سبک زندگی

سوالات متن درس دهم فلسفه دوازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 10 ده کتاب فلسفه 2 پایه دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱۰ دهم «دوره میانی» کتاب فلسفه ۲ پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس نهم فلسفه دوازدهم انسانی

سوالات متن درس دهم فلسفه دوازدهم انسانی
سوالات متن درس دهم فلسفه دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 10 دهم فلسفه دوازدهم انسانی

۱) ابن سینا در مشرق زمین و اروپا به چه القاب و عناوینی مشهور است؟

پاسخ: در مشرق زمین به ابوعلی سینا، ابن سینا، شیخ الرئيس و حجة الحق شهرت دارد و در اروپا و غرب او را اویسنا یا اویسن و شاهزاده اطبا می نامند.

۲) زندگی نامه و شرح حال ابن سینا را به صورت مختصر بنویسید.

پاسخ: در سال ۳۷۰ هجری در بخارا متولد شد از کودکی قرآن و ادب آموخت و در منطق و ریاضیات شاگرد ابو عبدالله ناتلی شد و از او پیشی گرفت و در سن شانزده سالگی بیشتر علوم زمان خود از ریاضیات، منطق، فقه و فلسفه و طب را فرا گرفت. وی به شیخ الرئیس شهرت دارد او فلسفه مشایی را به صورت مدون و نظام مند ارائه کرد و آثار و تالیفات مهمی از جمله کتاب قانون و شفا را بر جای گذاشت.

۳) مهم ترین کتاب‌ها و آثار ابن سینا و موضوعات هر کدام را بنویسید.

پاسخ: کتاب قانون: نوعی فرهنگ نامه پزشکی است که در سن شانزده سالگی آن را تالیف کرد.
کتاب شفا: دايرة المعارف عظيم علمی و فلسفی شامل موضوعاتی چون،منطق ،ریاضی، علوم طبیعی و الهی است. بخش الهیات شفا که در بر دارنده فلسفه ابن سیناست کامل ترین مرجع حکمت مشایی است. کتاب نجات شکل مختصر کتاب شفاست.
کتاب انصاف: دارای بیست جزء بود که در حمله غزنویان به اصفهان به غارت رفت.
کتاب اشارات و تنبیهات: شامل آخرین دیدگاه‌های ابن سینا در حکمت است.
دانشنامه علایی: به زبان پارسی و شامل ابواب مختلف حکمت است و برای علاء الدوله حاکم اصفهان نوشته است.

۴) طبیعت را از نظر ابن سینا تعریف کنید.

پاسخ: طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد در ذات عالم طبیعت است.

۵) از دیدگاه ابن سینا علت نامگذاری این عالم به طبیعت چیست؟

پاسخ: بدان جهت است که اجزای این عالم هرکدام طبع و ذات خاصی دارند و خود این عالم به عنوان یک کل طبع و ذاتی دارد که منشأ و مبدأ تحولات و حرکات آن است.

۶) به نظر ابن سینا چرا عالم طبیعت نظام احسن است؟

پاسخ: زیرا خداوند عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده و همه اجزای آن چنان ترکیب و تالیف شده اند که بهترین نظام ممکن یعنی نظام احسن را تحقق می بخشند.

۷) به عقیده ابن سینا چه عاملی اشیاء را به سوی خیر و کمال سوق می دهد و شرط آن چیست؟

پاسخ: طبیعت هر شی / به شرطی که مانعی در راه طبیعت قرار نگیرد.

۸) ابن سینا وجود شر و بدی در طبیعت را چگونه توضیح داده است؟

پاسخ: او می گوید در یک نگاه کلی به طبیعت متوجه می‌شویم که تمام اموری که به ظاهر بی نظمی و شر هستند. در واقع برای اعتدال طبیعت و کمال نهایی آن و در یک نظم کلی جهانی لازم و مثبت می باشد.

۹) پادشاه راستین از منظر ابن سینا کیست؟

پاسخ: آن توانگر و بی نیاز مطلق است که هیچ چیز در هیچ چیز از او بی نیاز نیست. ذات هر چیزی از اوست و همه چیز بنده و مملوک او هستند و او به هیچ چیز محتاج نیست.

۱۰) به نظر ابن سینا چه چیزی باعث ایجاد خشوع و خشیت در نهاد دانشمند در برابر حق می شود؟

پاسخ: او می‌گوید تامل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت و خداوند در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها دانشمند را از ظاهر پدیده‌ها عبور می دهد و به باطن آنها می‌رساند و آنها را به خشوع و خشیت در برابر حق وا می دارد.

۱۱) در مورد کتب ابن سینا به دو سوال زیر پاسخ دهید.

الف) کدام کتاب او مختصر کتاب شفا می باشد؟
ب) کدام کتابش شامل آخرین دیدگاههای او در حکمت است؟

پاسخ: الف) کتاب نجات
ب) کتاب اشارات و تنبیهات

۱۲) مهم ترین کتاب شیخ سهروردی چیست و او کدام مکتب فلسفی را پایه گذاری کرد؟

پاسخ: کتاب حکمة الاشراق / حکمت اشراقی

۱۳) حکمت اشراقی را تعریف کنید.

پاسخ: حکمت اشراقی نوعی بحث از وجود است که تنها به نیروی عقل و استدلال اکتفا نمی کند بلکه آن را با سیر و سلوک قلبی نیز همراه می‌سازد. از دیدگاه این مکتب تحقیق فلسفی به شیوه استدلالى محض بدون رسیدن به قلب و سیر و سلوک عارفانه بدون تربیت عقلانی بی نتیجه و گمراه کننده است.

۱۴) فیلسوف اشراقی به چه کسی گفته می شود؟ (فیلسوف اشراقی چه ویژگی دارد؟)

پاسخ: فیلسوف اشراقی فیلسوفی است که می‌کوشد آنچه را در مقام بحث و استدلال به دست آورده با شهود قلبی و تجربه درونی دریابد و به ذائقه دل برساند و آنچه از طریق شهود کسب کرده را با استدلال و برهان به دیگران تعمیم دهد.

۱۵) شیخ سهروردی چگونه حکمت اشراق را پایه گذاری نمود؟

پاسخ: او با احیا فلسفه نور و اشراق ایران باستان و تلفیق آن با عرفان اسلامی حکمتی نو به نام حکمت اشراق را پایه گذاری کرد.

۱۶) قطب الدین رازی حکمت اشراقی و اشراق را چگونه تعریف می کند و منشا آن را در کجا می بیند؟

پاسخ: حکمت اشراقی حکمتی است که اساس و بنیان آن اشراق است و اشراق نیز به معنی کشف و شهود است و این همان حکمت شرقیانی است که اهل فارس بوده‌اند زیرا حکمت آنها هم شهودی و کشفی بوده است.

۱۷) از دیدگاه قطب الدین رازی علت نام گذاری مکتب فلسفی سهروردی به حکمت اشراقی چیست؟

پاسخ: زیرا این حکمت از ظهور و انوار عقلی و تابش آنها بر نفس انسان‌های کامل به دست می آید.

۱۸) با توجه به فلسفه سهروردی مفاهیم زیر را تعریف کنید.

پاسخ: الف) نور الانوار: مبدأ جهان و خالق هستی و نور محض خداوند است که اشیای دیگر از تابش و پرتو نور او پدید آمده اند.
ب) مشرق جهان: نور محض یا محل فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرد از ماده بر موجودات خاکی قابل مشاهده نیست.
ج) مغرب کامل: جهان تاریکی یا عالم ماده است که بهره ای از نور ندارد.
د) مغرب وسطی: در میان مشرق محض و مغرب کامل مغرب وسطی قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند.
هـ) حکیم مُتألّه: کسانی که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند.

۱۹) از دیدگاه سهروردی واقعیت اشیا و موجودات و تفاوت آن ها در چیست؟

پاسخ: هر واقعیتی نور است اما نه نور مطلق بلکه درجه ای از نور است و تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت آن هاست.

۲۰) از منظر سهروردی وجود و حیات موجودات چگونه شکل می گیرد و رستگاری در چیست؟

پاسخ: ذات نخستین و نور مطلق یعنی خداوند پیوسته نور افشانی و اشراق می‌کند و متجلی میشود و همه چیزها را به وجود می‌آورد و با اشعه ی نور خود به آنها حیات می بخشد. همه چیز در این جهان پرتوی از نور ذات اوست و هر زیبایی و کمالی موهبتی از رحمت اوست رستگاری در وصول کامل به این روشنی خداوند است.

۲۱) سهروردی جویندگان معرفت را به چند دسته تقسیم می کند؟

پاسخ: ۱- آنان که تازه عطش و شوق معرفت یافته و جویای آن اند.
۲- آنان که در فلسفه استدلالی به کمال رسیده اند اما از ذوق و عرفان بهره ای ندارند.
۳- آنان که به طریقه برهان و فلسفه استدلال توجهی ندارند و فقط تصفیه نفس می‌کنند و به شهودهایی رسیدند.
۴- آنان که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند. به این ها حکیم متاله شود و بهترین گروه هستند.

۲۲) از دیدگاه سهروردی چه کسی شایسته خلافت و ریاست تامه است و شرط مقام خلافت چیست؟

پاسخ: حکیمی که غرق در تاله بوده و در بحث نیز استاد باشد شایسته ریاست و خلافت است. برای مقام خلافت ضروری است که امور و حقایق را بی واسطه از حق تعالی دریافت کند.

۲۳) به نظر سهروردی چه زمانی جهان نورانی و درخشان و چه وقت تاریک و ظلمانی می گردد؟

پاسخ: هرگاه ریاست واقعی جهان به دست امام و حکیمی متاله باشد جهان نورانی می‌شود و هرگاه جهان از تدبیر حکیمی الهی تهی بماند ظلمت و تاریکی بر آن سایه می افکند..

۲۴) مهم ترین تفاوت حکمت اشراقی و حکمت مشایی در چیست؟

پاسخ: در حکمت مشایی فقط به بحث عقلی و استدلال منطقی توجه می‌شود و به شهود قلبی و عارفانه توجه چندانی نمی شود اما در حکمت اشراقی هم بحث عقلی و فلسفه استدلالی و هم شهود درونی و عرفانی مورد توجه قرار می گیرد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس دهم فلسفه دوازدهم انسانی
و
سوالات متن درس هشتم فلسفه دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب فلسفه دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱۰ دهم کتاب فلسفه پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *