فرهنگ و هنر

جواب فعالیت های درس ۱ تاریخ دهم انسانی ⚡️ تاریخ و تاریخ‌ نگاری

گام به گام درس اول تاریخ دهم انسانی و پاسخ فعالیت و پرسش های نمونه درس تاریخ و تاریخ‌ نگاری

جواب فعالیت های درس ۱ تاریخ دهم انسانی : گام به گام درس یکم تاریخ ۱ ایران و جهان باستان که شامل جواب های فعالیت ها و پرسش های نمونه درس 1 تاریخ و تاریخ‌ نگاری فصل اول تاریخ شناسی؛ کاوش گذشته است را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : پایه دهم دبیرستان / Tenth Grade High School

جواب درس ۱ تاریخ انسانی دهم

جواب درس ۱ تاریخ انسانی دهم

در ادامه با پاسخ درس یک تاریخ ۱ رشته انسانی پایه دهم داریم :

جواب فعالیت ۱ صفحه ۲ تاریخ انسانی دهم

مشخص کنید واژۀ تاریخ در هریک از جمله‌های زیر چه معنایی دارد.
الف- تاریخ را باید به شیوۀ علمی و روشمند نوشت. علم
ب- هنوز تاریخ برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه، تعیین نشده است. روز
پ- تاریخ باستان مملو از جنگ و کشورگشایی است. مجموعه حوادث و رویداد

جواب فعالیت ۲ صفحه ۴ تاریخ انسانی پایه دهم

با توجه به مطالب سنگ نوشتهٔ بیستون، دلیل بیاورید که چرا این سنگ نوشته به عنوان یک سند تاریخی معتبر محسوب می‌شود.

از آنجا که محتوای نوشته ها علاوه بر قدمت تاریخی آن ، مربوط به زمان پادشاه است و به دلیل ماهیت این اثر (بر روی سنگ نوشته شده است) امکان تحریف محتویات آن در طول زمان وجود نداشته است ، همچنین این اثر نشان می دهد توجه ایرانیان به نگارش آثار و فعالیت های آن ها است.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶ تاریخ انسانی کلاس دهم

الف- به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر گروه یک موضوع تحقیق دربارهٔ تاریخ ایران باستان با ویژگی‌هایی که برشمرده شد، ارائه دهید.

موضوعاتی از قبیل: زندگی اجتماعی و اقتصادی ، باورهای دینی ، نوع غذا و پوشاک جامعه ایران و روابط خارجی دولتها در هر یک از دوره های هخامنشی ، اشکانی یا ساسانی ، وضعیت دین ، ​​تحصیلات در دوران باستان و …

ب فرض کنید می‌خواهید دربارهٔ اهمیت و نقش جادهٔ ابریشم در دورهٔ ساسانیان تحقیق کنید.
با همفکری، پرسش‌های این تحقیق را کامل نمایید.

  1. جادهٔ ابریشم از چه کشورها و سرزمین‌های می‌گذشت؟
  2. چه نوع کالاهای تجاری از طریق جاده ابریشم معامله می شد؟
  3. جاده ابریشم از چه راه هایی به اقتصاد ایران کمک کرد؟
  4. چگونه امنیت جاده ابریشم تامین شد؟
  5. جادهٔ ابریشم چه اهمیت و نقشی در روابط فرهنگی ایران با دیگر کشورها داشت؟

جواب فعالیت ۴ صفحه 6 تاریخ انسانی دهم

با مراجعه به کتابخانۀ مدرسه، محلهّ یا کتابخانۀ شخصی خود، یکی از منابع دست اوّل یا دست دوم تاریخ را انتخاب کرده، سپس موضوعی از آن کتاب را تعیین نمایید و مطابق نمونه فیش صفحۀ بعد، فیش برداری کنید.

ما موضوع اصلی را با توجه به علاقه خود تعیین می کنیم و موضوع فرعی را با توجه به آن تعیین می کنیم و در فیش ، موارد مورد نیاز را تکمیل می کنیم.

جواب فعالیت ۵ صفحه ۷ تاریخ انسانی پایه دهم

مراحل پژوهش تاریخ را تکمیل کنید.

پاسخ فعالیت ۵ صفحه ۷ تاریخ انسانی پایه دهم

جواب فعالیت ۶ صفحه ۸ تاریخ انسانی دهم

پاسخ فعالیت ۶ صفحه ۸ تاریخ انسانی دهم

تصاویر بالا را به دقت نگاه کنید و بگویید چرا هر یک از آنها، منبع دست اوّل برای دورۀ خود هستند.

سکه اشکانی: حاوی اطلاعات مهمی از آن دوره است.
منشور کوروش: افکار و شخصیت حاکم و رابطه او با مردم را توضیح می دهد.
طاق بستان: نشان دهنده اعتقادات پادشاه (خسرو پرویز) و معماری آن بیانگر طرح ها و هنر دوران ساسانی است.
به طور کلی ، زیرا آنها وضعیت فعلی زمان خود را به طور دقیق نشان می دهند.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۹ تاریخ انسانی دهم

با مراجعه به کتابخانهٔ مدرسه یا منزل خود، چند نمونه از منابع دست اوّل و دست دوم تاریخ ایران را فهرست نمایید.

منابع اصلی تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی: کتاب‌های اخبار الطوال (دینوری)، فتوح البلدان (بلاذری) و تاریخ‌های طبری، سیستان، بلعمی، طبرستان و…

منابع دست دوم تاریخ ایران در مورد قرون نخستین اسلامی: تاریخ ایران بعد از اسلام (دکتر عبدالحسین زرین‌کوب)، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی (اشپولر)، تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه (عزیز الله بیات)، عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای).

جواب فعالیت ۸ صفحه ۱۱ تاریخ انسانی دهم

به تصویر بالا دقت کنید و بگویید چرا بازگرداندن اشیای تاریخی به کشور اقدامی مهم و ارزشمند است؟

زیرا این اشیا بخشی از هویت و هویت ملی کشور هستند و می توانند به عنوان منبع دست اول به تحقیقات تاریخی کمک کنند یا در تکمیل اطلاعات دوره های تاریخی موثر باشند. بنابراین ، ما باید کوشا باشیم و در حفظ آن سهیم باشیم.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۱ درس یکم تاریخ انسانی دهم

1- علم تاریخ را تعریف کنید.

تاریخ علمی است که جنبه های مختلف زندگی انسان ها و جوامع در گذشته را مطالعه می کند و علل و پیامدهای افکار و اعمال پیشینیان خود را بررسی می کند.

2- قلمرو و هدف علم تاریخ را بیان نمایید.

هدف تاریخ ، شناخت و آگاهی از زندگی اجتماعی در گذشته است که شامل همه جنبه های فکری ، مذهبی ، سیاسی ، نظامی ، اقتصادی ، علمی ، حقوقی و هنری می شود.

3- تفاوت‌های تاریخ نگاری نوین را با وقایع نگاری توضیح دهید.

در زمان شناسی ، توجه کمی به مطالعه علل ، آثار و پیامدهای رویدادهای تاریخی پرداخته می شود. هدف بیان بیشتر رویدادهای سیاسی و نظامی یا تاریخ حاکمان بوده است ، اما در تاریخ نگاری مدرن ، همه جنبه های زندگی بشر از جمله فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، هنری و غیره مورد بررسی قرار می گیرد و علاوه بر آن زمینه ها ، علل ، پیامدها و آثار آن حوادث نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

4- منابع دست اوّل پژوهش در تاریخ، چه ویژگی‌هایی دارند؟

آنها اسنادی هستند که اطلاعاتی در مورد زندگی مردم در گذشته ارائه می دهند. به همه آثار نوشته شده در زمان حادثه یا نزدیک آن. به عبارت دیگر ، نویسندگان این نوع منابع یا خود وقایع را مشاهده کرده اند یا داستان را از زبان شاهدان عینی شنیده اند. علاوه بر منابع مکتوب ، همه آثار و بناها ، از جمله ساختمان ها ، ابزارها ، اشیاء ، سنگ نگاره ها و کتیبه ها ، سکه ها و هرگونه ابزار به جا مانده از گذشته ، منابع دست اول محسوب می شوند.

5- تاریخ چگونه به فهم زمان حال و درک مسائل پیشِ رویِ انسان‌ها و جوامع کمک می‌کند؟

مطالعه تاریخ به ما کمک می کند تا بفهمیم فرهنگ ها و جوامع بشری چگونه تکامل یافته اند و تحت چه تأثیراتی به وجود آمده اند و به وضعیت کنونی رسیده اند. به این ترتیب ، علم تاریخ می تواند به ما کمک کند تا وضعیت و شرایط کنونی جامعه خود و دیگر جوامع را به درستی ارزیابی و درک کرده و همچنین افق آینده را ترسیم کنیم. رویدادهایی مانند تأسیس امپراتوری جهانی هخامنشی ، جنگ های صلیبی ، رنسانس و … نه تنها در گذشته تأثیر داشته است. همچنین تحولی که پیامبران الهی یا شخصیت های مهمی مانند کوروش ، ابن سینا ، ناپلئون و … ایجاد کرده اند تا به امروز آثار خود را داشته است و بر آینده نیز تأثیر خواهد گذاشت.

6- تأثیر تاریخ را بر میهن دوستی و تقویت هویت ملّی توضیح دهید.

افرادی که نسل های متمادی دارای تاریخ مشترک بوده اند ، طبیعتاً احساس علاقه و دلبستگی خاصی به وطن و گذشته خود پیدا می کنند. آگاهی مردم یک جامعه نسبت به گذشته مشترک آنها را به خودآگاهی و اتحاد بیشتر می رساند. آگاهی تاریخی ایرانیان از گذشته خود ، همراه با زبان و فرهنگ فارسی ، نقش مهمی در حفظ وجود و هویت آنها در طول تاریخ داشته است. نیاکان ما بر چنان آگاهی و ارادت به زبان و فرهنگ خود متکی بوده اند که توانسته اند در برابر حوادث بزرگ مانند حمله اسکندر مقدونی ، حمله ویرانگر مغولان و امثال آن ، مقاومت کرده و از فروپاشی جامعه و فرهنگ ایران جلوگیری کنند.

⭐️ اگر سوالی در رابطه با جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس ۱ تاریخ انسانی دهم دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره درس را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

‫9 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × دو =