سبک زندگی

سوالات متن درس هفتم پیام های آسمانی نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 7 هفت احکام نماز هدیه و دینی نهم با جواب

سوالات متن درس هفتم پیام های آسمانی نهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۷ هفتم احکام نماز کتاب پیام های آسمان پایه نهم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: پاسخ فعالیت های درس هفتم پیام نهم

سوالات متن درس هفتم پیام های آسمانی نهم با جواب
سوالات متن درس هفتم پیام های آسمانی نهم با جواب

نمونه سوال های متن درس 7 هفت پیام و دینی نهم با جواب

۱) با نماز از چه شکر گذاری می کنیم؟

پاسخ: تمام نعمت هایی را که در زندگی داریم، او به ما عنایت کرده و ما با انجام نماز، شکر آن نعمت ها به جا می آوریم و او را سپاس می گوییم.

۲) نماز چه کمکی به انسان می کند؟

پاسخ: زیباترین شکل گزاری – تقویت ایمان

۳) “سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته است؟ «گفتم این شرط آدمیت نیست – مرغ تسبیح گوی و من خاموش»

پاسخ: تسبیح گویی خداوند

۴) مبطلات نماز کدامند؟

پاسخ: باطل شدن وضو – روی برگردان از قبله – خندیدن با صدای بلند – حرف زدن بین نماز – به هم زدن صورت نماز – خوردن و آشامیدن – کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز

۵) در نماز خداوند را تسبیح می گوییم او راز از هر بدی و زشتی منزه می داریم.

۶) در نماز خداوند را حمد می کنیم یعنی همه خوبی ها و زیبایش را می ستاییم.

۷) نماز زیباترین شکل شکرگزاری از خداست.

۸) اگر نمازگزار در بین نماز متوجه شود که یکی از این شرایط از بین رفته است نمازش باطل است.

۹) اگر نمازگزار در بین نماز متوجه شود مکانی که در آن نماز می خواند غصبی است، نمازش باطل است.

۱۰) اگر وضوی نمازگزار باطل شود، نماز باطل خواهد شد.

۱۱) اگر نمازگزار در حال نماز صورت خود را از قبله به طرف چپ یا راست بگرداند نمازش باطل است.

۱۲) اگر نمازگزار به صورت کاملا سهودی در نماز صورت خود را از قبله به طرف جپ یا راست بگرداند نمازش باطل است.

۱۳) خنده بلند، در صورتی که عمدی باشد، نماز را باطل می کند.

۱۴) نماز کسی با لبخند زدن یا خنده با صدا که عمدی نباشد، صحیح است.

۱۵) اگر نمازگزار بین نماز عمدا سخن بگوید، حتی اگر یک کلمه هم باشد نمازش باطل خواهد شد.

۱۶) اگر بدون توجه و از روی فراموشی بین نماز چیزی بگوید، نمازش صحیح است و باید دو سجده سهو به جاز بیاورد.

۱۷) اگر نمازگزار بین نماز کاری انجام دهد، حالت نماز را به هم بزند، مثلا دست بزند یا به هموا بپرد، نمازش باطل می شود.

۱۸) اگر نمازگزار بین نماز به صورت کاملا سهودی و غیر غمدی کاری انجام دهد، حالت نماز را به هم بزند، مثلا دست بزند یا به هوا بپرد، نمازش باطل می شود.

۱۹) کارهایی که صورت و حالت نماز را به هم نمی زند، مثل اشاره کردن با دست، نماز را باطل نمی کند.

۲۰) خوردن و آشامیدن باعث باطل شدن نماز می شود.

۲۱) اگر نمازگزار ذره های ریز غذا یا چیزهای دیگر را که در دهان دارد، بین نماز قورت دهد، نمازش صحیح است.

۲۲) اگر نمازگزار عمدا یا سهوا یکی از ارکان نماز مانند رکوع را کم یا زیاد کند، نمازش باطل می شود.

۲۳) کم یا زیاد کردن بقیه واجبات نماز، به جز ارکان، تنها وقتی نماز را باطل می کند که عمدی باشد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۴) اگر نمازگزار در حالی که نماز دو یا سه رکعتی می خواند، شک کند که در رکعت چندم نماز است و با کمی فکر و تأمل نیز شک او برطرف نشود، نمازش باطل می شود.

۲۵) اگر در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی هم شک کند، نمازش باطل می شود.

۲۶) اگر نمازگزار ذکرهای نمازش را آن قدر تند و با عجله بگوید که تلفظ آنها صحیح نباشد، نمازش باطل می شود.

۲۷) اگر ذکرهای واجب نماز را در حال حرکت بگوید؛ مثلاً بخشی از ذکر رکوع را در حالی بگوید که دارد از رکوع برمی‌خیزد، نمازش باطل می شود.

۲۸) نمازگزار نباید در حال نماز به دیگران سلام کند، ولی اگر دیگران به او سلام کنند، باید جواب سلام آنها را در حال نماز بدهد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۹) به سلام غلطی که سلام به حساب نمی‌آید یا از روی تمسخر انجام می‌شود، نباید پاسخ داد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۰) سرفه، عطسه و خمیازه کشیدن نماز را باطل نمی‌کند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۱) اگر نمازگزار بعد از نماز شک کند که هنگام نماز، کاری که نماز را باطل می‌کند، انجام داده است یا نه، نمازش صحیح است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۲) گریه کردن برای آمرزش گناهان در حال نماز، چه آهسته باشد و چه با صدای بلند، عمل پسندیده‌ای است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۳) شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است؛ ولی برای جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی اشکالی ندارد.

پاسخ: نمازش صحیح است.

۳۴) خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را در حال حرکت می‌گوید.

پاسخ: نمازش باطل است.

۳۵) وسط اتاق نماز می‌خواند، به طوری که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش می‌کوبد! او هم بی‌اختیار فریاد می زند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه می‌دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می‌دهد.

پاسخ: نمازش صحیح است.

۳۶) مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می‌شنود، بی اختیار برمی‌گردد و به پشت سرش نگاه می‌کند. سپس خیلی زود رو به قبله برمی‌گردد و بقیهٔ حمد و سوره‌اش را می‌خواند.

پاسخ: نمازش باطل است.

۳۷) در حالی که در مقابل تلویزیون نماز می‌خواند، خواهرزاده کوچکش تلویزیون را روشن می‌کند. با دیدن یکی از صحنه‌های فیلم خنده‌اش می‌گیرد، ولی با تلاش فراوان خودش را کنترل می‌کند و فقط آرام می‌خندد.

پاسخ: نمازش صحیح است.

۳۸) در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می‌زند؛ بدون اینکه ذکر بگوید، آن را از جیبش درمی‌آورد و خاموش می‌کند و نمازش را ادامه می‌دهد.

پاسخ: نمازش باطل است.

۳۹) در چه زمانی انسان می تواند جواب سلام کسی را که در نماز به او سلام کرده است، ندهد؟

پاسخ: وقتی به صورت تمسخر باید و یا سلام غلطی که سلام به حساب نمی آید.

۴۰) اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، نمازش چه حکمی دارد؟

پاسخ: باطل است.

۴۱) گریه برای آمرزش گناهان در حال نماز عمل پسندیده ایی است.

۴۲) از شرایط نماز صحیح چند مورد نام ببرید ؟

پاسخ: پاک بودن لباس و بدن نمازگزار – وضو داشتن – غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار و …

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات درس ششم پیام های آسمانی نهم

سوالات متن درس ۷ هفتم کتاب پیام های آسمانی نهم متوسطه اول با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *