اخبارعلمی

جواب فعالیت های فصل اول علوم هشتم ؛ مخلوط و جداسازی مواد

گام به گام پاسخ سوال های آزمایش کنید ، فکر کنید ، خود را بیازمایید و فعالیت های فصل 1 اول کتاب علوم تجربی هشتم

جواب فعالیت های فصل اول علوم هشتم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به پاسخ و جواب خود را بیازمایید صفحه ۲ ، فعالیت صفحه ۳ ، فکر کنید و فعالیت صفحه ۴ ، خود را بیازمایید و آزمایش کنید و فعالیت صفحه ۵ و ۶ ، اطلاعات جمع آوری کنید و فعالیت صفحه ۷ ، گفت و گو کنید و فکر کنید صفحه ۸ فصل اول مخلوط و جداسازی مواد علوم تجربی کلاس هشتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: در تقسیم میتوز از یک سلول چند سلول تولید می شود ، علوم هشتم

پاسخ فعالیت های فصل اول علوم هشتم
پاسخ فعالیت های فصل اول علوم هشتم

جواب خود را بیازمایید صفحه 2 فصل 1 علوم هشتم

مواد زیر را به دو دسته خالص و مخلوط دسته بندی کنید.

مس ، سکه ، شکر ، دوغ

مخلوط (ناخالص)خالص
دوغمس
سکهشکر

جواب فعالیت های صفحه 3 فصل اول علوم هشتم

دو بشر انتخاب، و آنها را شماره گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسان آب بریزید.

در بشر شماره ۱ ، یک قاشق خاک و در بشر شماره ۲ ، یک قاشق نمک بریزید. محتویات بشرها را کاملاً هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.

پاسخ: 1) در بشر شماره 1 پس از هم زدن مخلوط خاک و آب، مخلوطی تیره و کدر به دست می آید. (غیر یکنواخت پراکنده شده‌اند.)

2) در بشر شماره 2 پس از هم زدن مخلوط نمک و آب، مخلوطی شفاف به دست می آید. (یکنواخت در هم پراکنده شده‌اند.)

مشاهدات

الف) محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟

پاسخ: بشر شماره 2 که نمک ریخته ایم شفاف است. و بشر شماره 1 که دارای آب و خاک است، کدر می باشد.

ب) در برخی از مخلوط ها ذره های مواد تشکیل دهنده مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده اند. این نوع مخلوط ها را مخلوط همگن یا محلول می نامند. کدام یک از مخلوط های بالا محلول، و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟

پاسخ: مخلوط 1 مخلوط ناهمگن و مخلوط 2 همگن است، زیرا ذرات تشکیل دهنده در مخلوط 1 به طور یکنواخت پراکنده نشده است، اما ذرات مخلوط 2 به صورت یکسان پراکنده شده اند.

پاسخ فکر کنید صفحه 4 فصل اول علوم هشتم

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟ (تصویر فکر کنید صفحه 4)

پاسخ: تعلیقه یا سوسپانسیون مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرّات جامد به صورت معلق در مایع (آب) پراکنده اند. دوغ، آب لیمو و شربت خاکشیر، ظرف سمت راست تعلیقه را نشان می دهد.

جواب فعالیت صفحه 4 فصل 1 علوم هشتم

پنج بشر را شماره گذاری کنید و در هر یک از آنها ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید. در هر بشر به ترتیب ۵،۴،۳،۳،۲،۱ گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ، محلول ها با یکدیگر متفاوت است؟

پاسخ: در بشر شماره 1 مقدار کمتری حل شونده (کات کبود) وجود دارد ولی در بشر شماره 5 مقدار بیشتری حل شونده (کات کبود) در حلال (آب) حل شده است و رنگ محلول پر رنگ تر است. (کات کبود همان مس سولفات است).

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ فصل اول علوم هشتم

حالت فیزیکی هر محلول را مشخص کنید.
حلال و حل شونده های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.

نام محلولنوع محلولحالت فیزیکیحلالحل شونده
نوشابه گازدارگاز در مایعمایعآبگاز
سکه طلاجامد در جامدجامدطلامس و نقره
چای شیرینجامد در مایعمایعآبشکر
هوای درون استوانک (کپسول)گاز در گازگازنیتروژناکسیزن، کربن دی‌اکسید وگازهای دیگر

پاسخ آزمایش کنید صفحه 5 فصل اول علوم هشتم

در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد چه مقدار نمک خوراکی (سدیم کلرید) حل می شود؟ با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیش بینی خود را بررسی کنید.

پاسخ: میزان حل شدن نمک خوراکی در 100 میلی لیتر آب در دمای 30 درجه حدود 39 گرم می باشد، در صورتی که برای شکر و ترکیبات دیگر تغییرات زیادتری داریم.

شرح آزمایش: در یک بشر 100 میلی لیتر آب می ریزیم. دمای آب را با دماسنج اندازه می گیریم به وسیله قاشقک کم کم نمک به آب اضافه می کنیم و با همزن هم می زنیم. که در انتها نتیجه آزمایش تقریباً با پیش بینی ها هم خوانی داشت.

در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد به جای نمک سدیم کلرید، نمک پتاسیم نیترات بریزید. مقدار نمک حل شده را پیش بینی و آزمایش کنید. از آزمایش های بالا چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ: پیش بینی می کنیم که حدود 40 گرم حل شود که با انجام این آزمایش مشاهده می شود که در دمای 30 درجه حدود 44 گرم پتاسیم نیترات در آب حل می شود.

نتیجه گیری: انحلال پذیری یک ماده جامد در آب به نوع ماده و دما بستگی دارد.

جواب فعالیت صفحه 5 و 6 فصل 1 علوم هشتم

الف) چند بشر کوچک بردارید و در هر یک ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید و دمای آنها را به دمای داده شده در جدول برسانید.

ب) در هر بشر آنقدر نمک پتاسیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

دما (سلسیوس)20304050
بیشترین مقدار ماده حل شده (گرم)30456588

پ) دما را روی محور افقی و مقدار ماده حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید. (بر عهده دانش آموز)

ت) از این نمودار چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ: نتیجه می گیریم که هر چقدر که دما افزایش پیدا کرده است، مجبور می شویم که مقدار بیشتری نمک برای حل شدن در داخل آب بریزیم.

ث) در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد چند گرم نمک در آب حل می شود؟ روی نمودار نشان دهید.

پاسخ: حدود 75 گرم

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 7 فصل اول علوم هشتم

با مراجعه به منابع معتبر و اینترنت درباره مواد سازنده هریک از مخلوط های نشان داده شده در شکل ۵، اطلاعاتی جمع آوری، و نتایج را به صورت پرده نگار (پاورپوینت) به کلاس گزارش کنید.

پاسخ: صابون و شامپو برای پاک کنندگی، قهوه به عنوان نوشیدنی و روغن زیتون در سالاد و غذاها

روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغن های جامد دارند؟

پاسخ: چون این روغن ها به علت مایع بودن سریع تر جذب می شود و در رگ ها رسوب نمی کنند و به دلیل کلسترول کمتر چربی خون را افزایش نمی دهند.

جواب فعالیت صفحه 7 فصل 1 علوم هشتم

الف) تکه ای از کاغذ پی اچ (PH) را به هر یک از مواد زیر آغشته کنید.
لیمو – مایع ظرفشویی – شیر – آب پرتقال

ب) رنگ به دست آمده روی کاغذ پی اچ (PH) را با الگوی زیر مقایسه و آن را به عدد تبدیل کنید.

پ) موادی که پی اچ آنها از هفت کمتر است، اسیدی‌اند. آنها را مشخص کنید.

ت) موادی که پی اچ آنها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند. مواد بازی بر خلاف اسیدها که ترش مزه‌اند، مزۀ تلخ دارند. مواد بازی را بین نمونه‌های بالا مشخص کنید.

نام مادهPHبازیاسیدی
آبلیمو3 
مایع ظرفشویی9 
شیر6/5 
آب پرتقال3/5 

پاسخ گفت و گو کنید های صفحه 8 فصل اول علوم هشتم

در هر یک از وسیله‌ های زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می کند.

کمباین: دانه را از پوسته جدا می کند.

قیف جدا کننده: جداسازی مایعات دو بخشی

کاغذ صافی: جداسازی مواد معلق در آب

جواب فکر کنید صفحه 8 فصل 1 علوم هشتم

در شکل های زیر برخی از دستگاه هایی که از آنها برای جداسازی استفاده می شود، نشان داده شده است. درباره کاربردهای آنها در کلاس گفت و گو کنید.

دستگاه دیالیز : هنگامی کلیه نمی تواند مواد دفعی شامل اوره و نمک و… مواد اضافی را دفع کند دستگاه دیالیز به کمک می آید. به جای کلیه ها خون را تصفیه، مواد زائد را دفع می کند و خون تصفیه شده را به واسطه سیاهرگ به قلب برده می شود.

دستگاه تصفیه آب : این دستگاه دارای 1) فیلتر تصفیه ذرات شن و ماسه، گل‌ولای و لجن و زنگ لوله، 2) قسمت جذب گاز کلر و حذف رنگ و بوی نامطبوع، 3) اضافه کردن یون‌های مفید به آب و تنظیم PH آب 4) ضد عفونی کردن آب با لامپ U.V (فرابنفش)

دستگاه تقطیر : 1) تولید آب مقطر 2) تقطیر جز به جز نفت خام 3) تهیه اسانس و عرق های گیاهی 4) جداسازی مایعات با نقطه جوش متفاوت 5) تهیه گلاب 6) تهیه آب شیرین از دریا

همچنین بخوانید: جواب تحقیق و پژوهش صفحه 46 علوم هشتم

توجه: شما دانش آموزان عزیز اگر می خواهید به راحتی به جواب فعالیت های کتاب علوم هشتم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب فصل مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در این مقاله جواب همه سوالات فعالیت های فصل اول مخلوط و جداسازی مواد کتاب علوم تجربی پایه هشتم را به صورت کامل بررسی کردیم، شما دانش آموزان عزیز می توانید از قسمت دیدگاه، نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫42 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 19 =