اخبارعلمی

سوالات متن فصل چهاردهم علوم هفتم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 14 چهارده گردش مواد کتاب علوم پایه هفتم با جواب

سوالات متن فصل 14 چهاردهم علوم هفتم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۱۴ چهاردهم گردش مواد کتاب علوم تجربی پایه هفتم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۴ علوم هفتم

سوالات متن فصل چهاردهم علوم هفتم با جواب
سوالات متن فصل چهاردهم علوم هفتم با جواب

نمونه سوال های متن فصل 14 چهاردهم علوم پایه هفتم با جواب

نمونه سوالات متن فصل چهاردهم علوم هفتم :

۱) وظایف دستگاه گردش مواد را بنویسید.

پاسخ: جذب مواد مغذی گوارش یافته و انتقال آن به سلول ها، انتقال گازهای تنفسی، انتقال و دفع مواد

۲) دستگاه گردش مواد برای ایجاد ارتباط به چه چیزی نیاز دارد؟

پاسخ: دستگاه گردش مواد برای اینکه بتواند با تمام یاخته های بدن ارتباط برقرار کند به مایعی نیاز دارد تا مواد را با خود جا به جا کند. این مایع در بیشتر جانوران، خون است. دستگاه گردش مواد در انسان شامل قلب، رگ‌ها و خون است.

۳) دستگاه گردش مواد شامل چه اجزایی است؟

پاسخ: شامل قلب، رگ ها و خون است.

۴) رگ های خونی چیست؟

پاسخ: خون در شبکه‌ای از لوله های مرتبط با هم جریان دارد. به این لوله ها، رگ های خونی می گویند.

۵) وظیفه ی اصلی قلب چیست؟

پاسخ: برای به گردش در آوردن خون درون رگ ها به نوعی پمپ نیاز است که همان قلب است.

۶) قلب چیست و شمال چه قسمت هایی است؟

پاسخ: قلب، تلمبه‌ای ماهیچه‌ای و توخالی است و چهار حفره دارد، دو حفره در بالا و دو حفره در پایین. حفره های بالایی و پایینی با کمک دریچه هایی با هم ارتباط دارند.

۷) بافت های تشکیل دهنده ی قلب را نام ببرید.

پاسخ: از داخل به بیرون بافت پوششی، بافت ماهیچه ای، بافت پیوندی

۸) وظیفه ی بافت پوششی قلب را بنویسید.

پاسخ: درون حفره های قلب را بافت پوششی می پوشاند که در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت می کنند.

۹) وظیفه ی بافت پیوندی قلب را بنویسید.

پاسخ: وجود بافت پیوندی در اطراف قلب نیز به حفاظت از آن کمک می کند.

۱۰) وظیفه ی بافت ماهیچه ای قلب را بنویسید.

پاسخ: وقتی بافت ماهیچه های قلب منقبض می شود، نیرویی ایجاد می کند که به خون فشار می آورد و آن را به درون سرخرگ ها می راند.

۱۱) مسیر حرکت خون را به ترتیب بنویسید.

پاسخ: بطن راست – سرخرگ های ششی – شش ها – سیاهرگ های ششی – دهلیز چپ – بطن چپ – سرخرگ آئورت – سلول ها – سیاهرگ زیرین – دهلیز راست

۱۲) وظایف سرخرگ و سیاهرگ را بنویسید.

پاسخ: سرخرگ ها خون ر از قلب خارج می کنند و سیاهرگ ها خون را به قلب برمی گردانند.

۱۳) رگ های کرونر چیست؟

پاسخ: رگ هایی که به بافت قلب خونرسانی می کنند، اکلیلی (کرونر) نامیده می شوند.

۱۴) گردش عمومی خون را توضیح دهید.

پاسخ: خونی که در سمت چپ قلب وجود دارد، اکسیژن بیشتری دارد و روشن است. این خون از طریق بزرگ سرخرگ و آئورت به تمام بدن فرستاده می‌شود تا نیاز یاخته‌های بدن را به مواد مغذّی و اکسیژن تأمین کند (گردش عمومی خون).

۱۵) گردش ششی خون را توضیح دهید.

پاسخ: در سمت راست قلب، خون تیره (دارای کربن دی‌اکسید) جریان دارد. این خون را بزرگ سیاهرگ‌ها به دهلیز راست می‌آورند. این خون، که اکسیژن کمتری دارد، وارد بطن راست می‌شود و از طریق سرخرگ ششی به شش‌ها می‌رود تا از آنجا اکسیژن را جذب کند. خون اکسیژن‌دار و روشن از طریق سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ، و سپس به بطن چپ می‌رود تا دوباره در بدن به گردش درآید (گردش ششی خون).

۱۶) انواع رگ در دستگاه گردش مواد را نام ببرید.

پاسخ: در دستگاه گردش مواد سه نوع رگ وجود دارد: سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ

۱۷) تفاوت سرخرگ ها و سیاهرگ ها را بنویسید.

پاسخ: سرخرگ ها دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند ولی سیاهرگ ها دیواره نازک تری دارند و خاصیت ارتجاعی آنها نیز کمتر است.

۱۸) خون در اندام ها چگونه به سلول ها می رسد؟

پاسخ: سرخرگ‌ها پس از ورود به هر اندام انشعاب زیادی پیدا می‌کنند و به مویرگ‌ها تبدیل می‌شوند. دیواره مویرگ‌ها فقط از یک لایهٔ بافت پوششی ساخته شده است. این دیواره‌ها به قدری نازک و نفوذ پذیرند که مواد می‌توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند؛ سپس مویرگ‌ها با اتصال به همدیگر سیاهرگ را به وجود می‌آورند که خون را از اندام خارج می‌کنند.

۱۹) جنس دیواره ی مویرگ ها از چیست و چه ویژگی دارد؟

پاسخ: دیواره مویرگ‌ها فقط از یک لایهٔ بافت پوششی ساخته شده است. این دیواره‌ها به قدری نازک و نفوذ پذیرند که مواد می‌توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند.

۲۰) نبض چگونه بوجود می آید (احساس می شود)؟

پاسخ: خون متناسب با کار قلب بر دیوارهٔ سرخرگ‌ها فشار می‌آورد که درنتیجهٔ آن قطر سرخرگ به طور متناوب کم و زیاد می‌شود. تنگ و گشاد شدن سرخرگ‌ها به صورت موجی در طول سرخرگ به حرکت در می‌آید. این وضعیت به صورت نبض در نقاطی از بدن احساس می‌شود که با استفاده از آن می‌توانیم تعداد نبض را اندازه‌گیری کنیم.

۲۱) خون چیست و از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

پاسخ: خون نوعی بافت پیوندی است که از یک بخش مایع به نام خوناب (پلاسما) و یک بخش یاخته‌ای ساخته شده است.

۲۲) فشار خون چیست؟

پاسخ: فشار خون نیرویی است که از طرف خون بر دیواره رگ وارد می شود.

۲۳) پلاسما (خوناب) چیست و از چه موادی تشکیل شده است؟

پاسخ: خوناب یا پلاسما بخش مایع خون است و از آب، مواد محلول به ویژه قند، نمک و پروتئین تشکیل شده است. یاخته‌های خونی در خوناب شناورند.

۲۴) کاربرد های خون در بدن را بنویسید.

پاسخ: خون با انتقال مواد، ارتباط بین دستگاه‌های متفاوت بدن را برقرار می‌کند و در ایمنی بخشی و تنظیم دمای بدن نقش اساسی دارد.

۲۵) درصد اجزای تشکیل دهنده ی خون را بنویسید.

پاسخ: خوناب (پلاسما) ۵۵ درصد
یاخته های خونی ۴۵ درصد

۲۶) چرا دستگاه گردش مواد در بدن ما لازم است؟

پاسخ: چون سلول های درونی بدن انسان با محیط اطراف ارتباط ندارد و نمی تواند مواد لازم خود را از محیط جذب کند.

۲۷) جانداران تک سلولی جذب و دفع مواد را چگونه انجام می دهند؟

پاسخ: به طور مستقیم با محیط

۲۹) در هر دقیقه قلب چند بار می زند؟

پاسخ: ۷۵ تا ۹۰ بار

۳۰) قلب انسان چند حفره ای است؟

پاسخ: چهار حفره دارد (۲ دهلیز و ۲ بطن)

۳۱) دستگاه گردش مواد در اسفنج و کیسه تنان چگونه است؟

پاسخ: در این جانوران به جای خون آب در بدن به گردش در می آید.

۳۲) بافت های قلب را نام ببرید و هر کدام در چه قسمتی قرار دارد؟

پاسخ: – بافت ماهیچه ای در وسط
– بافت پوششی درون حفره های قلب 
– بافت پیوندی که در اطراف (بیرون) قلب قرار دارد

ادامه سوالات متن فصل چهاردهم علوم هفتم :

۳۳) منظور از ماهیچه قلبی چیست؟

پاسخ: بخش عمده قلب از نوعی بافت ماهیچه ای تشکیل شده که به آن ماهیچه قلبی می گویند و تنها در قلب وجود دارد.

۳۴) کدام بافت بیشتر قلب را تشکیل داده است؟

پاسخ: بافت ماهیچه ای

۳۵) کدام بافت درون حفره های قلب را پوشانده است؟

پاسخ: بافت پوششی

۳۶) کدام بافت در اطراف قلب وجود دارد و به حفاظت از آن کمک می کند؟

پاسخ: بافت پیوندی

۳۷) ویژگی های قلب کدامند؟

پاسخ: – بافت ماهیچه ای و توخالی است 
– چهار حفره دارد ، دو حفره در بالا و دو حفره در پایین
– حفره های بالایی و پایینی به کمک دریچه ها با هم ارتباط دارند 
– درون حفره از بافت پوششی است که در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت دارد
 – بافت پیوندی در اطراف قلب وجود دارد که به حفاظت آن کمک می کند

۳۸) گردش خون عمومی را توضیح دهید؟

پاسخ: خون سمت چپ اکسیژن بیشتری دارد و روشن است و از طریق سرخرگ آئورت به تمام نقاط بدن فرستاده می شود تا نیاز سلولهای بدن را به مواد مغذی و اکسیژن تامین کند.

۳۹) از سمت راست قلب خون به کجا فرستاده می شود؟

پاسخ: به شش می رود تا تصفیه شود

۴۰) خون بطن راست توسط کدام سرخرگ ها به شش ها می رود؟

پاسخ: از طریق سرخرگ ششی

۴۱) گردش خونی که از سمت راست قلب شروع میشود چه نام دارد؟

پاسخ: گردش شنی خون

۴۲) سه مرحله ای که یک ضربان قلب را تشکیل می دهند را نام ببرید؟

پاسخ: ۱) انقباض دهلیزها 
۲) انقباض بطن ها 
۳) استراحت عمومی

۴۳) سه نوع رگ دستگاه گردش خون را نام ببرید؟

پاسخ: ۱) سرخرگ 
۲) سیاهرگ
۳) مویرگ

۴۴) سرخرگ ها با سیاهرگ ها چه فرقی دارند؟

پاسخ: سرخرگ ها دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند ولی سیاهرگ ها دیواره نازک تری دارند و خاصیت ارتجاعی آنها کمتر است.

۴۵) مویرگ ها با اتصال به همدیگر چه چیزی را به وجود می آورند؟

پاسخ: سیاهرگ

۴۶) ویژگی و وظیفه مویرگ چیست؟

پاسخ: دیواره مویرگ ها تنها از یک لایه بافت پوششی ساخته شده است و وظیفه آن مبادله مواد است.

۴۷) کدام جانوران مویرگ ندارند؟

پاسخ: برخی جانوران مانند حشرات

۴۸) واحد فشار خون و عدد فشار خون طبیعی چیست؟

پاسخ: – میلی متر جیوه 
– با دو عدد نشان میدهند ، مثلا : ۱۲۰ روی ۸۰

۴۹) در بدن هر فرد چند لیتر خون وجود دارد؟

پاسخ: ۵ لیتر

۵۰) خون چه نوع بافتی است؟

پاسخ: نوعی بافت پیوندی است

۵۱) دو قسمت بافت خون کدامند؟

پاسخ: ۱) قسمت مایع به نام پلاسما
۲) قسمت سلولی

۵۲) هار مورد از کارهای دستگاه گردش خون و خون و نام ببرید؟

پاسخ: ۱) انتقال مواد
۲) ارتباط دادن دستگاه های مختلف به هم
۳) ایمنی دادن به بدن
۴) تنظیم دمای بدن

۵۳) سه وظیفه خون را نام ببرید؟

پاسخ: ۱) انتقال مواد که باعث ارتباط بین دستگاه های بدن میشود
۲) ایمنی بخشی
۳) تنظیم دمای بدن

۵۴) وظیفه گلبول سفید را بنویسید؟

پاسخ: دفاع از بدن در برابر میکروب ها

۵۵) وظیفه گلبول قرمز را بنویسید؟

پاسخ: انتقال گازهای تنفسی (اکسیژن و دی اکسید کربن)

۵۶) مواد مغذی گوارش شده توسط دستگاه گردش خون به سلول های بدن منتقل می شوند

۵۷) خون در شبکه ای از لوله های مرتبط به نام رگ ها و به وسیله‌ نوعی پمپ به نام قلب در گردش است.

۵۸) اکسیژن خون به کمک دستگاه تنفس ، افزایش می یابد.

۵۹) قند خون به کمک دستگاه گردش گوارش ، افزایش می یابد.

۶۰) اوره خون به کمک دستگاه دفع ، کاهش می یابد.

۶۱) دی اکسید کربن خون به کمک دستگاه تنفسی ، کاهش می یابد.

۶۲) رگ هایی که خون را از قلب خارج می کند سرخرگ نام دارد و رگ هایی که خون را به قلب برمی گرداند سیاهرگ نام دارد.

۶۳) هر خونی که بخواهد از بطن خارج شود از بطن ها خارج می شود.

۶۴) فشاری که از طرف خون به دیواره رگ‌ها وارد می‌شود و به صورت موجی در طول رگ به حرکت در می‌آید نبض گویند.

۶۵) سلول های خونی در پلاسما شناورند.

۶۶) سلول های خونی شامل گلبول های قرمز و گلبول های سفید و پلاکت ها است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل سیزدهم علوم هفتم

سوالات متن درس و فصل ۱۴ چهاردهم کتاب علوم هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫43 دیدگاه ها

  1. سوالات خوبی ولی زیاد
    تبلیغات که بین ش داره حواس آدم رو پرت می کنه
    اگه میشه تبلیغات رو کمتر یا اگر امکانش هست حذف کنید . ممنون از سایت ماگرتا

  2. عالی ولی لطفا یا یکسری سوال بدید یا یکم سوالاتتون رو کم کنید دیگه نهایتا ۴۰ تا دیگه 😂 و در ضمن سوال ۲۸ مورد داشته و گفته بگویید جمله زیر درست است یا غلط ولی جمله رو نداده و فقط جواب رو نوشته .
    ولی در کل خوب بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 13 =