اخبارعلمی

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ و ۲۷ شیمی دوازدهم

توضیح و حل سوال های با هم بیندیشیم صفحه ی 26 و 27 فصل اول کتاب شیمی دوازدهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ و ۲۷ شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین با هم بیندیشیم صفحه ی 26 و 27 فصل اول مولکول ها در خدمت تندرستی کتاب شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ و ۲۵ شیمی دوازدهم

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ و ۲۷ شیمی دوازدهم
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ و ۲۷ شیمی دوازدهم

پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۲۶ و ۲۷ شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی

۱- آزمایش‌های دقیق نشان می‌دهند که آب خالص رسانایی الکتریکی ناچیزی دارد. این ویژگی بیانگر وجود مقدار بسیار کمی از یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید است. این یون‌ها بر اساس معادله زیر تولید می‌شوند:

H2O(l) → H+(aq) + OH(aq)

بر اساس اندازه گیری‌ها در دمای اتاق برای آب و محلول‌های آبی رابطه زیر برقرار است:

[H+] [OH] = 10-14

آ) غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را در دمای اتاق برای آب خالص حساب کنید.

پاسخ: مطابق معادله واکنش به ازای هر مولکول آب که یونیده می شود یک یون هیدرونیوم و یک یون هیدروکسید تولید خواهد شد. از این رو در آب خالص [OH] = [+H] است. پس:

[H+] [OH] = 10-14 → [H+]2 = 10-14 → [H+] = 10-7 = [OH]

ب) PH آب خالص و محلول‌های خنثی را در دمای 25C حساب کنید.

پاسخ: PH = -log [H+] = -log10-7

۲- شکل زیر تغییر غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را هنگام افزودن هر یک از مواد 1 و 2 به آب خالص نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.

پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۲۶ و ۲۷ شیمی دوازدهم
پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۲۶ و ۲۷ شیمی دوازدهم

آ) کدام یک از مواد افزوده شده اسید آرنیوس است؟ چرا؟

پاسخ: ماده (2) – زیرا باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم در آب شده است.

ب) غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را در محلول بازی با یکدیگر مقایسه کنید.

پاسخ: در همه محلول های بازی [+H] < [OH] است.

پ) آیا می‌توان گفت در محلول‌های اسیدی، یون هیدروکسید وجود ندارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر – زیرا در همه محلول های آبی (اسیدی ، بازی یا خنثی) یون های هیدرونیوم و هیدروکسید وجود دارند اما مقدار آن‌ها متفاوت است. به طوری که در محلول های اسیدی [OH] < [+H] اما در محلول‌های بازی [+H] < [OH] است.

۳- گروهی از دانش آموزان برای نمایش تغییر غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید در محلول‌های آبی و دمای اتاق الگوی زیر را طراحی کرده‌اند. جاهای خالی را پر کنید و اساس کار آنها را توضیح دهید. ذ

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۲۶ و ۲۷ شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۲۶ و ۲۷ شیمی دوازدهم

ادامه پاسخ: این طرح نشان می دهد که برای هر محلول آبی در دمای اتاق، 14-10 = [OH] [+H] برقرار است و با افزایش غلظت یکی از غلظت دیگری کاسته می شود اما همواره در این دما، حاصلضرب غلظت این یون ها برابر با 14-10 است.

۴- در نمودار زیر، برای محلول آمونیاک، ستون نشان دهنده غلظت یون هیدروکسید و برای اسید معده، ستون نشان دهنده غلظت یون هیدرونیوم را رسم کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ با هم بیندیشیم صفحه 26 و 27 شیمی دوازدهم
پاسخ با هم بیندیشیم صفحه 26 و 27 شیمی دوازدهم

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۴ شیمی دوازدهم
و
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۲ و ۲۳ شیمی دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول تا چهارم کتاب شیمی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ و ۲۷ فصل اول شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.