سبک زندگی

جواب درس سوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی ✅ نظم اجتماعی

پاسخ و حل هم اندیشی کنید ، گفت و گو کنید ، تامل کنید ، مفاهیم اساسی ، خلاصه کنید و آنچه از این درس آموختیم درس 3 سه کتاب جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی

جواب درس سوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات هم اندیشی کنید ، گفت و گو کنید ، تامل کنید ، مفاهیم اساسی ، خلاصه کنید و آنچه از این درس آموختیم صفحه ۲۲ ، ۲۵ ، ۳۰ و ۳۱ درس ۳ سوم «نظم اجتماعی» کتاب جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

جواب درس سوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی
جواب درس سوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

جواب هم اندیشی کنید صفحه ۲۲ درس ۳ جامعه شناسی دوازدهم

شما وضعیت قانون گرایی و قانون گریزی در جامعه ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زندگی اجتماعی فقط با قوانین رسمی سامان می‌یابد یا قواعد دیگری هم وجود دارند؟ آیا می‌توانید برخی از این قواعد غیررسمی را نام ببرید؟

پاسخ: الف) قانون گریزی یکی از مسائل اجتماعی جامعه ایران است که در سطوح مختلف (نظام اجتماعی – کنش اجتماعی) قابل مشاهده است . اگرچه نهاد های رسمی جامعه پذیری مانند آموزش و پرورش به آموزش قانون گرایی توجه دارند اما این مسئله به عوامل متعددی مرتبط است مانند: ضعف کنترل اجتماعی، بی اعتمادی اجتماعی، ناسازگاری قوانین، عملکرد نظام سیاسی و …
ب) ارزش ها و هنجارهای اجتماعی می تواند در قالب عرف، سنت، رسوم اجتماعی، مناسک و … نمودار شوند.

پاسخ گفت و گو کنید صفحه ۲۵ درس سوم جامعه شناسی دوازدهم

گاهی تغییر در یک پدیده اجتماعی با تغییر در پدیده دیگر همراه است. این دو پدیده را «هم‌ تغییر» می‌گویند. یعنی می‌توان تغییرات یکی از آنها را به کمک تغییرات دیگری توضیح داد. برخی از این هم تغییری‌ها قابل مشاهده‌اند و می‌توان آنها را با روش کمّی و آماری مطالعه کرد.

به نظر شما آیا میان بیکاری در کشور و عواملی مانند میزان دانش و مهارت دانش‌آموختگان مدارس و دانشگاه‌ها، رکود اقتصادی، ناتوانی اقتصاد در ایجاد شغل و واردات بی‌رویه رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا این روابط را می‌توان مشاهده و با روش‌های کمّی مطالعه کرد؟

پاسخ: میزان بیکاری و عوامل نام برده شده در فعالیت مانند میزان مهارت دانش آموختگان، رکود اقتصادی و … قابل اندازه گیری هستند. در نتیجه می توان ارتباط های آن ها را با روش های کمی و آماری مورد مطالعه قرار داد.

اگر حالت های زیر را فرض بگیریم می توانیم ادعا کنیم بین پدیده ها هم تغییری وجود دارد، به عنوان مثال:

با کاهش رکود اقتصادی، میزان بیکاری کاهش یابد.
با افزایش واردات بی رویه، میزان بیکاری افزایش یابد.
با افزایش میزان دانش و مهارت دانش آموختگان، میزان بیکاری کاهش یابد.

نکته: هم تغییری به معنای همبستگی بین پدیده های اجتماعی است. به طور مثال اگر دو متغیر اجتماعی با هم افزایش یابند یا باهم کاهش یابند (همبستگی مستقیم) یا با افزایش یکی، دیگری کاهش یابد (همبستگی معکوس) می توان از هم تغییری صحبت کرد.

حل تأمل کنید صفحه ۳۰ درس ۳ جامعه شناسی دوازدهم

بی‌شک انسان نیز مانند موجودات طبیعی، ویژگی‌های مادی و حسی دارد. به همین دلیل در برخی موارد بر زندگی انسان‌ها و موجودات طبیعی، قوانین مشترکی حاکم است. ما با شناسایی این قوانین، قدرت دست‌کاری در آنها برای بهبود بخشیدن به آنها را به دست می‌آوریم. ولی بین انسان‌ها و موجودات طبیعی تفاوت‌های بنیادی نیز وجود دارد.

به‌ نظر شما چه تفاوت‌های مهمی میان جامعه و موجودات طبیعی وجود دارد؟ آیا این ویژگی‌های متفاوت را می‌توان با روش علوم طبیعی توضیح داد؟ آیا این تفاوت‌های بنیادی، رویکردهای دیگری را برای توضیح نظم اجتماعی ضروری نمی‌سازند؟

پاسخ: الف) انسان ها از قدرت تفکر و پیچیده ترین زبان ارتباطی بهره مند اند. کنش های انسانی، آگاهانه، هدفدار، ارادی و معنادار است. به واسطه کنش های اجتماعی، انسان ها پدیده های اجتماعی را ایجاد کردند. این ویژگی ها باعث تفاوت های بنیادی بین انسان ها و موجودات طبیعی می شوند. در نتیجه، جوامع انسانی برخلاف جهان موجودات طبیعی از تنوع و تفاوت زیاد برخوردار است و می تواند به وسیله انسان ها تغییر نماید.

ب) بله. روش های علوم طبیعی که محدود به روش حسی و تجربی است نمی تواند تمام ابعاد کنش اجتماعی انسان را مورد توجه قرار دهد. در نتیجه درک مفهوم نظم اجتماعی در جوامع انسانی، نیاز به مطالعه با روش های تحقیق متعدد (کمی و کیفی) دارد.

جواب مفاهیم اساسی صفحه ۳۱ درس سوم جامعه شناسی دوازدهم

– نظم اجتماعی، …..

پاسخ: قواعد اجتماعی، بی نظمی، آشنایی‌زدایی، ساختار اجتماعی، نظام اجتماعی، یکسان انگاری قواعد اجتماعی و طبیعی، دانش ابزاری، جامعه شناسان پوزیتیویست

پاسخ خلاصه کنید صفحه ۳‍‍‍۱ درس ۳ جامعه شناسی دوازدهم

– جامعه‌شناسی تبیینی، نظم جامعه را همانند نظم طبیعت می‌داند.

پاسخ: – جامعه شناسان پوزیتیویست نظم طبیعت را الگوی خود قرار داده و از روش تجربی استفاده می‌کنند و سعی در انجام دادن فرمول‌ها برای شناخت و کنترل و حفظ نظم در جامعه هستند.
– پوزیتیویست‌ها مسیر همهٔ جوامع را برابر و بعضی‌ جوامع را پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر از بقیه جوامع می‌دانند و به تفاوت جوامع اهمیت چندانی نمی‌دهند. ولی انسان‌ها فرهنگ‌های مختلفی را به وجود می‌آورند.

حل آنچه از این درس آموختیم صفحه ۳۱ درس سوم جامعه شناسی دوازدهم

پاسخ: قواعد اجتماعی از کارهای انسانی است و نظم اجتماعی نتیجه این قواعد است. قواعد و نظم اجتماعی هر دو فایده‌هایی چون پیش‌بینی رفتار دیگران و همکاری با آنان را دارند. اگر‌ چه جامعه به موجود زنده شباهت‌هایی دارد ولی تفاوت‌هایی هم دارد و نباید هر دوی آنها را یکسان دانست.
جامعه شناسان پوزیتیویست همه‌ انسان‌ها را فقط یک موجود طبیعی و پیچیده‌تر از بقیه موجودات می‌دانند. در حالی که انسان‌ها می‌توانند جهان‌های اجتماعی و فرهنگ‌های مختلفی را بوجود بیاورند.

همچنین بخوانید: جواب درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات درس ۳ سوم کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *