اخبارعلمی

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ شیمی یازدهم

توضیح و حل سوال های با هم بیندیشیم صفحه ی 90 و 91 فصل دوم کتاب شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ شیمی یازدهم تجربی و ریاضی ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین با هم بیندیشیم صفحه ی 90 و 91 فصل دوم در پی غذای سالم کتاب شیمی یازدهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۹ و ۹۰ شیمی یازدهم

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ شیمی یازدهم
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ شیمی یازدهم

پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ شیمی یازدهم تجربی و ریاضی

۱- سرعت متوسط تولید گاز آمونیاک در شرایط معینی بر اساس معادله واکنش زیر در گسترۀ زمانی معینی برابر با 102mols-1 × 4 است.

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

الف) سرعت متوسط مصرف N2(g) و H2(g) را در این گستره زمانی حساب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب با هم بیندیشیم صفحه 90 و 91 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 90 و 91 شیمی یازدهم

ب) سرعت متوسط تولید یا مصرف هر شرکت‌کننده را به ضریب استوکیومتری آن تقسیم کنید. از حاصل این تقسیم‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ با هم بیندیشیم صفحه 90 و 91 شیمی یازدهم
پاسخ با هم بیندیشیم صفحه 90 و 91 شیمی یازدهم

پ) حاصل تقسیم در قسمت ب، سرعت واکنش نام دارد. برای این واکنش با استفاده از سرعت متوسط تولید یا مصرف مواد شرکت کننده، رابطه سرعت واکنش را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب باهم بیندیشیم صفحه 90 و 91 شیمی یازدهم
جواب باهم بیندیشیم صفحه 90 و 91 شیمی یازدهم

ت) ارتباط معادله شیمیایی موازنه شده واکنش را با رابطه صفحه بعد توضیح دهید.

پاسخ: از تقسیم کردن سرعت متوسط مواد شرکت کننده در واکنش بر ضریب آنها در معادله‌ی موازنه شده، سرعت واکنش به دست می‌آید.

پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ شیمی یازدهم
پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ شیمی یازدهم

ث) سرعت متوسط کدام ماده با سرعت واکنش برابر است؟ توضیح دهید.

پاسخ: نیتروژن، هرگاه ماده‌ای دارای ضریب مولی 1 باشد (در معادله موازنه شده)، سرعت متوسط آن با سرعت واکنش برابر می‌شود.

۲- قند موجود در جوانه گندم (مالتوز) مطابق واکنش زیر به گلوکز تبدیل می‌شود.

C12H22O11(aq) + H2O(l) → 2C6H12O6(aq)

این واکنش در دمای ثابت و شرایط معین بررسی شده و جدول زیر، داده‌های تجربی آن را نشان می‌دهد. با توجه به آن و نمودار داده شده، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ شیمی یازدهم

الف) در سه دقیقۀ نخست، (گلوکز) R و (مالتوز) R را بر حسب molL-1 حساب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ باهم بیندیشیم صفحه 90 و 91 شیمی یازدهم
پاسخ باهم بیندیشیم صفحه 90 و 91 شیمی یازدهم

ب) سرعت واکنش را در هفت دقیقه نخست و هفت دقیقه دوم حساب کنید. کدام یک بیشتر است؟ چرا؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل باهم بیندیشیم صفحه 90 و 91 شیمی یازدهم
حل باهم بیندیشیم صفحه 90 و 91 شیمی یازدهم

پ) هر یک از منحنی‌های a و b مربوط به کدام ماده شرکت کننده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: a مربوط به مالتوز است زیرا با گذشت زمان در حال کاهش است و شیب نمودار منفی است.
b مربوط به گلوکز است زیرا با گذشت زمان در حال افزایش است و شیب نمودار مثبت است به علاوه شیب نمودار آن بیش تر است زیرا ضریب استوکیومتری بیش تر و شیب تندتری دارد.

همچنین بخوانید: جواب در میان تارنماها صفحه ۸۹ شیمی یازدهم
و
جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۷ و ۸۸ شیمی یازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول و دوم و سوم کتاب شیمی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های باهم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ فصل دوم شیمی یازدهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.