اخبارعلمی

جواب فصل ۷ علوم هفتم ⚡️ سفر آب درون زمین

گام به گام فصل 7 علوم هفتم : جواب سوالات فکر کنید ، فعالیت ، آزمایش کنید درس سفر آب درون زمین از صفحه 55 تا 61

جواب سوالات فصل هفتم (7) علوم هفتم ، درس سفر آب درون زمین که شامل گفت و گو کنید، آزمایش کنید، فعالیت، اطلاعات جمع آوری کنید و خود را بیازمایید صفحه های ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۱ می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید: جواب فصل ۸ علوم هفتم

جواب فصل ۷ علوم هفتم ؛ سفر آب درون زمین

جواب فعالیت صفحه ۵۵ فصل ۷ علوم هفتم

مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنه‌ی شکل زیر با هم مقایسه و درباره‌ی دلیل خود بحث کنید.
میزان نفوذ در دامنه الف بیشتر می باشد، چون پوشش گیاهی موجود در این ناحیه باعث کند شدن سرعت حرکت آب می شود و آب فرصت بیشتری برای نفوذ دارد. همچنین ناحیه الف شیب کمتری نسبت به ناحیه ب دارد.

احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید.
در دامنه ب، زیرا از هدر رفتن آب جلوگیری می کند و سرعت حرکت آب را کاهش می دهد و آن را ذخیره می کند. از طرفی احداث سد در این منطقه باعث نفوذ آب به درون زمین در مناطق مجاور می شود و سطح آب زیرزمینی منطقه را افزایش می‌دهد.

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۵۵ فصل 7 علوم هفتم

وسایل و مواد: گلدان کوچک و یکسان ۴ عدد، مقداری ماسه و خاک رس، برچسب کاغذی ۴ عدد و لیوان ۱ عدد

روش آزمایش
۱- ته هر گلدان سوراخی ایجاد کنید.
۲- گلدان‌ها را با برچسب ۱، ۲، ۳ و ۴ نام گذاری کنید.
۳- ترکیب خاک های زیر را به ترتیب در گلدان‌های ۱ تا ۴ بریزید. ۱ لیوان رس با ۲ لیوان ماسه، ۲ لیوان رس با ۱ لیوان ماسه، ۳ لیوان رس، ۳ لیوان ماسه
۴- در هر یک از گلدان‌ها ۱ لیوان آب بریزید. نتیجه‌ی مشاهده ها را در گروه خود به بحث بگذارید.

۵- کدام نمونه خاک برای کشاورزی مناسب‌تر است؟ چرا؟

برخی از مواد مانند شن و ماسه آب را به راحتی عبور می دهند که به آن نفوذپذیری می گویند، در حالی که برخی از مواد مانند خاک رس آب را به راحتی عبور نمی دهند. به این معنی که این مواد نفوذ پذیری بسیار کمی دارند. خاک گلدان دوم برای کشاورزی مناسب می باشد چون به مقدار مساوی دارای ماسه، خاک رس و کود می باشد. وقتی این مقدارها مساوی باشد آب به اندازه کافی در خاک می ماند. سرعت نفوذ و حجم ذخیره‌ی آب در خاکی که ترکیبی از رس و ماسه باشد بهتر است.

جواب فکر کنید صفحه ۵۶ علوم هفتم سفر آب درون زمین

الف) افزون بر پوشش گیاهی و اندازه ذره‌های تشکیل دهنده زمین، شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تأثیر دارد؛ چگونه؟
هر چقدر شیب زمین کمتر باشد آب زمان بیشتری برای نفوذ دارد پس آب در زمین هایی که شیب کمتری دارند بیشتر نفوذ می کند.

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت های فصل ۶ علوم هفتم

ب) زمین‌هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا؟
چون آب با سرعت زیادی در آن ها نفوذ می کند و گیاه نمی تواند در زمان کافی آن را جذب کند.

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۵۶ فصل ۷ علوم هفتم

وسایل و مواد: بشر، استوانه مدرج، مقداری ماسه
روش آزمایش
۱- یک بشر را از ماسه پر کنید.
۲- با استوانه مدرج به آن آب اضافه کنید تا بشر از آب لبریز شود.
۳- مقدار آب مصرفی را بر حسب سانتی‌متر مکعب یادداشت کنید.
۴- حجم آب مصرف شده، نشان دهنده چیست؟
نشان دهنده حجم فضاهای خالی بین ذرات ماسه است.

جواب فکر کنید صفحه ۵۷ فصل هفتم علوم هفتم

الف) میزان فضاهای خالی و نفوذپذیری را در دو شکل زیر با هم مقایسه کنید.
در شکل ۲ بیشتر است چون ذرات ریز شکل ۱ فضاهای خالی را پر می کند.

ب) کدام یک برای تشکیل ذخیره آب زیرزمینی مناسب‌تر است؟
شکل ۲، چون ذرات درشتی دارند و تقریبا اندازه آن ها یکسان است و نفوذ آب در آن بیشتر است.

پاسخ فعالیت صفحه ۵۷ فصل ۷ علوم هفتم

یک ظرف شیشه‌ای را تا ۳/۴ با ماسه پر کنید؛ سپس تا نیمه درون آن آب بریزید. به دقت آن را مشاهده کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱- داخل ظرف چند منطقه مجزا وجود دارد؟ دو منطقه
۲- کدام منطقه را می‌توان به سفره آب زیرزمینی تشبیه کرد؟ منطقه پایینی چون فضاهای خالی پر شده است.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵۸ فصل ۷ علوم هفتم

در مورد عمق چاه های آب محل سکونت خود، تحقیق، و نتیجه را در کلاس گزارش کنید.

پاسخ این سوال به عهده شما می باشد اما می توانید از اطلاعات زیر نیز استفاده کنید.

عمق چاه ها در مناطق خشک بالای ۱۵۰ متر و در مناطق مرطوب کمتر از ۱۰۰ متر می باشد. در ایران چون از آب های زیرزمینی بی رویه استفاده شده است باید چاه ها را عمیق تر حفر کنند. مثلا در تهران بخش عمده‌ی چاه های آب در آبخوان اصلی دشت تهران، در زمین‌های آبرفتی و آبخوان آزاد و با متوسط عمق ۲۵۰ متر و حداکثر عمق ۳۰۰ متر حفاری شده اند.

پاسخ کامل فکر کنید صفحه ۵۸ سفر آب درون زمین علوم هفتم

عمق سطح ایستایی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.

میزان بارندگی: هر چه بیشتر باشد عمق سطح ایستایی کمتر می شود.
ارتفاع زمین از سطح دریا: عمق سطح ایستایی در ارتفاعات بیشتر است.
میزان نفوذ پذیری خاک: عمق سطح ایستایی در خاک هایی که نفوذ پذیریی بالایی دارند کمتر است.
میزان برداشت از آب های زیر زمینی: هر چه برداشت بیشتر باشد عمق سطح ایستایی نیز بیشتر است.
فاصله از دریا: مناطق نزدیک به دریا عمق سطح ایستایی کمتری دارند.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۹ کتاب علوم هفتم

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می شود؟ علت آن را توضیح دهید.

۱. پایین آمدن سطح سفره‌های آب زیرزمینی
۲. افزایش هزینه آب
۳. کاهش سطح تامین آب
۴. فشردگی خاک
۵. کیفیت آب
۶. نشست زمین

پاسخ فعالیت صفحه ۶۰ علوم کلاس هفتم درس 7

در منزل خود به رسوب تشکیل شده در درون کتری یا سماور دقت کنید.

آیا می‌دانید منشأ آنها از کجاست؟
وقتی تخم مرغ را داخل سرکه می گذاریم، حباب هایی در اطراف تخم مرغ می بینیم. پس از مدتی پوسته تخم مرغ در سرکه حل می شود و نرم و کشسان می شود و فقط غشای اطراف تخم مرغ باقی می ماند.

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت های فصل ۵ علوم هفتم

چگونه می‌توانیم آنها را از بین ببریم؟
با استفاده سرکه می توانیم این رسوبات را از بین ببریم. برای این کار باید مقداری سرکه درون سماور ریخته و به مدت ۱۰ دقیقه جوشاند.

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۶۰ علوم پایه هفتم متوسطه

وسایل و مواد: بشر، مقداری سرکه، یک عدد تخم مرغ با پوست سالم

روش آزمایش
۱- در بشر تا نیمه سرکه بریزید.
۲- یک تخم مرغ را در داخل آن قرار دهید.

۳- در طول روز مشاهدات خود را یادداشت و نتیجه گیری کنید.

سرکه حاوی اسید استیک است و کربنات کلسیم را در پوسته تخم مرغ حل می کند. یون های کلسیم در واکنش با اسید استیک در سرکه شناور می شوند و کربنات در ترکیب با اسید استیک به دی اکسید کربن و حباب هایی در اطراف تخم مرغ تبدیل می شود.

آیا می توانید از این روش برای رسوب زدایی سماور استفاده کنید؟ چگونه؟

بله، چون رسوب سماور معمولاً از آهک تهیه می شود و کلسیم در سرکه حل می شود، بنابراین با ریختن سرکه در سماور می توان این رسوب آهکی را از بین برد.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۶۱ فصل ۷ علوم هفتم

در کدام استان های کشورمان برای بهره برداری از آبهای زیرزمینی بیشتر از کاریز استفاده می شود؟
بیشتر قنات های ایران در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، اصفهان، آذربایجان شرقی و سمنان و حتی در استان های پرباران مانند گیلان نیز قنات وجود دارد.

جواب گفت و گو کنید کنید صفحه ۶۱ علوم هفتم درس سفر آب درون زمین

با توجه به شکل چرخه آب، درباره چگونگی گردش آن با جزئیات بیشتری بحث کنید. انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تأمین می شود؟

اول اینکه آبهای سطحی مانند دریاها و رودخانه ها در اثر نور خورشید تبخیر می شوند تبخیر ناشی از تنفس گیاهان و جانوران نیز موثر است. پس از تبخیر، بخار آب به سمت فلات ها حرکت می کند. در ارتفاعات به دلیل سردی هوا، بخارات متراکم و خنک می شوند و تبدیل به ابر می شوند. این ابرها ممکن است در همان جا ریزش باران داشته باشند. این آب ها پس از بارش برف یا باران از کوه ها به سمت دشت ها سرازیر می شوند و آب های سطحی رودخانه ها را ایجاد می کنند. مقداری از این آب های سطحی در زمین فرو می رود. برخی در همان جهت تبخیر می شوند و بیشتر به دریا باز می گردند و این اتفاق بارها می افتد که به آن چرخه آب می گویند.

انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تأمین می‌شود؟ از خورشید.

همچنین بخوانید
جواب فعالیت های فصل ۴ علوم هفتم
و
جواب فعالیت های فصل ۳ علوم هفتم

✅ در این بخش جواب فکر کنید، فعالیت، آزمایش کنید و … فصل ۷ هفتم علوم هفتم درس سفر آب درون زمین را مرور کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.