سبک زندگی

سوالات درس سوم مطالعات نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 3 سوم مطالعات اجتماعی نهم متوسطه اول

سوالات درس سوم مطالعات نهم با جواب ؛ در این مطلب با پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس 3 سوم چهره زمین کتاب مطالعات اجتماعی کلاس نهم متوسطه اول آشنا می شوید. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۳ مطالعات نهم

سوالات درس سوم مطالعات نهم با جواب
سوالات درس سوم مطالعات نهم با جواب

نمونه سوال های متن درس 3 سوم مطالعات اجتماعی نهم

سوال و جواب درس سوم مطالعات نهم سال ۱۴۰۰ :

۱) کره زمین از چند محیط تشکیل شده است؟

پاسخ: سنگ کره – آب کره – هوا کره – زیست کره

۲) بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن از چه چیزی تشکیل شده است؟

پاسخ: حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است.

۳) لیتوسفر چیست؟

پاسخ: سنگ کره

۴) هیدروسفر چیست؟

پاسخ: آب کره

۵) اتمسفر چیست؟

پاسخ: هواکره یا جوّ

۶) هیدروسفر از چه چیزی تشکیل شده است؟

پاسخ: شامل اقیانوس ها و دریاها و دریاچه ها و رودها

۷) اتمسفر از چه چیزی تشکیل شده است؟

پاسخ: شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند.

۸) زیست کره چیست؟

پاسخ: ترکیب سنگ کره و آب کره و هوا کره که سیاره زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده آماده کرده است.

۹) بیوسفر چیست؟

پاسخ: ترکیب لیتوسفر و هیدروسفر و اتمسفر که سیاره زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده آماده کرده است.

۱۰) رنگ سبز در نقشه نشانگر چیست؟

پاسخ: جلگه ها و دشت ها

۱۱) رنگ زرد و قهوه ای در نقشه نشانگر چیست؟

پاسخ: فلات ها و کوه های بلند

۱۲) دره های بین آنها تنگ و به شکل V است. چیست؟

پاسخ: کنار کوه های بسیار بلند با قله های نوک تیز است.

۱۳) دره های بین آنها با شیب ملایم و به شکل U است. چیست؟

پاسخ: کنار کوه های کم ارتفاع است.

۱۴) تغییراتی که بر اثر عوامل بیرونی در زمین اتفاق می افتد کدامند؟

پاسخ: هوازدگی – فرسایش آبی – فرسایش بادی و فرسایش یخچالی

۱۵) حدود ۷۱ درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد.

۱۶) نیمکره شمالی نسبت به نیمکره جنوبی کم آب تر است.

۱۷) نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی پر آب تر است.

۱۸) فلات تبت بلندترین فلات جهان است.

۱۹) از نتایج حرکت ورقه های زمین، ایجاد چین خوردگی ها و رشته کوه، شکست‌ها یا گُسل ها و کوه های آتشفشانی است.

۲۰) سیاره زمین از چند محیط تشکیل شده است؟ آن ها را بیان کنید.

پاسخ: الف) بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده سنگ کره (لیتوسفر) نامیده می شود.
ب) آب کره (هیدروسفر) شامل اقیانوس ها و دریاها، دریاچه ها، رودها و بقیه آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، یخچال ها و نزولات جوی میشود.
ج) هواکره (اتمسفر) نیز شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند.
د) این سه محیط با هم سیاره زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده یعنی زیست کره (بیوسفر) مناسب می سازند.

۲۱) چه مقدار از سطح زمین را آب ها وچه مقدار از آن را خشکی ها فرا گرفته اند؟

پاسخ: حدود ۷۱ درصد را آب ها و ۲۹ درصد بقیه را خشکی ها فرا گرفته اند.

۲۲) دو نیمکره شمالی وجنوبی از نظر وسعت آب ها و خشکی ها چه تفاوتی دارند؟

پاسخ: نیمکره شمالی را نیمکره خشکی ها می گویند. زیرا بیشتر خشکی ها در این نیمکره قرار دارند. و نیمکره جنوبی را نیمکره آب ها می گویند زیرا ۸۲ درصد آن را آب ها فرا گرفته اند.

۲۳) مجموعه بزرگ خشکی ها را نام ببرید.

پاسخ: آسیا، امریکا، افریقا، قطب جنوب ، اروپا و استرالیا و اقیانوسیه

۲۴) منظور از ناهمواری ها چیست؟ چند مورد نام ببرید .

پاسخ: به پستی و بلندی های سطح زمین ناهمواری می گویند. مانند فلات ها، کوه ها ، تپه ها، دشت ها ، جلگه ها و ….

۲۵) جلگه های پهناور جهان در چه مناطقی پدید آمده اند؟

پاسخ: در کنار دریا ها و یا در امتداد رودهای بزرگ.

۲۶) فلات ها چگونه سرزمین های هستند؟ تعریف کنید.

پاسخ: فلات ها سرزمین هایی نسبتاً هموار اما مرتفع اند که از اطراف به سرزمینهای کم ارتفاع و پست منتهی می شوند. این فلات ها، کوههای بسیار بلند با قله های نوک تیز را در برگرفته اند. فلات تبت بلندترین فلات جهان است.

۲۷) ناهمواری های جوان و ناهمواری های قدیمی و فرسوده را باهم مقایسه کنید.

پاسخ: کوه های بسیار مرتفع جزء ناهمواری های جوان هستند. دامنه این کوه ها شیب تندى دارند و دره های بین آنها تنگ و به شکل V است. به عکس، در کوه های کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش، قله ها به شکل گنبدی درآمده اند و شیب دامنه ها ملایم است. این کوه ها دره های باز و آبرفتی به شکل U دارند.

۲۸) عوامل تغییر شکل و پیدایش ناهمواری ها به چند دسته تقسیم می شود؟

پاسخ: دو دسته: عوامل درونی و عوامل بیرونی

۲۹) حرکت ورقه (قطعات) پوسته زمین به چند صورت در ایجاد کوهستان ها نقش دارند؟

پاسخ: این ورقه ها (پوسته و گوشته فوقانی) بخش هایی از قاره ها تا کف اقیانوس ها را در بر می گیرند. ورقه ها روی بخش خمیری شکل گوشته یا نرم کره به آرامی حرکت می کنند، از هم دور یا به هم نزدیک می شوند، به هم برخورد می کنند یا در امتداد هم می لغزند. البته ورقه ها بسیار کند حرکت می کنند و در هر سال فقط چند سانتی متر جا به جا می شوند اما این جا به جایی و حرکت طی میلیون ها سال، تغییرات زیادی در ناهمواری ها به وجود می آورد.

۳۰) کوهزایی نتیجه چه عاملی است؟ و موجب پیدایش چه پدیده هایی می شود؟

پاسخ: نتیجه برخورد به یکدیگر است – باعث پیدایش چین خوردگی ها و شکستگی ها (گسل) می شود.

۳۱)انسان ها با چه هدفی چهره ناهمواری ها را تغییر می دهند؟

پاسخ: برای رفع نیاز های خود و بهره برداری از محیط طبیعی

۳۲) گسل چیست؟

پاسخ: اگر فشار بر لایه های رسوبی به گونه ای باشد که پوسته را دچار شکستگی کند، گسل به وجود می آید. که با اختلاف ارتفاع همراه است.

۳۳) شکستگی و گسل چگونه بوجود می آید؟

پاسخ: اگر فشار بر لایه های رسوبی به گونه ای باشد که پوسته را دچار شکستگی کند، گسل به وجود می آید. در این صورت، با اختلاف ارتفاع حاصل از شکست، مناطقی بالاتر از اطراف قرار می گیرد و مناطقی نیز فرو می نشیند و در نتیجه کوه یا دره ایجاد می شود.

۳۴) تشکیل کوه و کوه زایی به چند شکل ممکن است صورت گیرد؟

پاسخ: ۱) چین خوردگی
۲) گسل
۳) کوه های آتشفشانی
۴) کوه های گنبدی

۳۵) سرعت و حرکت پوسته زمین (ورقه ها) چه مقدار است؟

پاسخ: ورقه ها بسیار کند حرکت می کنند و در هر سال فقط چند سانتی متر جا به جا می شوند. اما این جا به جایی و حرکت طی میلیون ها سال، تغییرات زیادی در ناهمواری ها به وجود می آورد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن درس ۳ سوم کتاب مطالعات اجتماعی نهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *