اخبارعلمی

سوالات متن فصل سوم علوم هفتم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 3 سوم اتم ها الفبای مواد کتاب علوم پایه هفتم با جواب

سوالات متن فصل 3 سوم علوم هفتم با جواب ؛ در این مطلب با پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۳ سوم اتم ها الفبای مواد کتاب علوم تجربی پایه هفتم متوسطه اول آشنا می شوید. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل ۳ علوم هفتم

سوالات متن فصل سوم علوم هفتم با جواب
سوالات متن فصل سوم علوم هفتم با جواب

نمونه سوال های متن فصل 3 سوم علوم پایه هفتم با جواب

۱) اتم چیست؟

پاسخ: به ذره های ریز سازنده مواد، اتم می گویند.

۲) دانشمندان چگونه به وجود اتم پی بردند؟

پاسخ: با مشاهده غیر مستقیم و با استفاده از حواس پنجگانه و آزمایش های تجربی.

۳) مولکول چیست؟

پاسخ: مولکول ها از پیوند دو یا چند اتم به وجود می آیند.

۴) یک تعریف مناسب برای ترکیب ارائه کنید.

پاسخ: مواد خالصی هستند که از ترکیب چند نوع اتم به وجود می آید.

۵) چرا یک ماده ی گازی را به راحتی می توان متراکم کرد؟

پاسخ: در مواد گازی شکل، فاصله بین ذره ها بیشتر از مواد جامد و مایع است به طوری که اگر یک نمونه گاز را وارد ظرف کوچک تری کنیم، اتم ها یا مولکول ها به یکدیگر نزدیک می شوند و فاصله بین آنها کاهش می یابد.

۶) علت تغییر حالت یخ به آب و بخار آب در اثر گرما را توضیح دهید.

پاسخ: وقتی به یخ گرما می دهیم، انرژی مولکول های آن افزایش می یابد و جنبش آنها بیشتر می شود. اگر این عمل را ادامه دهیم، یخ به آهستگی ذوب و به آب (مایع) تبدیل می شود . حال اگر به آب گرما بدهیم، جنبش مولکول های آب افزایش می یابد؛ در نتیجه، آب تغییر حالت می دهد و به بخار تبدیل می شود.

۷) ماده چیست؟

پاسخ: هر جسمی که در اطراف خود می بینیم و دارای جرم است و فضا اشغال می کند را ماده می نامند. مانند: گچ، شیشه و چوب

۸) حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟

پاسخ: جامد، مایع و گاز

۹) چند مورد از موارد مصرف سنگ مرمر را نام ببرید؟

پاسخ: به علت زیبایی و استحکام و دوام طولانی در:
– کف و نمای ساختمان ها
–  آبنماها 
– مجسمه سازی و اماکن مذهبی کاربرد دارد 

۱۰) چند کاربرد برای نفت خام بنویسید؟

پاسخ: – تولید پلاستیک
– داروسازی
– تولید حشره کش
– سوخت خودرو
– لاستیک اتومبیل
– تهیه لباس

۱۱) چند مورد از موارد مصرف نمک طعام کدام است؟

پاسخ: – تهیه سرم (فیزیولوژی)
– نمک خوراکی برای تهیه غذا
–  جهت تهیه خیارشور
–  ذوب برف خیابان ها
– تهیه ترشی ها
– در دام داری ها برای گاو و گوسفند

۱۲) چرا نمی توان مستقیما به مشاهده اتم پرداخت؟

پاسخ: زیرا اتم ها آن قدر ریز هستند که حتی با میکروسکوپ های قوی هم دیده نمی شوند.

۱۳) دانشمندان چگونه اتم ها را بررسی می کنند؟

پاسخ: با مطالعه غیر مستقیم آنها و همچنین از مدل های تجربی استفاده می کنند.

۱۴) عنصر چیست و چند عنصر نام ببرید؟

پاسخ: عنصر شکل خالصی از ماده است که یک نوع اتم دارد برای نمونه عنصر آهن از اتم های آهن به وجود آمده است.

۱۵) عنصر ها به چند گروه تقسیم می شوند؟

پاسخ: ۱) عناصر فلزی 
۲) عناصر غیر فلزی

۱۶) ویژگی عناصر فلزی را بنویسید؟

پاسخ: ۱) سطح براق و درخشان دارند 
۲) از آب سنگین تر هستند
۳) رسانای جریان برق و گرما هستند 
۴) چکش خوارند
۵) اکثرا جامداند (به جز جیوه)

۱۷) چند فلز نام ببرید.

پاسخ: مس ، طلا ، آهن ، نقره ، جیوه و سرب

۱۸) ویژگی عناصر نافلزی را بنویسید؟

پاسخ: ۱) دارای سطح کدر هستند.
۲) از آب سبک ترند.
۳) عایق (نارسانای) جریان برق گرما هستند (به جز ذغال یا کربن).
۴) چکش خوار نیستند. 
۵) اکثراً به صورت جامد یا گاز هستند.

۱۹) چند نافلز نام ببرید؟

پاسخ: اکسیژن – هیدروژن – نیتروژن و کربن

۲۰) ترکیب را تعریف کنید؟

پاسخ: اگر دو یا چند اتم مختلف به هم متصل شوند ماده ای که ایجاد می شود ترکیب نام دارد.

۲۱) هر مولکول آب از چه عنصر هایی درست شده و هر عنصر چند اتم دارد؟

پاسخ: اکسیژن یک اتم – هیدروژن دو اتم

۲۲) اتم ها از چه ذره هایی ساخته شده اند؟

پاسخ: الکترون ، پروتون ، نوترون
نماد الکترون E – نماد پروتون  P و نماد نوترون N است.

۲۳) آیا تعداد الکترون یا پروتون در دو اتم اکسیژن و کربن برابر است؟

پاسخ: خیر، تعداد الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها در اتم های مختلف یکسان نیست.
مثال: در اکسیژن ۸ الکترون وجود دارد ولی در کربن ۶ الکترون وجود دارد.

۲۴) ویژگی اتم ها در مواد مختلف را بیان کنید؟

پاسخ:۱) اندازه اتم ها با هم برابر نیست.
۲) تعداد الکترون ها و پروتونها و نوترون ها در اتم های مختلف متفاوت است.
۳) اتم ها دارای هسته می باشند.
۴) پروتونها و نوترون ها در داخل هسته و الکترون ها در اطراف هسته وجود دارد.
۵) در اتم تعداد الکترون ها و پروتونها با هم برابر است.

۲۵) در عنصری که دارای ۱۶ پروتون است در حالت عادی چند الکترون وجود دارد؟

پاسخ: ۱۶ الکترون

۲۶) مواد در طبیعت به چند حالت وجود دارد؟

پاسخ: به سه حالت جامد ، مایع ، گاز

۲۷) اگر از شکر ، هوا و آب در سه ظرف جداگانه ۱۰ گرم از هر کدام داشته باشیم کدام یک جای بیشتری می گیرد؟

پاسخ: با توجه به اینکه فاصله ذرات جامد از هم کمتر است.
بنابراین: شکر نسبت به بقیه جای کمتری اشغال می کند و از طرف دیگر فاصله ذرات در گاز از همه بیشتر است و بنابراین بیشترین جا را اشغال می کند و مایع بین این دو قرار می گیرد.

۲۸) ویژگی های جامدات را بنویسید؟

پاسخ: شکل و حجم ثابت و مشخص دارند مانند سنگ ، شیشه و چوب

۲۹) ویژگی های مایعات را بنویسید؟

پاسخ: حجم ثابت و مشخص دارند ولی شکل آنها وابسته به ظرفشان است و به شکل ظرفی در می آیند که در آن هستند مانند آب، جیوه (فلز مایع) و برم (نافلز مایع) ….

۳۰) ویژگی های گاز را بنویسید؟

پاسخ: حجم و شکل ثابت و مشخصی ندارند و همواره شکل و حجم ظرفی در می آیند که در آن قرار دارند مانند هوا ، اکسیژن دی اکسید کربن و….

۳۱) چرا به راحتی می توان یک گاز را متراکم کرد و حجم آن را کاهش داد ولی مایعات را نه؟

پاسخ: چون در گازها فاصله بین ذرات خیلی زیاد است (بیشتر از جامد و مایع ها) بنابراین می توان اتم ها یا مولکول های یک گاز را به یکدیگر نزدیک کرد و فاصله آنها را کاهش داده و گاز را به راحتی متراکم کرد و حجم آن را تا حد زیادی کاهش داد.

۳۲) خواص همه مواد موجود در عالم را ذره های ریز سازنده مواد تعیین می کند.

۳۳) به ذره های ریز سازنده مواد اتم می گویند.

۳۴) بیشتر مواد موجود در جهان هستی از ۹۰ نوع اتم (عنصر) ساخته شده اند.

۳۵) عناصر فلزی ساختار اتمی و عناصر نافلزی و ترکیب ها ساختار مولکولی دارند.

۳۶) بیش از میلیاردها ترکیب به کمک ۹۱ عنصر پدید می آید.

۳۷) در مواد گازی شکل فاصله بین ذره ها بیشتر از جامد و مایع است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل دوم علوم هفتم

سوالات متن درس و فصل ۳ سوم کتاب علوم هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤣

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

286 دیدگاه

 1. .‌.... گفت:

  عالی خداکنه کامل بشیم

 2. ⁦⁦^_^⁩ گفت:

  خوب بود…

 3. به بنده خدا گفت:

  عالی بود دعا کنید ۲۰بشم من هم دعا میکنم انشاالله هم زیر دست امام حسین ۲۰ خواهیم. شد یا صاحب زمان خودتمخودنما را دعا کن.
  الاهم عجل ولیک الفرج.

  1. تارا‌خلیلی گفت:

   خیلی خوب‌ممنون ‌ازشما

 4. ناشناس گفت:

  عالی بود دعا کنید منم امتحان ترممو ۲۰ بدم

 5. Masih mohebiii گفت:

  انشاالله همگی ۲۰ بشید😊

  1. ناشناس گفت:

   عالی و فوق‌العاده

  2. بنیامین گفت:

   دعا کنید منم امتحانم رو ۲۰ بگیرم

 6. ناشناس گفت:

  عالی دعا کنید امتحانمو ۲۰ بشم

 7. Mahdiyeh گفت:

  بسیار عالی بود ممنون از سایت خوبتون و البته چند بار درس رو باید مرور کرد و بعد سوالات را بخونیم

 8. ناشناس گفت:

  خیلی ممنونم دعا کنید ترم رو خوب بدم به جونم بستگی داره😭

  1. ناشناس گفت:

   منم همینطور

 9. امیر گفت:

  دعا کنید منم 20,بگیرم

  1. محمد گفت:

   دعا کنید منم ترم رو بالای ۱۶بگیرم اصلا ۲۰ بشن منم دعاتون میکنم

   1. محمد مهدی نجاتی گفت:

    ممنون ازتون عالیههههههه یعنی هرچی بگیم کمه

 10. مهدی گفت:

  عالی دعا کنید امتحانمو ۲۰ بشم

 11. علیرضا گفت:

  عالی تعداد سوال ها خیلی زیاده برای نوشتن چون تکرار زیادی دارند سوال ها ولی خیلی خوبه دعا کنید لطفا ممنون نوبت اول دارم فردا

  1. اقای هاشمی گفت:

   برو درس بخون با دعا 20 نمیشی

 12. شقایق گفت:

  علی بود ممنون

  1. مهناز گفت:

   عالی بود 💋💋💋💋

 13. ناشناس گفت:

  خوب ولی سوالای تکراری به دلیل همین جواب رو کج و راست می‌کنند ولی در کل عالی و خوب و سوالات رو بیشتر و سوالات مهم تری پیدا کنید

 14. ناشناس گفت:

  عالی دعا کنید ۲۰ بگیرم آزمون ترم را 😭

  1. الینا گفت:

   دعاکنید ۲۰بگیرم ترم اول مرسی

 15. ممد گفت:

  خوبع سوالات مهم درس رو نوشتین.

  سپاسگزارم 🙏🏻🌹

 16. یگانه گفت:

  عاااااالیی بود😍دعاکنید امتحانمو خراب نکنم👐👐

 17. زهرا گفت:

  خیلی علی بود😄

 18. محمدطاها گفت:

  عالیه 👌🏼👌🏼👌🏼 واقعا دمتون گرم فقط یه سوال اینا ففط سوالات متن هستند یا برای جاهای دیگه کتاب هم هست؟

 19. دختر باهوش گفت:

  عالی

 20. پارمیس دیباج گفت:

  عالی بود ممنون از سایت خوب شما دعا کنید ترم اول علوم رو خوب بدم

 21. هاندان گفت:

  عالللییییییییی هست

 22. باران گفت:

  عالی بود خیلی سوالات خوبی بود 🌷🌷

 23. ناشناس گفت:

  علی بود ممنون

 24. Z گفت:

  عالی بود سپاسگزارم❤❤❤🌹🌹🌹 دعا کنید خوب بدم ازمون ترم رو ممنونم😭😭😭

 25. ناشناس گفت:

  عالی بود❤❤❤🌹🌹🌹 دعا کنید خوب بدم ازمون ترم رو😭😭😭

  1. امیر علی گفت:

   عالی ممنونم …..😍

  2. ناشناس گفت:

   خیلی خیلی خوب بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *