سبک زندگی

سوالات متن درس اول دفاعی دهم با جواب ☄️ امنیت پایدار

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 1 اول کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم با جواب

سوالات متن درس اول دفاعی دهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۱ اول امنیت پایدار کتاب آمادگی دفاعی دهم تجربی و انسانی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس اول آمادگی دفاعی دهم

سوالات متن درس اول دفاعی دهم با جواب
سوالات متن درس اول دفاعی دهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۱ اول آمادگی دفاعی دهم با جواب

۱) -امنیت ملی چیست؟

پاسخ: وضعیتی که در آن کشور بتواند منافع و ارزش های حیاتی خود مانند تمامیت ارضی ،جان مردم ، ارزش‌های دینی و ملی و …… را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کند.

۲) -سطوح مختلف امنیت را بنویسید؟

پاسخ: جسمی و فردی – امنیت خانوادگی – امنیت محلی – امنیت شهری– امنیت ملی – امنیت منطقه ای – امنیت جهانی

۳) -کوچکترین و بزرگترین نوع امنیت کدام است؟

پاسخ: کوچکترین: امنیت فردی / بزرگترین: امنیت جهانی

۴) مهمترین نوع امنیت چیست؟

پاسخ: امنیت ملی

۵) اهداف اصلی امنیت ملی کدامند؟

پاسخ: حفظ استقلال کشور – حفظ ارزش های دینی و ملی – حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی – تحقق رفاه عمومی – ایجاد آسایش در برابر خطرات بیگانه

۶) ریشه گرایش به امنیت چیست؟

پاسخ: فطرت انسانی

۷) ویژگی های جنگ های گذشته چه بود؟

پاسخ: بیشتر درگیری مسلحانه و نظامی بین دو کشور بوده است.

۸) -ابعاد گسترد جنگ های امروزی را بنویسید؟

پاسخ: فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی

۹) کشورهای چگونه به امنیت پایدار می رسند (امنیت پایدار چیست)؟

پاسخ: هرگاه کشوری بتواند از نظر داخلی و بین المللی به همه تهدیدات در ابعاد مختلف نظامی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، و اجتماعی با تكیه بر رضایت مردم پاسخ دهد به امنیت پایدار رسیده است.

۱۰) آیا کشورها در امنیت پایدار وضعیت یکسانی دارند؟ مثالی بزنید؟

پاسخ: وضعیت یکسانی ندارند ، کشوری امنیت داخلی دارد، ولی از سوی قدرت خارجی تهدید می شود یا از نظر نظامی وضعیت مناسب دارد اما در معرض خطر ارزش های فرهنگی و الگوی رفتار سیاسی است.

۱۱) منظور از تهدید چیست؟

پاسخ: وضعیتی که در آن ارزش‌های حیاتی جامعه از سوی قدرت های خارجی به خطر بیفتد.

۱۲) ارزش‌های حیاتی جامعه را بنویسید؟

پاسخ: اعتقادات دینی، فرهنگ ،استقلال و تمامیت ارضی

۱۳) تهدید …………. و یا صرفا ………….. و روانی می باشد و فقط…………… می شود.

پاسخ: واقعی – ذهنی – احساس

۱۴) انواع تهدید را بنویسید.

پاسخ: الف) تهدید داخلی ب) تهدید خارجی

۱۵) انواع تهدید را تعریف کنید.

پاسخ: الف) تهدید داخلی: منشا آن داخلی و ممكن است در امتداد تهدید خارجی باشد.
ب) تهدید خارجی: علیه ارزش های دینی و ملی ، تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی و … که منشا خارجی دارد.

۱۶) برای تهدید داخلی چند نمونه بنویسید.

پاسخ: تهدیدهای سیاسی ، اقتصادی ؛ فرهنگی ، اجتماعی ، نظامی مانند مصرف گرایی تجمل گرایی قانون گریزی

۱۷) برای تهدید خارجی چند نمونه بنویسید.

پاسخ: تهدید حمله به مراکز هسته ای توسط اسرائیل

۱۸) ارزش های حیاتی کشور ما شامل چه چیزی می باشد؟

پاسخ: حفظ ارزش های دینی و ملی و هویت فرهنگی حفظ سرزمین و استقلال سیاسی و اقتصادی می باشد.

۱۹) انسان‌ها در مواجهه با تهدیدها چند گروه هستند؟

پاسخ: الف) دشمن را بزرگ ، خود را کوچک ، قبل از اقدام ، شکست را پذیرفته اند.
ب) دشمن را کوچک ، خود را بزرگ ، از توان دشمن قافلگیر می شوند ، شکست را پذیرفته اند.
ج) حد توان خود و دشمن را واقعی می دانند و با توکل به خدا دشمن را شکست می‌دهند.

۲۰) -تهاجم را تعریف کنید.

پاسخ: هجوم و حمله‌ی همه جانبه‌ی دشمن علیه حاکمیت و سرزمین و استقلال سیاسی یک کشور دیگر با ابزار نظامی و غیر نظامی را تهاجم می گویند.

۲۱) برای تجاوز و تهاجم مثال بزنید.

پاسخ: حمله ارتش صدام (تجاوز) – هجوم به فرهنگ و ارزش‌های دینی (تهاجم)

۲۲) صلح در واژه به چه معناست؟

پاسخ: آرامش ، دوستی ، سازش

۲۳) قدیمی‌ترین آرمان انسان چیست و به چه دلیل؟

پاسخ: صلح ، زیرا زندگی انسان ها از ناحیه جنگ و درگیری همواره در معرض تهدید و خطر بوده است.

۲۴) رسالت انبیاء الهی در میان بشر چه بود است؟ مثال بزنید؟

پاسخ: تا بین انسان‌ها صلح و دوستی حاکم کنند. مثال: مهاجرت پیامبر به مدینه جهت جلوگیری از جنگ و خونريزی و گسترش اسالم و فتح مکه به شعار امروز روز رحمت است.

۲۵) مهمترین هدف دنیای امروز چیست؟

پاسخ: حفظ و برقراری صلح

۲۶) عامل جنگ در گذشته و امروز کدامند و چگونه؟

پاسخ: امپراتوری‌ها – قدرت های زورگو به صورت آشکار و پنهان

۲۷) چرا نبود جنگ الزاما به معنای بودن صلح نیست؟

پاسخ: زیرا مفهوم صلح در روابط بین الملل دچار تغییر و تحول شده است.

۲۸) صلح در فرهنگ‌ها به چه معناست؟

پاسخ: به معنای آرامش در روابط یک کشور با کشور دیگری همچنین عدم وجود جنگ و تهدید آمده است.

۲۹) در چه شرایطی همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها حاصل می گردد؟

پاسخ: در شرایطی که اصولی مانند حق مالکیت ، برابری حقوق کشورها، مصونیت تمامی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جانب همه حکومت‌ها رعایت شود.

۳۰) -به چه دلایلی نزاع و دشمنی در بین کشورها در حال افزایش است؟

پاسخ: زیرا قوانین بین المللی و مفاهیم مورد توافق ملت‌ها (صلح ، دموکراسی ، حقوق بشر) از جانب قدرت‌های بزرگ در جهت منافع خودشان تفسیر می شود.

۳۱) به چه دلیل صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از دسترس است؟

پاسخ: به دلیل: زیاده خواهی قدرت های بزرگ – عدم رعایت حقوق ملت‌ها – نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان

۳۲) همه مردم کشور در برقراری چه چیزی سهیم هستند و در چه زمینه‌هایی تلاش می کنند؟

پاسخ: در برقراری امنیت و پایداری آن سهیم هستند و تلاش می کنند در همه ی زمینه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ، کشوری امن داشته باشند.

۳۳) تهدیدات سیاسی شامل چه چیزهایی می شود؟

پاسخ: شامل رفتارها و اعمالی می شود که علیه منافع سیاسی کشور است. 

۳۴) نمونه‌هایی از تهدیدات اقتصادی را نام ببرید.

پاسخ: ۱- تحریم فروش کالاها
۲- تهدید شرکت های بزرگ بین المللی
۳- مسدود کردن اموال ملت ایران در بانک های خارجی 

۳۵) دو نمونه از راه های که دشمنان جهت تحت فشار قراردادن کشورمان استفاده می کنند نام ببرید.

پاسخ: فتنه انگیزی – جذب نخبگان

۳۶) تهدیدات فرهنگی چیست؟

پاسخ: شامل رفتارها و اعمالی می‌شود که باورها و ارزش های یک ملت را مورد هجوم قرار می دهد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: گام به گام آمادگی دفاعی دهم با جواب

✅ نمونه سوالات متن درس ۱ اول آمادگی دفاعی دهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از این مطلب استفاده کرده باشید و پیشنهاد می کنیم که از صفحات دیگر ماگرتا نیز دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجوی خود داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − پنج =