اخبارعلمی

پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم ؛ دنیای گیاهان

گام به گام جواب سوال های آزمایش کنید ، فکر کنید ، خود را بیازمایید و فعالیت های کتاب علوم تجربی نهم فصل 12 دوازدهم

پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب سوالات فعالیت صفحه ۱۱۶ ، آزمایش کنید صفحه ۱۱۷ ، فعالیت صفحه ۱۱۸ و ۱۲۰ ، خود را بیازمایید های صفحه ۱۲۱ ، آزمایش کنید صفحه ۱۲۲ ، فکر کنید و فعالیت صفحه ۱۲۳ ، فعالیت صفحه ۱۲۴ فصل 12 دوازدهم دنیای گیاهان کتاب علوم تجربی نهم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل 13 سیزدهم علوم نهم

جواب تمام فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم

پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم
پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 116 فصل 12 علوم نهم

در فعالیت صفحه ۱۱۶ فصل ۱۲ دوازدهم کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ آزمایشی برای نشان دادن حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

موارد مورد نیاز :

 1. یک ظرف شیشه‌ای شفاف
 2. 2 تا 3 ساقه تازه کرفس دارای چند برگ
 3. مقداری رنگ قرمز خوراکی
 4. چاقو یا وسیله ای برای برش
 5. آب

روش کار :

 1. تقریبا نصف ظرف را را با آب معمولی پر کنید.
 2. به مقدار ی رنگ قرمز خوراکی در لیوانی ظرف اضافه کنید تا آب ، قرمز پر رنگ شود.
 3. به کمک چاقو ، انتهای ساقه های کرفس را با برش عرضی قطع کنید.
 4. ساقه‌ها را در لیوان حاوی آب رنگی نگه دارید.
 5. در 3 تا 4 ساعت ابتدایی، تغییرات ظاهری ساقه های کرفس را هر ساعت مشاهده و ثبت کنید. بهتر است آز آن عکس بگیرید
 6. در طول 12 ساعت اول آزمایش ، چنانچه امکان دارد تعداد مشاهدات و عکس ها را هر چند دفعه افزایش دهید.
 7. پس از 12 ساعت ، یکی از ساقه ها را از ظرف بیرون آوردید و تغییرات شکل ظاهری آن را مشاهده و گزارش آن را بنویسید.
 8. با استفاده از چاقو و برشهای عرضی ، قطعه‌هایی را از ساقه را جدا کنید. و شکل ظاهری هر قطعه برش داده شده و محل آوند ها را بررسی کنید و مشاهدات را عکس بگیرید و ثبت کنید.
 9. پس از یک شبانه روز ، سطح سایر ساقه ها را که هنوز در آب رنگی است، مشاهده کنید م عکس بگیرید.

نتایج آزمایش :

 1. در سه ساعت اول، رنگ قرمز کم رنگی دیده می‌شود.
 2. پس از 12 ساعت، رنگ در برگ ها به صورتی مایل به قرمز دیده می شوند.
 3. در قطعات بریده شده ساقه نیز، نقاط کوچک قرمز رنگی در فاصله‌های معین از لبه‌های خارجی، مشاهده می‌شوند.
 4. بعد از یک شبانه روز ، برگ ها کاملا قرمز رنگ می شوند. در صورتی که ساقه ها چندان تغییری نکرده اند.

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۱۷ فصل دوازدهم علوم نهم

در آزمایش کنید مشاهده آوندهای چوبی صفحه 117 فصل 12 دوازدهم کتاب علوم تجربی نهم مواردی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

وسایل و مواد لازم: تیغ، شیشه ساعت، قطره چکان، تیغه و تیغک، میکروسکوپ نوری، مایع سفیدکننده، آب مقطر، ِ رنگ آبی متیل، ساقه جوان و نازک یا دمبرگ گیاه انگور یا هر گیاه دیگر.

1) با تیغ، برش هایی طولی و بسیار نازک از ساقه یا دمبرگ تهیه کنید. برای انجام دادن این کار از معلمتان کمک بگیرید. در استفاده از تیغ نکات ایمنی را رعایت کنید.

2) برش ها را درون شیشه ساعت قرار دهید و چند قطره مایع سفید کننده به آنها اضافه کنید. بعد از بی رنگ شدن برش ها، آنها را با آب مقطر شست و شو دهید تا مایع سفید کننده خارج شود.

3) چند قطره رنگ آبی متیل روی برش ها بریزید و صبر کنید تا آبی شوند. سپس آنها را با آب مقطر شست و شو دهید.

4) یک برش را روی تیغه بگذارید و روی آن را با تیغک بپوشانید. نمونه را با میکروسکوپ مشاهده کنید. آیا آوندهای چوبی را تشخیص می دهید؟

پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم
پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم

پاسخ: بله، با توجه به تصویری که در زیر میکروسکوپ مشاهده می شود، آوند های چوبی و آبکش بعد از سلول های پوست قرار دارند. همچنین آوند های آبکش در خارج آوند های چوبی قرار دارند و ضخامت آوند های چوبی از آبکش بیش تر است.

پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۸ فصل دوازدهم علوم نهم

در فعالیت صفحه 118 فصل دوازدهم کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب، صورتی رنگ می شود. برای نشان دادن این واقعیت که «بخار آب از روزنه های برگ خارج می شود و در بعضی برگ ها تعداد روزنه ها در دو طرف برگ، یکسان نیست.» آزمایشی طراحی کنید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: برگ گیاهی انتخاب کرده و دو طرف برگ را کاغذ کلرید کبالت به وسیله گیره می چسبانیم، سپس برگ را در پوششی پلاستیکی قرار داده و پس از مدتی نقاط صورتی رنگ روی برگ و زیر برگ موجود بر روی کاغذهای کلرید کبالت را با هم مقایسه می کنیم.

هر یک ساعت یک بار به نمونه ها سر می زنیم و آن ها را بررسی می کنیم. در پشت برگ ها نقاط صورتی رنگ بیش تری نسبت به سطح برگ مشاهده می شود. دلیل آن این است که روزنه های بیش تری در پشت برگ وجود داشته است و بخار آب بیش تری خارج شده و با کبالت کلرید رنگ صورتی ایجاد کرده است.

سوال موجود در متن صفحه 118 علوم نهم : کدام سلول ها فتوسنتز انجام می دهند ؟ چرا ؟

پاسخ: قسمت هایی از برگ که دارای سبزینه باشند، مانند میان برگ در برگ گیاهان.

جواب فعالیت صفحه 120 فصل 12 علوم نهم

در فعالیت صفحه ۱۲۰ فصل ۱۲ کتاب علوم تجربی نهم مواردی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

در یک فعالیت گروهی، گزارشی درباره موارد زیر تهیه کنید و به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید.

الف) مقایسه مخروط نر و ماده در گیاه کاج

پاسخ: مخروط نر در کاج کوچک، زرد رنگ و یکساله است و دارای مجموع های از پولک ها است که در هر پولک دو کیسه گرده وجود دارد. كیسه های گرده محل تولید دانه گرده هستند. ولی مخروط ماده کاج بزرگ تر و ابتدا سبز رنگ هستند سپس قهوه ای رنگ می شوند و در آن ها دانه ایجاد می شود.

ب) مقایسه کاج و سرو

پاسخ: 1) کاج دارای برگ های سوزنی شکل می باشد، ولی برگ های سرخس فلسی مانند است. 2) میوه کاج مخروطی شکل ولی سرو ها میوه گرد دارند، 3) تراکم شاخ و برگ سرو بسیار زیاد تر از کاج است.

جواب خود را بیازمایید های صفحه 121 فصل دوازدهم علوم نهم

در خود را بیازمایید صفحه ۱۲۱ فصل دوازدهم دوازدهم کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ جدول زیر بعضی تفاوت های دو گروه گیاهان نهان دانه (تک لپه ای ها و دولپه ای ها) را نشان می دهد. در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید. ” که در تصویر زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

جواب و پاسخ تمام فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم
جواب و پاسخ تمام فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم

در خود را بیازمایید دیگر صفحه 121 فصل 12 دوازدهم کتاب علوم تجربی نهم مواردی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

اندام های رویشی (ریشه، ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع اند. موارد زیر را در هر شکل، مشخص کنید.

الف) برگ، ساقه و ریشه
ب) مواد مغذی در هر گیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

پاسخ: در تصویر زیر به جواب (الف) و (ب) این خود را بیازمایید پرداخته ایم:

جواب و پاسخ تمام فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم
جواب و پاسخ تمام فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۱۲۲ فصل ۱۲ علوم نهم

در آزمایش کنید مشاهده سلول های خزه صفحه 122 فصل 12 کتاب علوم تجربی نهم مواردی گفته شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

وسایل و مواد لازم: تیغه، تیغک، میکروسکوپ نوری، آب، بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه.

برای مشاهده میکروسکوپی بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه، نمونه میکروسکوپی تهیه کنید. آیا بخش های برگی شکل و ساقه مانند، سلول های متفاوتی دارند؟ آیا آوند در آنها می بینید؟

پاسخ: خیر، سلول مشابه هم دارند / خیر، آوند ندارند و آب مواد معدنی محلول، سلول به سلول بالا می­ روند.

جواب فکر کنید و فعالیت صفحه 123 فصل دوازدهم علوم نهم

در فکر کنید صفحه ۱۲۳ فصل دوازدهم کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ ارتفاع خزه ها چند سانتی متر بیشتر نمی شود. به نظر شما چرا اندازه خزه ها کوچک است و در جاهایی رشد می کنند که حتما رطوبت وجود دارد؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: زیرا خزه ها به دلیل نداشتن آوند نمی توانند آب را در خود جابجا کنند، پس باید همه ی سلول ها آب را از محیط اطراف خود بگیرند، در نتیجه رشد عمودی محدودی دارند و در جاهایی رشد می کنند که رطوبت کافی در هوا و خاک باشد.

در فعالیت صفحه 123 فصل 12 کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ خزه، سرخس، سرو، ذرت و نخود را بر اساس صفت های زیر و با استفاده از کلید دوراهی گروه بندی کنید. داشتن: دانه، گل، آوند، دانه تک لپه ای، دانه دو لپه ای / این گروه بندی را به چند شکل می توانید انجام دهید؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: بستگی به نوع منطقه و آب و هوای آن نوع گیاه در منطقه متفاوت است و در تصویر زیر می توانید گروه بندی آنها را مشاهده کنید:

جواب و پاسخ تمام فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم
جواب و پاسخ تمام فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم

جواب فعالیت های صفحه ۱۲۴ فصل ۱۲ علوم نهم

در فعالیت صفحه 124 فصل 12 کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ نمودار زیر اثر کربن دی اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می دهد. این نمودار را تفسیر کنید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

جواب و پاسخ تمام فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم
جواب و پاسخ تمام فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم

پاسخ: از این نمودار می فهمیم که مقدار فتوسنتز بعد از مقدار مشخصی از کربن دی اکسید ثابت می ماند و دیگر زیاد نمی شود. در نتیجه کاشتن درخت تنها راه مقابله با کاهش کربن دی اکسید در جهان نیست.

همچنین بخوانید: جواب سوالات فصل 14 چهاردهم علوم نهم

توجه: شما دانش آموز پایه نهم متوسطه اول می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به پاسخ نامه فعالیت های کتاب علوم تجربی نهم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله پاسخ نامه و جواب فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم دنیای گیاهان کتاب علوم تجربی نهم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

5 دیدگاه

 1. ماهان گفت:

  سلام خیلی ممنون
  خیلی از این مطالب رو معلم ها هم نمیگن خیلی خوبه که میشه مطالب کامل رو در این سایت مشاهده کرد

  1. ناشناس گفت:

   عالی بود

 2. احسان گفت:

  خیلی خوبه سایت ماگرتا

 3. یونس گفت:

  سلام خسته نباشید 🌹
  دمتون گرم که این سایت رو درست کردید برای اطلاعات عمومیون خیلی خوبه
  دستتون درد نکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *