب تشریح کنید صفحه ۶۳ درس ششم جامعه شناسی دوازدهم

آیا میان مزایای مطرح شده در ورودی درس؛ یعنی سه‌گانه قدرت، ثروت و دانش با سه‌گانه منابع و سه‌گانه ابزار قدرت، ارتباطی وجود دارد؟ آیا میان قدرت و دانش رابطه‌ای وجود دارد؟ جدول زیر را تشریح کنید.

منابع یا عوامل قدرتابزار اعمال قدرتارزش‌های اجتماعی
شخصیتتنبیهیقدرت
مالکیتتشویقیثروت
سازماناقناعیدانش

پاسخ: پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه به اشتراک بگذارید.

پاسخ گفت و گو کنید صفحه ۶۴ درس ۶ جامعه شناسی دوازدهم

پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که مشارکت سیاسی موجب افزایش آگاهی سیاسی می‌شود. در جایی که مردم به هر دلیلی مشارکت کننده سیاسی نیستند، سطح آگاهی سیاسی آنها به مانند حالتی که مشارکت دارند، رشد و گسترش نخواهد داشت. انتخابات یکی از شیوه‌های مشارکت سیاسی است. در مواردی ممکن است به جای برگزاری انتخابات، قرعه‌کشی کنند، مثلا در برخی از اجتماعات مانند ساختمان‌های مسکونی و شرکت‌های اقتصادی به جای برگزاری انتخابات از قرعه‌کشی برای تعیین هیئت مدیره یک ساختمان یا شرکت استفاده می‌کنند. به‌ نظر شما چه تفاوتی میان انتخابات و قرعه‌کشی وجود دارد؟

پاسخ: پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه به اشتراک بگذارید.

حل تفسیر کنید صفحه ۶۸ درس ششم جامعه شناسی دوازدهم

«عمق و سطح سیاست و قدرت»
در سال‌های گذشته آموختید که می‌توان ارزش‌های اجتماعی را در سه قلمرو مطالعه کرد. پیدایش، قوام و دوام ارزش‌ها در دو قلمرو آرمانی و واقعی، محصول آگاهی، خواست و عمل مردم است، ولی در قلمرو حقیقی، ارزش‌ها، مستقل از خواست و تمایل افرادند. خوب بودن فضیلتی مانند «عدالت» و بد بودن رذیلتی مانند «ظلم» به خواست و تمایل هیچ فرد، گروه یا جامعه ای وابسته نیست، ولی عدالت تنها با آگاهی، اراده و عمل مردم در زندگی اجتماعی اجرا و محقق می‌شود. آیا علم و دانشی وجود دارد که ارزش‌ها را در قلمرو حقیقی شناسایی کند؟
جدول زیر ظرفیت رویکردهای مختلف جامعه شناسی را در مطالعۀ ارزش‌های سیاسی در این سه قلمرو داوری می کند. آن را تفسیر کنید.

حل تفسیر کنید صفحه ۶۸ درس ششم جامعه شناسی دوازدهم
حل تفسیر کنید صفحه ۶۸ درس ششم جامعه شناسی دوازدهم

پاسخ: پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه به اشتراک بگذارید.

جواب مقایسه کنید صفحه ۶۸ و ۶۹ درس ۶ جامعه شناسی دوازدهم

جدول صفحۀ بعد دو نوع نظام سیاسی لیبرال دموکراسی و جمهوری اسلامی را با هم مقایسه می‌کند. محورهای مقایسۀ آن به شرح زیر از جدول فعالیت قبلی استخراج شده‌اند.

– مشارکت مردم: نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود چیست؟
– ارزیابی فعالیت و تصمیم مردم و حاکمان: فعالیت‌ها و تصمیم‌های مردم و حاکمان با چه ملاک‌هایی ارزیابی می‌شود؟
– تعامل نظام سیاسی و جهان اجتماعی: هر نظام سیاسی با کدام جهان اجتماعی سازگاری دارد؟
– تعامل علوم اجتماعی و نظام‌های سیاسی: ملاک ارزیابی فعالیت‌ها و تصمیم‌های مردم و حاکمان را کدام علم اجتماعی کشف می‌کند؟

مقایسه کنید

لیبرال دموکراسیجمهوری اسلامی
– لیبرالیسم به معنای مجاز دانستن همۀ امور برای انسان و دموکراسی به معنای حاکمیت اکثریت مردم براساس خواست و میل خودشان است.
– با خواست و ارادۀ اکثریت مردم شکل می‌گیرد و هیچ حقیقت و فضیلتی را که مستقل از خواست مردم باشد، به رسمیت نمی‌شناسد.
– نظام سیاسی سازگار با فرهنگ جهان غرب که رویکردی سکولار و دنیوی به جهان هستی دارد.
– در این نظام آزادی مهم‌ترین ارزش اجتماعی است و ثبات، رفاه و سلطه بر طبیعت از دیگر ارزش‌های مهم آن به شمار می‌روند.
– در این نظام فقط می‌توان از مقبولیت قدرت حرف زد و نمی‌توان از مشروعیت حقیقی سخن گفت.
– در این ترکیب، جمهوری به این معناست که مردم خودشان سرنوشت سیاسی خود را تعیین می‌کنند و اسلامی نشانگر این است که فعالیت مردم و نظام سیاسی براساس عقاید و ارزش‌های اسلامی سازمان می‌یابد.
– قوانین و مقررات آن با خواست مردم و براساس احکام الهی و اسلامی تعیین می‌گردند.
– نظام سیاسی سازگار با فرهنگ توحیدی که در جهان اسلام مورد توجه و اقبال قرار گرفته است.
– ارزش‌های سیاسی و قوانین و مقررات اجتماعی با عقل و وحی شناخته و معین می‌شوند. مردم نیز مسئولیت شناخت و اجرای آنها را به عهده دارند.
– در این نظام می‌توان از مقبولیت و مشروعیت حقیقی سخن گفت.

پاسخ: پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه به اشتراک بگذارید.

پاسخ مباحثه کنید صفحه ۶۹ درس ششم جامعه شناسی دوازدهم

زندگی اجتماعی انسان‌ها به ویژه در عرصه سیاسی، عرصه انتخاب دمادم ارزش‌هاست. به نظر شما دست شستن از داوری علمی و عقلانی درباره ارزش‌های اجتماعی و سیاسی چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟

پاسخ: ۱) انسان در حوزه علمی به جای رویکرد فعالانه، رویکرد منفعل در برابر ارزش های سیاسی در پیش می گیرند.
۲) برای تغییر وضعیت موجود و ترسیم یک جامعه بهتر، راهکار علمی ارائه نمی شود.
۳) در حوزه علمی به جای پیشنهاد تغییرات بنیادی در جامعه، رویکردهای محافظه کارانه تشویق می شود.

حل مفاهیم اساسی صفحه درس ۶ جامعه شناسی دوازدهم

– قدرت نرم، ….

پاسخ: قدرت، قدرت اجتماعی، تبعیت، تبعیت با رضایت، تبعیت باکراهت، قدرت مقبول، قدرت مشروع، قدرت سخت، قدرت نرم، سیاست، نظام سیاسی، انواع نظام سیاسی، دنیامداری، داوری علمی، ارزش‌های سیاسی، داوری قدرت

حل خلاصه کنید صفحه درس ۶ جامعه شناسی دوازدهم

– کنش‌های سیاسی با هدف حفظ یا بهتر ساختن وضع موجود انجام می‌شوند.

پاسخ: – قدرت عبارت از توانایی انجام کار با ارادهٔ آگاهی است و بنابراین انسان کنشگری قدرتمند است.
– قدرت انواع مختلفی دارد مانند مقبول و مشروع و یا نرم و سخت.
– نظام سیاسی بر سایر نظام‌ها مانند نظام فرهنگی تأثیر می‌گذارد و تأثیر می‌پذیرد.
– اگر هدف کنش سیاسی، تغییر دادن وضع سیاسی موجود در جامعه برای رسیدن به وضعیت بهتر و مطلوب‌تر فضیلت‌های انسانی باشد تنها در جامعهٔ خوب و داشتن ملاک خوب و بد برای امور سیاسی امکان‌پذیر است.

حل صفحه درس ۶ جامعه شناسی دوازدهم

پاسخ: قدرت و انجام دادن آن به ارادهٔ فرد بستگی دارد که وادار به اطاعت کرد. این تبعیت تنها در صورتی مقبولیت دارد که همراه با رضایت باشد که در غیر این صورت کراهت دارد.
نظام‌های سیاسی نیز براساس ملاک‌های مختلف نیز انواعی دارد که می‌توان آنها را شمرد و مقایسه کرد. تنها در صورتی می‌توانیم به انتخاب نظام سیاسی دست بزنیم که ملاکی برای تشخیص خوبی و یا بدی داشته باشیم که معتقدان در این مسیر گام برداشته‌اند.

همچنین بخوانید: جواب درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات درس ۶ ششم کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *