سبک زندگی

سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 7 هفت کتاب جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم «ارزیابی جهان‌های اجتماعی» کتاب جامعه شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دهم انسانی

سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 7 هفتم جامعه شناسی دهم

۱) آرمان اجتماعی و آرمان جهان اسلام را تعریف کنید.

پاسخ: به مجموعه اهداف و ارزش‌های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خو‌اهان رسیدن به آنها هستند «آرمان اجتماعی» می‌گویند.

۲) قلمرو حقیقی و واقعی جهان اجتماعی را توضیح دهید.

پاسخ: ارزش‌هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری می‌ک​نند و رعایت آنها را لازم می‌دانند، امّا در عمل ممکن است برخی از آنها را نادیده بگیرند، قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را شکل می‌دهد و ارز‌ش‌هایی که مردم به آن عمل می‌ک​نند، قلمرو واقعی جهان اجتماعی را می‌سازد. قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روی یکدیگر گشوده‌اند و مرز آنها براساس عمل مردم تغییر می‌کند. هر اندازه مردم مطابق ارز‌ش‌ها عمل ک​نند، به‌ همان اندازه آرما‌ن‌ها وارد قلمرو واقعی جهان اجتماعی می‌شوند.

۳) در چه صورت فاصله قلمرو آرمانی و قلمرو واقعی به هم نزدیک می شود؟ و در چه صورت از یکدیگر دور می شوند؟

پاسخ: اگر مردم به ارز‌ش‌هایی که در قلمرو آرمانی جامعه رعایت آنها را لازم می‌دانند، عمل نکنند، قلمرو واقعی از آرما‌ن‌ها فاصله می‌گیرد. برنامه‌ریزان فرهنگی هر جامعه، همواره تلاش می‌ک​نند تا از طریق تعلیم و تربیت، زمینه تحقق بیشتر آرمان‌ها و ورود آنها به قلمرو واقعی جهان اجتماعی را فراهم کنند.

۴) در جهان اسلام مهمترین آرمان ها و ارزش های اجتماعی کدام اند؟

پاسخ: در جهان اسلام نیز، عمل به حق و پرهیز از باطل، مهم‌ترین آرمان‌ها و ارزش‌های اجتماعی هستند. واقعیت‌ها و آرمان‌های جهان اجتماعی براساس این دو ارزش، به دو نوع حق و باطل تقسیم می‌شود.

۵) ارزش های حق کدام اند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: عقیده به توحید و ارز‌ش‌های توحیدی، وفای به عهد، تحمل دیگران و مدارا با کسانی که از شناخت حقیقت محروم ماند‌ه‌اند، حمایت از مستضعفان و مظلومان، دفاع از عدالت و حقوق انسان‌ها و… از جمله عقاید و ارز‌ش‌های حق‌اند.

۶) حق و باطل بودن هر لایه از جهان اجتماعی چگونه شناخته می شود؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: حق و باطل بودن هر لایه از جهان اجتماعی، با علمِ متناسب با همان لایه شناخته می‌شود. علوم تجربی توان داوری درباره فنون و رو‌ش‌های اجرایی را دارند. مثلاً درست یا نادرست بودن شیوه ‌مداوای بیماران را می‌توان با رو‌ش‌های تجربی شناخت.

۷) دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزش ها کدام اند؟

پاسخ: علوم مبتنی بر عقل و وحی، دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارز‌ش‌ها هستند.

۸) کدام جوامع نمی توانند درباره‌ی حق یا باطل بودن عقاید و آرمان ها داوری کنند؟

پاسخ: جهان‌های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می‌کنند و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی، معتبر نمی‌دانند، نمی‌توانند از حق یا باطل بودن عقاید و آرمان‌ها سخن بگویند.

۹) دیدگاه جوامعی که علم را به معنای تجربی محدود کرده اند، درباره‌ی حق و باطل چیست؟

پاسخ: جهان‌های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می‌کنند و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی، معتبر نمی‌دانند، نمی‌توانند از حق یا باطل بودن عقاید و آرمان‌ها سخن بگویند.

۱۰) در چه صورت علوم اجتماعی می تواند درباره‌ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های اجتماعی داروی کند؟

پاسخ: علوم اجتماعی، اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند، می‌تواند درباره حق یا باطل بودن واقعیت‌ها و آرما‌ن‌های جها‌ن‌های اجتماعی داوری کند.

۱۱) در قلمرو واقعیت حقیقت ثابت است یا متغیر؟ توضیح دهید.

پاسخ: پدیده‌ای در یک جهان اجتماعی در قلمرو آرمانی قرار می‌گیرد و در جهان اجتماعی دیگری در قلمرو واقعی قرار دارد؛ مثلاً امنیت، برای یک کشور آشوب‌زده، پدیده‌ای در قلمرو آرمانی و برای یک جامعه بسامان، در قلمرو واقعی است.

۱۲) چرا قلمرو واقعی و آرمانی جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت اند؟‌

پاسخ: در یک جهان اجتماعی نیز، پدیده‌ای در زمانی، آرمان محسوب می‌شود و در زمان دیگری لباس واقعیت می‌پوشد؛ مثلاً استقلال سیاسی در ایران، پیش از انقلاب اسلامی یک آرمان بود که با انقلاب اسلامی به یک واقعیت تبدیل شد. حدود قلمرو واقعی و آرمانی هر جهان اجتماعی دستخوش تغییر می‌شود و از جامعه‌ا‌ی به جامعه دیگر نیز متفاوت است.

۱۳) آیا حق یا باطل بودن عقاید و کنش ها بر اساس آگاهی یا جهل و میزان علاقه‌ی مردم تعیین می شود؟ توضیح دهید.

پاسخ: حق و باطل بودن عقاید، ارزش‌ها، هنجارها و کنش‌ها، براساس آگاهی یا جهل، توجه یا بی‌توجهی مردم جها‌ن‌های اجتماعی مختلف نسبت به آنها تعیین نمی‌شود. نژادگرایی و برتر دانستن یک قوم یا گروه خاص، استکبار و غلبه بر دیگر جوامع، پو‌ل‌ پرستی و شرک؛ از عقاید و ارز‌ش‌های باطل‌اند. باطل بودن این عقاید و ارزش‌ها با نوع مواجهۀ جوامع مختلف با آنها دگرگون نمی‌شود.

۱۴) ……… تصوّر اعضای جهان اجتماعی از، وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد، خانواده و … است.

پاسخ: آرمان اجتماعی

۱۵) راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی ………… است.

پاسخ: ارزش‌ها

۱۶) ……… تصوّر اعضای جهان اجتماعی از، وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد، خانواده و … است.

پاسخ: آرمان اجتماعی

۱۷) اهداف مشترک جهان های اجتماعی را نام ببرید.

پاسخ: اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و… .

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم کتاب جامعه شناسی پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *