ترفندفناوری

تبدیل اسم به صفت در انگلیسی – به صورت ساده و گام به گام

نحوه استفاده از پسوند برای تشکیل اسم از صفت در انگلیسی و اضافه کردن پسوندها برای تبدیل اسم به صفت در انگلیسی

به طور کلی اسم به یک فرد، مکان یا یک شی اشاره دارد و صفت‌ها کلماتی هستند که اسم‌ها را توصیف می کند. به طور مثال در عبارت The girl is a beauty، beauty یک اسم است؛ اما در عبارت The girl is beautiful، beautiful یک صفت است که دختر را توصیف می کند. همان‌طور که می بینید گاهی اوقات برای تبدیل اسم به صفت در انگلیسی فقط به چند تغییر جزئی در انتهای یک کلمه نیاز است.

تبدیل اسم به صفت در انگلیسی

یکی از راه‌های تشکیل صفت، افزودن پسوند به اسم است. با این کار صفت به یک توصیف کننده «modifiers» تبدیل می‌شود که می‌تواند قبل از اسمی که باید توصیف شود یا بعد از یک فعل حالت، مانند «is» یا «seems» استفاده شود. با این حال، هیچ قانون مشخصی برای افزودن این پسوندها وجود ندارد؛ اما الگوهایی هستند که ما را در هنگام ساختن این کلمات راهنمایی می کنند.

اضافه کردن پسوندها برای تبدیل اسم به صفت در انگلیسی

ساده ترین راه برای تبدیل اسم به صفت در انگلیسی، اضافه کردن پسوند به انتهای ریشه کلمه است. به این نوع پسوندها، پسوندهای صفت ساز یا «Adjective Suffixes» می گویند. متداول ترین پسوندهایی که برای ایجاد صفت استفاده می شود عبارتند از –ly، -able، -al، -ous، -ary، -ful، -ic، -ish، -less،like و –y.

به عنوان مثال، با افزودن پسوند -ous، اسم «danger» به صفت «dangerous» تبدیل می‌شود. نمونه های دیگر عبارتند از:

The girl enjoys magic(n); however, she is not very magical(adj) herself.

دختر از جادو لذت می برد، اما خودش خیلی جادویی نیست.

Those who have health(n) are considered healthy(adj).

کسانی که سلامتی دارند، سالم محسوب می شوند.

Those who follow fashion(n) are thought of as fashionable(adj).

کسانی که از مد پیروی می کنند، شیک پوش هستند.

همان‌طور که مشاهده کردید در این موارد، اسم ها با افزودن پسوندهای مناسب به صفت تبدیل شدند.

گاهی اوقات اگر اسم ریشه به -e، -y یا -t ختم می‌شود، مجبور خواهید بود تغییرات جزئی در اسم ریشه ایجاد کنید. به عنوان مثال، اگر اسم «offense» باشد، صفت آن «offensive» است. در این حالت، e را از اسم حذف کنید و برای ایجاد صفت، ive را اضافه کنید.

یادگیری گرامر در انگلیسی بسیار حائز اهمیت است. فرادرس آموزش های جامع گرامر را از سطح ابتدایی تا پیشرفته را ارائه می دهد که شما به راحتی می توانید این آموزش ها را دریافت کنید و سطح زبان انگلیسی خود را به صورت قابل توجهی ارتقا دهید.

پیش از این گفتیم الگوهایی وجود دارد که شاید بتوان با استفاده از آن ها تبدیل اسم به صفت در انگلیسی را بهتر متوجه شد در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت.

تبدیل اسم به صفت در انگلیسی

صفت های رابطه (Adjectives of Relation)

پسوندهای معینی یک اسم را به صفتی تبدیل می کنند که حالت یا وضعیت را توصیف می کند. به عنوان مثال، پسوند «-al» را می توان به اسم «accident» اضافه کرد تا صفت «accidental» را تشکیل دهد، این صفت هر اسمی را که با آن جفت شود به حالت تصادف مرتبط می کند. صفت هایی که یک اسم را به یک ویژگی مرتبط می کنند نیز می توانند با اضافه کردن پسوند «-ary» یا «-ous» ساخته شوند، مانند ساختن صفت «honorary» از «honor» یا «poisonous» از «poison».

صفت هایی که ذات را بیان می کنند

صفت هایی نیز با اضافه کردن پسوندها، اسم را توصیف می کنند و جنبه ای از ماهیت آن را بیان کنند. این پسوندها عبارتند از: «-ic»، «-ical»، «-ish» و «ous-». به طور مثال کلمه «photograph» را می توان به سادگی با اضافه کردن پسوند «-ic» به «photographic » تبدیل کرد که آن را به صورت «مربوط به عکاسی» ترجمه می کنند. با این حال، در این تبدیل نیز ممکن است برخی از اسم ها نیاز به تغییرات املایی پیدا کنند. به طور مثال قبل از افزودن پسوندها برای ساختن «athletic» و «basic» باید «-e» پایانی «Athlete» و «base» حذف شود. یا در کلمه «History» قبل از اینکه «ic» اضافه شود «-y» حذف می شود و به صورت «historic» نوشته می شود.

صفت هایی که سرشاری را بیان می کنند

برای ساخت صفاتی که کیفیت و کمیت بالا را توصیف می‌کنند، پسوند «ful» را می توان به اسامی خاصی اضافه کرد. به طور مثال «skill» به «skillful» و «wonder» به «wonderful» تبدیل می شود. در این حالت نیز گاهی اوقات برای تبدیل اسم به صفت در انگلیسی به تغییرات املایی نیاز است. به طور مثال برای تبدیل «beauty» به «beautiful»، «y» به «i» تبدیل می شود؛ و برای تبدیل «awe» به «awful»، «e» حذف می شود.

صفت هایی که شباهت را بیان می کنند

پسوندهایی مانند «-like»، «-ly» و «-y» بیان می کنند چگونه اسمی که توسط صفت توصیف می شود شبیه ریشه آن صفت است. این پسوندها در انتهای اسم قرار می گیرند و اغلب بدون تغییر املایی اضافه می شوند و اسم هایی مانند «child»، «friend» و «rain» را به «childlike»، «friendly» و «rainy» تبدیل می کنند؛ اما گاهی اوقات نیز تغییرات املایی جزئی رخ می دهد. گاهی قبل از افزودن پسوند «-y»، صامت آخر دو بار تکرار می شود. به این ترتیب «fun» به «funny» و «spot» به «spotty» تبدیل می شود.

در جدول زیر پسوندهایی که معمولا برای تبدیل اسم به صفت در انگلیسی استفاده می شوند را برای شما جمع آوردی کرده ایم که با کمک آن می توانید این موضوع را بهتر فرا گیرید.

صفتاسمپسوند
Comfortable, knowledgeablefashionableComfortKnowledgefashion-able
BrutalNaturalAccidentalmusicalBruteNatureAccidentmusic-al
republicanrepublic-an
CustomarymomentaryCustommoment-ary
passionatepassion-ate
goldengold-en
ChineseChina-ese
BeautifulhelpfulBeautyhelp-ful
IranianIran-ian
financialfinance-ial
responsibleresponse-ible
HistoricheroicHistoryhero-ic
AlphabeticaleconomicalAlphabetEconomy-ical
ChildishfoolishChildfool-ish
idealistideal-ist
productiveproduct-ive
HomelessChildlesshelplessHomeChildHelp-less
ChildlikelifelikeChildlife-like
DailyLovelyfriendlyDayLovefriend-ly
troublesometrouble-some
FamousDangerousadventurousFameDangeradventure-ous
WindyHealthycreamyWindHealthcream-y

حال بیایید چند نمونه از جملات را با هر دو شکل اسم و صفت ببینیم

Ali loves going on adventures. → John’s a very adventurous person.

جان عاشق ماجراجویی است. ← جان یک فرد بسیار ماجراجو است.

You’re behaving like a child! → Don’t be so childish!

داری مثل بچه ها رفتار میکنی! ←اینقدر بچه گانه نباش!

The creature had a body like a worm. → The creature had a wormlike body.

این موجود بدنی شبیه کرم داشت. ← این موجود بدنی کرم مانند داشت.

The list seemed to have no end. → The list seemed to be endless.

لیست به نظر پایانی نداشت. ← لیست به نظر بی پایان بود.

The event was a big success. → They enjoyed a successful event.

این رویداد یک موفقیت بزرگ بود. ← آن‌ها از یک رویداد موفق لذت بردند.

It looks like it will snow today. → It looks like we’ll have snowy weather today.

به نظر می رسد امروز برف خواهد بارید. ← به نظر می رسد امروز هوای برفی خواهیم داشت.

They go for a walk each day. → They go for a daily walk.

آن‌ها هر روز به پیاده روی می روند. ← آن‌ها روزانه به پیاده روی می روند.

he adopted a cat without a home. → She adopted a homeless cat.

او گربه ای را بدون خانه به فرزندی پذیرفت. → او یک گربه بی خانمان را به فرزندی پذیرفت

گاهی اوقات نیز برعکس این حالت است یعنی با اضافه کردن پسوندی یک صفت به اسم تبدیل می شود بهتر است این مورد را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

صفت های رابطه (Adjectives of Relation)

People learning English isometric vector illustration. Distance education, online learning concept. Students reading books 3d cartoon characters. Using hi-tech gadgets for teaching foreign languages[/caption]

نحوه استفاده از پسوند برای تشکیل اسم از صفت در انگلیسی

بسیاری از کلمات در زبان انگلیسی با تغییر مختصری برای استفاده در جایگاه های مختلف گرامری، به کار برده می شوند. برای این کار اغلب از پیشوندها و پسوندها برای تغییر معنای یک کلمه برای اهداف مختلف استفاده می شود. صفت و افعال را می توان به اسم تبدیل کرد. راه‌های مختلفی برای تشکیل اسم از صفت در انگلیسی وجود دارد که قوانین کلی نیز وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا بدانید چگونه اسم‌ها را از کلمات دیگر بسازید.

در زیر لیستی از متداول ترین تغییرات پسوند برای تشکیل اسم از صفت آمده است:

1. اضافه کردن-ness برای تشکیل اسم از صفت

با اضافه کردن پسوند -ness به صفات، اسم تشکیل می شود؛ اما به همه صفت ها نمی توان -ness اضافه کرد، اما این پسوند بسیار رایج است به خصوص برای صفت هایی که به y ختم می شوند (به تغییر املایی توجه کنید.)

 • happy – It is important to create happinessfor children.

ایجاد شادی برای کودکان مهم است.

 • weak – Eating too much cake was a major weaknessof her.

خوردن بیش از حد کیک نقطه ضعف اصلی او بود.

 • sad – The closure of the bank brought sadnessto the community.

بسته شدن بانک باعث ناراحتی جامعه شد.

 • mad – The decision to drive in the heavy rain was pure madness.

تصمیم برای رانندگی در بارندگی شدید دیوانگی محض بود.

 • forgetful – Forgetfulness increases with age.

فراموشی با بالا رفتن سن، زیاد می شود.

2. اضافه کردن ity برای تشکیل اسم از صفت

پسوند- ity نیز برای تشکیل اسم ها از صفت ها کاربرد زیادی دارد و این پسوند نیز برای صفت های خاصی استفاده می شود، اگرچه این پسوند بیشتر به دنبال صفت های می آید که به -ble یا صداهای -s ختم می شوند. دقت کنید برای تشکیل اسامی با -ity، اغلب تغییراتی در املا رخ می دهد، مانند جایگزینی چند حرف آخر صفت. نمونه های رایج عبارتند از:

 • responsible – You know this is her responsibility

تو می دونی که این مسئولیت اون هست.

 • possible – World war III seemed like a real possibility.

جنگ جهانی سوم یک احتمال واقعی به نظر می رسید.

 • scarce – The scarcityof drinks became problematic during the meeting.

کمبود نوشیدنی در طول ملاقات مشکل ساز شد.

 • probable – It’s hard to guess the probabilityof her passing the entrance exam.

حدس زدن احتمال قبولی او در کنکور سخت است.

3. اضافه کردن-anceیا -ence برای تشکیل اسم از صفت یا افعال

پسوند ance -یا -ence را می توان به صفت ها یا افعال برای تشکیل اسم اضافه کرد. این پسوند به ویژه برای صفت هایی که به -ent یا -ant ختم می شوند (که در آن املا به جای t با -ce تغییر می کند) و افعال مختلف استفاده می شود. نمونه های رایج عبارتند از:

 • independent – Having a home has improved my

داشتن خانه استقلال من را بهبود بخشیده است.

 • important – Never underestimate the importance of reading book.

هرگز اهمیت خواندن کتاب را دست کم نگیرید.

 • silent – Enjoy the silencewhile the students are away.

تا زمانی که دانش‌آموزان دور هستند از سکوت لذت ببرید.

4. اضافه کردن -ment برای تشکیل اسم از صفت یا افعال

پسوند -ment را می توان به صفت ها یا افعال برای تشکیل اسم اضافه کرد. این پسوند بیشتر با افعال به کار می رود اما گاهی اوقات با صفت ها نیز استفاده می شود به خصوص صفت هایی که آخر آن ها به y ختم می شود. این پسوند معمولاً املای کلمه اصلی را تغییر نمی دهد (اگرچه y ممکن است به i تغییر کند). نمونه های رایج عبارتند از:

 • merry – His eyes twinkled with merriment.

چشمانش از خوشحالی برق زد.

همانطور که مشاهده کردید تبدیل اسم به صفت در زبان انگلیسی بسیار ساده است و این کار بسیار متداول است. فرادرس آموزش‌های متنوع و کامل انگلیسی را توسط اساتید مجرب به زبان ساده و با بالاترین کیفیت در اختیار علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی قرار داده است که شما نیز می توانید در هر لحظه بدون صرف هزینه زیاد از آموزش‌های کاربردی فرادرس استفاده کنید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *