سبک زندگی

سوالات درس ۱۹ مطالعات هفتم با جواب

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و چهار گزینه ای درس 19 نوزده مطالعات اجتماعی کلاس هفتم

سوالات درس ۱۹ نوزدهم مطالعات هفتم با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی و تستی چهار گزینه ای متن درس 19 نوزدهم آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران کتاب مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۹ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات درس ۱۹ نوزدهم مطالعات هفتم با جواب
سوالات درس ۱۹ نوزدهم مطالعات هفتم با جواب

نمونه سوال های متن درس 19 نوزدهم مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات درس ۱۹ مطالعات هفتم :

۱) آریایی ها چند سال پیش می زیسته اند؟‌

پاسخ: چهار هزار سال پیش

۲) -آریایی ها که بودند؟

پاسخ: برخی مورّخان معتقدند که حدود چهار هزار سال پیش، مردمانی کوچ نشین که خود را «آریایی» می نامیدند از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سمت جنوب مهاجرت کردند.

۳) سه قوم بزرگ آریایی چه نام داشتند و هر کدام در کدام بخش ایران ساکن شدند؟

پاسخ: سه قوم بزرگ آریایی؛ مادها در غرب و شمال غرب، پارت ها در شمال شرق و پارس ها در جنوب بودند.

۴) آریایی از کجا آمدند؟

پاسخ: از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سمت جنوب مهاجرت کردند.

۵) قبایل مادها در کجا زندگی می کردند؟

پاسخ: در شمال غرب و غرب ایران به صورت پراکنده

۶) کدام قوم به قبایل مادها حمله کردند؟

پاسخ: آشوری ها

۷) قبایل ماد در کجا زندگی می کردند و علت ضعف آنها قبل از تشکیل حکومت چه بود؟

پاسخ: قبایل ماد در شمال غرب و غرب ایران به صورت پراکنده زندگی می کردند. همین امر موجب شده بود که آنها ضعیف باشند و هر چند وقت یک بار همسایه های قدرتمندشان مانند آشوری ها به آنها حمله می کردند و اموالشان را به غارت می بردند.

۸) قبایل ماد چه کسی را حاکم خود انتخاب کردند ؟ چرا؟

پاسخ: در یکی از قبایل ماد، فردی به نام دَهیوکَ (دیاکو) زندگی می کرد که به دلیل خوش رفتاری و عدالت خواهی بین همه قبیله ها محبوبیت داشت. سرانجام سران قبایل تصمیم گرفتند او را به عنوان فرمانروا انتخاب کنند.

۹) دهیوک کجا را پایتخت کرد؟‌

پاسخ: هگمتانه

۱۰) رئیس قبیله پارس که بود؟

پاسخ: هخامنش

۱۱) اولین حکومت قدرتمند ایران به دست چه کسی تشکیل شد و پایتختش کجا بود؟

پاسخ: دَهیوکَ بر فراز تپّه ای در شهر هگمتانه (همدان امروزی) قلعه ای ساخت و آنجا را به پایتختی خود انتخاب کرد. مادها به تدریج قدرتمند شدند و بر دشمنان خود غلبه کردند. بدین ترتیب حکومتی قدرتمند در ایران به دست مادها پایه گذاری شد.

۱۲) هخامنش که بود؟

پاسخ: رئیس یکی از قبایل مهم پارس، فردی به نام هخامنش بود.

۱۳) بنیانگذار سلسله هخامنشیان که بود؟

پاسخ: کوروش

۱۴) کوروش کجاها را فتح کرد؟

پاسخ: بابل (عراق امروزی) و لیدی (ترکیه امروزی)

۱۵) بنیان گذار سلسله هخامنشیان که بود و کدام حکومت را سرنگون کرد؟

پاسخ: کوروش بنیان گذار سلسله هخامنشیان از نوادگان هخامنش بود. کوروش توانست آخرین پادشاه مادها را در جنگی شکست بدهد و حکومت آنان را سرنگون کند.

۱۶) بر دامنه کوه بیستون چه حجاری است؟

پاسخ: نقش برجسته ای از پیروزی های داریوش

۱۷) قلمرو ایران در زمان کوروش تا کجا و با حمله به چه مناطقی گسترش پیدا کرد؟

پاسخ: کوروش در دوران حکومت خود، پیروزی های زیادی به دست آورد. او باِبل (عراق امروزی) و لیدی (ترکیه امروزی) را تصرف کرد و قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد.

۱۸) به نظر کوروش با مردم مناطق فتح شده چگونه باید رفتار کرد؟

پاسخ: کوروش پادشاهی خردمند بود و با مردم سرزمین هایی که فتح می شدند با نرمی و عدالت رفتار می کرد. مورّخان این موضوع را از روی منشوری که از وی به جا مانده است دریافته اند.

۱۹) در زمان هخامنشیان، یونانیان با چه کسی به ایران حمله کرد؟

پاسخ: اسکندر

۲۰) در زمان حمله چه کسی تخت جمشید به آتش کشیده شد؟

پاسخ: اسکندر

۲۱) اسکندر به غیر از ایران کجا را تصرف کرد؟

پاسخ: مصر و قسمت هایی از هندوستان

۲۲) زمانی که داریوش هخامنشی به قدرت رسید اوضاع در قلمرو هخامنشیان چگونه بود؟

پاسخ: او زمانی به سلطنت رسید که در بیشتر قلمرو هخامنشیان، شورش ها و نابسامانی هایی شکل گرفته بود. داریوش با عزم و اراده با شورشیان جنگید و آنها را شکست داد و موفق شد دوباره حکومت هخامنشیان را قدرتمند سازد.

۲۳) داریوش پس از پیروزی بر دشمنان خود ، چه دستوری داد؟

پاسخ: پس از این پیروزی ها، داریوش دستور داد تا نقش برجسته ای به یاد پیروزی های او در جنگ با دشمنان بر دامنه کوه بیستون حجّاری کنند.

۲۴) چرا حکومت هخامنشی نخستین امپراتوری جهانی است؟

پاسخ: چون در زمان کوروش و داریوش، قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، بیشتر کشورهای مهم آن روز را در بر می گرفته است.

۲۵) پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناور او به دست چه کسی افتاد؟

پاسخ: سلوکوس

۲۶) بهانه حمله اسکندر مقدونی به ایران چه بود؟

پاسخ: در زمان هخامنشیان، جنگ های متعددی بین ایران و یونان رخ داد. در یکی از این جنگ ها سپاهیان هخامنشی آتن را برای مدت کوتاهی تصرّف کردند. هنگامی که فرماندهی به نام اسکندر مقدونی در یونان به قدرت رسید، حکومت هخامنشی ضعیف و ناتوان شده بود. اسکندر از این موقعیت استفاده کرد و یونانیان را به انتقام جویی از ایرانیان فرا خواند. سپاهیان تحت فرمان او در چند جنگ، سپاه هخامنشی را شکست دادند و ایران را فتح کردند. در نتیجه حمله اسکندر، بسیاری از شهرهای ایران از جمله تخت جمشید به آتش کشیده شد.

ادامه سوالات درس ۱۹ نوزدهم مطالعات هفتم با جواب :

۲۷) اسکندر مقدونی کدام مناطق را تصرف کرد؟

پاسخ: اسکندر علاوه بر ایران، مصر و قسمت هایی از هندوستان را تصرف کرد.

۲۸) اسکندر مقدونی چگونه مُرد؟

پاسخ: او سرانجام در جوانی و در اوج کشورگشایی بر اثر بیماری در گذشت.

۲۹) بعد از اسکندر چه سلسله تاسیس شد؟

پاسخ: سلوکیان

۳۰) پس از مرگ اسکندر ایران به دست کدام سردار وی افتاد ؟ او چه سلسله ای را تأسیس کرد؟

پاسخ: ایران به دست سلوکوس، یکی از سرداران او افتاد. وی سلسله سلوکیان را تأسیس کرد.

۳۱) برخورد ایرانیان با سلوکیان چگونه بود؟

پاسخ: ایرانیان سلوکیان را بیگانه می شمردند و به شکل های مختلف با آنان مخالفت و مبارزه می کردند.

۳۲) بعد از سلوکیان چه سلسله ای تاسیس شد؟

پاسخ: اشکانی

۳۳) اشک یا ارشک چه اقدامی انجام داد؟

پاسخ: رئیس یکی از قبایل پارت ملقب به «اشک» یا «اَرْشَک» با هدف مقابله با سلوکیان، پارتیان و دیگر اقوام ایرانی را متحد کرد. او با استفاده از اختلافات سلوکیان توانست قسمت هایی از ایران را آزاد کند. مورخان وی را مؤسس سلسله اشکانی می دانند.

۳۴) حکومت اشکانیان از چه زمانی قدرتمند شد؟ تأثیرات این قدرت چه بود؟

پاسخ: در زمان فرمانروایی مهرداد دوم، حکومت اشکانی به امپراتوری قدرتمندی تبدیل شد. اشکانیان پس از آن به مدت چندین قرن با تمام توان در برابر هجوم سپاه نیرومند روم ایستادند و اجازه ندادند بار دیگر بیگانگان بر میهن ما مسلط شوند.

۳۵) موسس اشکانیان که بود؟

پاسخ: «اشک» یا «اَرْشَک»

۳۶) اشکانیان در برابر هجوم کدام سپاه قرار گرفتند؟

پاسخ: روم

۳۷) آخرین حکومت ایران قبل از اسلام چه نام داشت؟

پاسخ: ساسانیان

۳۸) مؤسس سلسله ساسانیان که بود؟

پاسخ: اردشیر بابکان از خاندان ساسان، مؤسس این سلسله است که بر علیه اشکانیان قیام کرد.

۳۹) در زمان کدام پادشاه ساسانی امپراتور روم ( والریانوس) شکست خورد؟

پاسخ: یکی از مهم ترین پادشاهان ساسانی، شاپور اول است. در زمان او وسعت قلمرو ایران بسیار زیاد شد. او توانست امپراتور روم (والریانوس) را شکست دهد.

۴۰) آخرین پادشاه ساسانی که بود؟

پاسخ: یزدگرد سوم

۴۱) دوره جدید تاریخ ایران با ورود اسلام به ایران از چه زمانی آغاز شد؟

پاسخ: با حمله اعراب مسلمان و شکست های متعدد سپاهیان ساسانی، سرانجام با قتل یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی، این سلسله در سال ۶۵۱ میلادی به پایان رسید. با ورود اسلام به ایران دوره جدیدی از تاریخ ایران پایه گذاری گردید.

۴۲) مبدأ تاریخ ما مسلمانان چیست؟

پاسخ: هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه

۴۳) مبدأ تقویم میلادی چیست؟

پاسخ: تولد حضرت مسیح

۴۴) حرف اختصاری تاریخ میلادی چیست؟

پاسخ: حرف «م»

۴۵) برای تعیین زمان رویدادهای قبل از اسلام از چه تقویمی استفاده می شود؟

پاسخ: مورخان برای تعیین زمان رویدادهای پیش از اسلام از تقویم میلادی استفاده می کنند. مبدأ تقویم میلادی تولد حضرت مسیح (علیه السّلام) است و نشانه اختصاری آن حرف «م» است.

۴۶) برای تعیین زمان رویدادهای قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) از چه تقویمی استفاده می شود؟

پاسخ: برای تعیین زمان رویدادهای قبل از میلاد حضرت مسیح (علیه السّلام) نیز تقویم میلادی به صورت معکوس و با علامت اختصاری «ق.م» به کار می رود. برای مثال ۸۰۰ ق.م، بیانگر هشتصد سال پیش از میلاد مسیح است.

۴۷) حرف اختصاری تاریخ قمری چیست؟

پاسخ: حرف «ق»

۴۸) ۸۰۰ ق.م یعنی چه؟

پاسخ: هشتصد سال پیش از میلاد مسیح

۴۹) سلسله ها را به ترتیب نام ببرید.

پاسخ: مادها – هخامنشیان – سلوکیان – اشکانیان – ساسانیان

۵۰) آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران کدام است؟

الف) اشکانیان ب) هخامنشیان ج) ساسانیان د) سلوکیان

پاسخ: ج) ساسانیان

۵۱) کوروش با حمله به کدام مناطق توانست قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش دهد؟

الف) بابل و لیدی ب) لیدی و فنیقیه ج) بابل و آشور د) آشور و لیدی

پاسخ: الف) بابل و لیدی

۵۲) در زمان هخامنشیان بین ایران و کدام کشور جنگ های متعددی روی داد؟

الف) روم ب) اعراب ج) یونان د) آشوری ها

پاسخ: ج) یونان

۵۳) بنیانگذار سلسله ی هخامنشیان که بود؟

الف) داریوش ب) کوروش ج) اردشیر د) هخامنش

پاسخ: ب) کوروش

۵۴) بنیانگذار سلسله ی اشکانیان که بود؟

الف) اردشیر ب) کوروش ج) اشک د) مهرداد دوم

پاسخ: ج) اشک

۵۵) بعد از کوروش معروف ترین پادشاه هخامنشیان که بود؟

الف) داریوش ب) کوروش ج) دَهیوکَ (دیاکو) د) هخامنش

پاسخ: الف) داریوش

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۱۸ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات متن درس ۱۹ نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫63 دیدگاه ها

 1. ،،،، گفت:

  ممنون بابت مطالب خوبتون 🌹

 2. حدیثه گفت:

  عالی من همیشه از این سایت استفاده میکنم بیسته بیست

  1. ناشناس گفت:

   خیلی خوب است

 3. مانیا منفرد گفت:

  عالی بود مرسی از تون

  1. M گفت:

   عالی بود ممنون از شما 🙏🏻

 4. ناشناس گفت:

  خوب بود ولی سوالا زیاد

  1. دینا گفت:

   عالی بود ❤

 5. دانیال گفت:

  خیلی ممنون

 6. نازی دلبرنژاد گفت:

  عالیه واقعا مررررررررسی
  ولی نمیدونم باید چجور اینارو تو مغزم فرو کنم😂 سر گیجه گرفتم تا نوشتمشون😑 ولی واقعا نمیدونم چجوری حفظشون کنم اماا به هر حال خوبن مرسی#♡#

  1. ♔∆м℮Ґ∆|̲̅|♔ گفت:

   سلام من امیرم تنها راه حفظ کردن اینا وارد یه اتاق بشی درو ببندی کتابتو بگیریتو دستتو راه بری و یه بار رو خوانی یه بار ذهنی و یه بار هم یه ازمون ذهنی و تمام سوال تا دو روز تو ذهنت می مونه من بهترین نمراتو میارم همیشه وقتی خودت بخوای بهترین باشی پس میشی

   1. ♔∆м℮Ґ∆|̲̅|♔ گفت:

    راستی سوالاتون عالی عالی

   2. ناشناس گفت:

    واقعا عالی بود😍😍😗

   3. ناشناس گفت:

    دقیقا همین طور است👌😌

  2. فرزانه خانلری گفت:

   واقعا عالی
   خیلی ممنون💜💙💛

 7. 🌸か گفت:

  خیلی ممنون از سایت خوبتون 🌸

  1. یگانه گفت:

   خوبه مرسی
   امیدوارم باخوندن این سوالات بتونیم نمرات خوبی را کسب کنیم❤❤

  2. F گفت:

   خفن ولی خیلی زیاد بود …👌🏻😂
   فقط نمدونم چجوری یاد بگیرممم:)

 8. ناشناس گفت:

  عالی
  ولی خیلی سواله😂🥲

  1. ناشناس گفت:

   داداش خو درس زیاد بود دیگه 😐

   1. زهرا گفت:

    ممنون بابت مطالب خوبی که برای ما گذاشتید🌹

 9. محمدتاجیک گفت:

  خیلی ممنون
  عالی♥️♥️♥️🙂

  1. یگانه گفت:

   عالی امازیاده سوالا

 10. p گفت:

  همه چی کامل دقیق بود

 11. گفت:

  بدک نبود اما چرا سوالات زیر جواب ها و کوچیک نوشته شدن باز ممنون

  1. فرزانه گفت:

   واقعا عالی
   ممنون 💛💙💜

  1. ناشناس گفت:

   👌👌👏👏

  2. ناشناس گفت:

   خیلی خوبه 👏👌👌👏👍

 12. ناشناس گفت:

  سوالا یکم زیاد نیس🙂خیلییی زیاده😐😂ولی بازم عالیه و کامل هست😊ممنونم

  1. ناشناس گفت:

   چجوری این همه رو وارد کتاب کنم

   1. گفت:

    خیلی زیاده یکم کمتر

    1. ناشناس گفت:

     داداش سوال کتاب بود
     کمتر می‌گفت که درس میموند چته

     1. داداش امیر گفت:

      تو چقدر حرف می زنی خسته نباشی اینا چیزی نیست فقط55 تا سواله من هر روز تمال کمال 112 تا سوال می کنم تو مغزم

  2. N گفت:

   خوب بود ولی سوال خیلی داشت بازم ممنون 🙂🙂🙂

 13. نمیگم گفت:

  عالی ممنونم 👐

  1. شهلا گفت:

   عالی بود 🤩خسته نباشید

 14. نمیگم گفت:

  خیلی عالی ممنونم👐

 15. نازنین گفت:

  عااااااالللللللللللییییی

 16. هلیا گفت:

  خوبه ممنون ولی سوالاتش خیلی زیاده

  1. ناشناس گفت:

   راس میگی

 17. ریحانه گفت:

  وای خدا خیلی زیاده چطوری سیوش کنم تو مغزم🤤🥴 … همینطوری هم من کلا از تاریخ متنفرمممم🙄🙄
  دست شما هم درد نکنه اینقدر جامع و کامل بود مغزه من نمی‌کشه😪😵😂🤦

  1. .. ــــــ گفت:

   لازم نیس سیوش کنی باید حفظش کنی

  2. ااااا گفت:

   👌👌👌👌👌👌👌👌👌

   1. ناشناس گفت:

    خوب ‌ 🤩🐱🐶🍋🍎🍓🌏🛖🏥✨🧨🎏🎳🧿🧶🔮

  3. R گفت:

   منم باهات موافقم
   ولی دستتون درد نکنه
   سپاس

  4. ناشناس گفت:

   منم که اصلا نمیتونم این همه سوال رو حفظ کنم حداقل خلاصه جواب رو مینوشتید بهتر بود 🤣🤣
   من امروز امتحان اجتماعی از درس ۱۳ تا ۲۴ مطالعات اجتماعی دارم و از دیروز هنوز دارم درس ۱۹ را میخوانم چون نمیتونم حفظ بشم 😆😄
   انقدر که خوندم مغزم میخواد منفجر بشه 🤯🤯🤯🤯
   ولی دستشون درد نکنه خیلی سوالات خوبی هستش 🙏🙏🙏🙏🙏👌

   1. حورا گفت:

    وای منم جررررررر خسته شدم

 18. فاطمه گفت:

  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی🥺💚🌿🦋

   1. میرکی گفت:

    خوبه چرا ناراحتی دیپه 😏

 19. الهه گفت:

  بسیار عالی بود ولی ۵۵ سوال خدایش زیاد هست
  ولی بسیار بسیار کامل بود لذت بردم و امیدوارم که ۵۵ تا سوال رو بتونم بکنم تو مغرن🤣😌

  1. .. گفت:

   بله عاااااالی👏👏ولی یکم زیادن😂

   1. Arezo گفت:

    منو باش فک میکردم فوقش بیست تا سواله😐

    1. فائزه گفت:

     کلا دیگه فک نکن تو

    2. ناشناس گفت:

     فکر نکن

    3. Helma گفت:

     بچه ها من همیشه از این سایت استفاده میکنم خیلی عالی و تمام سوالات شون هم در امتحان میاد خیلیی عالی ممنون از تمام عضو ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.