سبک زندگی

سوالات درس هشتم پیام های آسمانی نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 8 هشت همدلی و همراهی هدیه و دینی نهم با جواب

سوالات درس هشتم پیام های آسمانی نهم با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۸ هشتم همدلی و همراهی کتاب پیام های آسمان پایه نهم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۸ پیام نهم

سوالات درس هشتم پیام های آسمانی نهم با جواب
سوالات درس هشتم پیام های آسمانی نهم با جواب

نمونه سوال های متن درس 8 هشت پیام و دینی نهم با جواب

۱) ویژگی های خوب دوست و همنشین در روایات چیست؟

پاسخ: نزدیک‌تر از خویشاوند – برترین اندوخته و سرمایه – عامل زنده شدن روح و روان انسان

۲) ویژگی های بد دوست و همنشین در روایات چیست؟

پاسخ: پاره‌ای از آتش – ترسناک‌تر از هر چیز – شمشیری زیبا اما زهرآلود

۳) چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی، اهمیت و حساسیت بالایی دارد؟

پاسخ: رشد عاطفی انسانی در سنین بلوغ موحب برقراری پیوند دوستی و شکوفایی می شود – تاثیر پذیری بیشتر هنگام برقراری علاقه قلبی

۴) این حدیث از کیست؟ «از دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت ناخودآگاه، ناپاکی و بدی را از آنان می رباید؛ درحالی که تو از آن بی خبری»

پاسخ: امام علی (ع)

۵) چرا امام علی می فرماید: از دوستی با افراد فاسد بپرهیز.

پاسخ: زیرا وجودت ناخودآگاه، ناپاکی و بدی را از آنان می رباید؛ درحالی که تو از آن بی خبری

۶) ویژگی های دوست واقعی کدامند؟

پاسخ: اهل فکر و اندیشه باشد.
اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت شود.
خیرخواه دوستانش باشد.

۷) افراد نادان در دوستی چگونه اند؟

پاسخ: کسانی که کارهای خود را نه بر اساس فکر و اندیشه بلکه بر مبنای احساسات و هیجانات زودگذر انجام می دهند.

۸) مفهوم بیت چیست؟ «دوستی با مردم دانا نکوست – دشمن دانا به از نادان دوست»

پاسخ: انتخاب دوست دانا و حتی اگر نبود دشمن دانا، چون دوست نادان به انسان ضرر می رساند.

۹) این حدیث از کیست؟ «سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند و بار رفاقت کند زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد»

پاسخ: امام علی (ع)

۱۰) چرا به فرموده امام علی فرد مسلمان نباید با افراد بی بند و بار رفاقت کند؟

پاسخ: زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.

۱۱) چه کسانی در روایات به شمشیری زهرآلود تشبیه شده اند که اگرچه ظاهرشان براق و زیباست؛ اما بسیار خطرناک اند؟

پاسخ: دوست بی بند و بار

۱۲) این شعر به چه کسانی اشاره دارد؟ «چون بسی ابلیس آدم روی هست – پس به هر دستی نشاید داد دست»

پاسخ: دوست بی بند و بار

۱۳) این حدیث از کیست؟ «محبوب ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد»

پاسخ: امام صادق (ع)

۱۴) محبوبترین دوست از نظر امام صادق کیست؟

پاسخ: کسی که عیوبم را به من هدیه دهد.

۱۵) مفهوم آیه «یا وَیلَتیٰ لَیتَنی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلً» چیست؟

پاسخ: عدم انتخاب دوست بد

۱۶) چرا شخص ظالم در روز قیامت دو دست خود را می گزد؟ وَ یَومَ یَعَضُّ الظّاِلمُ عَلیٰ یَدَیِه

پاسخ: انتخاب دوست بد

۱۷) حدود و وظایف دوستی کدامند؟

پاسخ: احترام به دوست – میانه روی در دوستی

۱۸) این حدیث از کیست؟ «به اتکای رابطهٔ صمیمانه و دوستانه، حق برادرت را ضایع مکن؛ زیرا این عمل رابطهٔ دوستی را از بین می برد و کسی که حقش را ضایع ساخته ای، دیگر دوست تو نخواهد ماند»

پاسخ: امام علی (ع)

۱۹) امام علی در مورد حدود دوستی چه می فرمایند؟

پاسخ: حق برادرت را ضایع مکن.

۲۰) چرا امام علی در مورد حدود دوستی گفته اند حق برادرت را ضایع مکن؟

پاسخ: چون دیگر او دوست تو نخواهد ماند.

۲۱) مواردی که پیوند دوستی را سست می کند کدامند؟

پاسخ: نام ناپسند نهادن، مسخره کردن، شوخی های آزاردهنده، استفاده بیش از حد و بدون اجازه از وسایل دوستان

۲۲) میانه روی در دوستی چه ابعادی دارد؟

پاسخ: پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست – نداشتن توقع بی جا از دوست – پرهیز از علاقه افراطی

۲۳) این حدیث از کیست؟ «محبت خود را نثار دوست کن، و در عین حال به طور مطلق به او اعتماد مکن.»

پاسخ: امام علی (ع)

۲۴) این حدیث از کیست؟ «کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد، همواره از او خشمگین و ناراحت است.»

پاسخ: امام علی (ع)

۲۵) با توجه به آیات ۲۸ و ۲۹ سوره فرقان، حال و روز کسانی را که در دنیا، دوستان خوبی انتخاب نکرده اند، بیان کنید.

پاسخ: دو دست خود را می گزند و می گویند کاش فلان شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردم.

۲۶) دوست خردمند و دوراندیش ما را در گرفتن تصمیمات درست، کمک می کند و خطر قرار گرفتن در مسیرهای نامناسب را از ما دور می کند.

۲۷) حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است.

۲۸) به فرموده امام علی کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد، همواره از او خشمگین و ناراحت است.

۲۹) دوست خوب و دوست بد در این درس به چه تشبیه شده است؟

پاسخ: دوست خوب: نزدیکتر از خویشان – بهترین سرمایه و اندوخته – عامل زنده شدن روح و روان انسان
دوست بد: پاره ایی از آتش – ترسناک تر از هر چیز – شمشیری زیبا امّا زهرآلود

۳۰) چگونه ممکن است یک دوست خوب باشد و یا پاره ایی از آتش؟

پاسخ: دوست خوب راهنمای انسان بسوی خوبی هاست و بهترین سرمایه برای انسان است ولی دوست ناباب آتش است و انسان را به گمراهی و هلاکت می رساند.

۳۱) اهمیت و حساسیت انتخاب دوست در دوران نوجوانی چیست؟

پاسخ: انتخاب دوست در نوجوانی بسیار اهمیت دارد زیرا که عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی به این شکوفایی کمک می کند و دوم اینکه دوستان از هم تأثیر می پذیرند و این تأثیر پذیری در نوجوانی بسیار بالاست.

۳۲) امام علی(ع) در مورد اثرپذیری از دوستان چه می فرماید؟

پاسخ: از دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت ناخودآگاه ، ناپاکی و بدی را از آنان می رباید ؛در حالی که تو از آن بی خبری

۳۳) چرا اهمیت دقت در انتخاب دوست زیاد است؟

پاسخ: به دلیل بالا بودن میزان تأثیر پذیری که دوستان بر اخلاق و رفتار ما می گذارند.

۳۴) چه معیارهایی باید در انتخاب دوست مورد نظر باشد؟

پاسخ: معیارهایی که باعث رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شود مانند: اهل نماز و نیکی – صداقت و راستگویی – وفای به عهد

۳۵) ویژگی های یک دوست واقعی را نام ببرید؟

پاسخ: ۱- اهل فکر و اندیشه باشد ۲- اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود ۳- خیرخواه دوستانش باشد

۳۶) دوست خردمند و دور اندیش چه فایده ایی برای ما دارد؟

پاسخ: در گرفتن تصمیمات درست یاری می کند و خطر افتادن در مسیر نامناسب را از ما دور می سازد.

۳۷) مضرات دوست نادان چیست؟

پاسخ: با دادن مشورت های غلط و نادرست به دوستان خود، زمینه ی انحراف و لغزش آنان را فراهم می کنند.

۳۸) چرا در روایات به پرهیز از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟

پاسخ: زیرا فرد نادان به نفعتان قدم بردارد ولی مایه ی ضرر و زیان می شود.

۳۹) با توجه به فرمایش علی(ع) چرا مسلمان نباید با افراد بی لیاقت و بی بندو بار رفاقت کند؟

پاسخ: زیرا فرد بی بند و بار و بی لیاقت کارهای زشت را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.

۴۰) هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟

پاسخ: به شمشیر زهرآلود تشبیه شده اند با ظاهری زیبا ولی خطرناک

۴۱) امام صادق (ع) در مورد دوستان خوب چه می فرماید؟

پاسخ: محبوبترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد.

۴۲) حدود و وظایف دوستی را نام ببرید ؟

پاسخ: ۱- احترام به دوست ۲- میانه روی در دوستی

۴۳) امام علی (ع) در مورد حد و حدود دوستی چه می فرماید؟

پاسخ: به اتکای رابطه ی صمیمانه و دوستانه ، حق برادرت را ضایع مکن؛ زیرا این عمل رابطه ی دوستی را از بین می برد و کسی که حقّش را ضایع ساخته ایی، دیگر دوست تو باقی نخواهد ماند.

۴۴) میانه روی در دوستی را باید در چند مورد بخوبی رعایت کرد. آنها را نام ببرید.

پاسخ: ۱- پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست ۲- نداشتن توقع بیجا از دوست – پرهیز از علاقه ی افراطی

۴۵) حضرت علی (ع) در مورد نگفتن تمام اسرار به دوستان چه می فرماید؟

پاسخ: محبت خود را نثار دوست کن، و در عین حال به طور مطلق به او اعتماد نکن. همانگونه که می خواهی با تو رفتار نماید با او رفتار کن، امّا همه ی اسرارت را با او در میان مگذار.

۴۶) امام علی(ع) در مورد نداشتن توقع بی جا از دوست چه می فرماید؟

پاسخ: کسی که از دوست خود جز وفاداری انتظار ندارد ، همواره از او خشمگین و ناراحت است.

۴۷) علاقه های افراطی چه مضراتی دارد؟

پاسخ: اضطراب و پریشانی خاطر – برهم خوردن آرامش زندگی

۴۸) چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و علاقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد؟ و اگر کسی دچار این اشتباه شود ، چگونه می تواند خود را از این دلبستگی ها نجات دهد؟

پاسخ: پرهیز از دوستی های افراطی و در نظر گرفتن مصلحت و فکر و اندیشه در روابط دوستی – با فکر و اندیشه از افراطی شدن در دوستی ها و دلبستگی ها خود را برهاند و منطقی رفتار نماید.

۴۹) اثرپذیری از دوستان بسیار آرام و تدریجی است.

۵۰) دوستان باید در هر حال به شخصیت هم احترام بگذارند و از محدوده ی ادب و اخلاق خارج نشوند.

۵۱) گاه شیفتگی فوق العاده باعث می شود که حدود دوستی رعایت نشود و مشکلاتی را برای ما به وجود آورد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هفتم پیام های آسمانی نهم

سوالات متن درس ۸ هشتم کتاب پیام های آسمانی نهم متوسطه اول با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫9 دیدگاه ها

 1. گفت:

  سلام خیلی عالی
  دستتون درد نکنه
  من روی کتاب رو مطالعه میکنم و این سوالات رو برای ارزیابی خودم میخونم و جواب میدم
  خیلی ممنون خسته نباشید

 2. آتنا گفت:

  عالی هستن
  ولی
  خیلی زیادن، که البته خوبه😂🌹

 3. مبی گفت:

  باحال بود مرص

 4. آرزو گفت:

  یاخدااااااا ۵۳ سوال ؟؟؟🙆🙆
  ولی در کل خوب بود به کرام اومد مرسیییی عشقاااا

 5. هیچکس:/ گفت:

  خیلی مفید بود ممنون:]✨

 6. ناشناس گفت:

  ۵۰ سوال یا حسین

  1. هیچکس:/ گفت:

   خدایی آره خیلی دیگه زیاد شد برای یک درس اونم دینی😐💔

   1. Z گفت:

    خوب همچین میگی ۵۰ تا بعضی سوالات یه مفهوم رو میدادن و جاخالی و حدیث بودن در غیر این صورت همه مهم بودن و باید سوال درمیآورد

   2. موز گفت:

    مودددد 😩✔

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.