سبک زندگی

سوالات متن پودمان ۶ نقشه کشی کاروفناوری هفتم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس و پودمان 6 شش نقشه کشی کتاب کار و فناوری پایه هفتم با جواب

سوالات متن پودمان ۶ نقشه کشی کاروفناوری هفتم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس و پودمان 6 ششم نقشه کشی کتاب کار و فناوری کلاس هفتم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب پودمان ۶ نقشه کشی کاروفناوری هفتم

سوالات متن پودمان ۶ نقشه کشی کاروفناوری هفتم با جواب
سوالات متن پودمان ۶ نقشه کشی کاروفناوری هفتم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن پودمان 6 نقشه کشی کار و فناوری هفتم با جواب

نمونه سوالات متن پودمان ۶ نقشه کشی کاروفناوری هفتم :

۱) دو گونیای مهم و موجود در نقشه کشی کدامند؟

پاسخ: یکی گونیای معروف به ۴۵ درجه (۴۵ در ۴۵) و دیگری ۳۰ یا ۶۰ درجه (۳۰ در ۶۰) است.

۲) یکی از توانایی مورد نیاز برای نقشه چیست؟

پاسخ: توانایی کشیدن خط و اشکال هندسی است.

۳) ابزار اندازه گیری زاویه چه نام دارد و رایج ترین آنها در نقشه کشی کدامند؟

پاسخ: نقاله – نقاله‌های رایج در نقشه کشی ۱۸۰ و ۳۶۰ درجه هستند.

۴) چند نمونه از وسایل نقشه کشی را نام ببرید.

پاسخ: ۱- تخته رسم
۲- خط کش T (تی)
۳- مداد
۴- کاغذ نقشه کشی
۵- شابلون یا الگو

۵) بزرگترین کاغد در استاندارد A کدام است؟

پاسخ: A0

۶) از خط کش T (تی) به چه منظور بکار برده می شود؟

پاسخ: برای کشیدن خط راست و با زاویه (خطوط افقی و عمودی) مشخص نسبت به لبه کار تخته رسم، به کار برده می شود.

۷) خط‌های کوتاه را چگونه باید کشید؟

پاسخ: بدون حرکت بازو و با حرکت مچ و انگشتان

۸) مدادهای نقشه کشی با چه چیزی نشان داده می شوند؟

پاسخ: مدادهای نقشه کشی با حروف B ، F،H و یک عدد نشان داده می شوند.

۹) خط اصلی یا خط دید برای چه مواردی به کار می‌رود؟

پاسخ: لبه‌های جسم و خطوط بیرونی تصویر

۱۰) مدادهای H چه نوع مدادهای هستند؟

پاسخ: مدادهای H مدادی با مغز سخت هستند که در نقشه کشی برای کشیدن خط نازک به کار برده می شوند.

۱۱) خط چین یا خط ندید برای چه مواردی به کار می‌رود؟

پاسخ: برای نمایش لبه‌های داخلی یا پشت جسم

۱۲) مدادهای B چه نوع مدادهای هستند؟

پاسخ: مدادهای B با مغز نرم ترند و خط پر رنگ تر می کشند.

۱۳) خط محور برای چه موردی به کار می‌رود؟

پاسخ: نمایش محور

۱۴) مداد HB یا F چه نوع مدادی است؟

پاسخ: مدادی با سختی معمولی (یعنی نه سخت و نه نرم)

۱۵) خط نازک برای چه مواردی به کار می‌رود؟

پاسخ: خطوط اندازه، هاشور، و خطوط کمکی

۱۶) کاغذ نقشه چگونه باید باشد؟

پاسخ: باید محکم، سفید و دارای اندازۀ استاندارد باشد.کاغذ استاندارد برای نقشه کشی شما در این درس کاغذ A4 است.

۱۷) مقیاس چیست. رابطه‌ی آن را بنویسید.

پاسخ: همیشه ترسیم تصویرهایی از جسم به اندازه واقعی (حقیقی) امکانپذیر نیست. برای ترسیم قطعات کوچکی مثل قطعات چرخ دنده‌های ساعت مجبورید نقشه جسم را چند برابر بزرگتر ترسیم کنید و برای قطعات بزرگی مانند میز مجبورید نقشه جسم را چند برابر کوچکتر ترسیم کنید. برای این منظور بایستی از مقیاس استفاده کنید.

Sc = اندازه ترسیمی / اندازه حقیقی

۱۸) شابلون یا الگو در نقشه کشی چه کاربردی دارد؟

پاسخ: برای کشیدن دایره، بیضی یا کمان و خط های خمیده به کار می رود.

۱۹) مقیاس واحد چیست؟

پاسخ: اگر نقشه ترسیم شده دقیقا به اندازه‌ی جسم باشد، با مقیاس واحد یا یک به یک (۱:۱) ترسیم شده است.

۲۰) روش های نقشه کشی را نام ببرید.

پاسخ: الف) دستی ساده – نقشه کشی دستی
ب) دستی دقیق – نقشه کشی رایانه ای

ادامه سوالات متن پودمان ۶ نقشه کشی کاروفناوری هفتم :

۲۱) مقیاس کاهشی چیست؟

پاسخ: اگر ابعاد قطعه بزرگ باشد، اندازه های آن به نسبت معینی کوچکتر ترسیم میشوند. به مقیاس این نقشه‌ها کاهشی یا کوچک کردنی می‌گویند.

۲۲) نقشه کشی دستی (اسکچ) چیست؟

پاسخ: وقتی طراحان ایدۀ خود را به شکل ساده با دست و بدون بهره گیری از ابزارهای نقشه کشی می کشند به چنین نقشه ای نقشه دستی (اسکچ) می گویند.

۲۳) مقیاس افزایشی چیست؟

پاسخ: اگر ابعاد قطعه کوچک باشد، اندازه های آن به نسبت معینی بزرگتر ترسیم میشوند. به مقیاس این نقشه‌ها افزایشی یا بزرگ کردنی می‌گویند

۲۴) در نقشه کشی دستی (اسکچ) رعایت چه مواردی لازم و رعایت چه مواردی لازم نیست؟

پاسخ: در نقشه های دستی نیازی به رعایت اندازه درست نیست، ولی باید جزئیات طرح و نسبت اندازه ها رعایت شود.

۲۵) چرا در نقشه کشی از خط های گوناگون استفاده می شود؟

پاسخ: برای جلوگیری از پیچیده شدن نقشه و آسانی نقشه خوانی

۲۶) نماهای یک قطعه را نام ببرید.

پاسخ: ۱) نمای رو به رو
۲) نمای چپ
۳) نمای بالا

۲۷) انواع نقشه های فنی را نام ببرید.

پاسخ: ۱- دو بعدی ۲- سه بعدی

۲۸) انواع نقشه را نام ببرید.

پاسخ: ۱- نقشه های ساختمانی ۲- نقشه های فنّی

۲۹) خط اندازه در نقشه چیست؟

پاسخ: در نقشۀ اندازه ها را روی خط نازکی که در دو سوی آن فلش کشیده شده است می نویسند که خط اندازه نامیده می شود.

۳۰) نقشه کشی رایانه ای چیست؟

پاسخ: در این نوع نقشه کشی طراحان نقشه را با نرم افزارهای رایانه ای مانند اُتُوکَد می کشند.

۳۱) نقشه کشی دقیق دستی چگونه نقشه ای است؟

پاسخ: نقشه هایی هستند که با ابزارهای نقشه کشی روی میز نقشه کشی کشیده می شود و در این نقشه ها طرح کلی و جزئیات آن با دقت کشیده می شود.

۳۲) مقیاس در نقشه چیست؟

پاسخ: هنگامی که نقشه کوچک تر یا بزرگ تر از اندازه قطعه کشیده می شود در کنار نقشه مقیاس را با نشانۀ (Sc) نشان می دهند.

۳۳) منظور از (Sc) یا مقیاس نقشه چیست؟

پاسخ: میزان کوچک یا بزرگ نمایی نقشه را مقیاس نقشه می نامند.

۳۴) منظور از خطوط ندید در نقشه کشی چیست؟

پاسخ: خط هایی که در برابر دید نباشند، در نقشه آنها را به صورت ندید یا بریده بریده رسم می کنند که به این خطوط ندید می گویند.

۳۵) مهمترین عاملی که موجب می شود به وسیله دست طراحی های خوبی انجام بگیرد چیست؟

پاسخ: الف) استفاده صحیح از اصول و قواعد مربوط به طراحی با دست. ب) کسب تجربه و مهارت بیشتر.

۳۶) تخته رسم چیست؟

پاسخ: تخته ای است که برای ترسیم و طراحی نقشه در روی آن بکار می رود که سطح آن کاملاً صاف و لبه آن کاملاً گونیایی می باشد.

۳۷) هر چه تعداد Hها در مداد طراحی بیشتر باشد آن مداد سخت تر است و برای کشیدن خطوط نازک از آن استفاده می شود.

۳۸) هر چه تعداد Bها در مداد طراحی بیشتر باشد آن مداد نرمتر است و برای کشیدن خطوط پررنگ از آن استفاده می شود.

۳۹) معمولیترین مداد بکار رفته در نقشه کشی جهت کشیدن خطوط پررنگ مداد HB یا F نام دارد.

۴۰) معمولاً برای کشیدن دایره، بیضی یا کمان و خطهای خمیده در نقشه کشی از شابلون یا الگو استفاده می شود.

۴۱) در صنعت مکانیک، معمولا واحد اندازه، میلی‌متر است بنابراین از نوشتن آن خودداری می‌شود.

۴۲) نرم‌ترین و پر رنگ‌ترین مدادها 8B و سخت‌ترین و کم‌رنگ‌ترین آن‌ها، 9H است. برای ترسیم نقشه ها می توان از مدادهای معمولی یا HB استفاده کرد.

۴۳) در کشیدن خط با دست، خط افقی را از چپ به راست و خط عمودی را از بالا به پایین باید کشید.

۴۴) بدون داشتن نقشه های درست و دقیق نمی توان به آسانی سازه های بزرگی مانند برج آزادی میلاد و و قطعات دقیق صنعتی را ساخت.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن پودمان ۵ کسب و کار کاروفناوری هفتم

سوالات متن درس پودمان ۶ نقشه کشی کاروفناوری هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !