اخبارعلمی

جواب فعالیت های درس ۱۱ علوم ششم 🌻 شگفتی های برگ

پاسخ تمام تمرین های متن درس ۱۱ علوم ششم ، آزمایش کنید صفحه ۸۰ و فکر کنید صفحه ۸۱ و جمع آوری اطلاعات و گفت و گو و فکر کنید صفحه ۸۲ کتاب علوم پایه ششم ابتدایی

جواب فعالیت های درس 11 علوم ششم : در این قسمت جواب فعالیت های داخل متن درس دهم علوم ششم درس شگفتی های برگ از صفحه ۸۰ تا صفحه ۸۲ به همراه سوالات مربوط به درس ۱۱ علوم ششم را برایتان آماده کردیم.  با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید : جواب تمرین های درس دهم علوم ششم

جواب درس شگفتی های برگ
جواب درس شگفتی های برگ

جواب آزمایش کنید صفحه ۸۰ علوم ششم

در ادامه در پاسخ آزمایش کنید صفحه 80 علوم پایه ششم داریم:

وسایل و مواد مورد نیاز: بشر کوچک – بشر بزرگ – محلول ید – الکل – برگ شمعدانی

1- مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول ید بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید و در کلاس گزارش دهید.
جواب : ‌رنگ نشاسته به آبی تیره یا بنفش تغییر می کند.

2- برگی را در یک بشر کوچک بگذارید و آن قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشاند. حال این بشر را در یک بشر بزرگ‌تر بگذارید که تا نیمه از آب پر شده است. این بشر را آن قدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک ببینید. برگ را با احتیاط از بشر خارج کنید و آن را با آب بشویید؛ سپس برگ را در یک بشقاب بگذارید و محلول ید را روی آن بریزید. چه مشاهده می‌کنید؟

پاسخ : کلروفیل موجود در الکل در اثر گرما تجزیه می شود و قسمتهایی از برگ سفید می شود. این عمل مولکول های نشاسته را نشان می دهد که در حضور ید به رنگ آبی تیره یا بنفش در می آیند.

پاسخ فکر کنید صفحه ۸۱ علوم ششم

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده ‌اید، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه ‌ای می‌ گیرید؟
از آنجا که در دو آزمایش با افزودن محلول ید به نشاسته و برگها ، رنگ آبی تیره ظاهر می شود ، می توان نتیجه گرفت که برای تشخیص وجود نشاسته در یک ماده ، باید از محلول ید استفاده کنیم. همچنین برگ های گیاهان که منبع غذایی گیاهان هستند حاوی نشاسته هستند ، به این معنی که گیاهان از دی اکسید کربن و نور خورشید برای تولید قندهای مختلف مانند نشاسته ، گلوکز و اکسیژن استفاده می کنند.

جمع آوری اطلاعات صفحه ۸۲ کتاب علوم پایه ششم ابتدایی

آیا میدانید در قسمت های مختلف گیاهان کدام مواد غذایی وجود دارند؟
در این مورد اطلاعات جمع‌ آوری و جدول زیر را کامل کنید:

 دانهٔ نشاسته‌داردانهٔ روغن‌دارساقهٔ نشاسته‌دارمیوهٔ نشاسته‌دارمیوهٔ روغن‌دار
مثال 1گندمتخمهٔ آفتاب گردانسیب زمینیموزنارگیل
مثال 2حبوبات – ذرت – جوسویا – بادام زمینیـــــخربزه – انبهزیتون
جدول جمع آوری کنید صفحه 82

جواب گفت و گو صفحه 82 علوم ششم

به تصاویر زیر به دقّت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید.

جواب گفت و گو صفحه 82 علوم ششم

در تصویر سمت راست : ما چرخه اکسیژن و دی اکسید کربن را مشاهده می کنیم. شمع با مصرف اکسیژن حاصل از فتوسنتز گیاه روشن می شود. این گیاه به جای شمع می تواند با تولید دی اکسید کربن به خوبی فتوسنتز انجام دهد. بنابراین شاهد پژمردگی گل و خاموش شدن شمع نخواهیم بود.

در تصویر وسط : این گیاه به دلیل وجود آن در ظروف شیشه ای فتوسنتز انجام نمی دهد. اکسیژن تولید شده توسط گیاه در یک ظرف شیشه ای جمع می شود ، اما دی اکسید کربن برای فتوسنتز وجود ندارد. در نتیجه کمبود دی اکسید کربن ، گیاه پژمرده شده است.

در تصویر سمت چپ: شمع به دلیل کمبود اکسیژن خاموش است. از آنجا که شمع سوخته است ، اکسیژن موجود در ظرف مصرف شده و به دی اکسید کربن تبدیل می شود.

جواب فکر کنید صفحه ۸۲ علوم ششم

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟
جواب: در فرآیند فتوسنتز ، گیاهان سبز با گرفتن دی اکسید کربن در هوا و تولید اکسیژن ، هوا را تمیز کرده و آلودگی را کاهش می دهند.

جواب سوالات درس 9 علوم ششم 🤔 درس نهم سفر انرژی

سوالات درس یازدهم علوم ششم شگفتی های برگ

خب بعد از اتمام حل فعالیت های درس ۱۱ علوم ششم به سراغ سوال هایی که ممکن است در این فصل مطرح شود می رویم :

۱- بیشترین مقدار سبزیجات در آن ذخیره می شود.
پاسخ »(برگها)

۲- محل تولید غذا گیاه گیاه است
پاسخ »(برگ)

۳- سوراخهای بسیار کوچکی که پوسته نازک و روی برگها را می پوشاند ، چه نام دارد؟
پاسخ »(روزنه)

۴- فرآیند تهیه غذا در گیاهان …………… ..
پاسخ »(فتوسنتز)

۵- مواد مورد نیاز برای ساخت گیاهان را نام ببرید (چهار مورد)
پاسخ »آب ، دی اکسید کربن ، نور و خاک

۶- آب چگونه به قسمتهای مختلف گیاه می رسد؟
پاسخ »(کشتی)

۷- برگها چگونه دی اکسید کربن را از هوا جذب می کنند؟
پاسخ »(روزنه)

۸- غذا در کدام قسمت از گیاه تهیه می شود؟
پاسخ »(روی برگهای گیاه)

۹- چرا برگها محل اصلی فتوسنتز هستند؟
پاسخ دهید »زیرا آنها بسیار سبز و سوراخ و رگبرگ دارند.

۱۰- سبزه چیست؟ وظیفه آن؟
پاسخ »قسمت سبز برگ – وظیفه آن تهیه غذا توسط نور خورشید و آب و دی اکسید کربن است.

۱۱. ساقه سبز چه زمانی می تواند غذا درست کند؟ چرا ؟
پاسخ »لوبیا ، زیرا ساقه لوبیا کلروفیل زیادی دارد.

۱۲- آیا برگهای گیاه علاوه بر فتوسنتز کاربرد دیگری نیز دارند؟
پاسخ »برخی از برگها به دام افتاده و می توانند حشرات و حتی حیوانات کوچک را شکار کنند.

۱۳. چرا گیاهان به آب نیاز دارند؟
پاسخ »آب مواد مورد نیاز گیاه را از خاک حل می کند تا گیاه بتواند از آن استفاده کند.

۱۴. اکسیژن مورد نیاز برای تنفس حیوانات چگونه است؟
پاسخ »از اکسیژن حاصل از فتوسنتز است.

۱۵. سه فایده فتوسنتز را بنویسید؟
پاسخ »1- تولید غذا است
2-اکسیژن مورد نیاز برای تنفس موجودات زنده را تأمین می کند.
3- آلودگی محیط را از بین می برد.

۱۶- دو میوه روغنی را نام ببرید؟
پاسخ »نارگیل و زیتون

۱۷. دانه ای را نام ببرید که هم روغنی باشد و هم پروتئین داشته باشد؟
پاسخ »(سویا)

۱۸. فتوسنتز چیست؟
پاسخ »به تغذیه گیاهان توسط نور خورشید (فتوسنتز) گفته می شود.

1۹- چه موادی برای فرآوری مواد غذایی مورد نیاز است؟
پاسخ »آبی که از ریشه جذب می شود و دی اکسید کربنی که سوراخ های برگ از هوا می گیرد.

۲۰. عکس چیست؟
پاسخ “(به معنای نور است)

۲۱- سنتز چیست؟
جواب “(به معنای ساختن)

۲۱- آیا گیاهان در زمستان نیز می توانند غذا درست کنند؟ چرا؟
پاسخ »خیر ، زیرا در زمستان نور خورشید برای فتوسنتز کافی نیست ، یعنی قدرت تابش.
خورشید کم است.

۲۲. از مصرف الکل مستقیماً در اثر گرما خودداری شود. چرا ؟
پاسخ »زیرا الکل بسیار قابل اشتعال است.

خب دانش آموزان پایه ششم تا اینجا تمام فعالیت ها درس یازدهم ۱۱ علوم ششم و سوالات درس 11 علوم پایه ششم درس شگفتی های برگ را برایتان نوشتیم. اگر سوالی داشتید در قسمت پایین، دیدگاه خود را برای ماگرتا بنویسید. منتظر شما هستیم.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

26 دیدگاه

 1. محمد مهدوی دوست گفت:

  من همیشه در این سایت جواب سوالاتم را پیدا میکنم چون این سایت خیلی خوب است، ممنون از سازندش

  1. ناشناس گفت:

   سلام ببخشید اگه میشه زود جواب بدین فردا امتحان نهایی دارم کدام گیاهان در ساقه غذاسازی می‌کنند

   1. زنجیران گفت:

    سلام، گیاه لوبیا

 2. محمد مهدوی دوست گفت:

  عالی، بهترین سایت، سایت ماگراتا هست ❤️❤️

  1. ناشناس گفت:

   سلام عالیه

 3. روزبه قاسمی گفت:

  سلام در گفت و گوی صفحه ۸۲ در شکل سمت راست یک گیاه و شمع قرار دارد چگونه گیاه بدون کربن دی اکسید زنده میماند؟

  1. ناشناس گفت:

   شمع با سوختن کربن دی اکسید درست می کند

 4. آینور گفت:

  خیلی خوب بود 🙂🤗❤❤💋💋

 5. ABolfzL گفت:

  عالی مرسی ممنون

 6. فاطمه مسیحی گفت:

  ممنون عالی بود👏👏

 7. ناشناس گفت:

  عالی بود

  1. ناشناس گفت:

   عالی بود ممنون

 8. ناشناس گفت:

  خیلی عالی بود ممنون از اطلاعات تان 🙏🙏🙏🙏

 9. عرفان گفت:

  عالی بود

  1. کاوان گفت:

   ممنونم عالی دسته تون درد نکنه

 10. بگاکربط گفت:

  عالی بود 😷😷

 11. هستی گفت:

  عالی بود مرسی

  1. اسرا گفت:

   اره خوب بود دوسش داشتم ولی کاشکی سوال ها راهم می گفت 😍😍😍🤩🤩🌹🌹🌹🌹😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

   1. طهرانی گفت:

    سوال هارو در مقاله ای جداگانه براتون میزاریم 😉✅

 12. MARAL گفت:

  عالی بود ممنون⁦🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *