ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی لغات درس چهارم ارزش علم فارسی کلاس چهارم دبستان

کلمات هم معنی و واژگان هم خانواده و متضاد مخالف درس ۴ فارسی پایه چهارم ابتدایی

معنی لغات درس چهارم ارزش علم فارسی کلاس چهارم دبستان ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با معنی کلمات و واژه های هم خانواده و متضاد مخالف به همراه کلمه های املایی و سخت درس ۴ چهارم ارزش علم فارسی پایه چهارم ابتدایی آشنا می شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: معنی شعر روباه و زاغ فارسی کلاس چهارم ابتدایی
و
جواب درست و نادرست و درک مطلب صفحه ۳۲ درس سوم فارسی چهارم

معنی لغات درس چهارم ارزش علم فارسی کلاس چهارم دبستان
معنی لغات درس چهارم ارزش علم فارسی کلاس چهارم دبستان

معنی کلمات درس چهارم فارسی چهارم ابتدایی

حکیم:‌ دانشمند، فیلسوف
قصد: اراده کردن، نیست
تخته پاره: تکه چوب
برافراشته: بالا برده
افزوده می شد: اضافه می شد

چاره: راه حل، تدبیر
تعلیم: آموزش دادن
ماندنی: هر چیزی که قابل ماندن باشد
دل بخدا سپرد: به خدا توکل کرد
آموختنی: آنچه قابل یاد گرفتن باشد

نیک نامی: معروف بودن به خوبی
سرمایه: اندوخته
چیزی نگذشت: مدت زیادی نگذشت
امواج: موج ها
امیر: حاکم، پادشاه

واژگان با ارزش و سخت املایی درس چهارم فارسی چهارم

حکیم – قصد – حرکت – ادامه – مدت – توفان – مگذشت – تخته پاره – ساعتی – ساحل – چاره ای – ماهی گیر – تعجب – صحبت – سخنان – حاضری – تعلیم – شهرت – افزوده – سرمایه – غرق

لغات هم خانواده درس چهارم فارسی کلاس چهارم

قصد: مقصود
قدیم: قدمت، قدیمی
فکر: افکار، متفکر
موج: امواج
تعلیم: علم، معلم

حال: احوال، حالت
حاضر: حضور، محضر
حرکت: تحرک، متحرک
حکیم: حکمت

کلمه های متضاد و مخالف درس چهارم ارزش علم فارسی چهارم

قدیم ≠ جدید
سوار ≠ پیاده
زندگی ≠ مرگ
نیک نامی ≠ بدنامی
افزوده می شد ≠ کم می شد

همچنین بخوانید: معنی کلمات ، هم خانواده و مخالف درس سوم فارسی چهارم

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی کتاب فارسی چهارم دبستان ، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود سرچ (جستجو) کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی لغات و کلمات هم خانواده و متضاد مخالف درس چهارم ارزش علم فارسی چهارم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !