اخبارعلمی

جواب فصل ۶ علوم هفتم ☑️ سفر آب روی زمین

گام به گام فصل 6 علوم هفتم : جواب سوالات فکر کنید ، فعالیت ، آزمایش کنید درس سفر آب روی زمین از صفحه 47 تا 53

جواب سوالات فصل ششم (6) علوم هفتم ، درس سفر آب روی زمین که شامل گفت و گو کنید، آزمایش کنید، فعالیت، اطلاعات جمع آوری کنید و خود را بیازمایید صفحه های ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

مطلب مشابه: جواب فصل ۷ علوم هفتم

جواب فصل ۶ علوم هفتم ؛ سفر آب روی زمین

جواب گفت و گو کنید صفحه ۴۷ فصل ۶ علوم هفتم

در گروه خود درباره‌ی اینکه چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارد گفت و گو کنید.
زیرا مقدار بارندگی در شهرها وابسته به عوامل مختلفی مثل دوری یا نزدیکی به دریا، ارتفاع شهر، عرض جغرافیایی و وجود کوه می باشد.

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۴۷ علوم هفتم فصل ششم

وسایل و مواد: بشر ۲ عدد، مقداری نایلون، کش و یخ

پاسخ سوالات آزمایش کنید صفحه 47 علوم هفتم فصل 6
پاسخ سوالات آزمایش کنید صفحه 47 علوم هفتم فصل 6

روش آزمایش
۱- دو ظرف شیشه‌ای (بشر یا لیوان) بردارید. یک سوم حجم یکی از ظرف‌ها را با آب گرم پر کنید و ظرف دیگر را خالی بگذارید.
۲- دهانه‌ی هر دو ظرف را با پوشش نایلونی ببندید و روی پوشش نایلونی قطعات یخ بریزید؛ سپس مشاهدات خود را یادداشت کنید.
۳- در کدام ظرف باران تشکیل می‌شود؟ در کدام لیوان ابر و باران تشکیل می‌شود؟ علت آن را توضیح دهید.

در لیوانی که آب وجود دارد باران تشکیل می شود چون رطوبتی که داخل لیوان است در اثر میعان تبدیل به قطره های آب می شود همچنین سه شرط تشکیل باران را دارد. در لیوان خالی ابر و باران تشکیل می شود زیرا بخاطر آب موجود در هوای بسته ظرف و در پوشش نایلونی که روی آن قطعه های یخ قرار داده شده است به مایع تبدیل می شوند. اما از آنجایی که اندازه این قطرات خیلی کوچک است به پایین نمی افتند. تعداد کمی از ذرات مایع که در فاصله کمی هستند به هم می پیوندند و باران را تشکیل می دهند. بقیه ذرات مایع در فضای بالای ظرف معلق هستند و ابر تشکیل می دهند.

حل فعالیت صفحه ۴۸ فصل ۶ علوم هفتم سفر آب روی زمین

در یک روز بارانی با استفاده از یک ظرف و خط کش میزان بارندگی را در محل زندگی خود اندازه‌گیری کنید. اگر این آزمایش را با چند ظرف مختلف انجام دهید، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ راهنمایی: در صورت عدم بارندگی از آب پاش استفاده کنید.

اعداد ارتفاع مختلفی در ظروف مختلف به دست می آید. شکل ظرف و اندازه قاعده آن بر ارتفاع آب تاثیر می گذارد. در نتیجه باید از ظروف استاندارد برای اندازه گیری بارندگی استفاده شود.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۸ علوم پایه هفتم

در یک فعالیت گروهی درباره‌ی بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

تولید باران با استفاده از هرگونه عمل مصنوعی که با تحریک و تغییر در فرآیندهای درونی ابر همراه باشد، باروری ابر نامیده می شود. هدف از انجام این کار بیشتر کردن میزان بارندگی می باشد. برای ایجاد باران مصنوعی باید عوامل ابری، رطوبت، دما و سایر شرایط آب و هوایی فراهم شود. باروری ابرها معمولاً با افزودن مواد خاصی به نام عوامل بارور کننده انجام می شود. مهمترین ماده در کاشت ابرها پدیده نقره است. برای بارورسازی ابرها از روش های هوا و زمین استفاده می شود.

مطلب پیشنهادی: جواب فصل پنجم علوم هفتم

روش هوایی: برای تابستان مناسب است که به سه صورت باروری در قاعده ابر، باروری درون ابر و باروری در تاج ابر انجام می شود. در روش هوایی مواد مورد نیاز به وسیله هواپیما به داخل ابر تزریق می شود.

روش زمینی: در مناطق کوهستانی و در فصل زمستان می توان از این روش خاک استفاده کرد. هنگام بالا رفتن از کوه ها هوای مرطوب خنک می شود و ابرها تشکیل می شوند. اگر این فرآیند به طور طبیعی انجام شود، بسیاری از این ابرها قادر به تولید باران نخواهند بود. بارورسازی این نوع ابرها با رهاسازی هسته های پدیده نقره از مولدهای زمین انجام می شود.

حل آزمایش کنید صفحه ۴۸ فصل ۶ علوم هفتم

وسایل و مواد: ظرف شیشه‌ای، مقداری ماسه و رس

حل سوالات آزمایش کنید صفحه 48 علوم پایه هفتم متوسطه
حل سوالات آزمایش کنید صفحه 48 علوم پایه هفتم متوسطه

روش آزمایش
۱- در یک ظرف شیشه‌ای مقداری ماسه (حدود ۷۰ درصد) و خاک رس (حدود ۳۰ درصد) را با هم مخلوط کنید و سطح آن را به صورت شیب‌دار و متراکم درآورید.
۲- لیوان آبی را از قسمت بالای سطح شیب‌دار خالی کنید.
۳- حرکت آب را با دقت مشاهده کنید و مسیر جریان آن را رسم کنید. نتیجه‌ی مشاهده‌ها را در گروه خود به بحث بگذارید.

ذرات ماسه درشت و ذرات رس ریز هستند. آب راحت‌تر از ذرات درشت عبور می‌کند، اما وقتی به ذرات کوچک می‌رسد، به سختی عبور می‌کند یا تغییر جهت می‌دهد تا راهی برای نفوذ به خاک پیدا کند. بدین ترتیب مسیر جریان آب در خاک پر پیچ و خم دارای انشعابات فراوان است.

جواب فعالیت صفحه ۴۹ فصل 6 علوم پایه هفتم

در بخشی از حیاط مدرسه که شیب دار است به وسیله‌ی آب پاش، پارچ یا … مقداری آب در چند نقطه‌ی نزدیک به هم در سطح زمین بریزید؛ سپس مسیر حرکت آب را رسم کنید. رسم خود را با شکل زیر مقایسه کنید.

آب از چند نقطه سرازیر می شود و و به دلیل شیب اندک در یک نقطه به هم می پیوندند که اصطلاحاً به آن چاله یا حوضه آبریز گفته می شود.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۹ علوم هفتم درس سفر آب روی زمین

نام چند حوضه آبریز استان خود یا استان های مجاور را ذکر کنید.

استان تهران : سفیدرود، ساحلی خزر، دریاچه نمک و کویر مرکزی.
استان اصفهان : حوضه آبریز باتلاق گاوخونی.
استان قم : تماما در زیر حوضه دریاچه نمک قم، از حوضه آبریز فلات مرکزی ایران قرار دارد.
تبریز و شهرهای استان آذربایجان شرقی : حوضه های آبریز ارس، سفیدرود، قزل‌اوزن و دریاچه ارومیه.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵۰ فصل ۶ علوم هفتم

با مراجعه به منابع معتبر علمی درباره‌ی اثر عوامل دیگر بر شکل مسیر رود (مستقیم یا مارپیچی) اطلاعاتی جمع‌آوری و به کلاس گزارش کنید.
سه عاملِ جنس خاک بستر رودخانه، گذر زمان و عوامل طبیعی بیشتر نقش را در شکل گیری مسیر رود دارند.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۱ علوم کلاس هفتم

به نظر شما مهمترین منابع آلوده کننده‌ی رودخانه ها کدام اند؟
فاضلاب کارخانه ها، فاضلاب شهری، کود و سم کشاورزی و باران اسیدی، زباله‌های دریایی و زباله‌های رادیو اکتیو، آلودگی‌های نفتی

آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟
نابودی موجوداتی مثل پرندگان و ماهی ها، از بین رفتن گیاهان و تخریب محیط زیست، آسیب رسیدن به خود انسان ها توسط آلودگی های ایجاد شده در آب آشامیدنی

حل جدول صفحه ۵۲ کتاب علوم هفتم

نام دریاچهاستان / استان‌هاعلت تشکیل
دریاچه خزرگیلان، مازندران، گلستانباقیمانده دریای قدیمی به نام تتیس
دریاچه ارومیهآذربایجان غربی، آذربایجان شرقیشکستگی‌های قسمتی از سنگ کره
دریاچه سبلاناردبیلدهانه آتشفشان
دریاچه درون غار علیصدرهمدانبالاتر بودن سطح آب‌های زیرزمینی از کف غار

پاسخ گفت و گو کنید صفحه ۵۲ درس سفر آب روی زمین

درباره‌ی منابع آلوده کننده‌ی دریاها و دریاچه‌ها و تأثیر آنها بر محیط زیست در کلاس گفت ‌و گو کنید.
انواع اصلی آلاینده های آب، آلاینده های شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی هستند که با توجه به نوع آلاینده ها به هشت دسته فرآورده های نفتی، آفت کش ها و علف کش ها، فلزات سنگین، زباله های خطرناک، مواد آلی پسماند، رسوبات، میکروارگانیسم های مضر تقسیم می شوند.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵۳ علوم هفتم

چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض رودخانه اروند از پدیده جزر و مد استفاده می کردند؟
در شب های مهتابی که موقع مد خلیج فارس بود، نیروی گرانشی ماه باعث می شد که آب رودخانه به سمت خلیج فارس عقب نشینی کند و عمق رودخانه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و امکان عبور از رودخانه فراهم شود.

همچنین بخوانید
جواب فعالیت های فصل ۴ علوم هفتم
و
جواب فعالیت های فصل ۳ علوم هفتم

✅ در این بخش جواب فکر کنید، فعالیت، آزمایش کنید و … فصل ۶ ششم علوم هفتم درس سفر آب روی زمین را مرور کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *