ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب تمرین های درس پنجم عربی دوازدهم انسانی صفحه ۷۷ تا ۸۲

گام به گام پاسخ و حل تمرینات صفحه 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 و 82 درس 5 پنجم کتاب عربی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

جواب تمرین های درس 5 پنجم عربی دوازدهم انسانی ؛ در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با جواب و پاسخ تمرینات صفحه ۷۷ ، ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ و ۸۲ درس ۵ پنجم کتاب عربی ۳ دوازدهم متوسطه دوم رشته های ادبیات و علوم انسانی آشنا می شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

مطلب پیشنهادی: ترجمه متن درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین های درس پنجم عربی دوازدهم انسانی
جواب تمرین های درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین اول صفحه ۷۷ درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

عَینْ کَلِمَهً مُناسِبَهً لِلتَّوضیحاتِ التّالیهِ مِنْ مُعْجَمِ الدَّرسِ. 
واژه مناسب برای توضیحات زیر را از واژه نامه درس شناسایی کن.

۱- اَلَّذی یَتَقَبَّلُ الدُّعاءَ وَهوَ مِنْ أَسْماءِ اللهِ الْحُسْنیٰ. (اَلْمُجیب)
کسی که دعا را می‌پذیرد و از نام‌های نیکوی خدا.

۲- اَلشُّعورُ بِالْفَرَحِ وَ السُّرورِ کَثیراً. (الانشراح)
احساس شادی و خوشحالی بسیار.

۳- ضَحِکٌ خَفیفٌ بِلا صَوتٍ. (البَسْمَة)
خندهٔ آرام بی‌صدا

۴- جَعَلَ فیهِ نوراً. (أَنارَ)
در آن روشنایی نهاد.

۵- ساعَدَ، وَ نَصَرَ. (أَعاَن)
کمک و یاری کرد.

جواب تمرین دوم صفحه ۷۷ و ۷۸ درس ۵ عربی دوازدهم انسانی

اِقرَأ النَّصَّ التاّلی و عینْ تَرجَمَهَ الکَلماتِ الحَمْراءِ؛ ثُمَّ أجِب عَنِ الأسئلَهِ.
متن زیر را بخوان و ترجمه واژگان سرخ را شناسایی کن؛ سپس به پرسشها پاسخ بده.

اِقْرَأِ النَّصَّ التّالیَ، وَ عَیِّنْ تَرجَمَةَ الْکَلِماتِ الْحَمْراءِ؛ ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ.

اَلْکِتابُ الْواحِدُ وَ الثَّلاثونَ مِنْ نَهْج الْبَلاغَةِ مِنْ وَصیَّةِ الْإمامِ عَلیٍّ (ع) لِابْنِهِ الْإمامِ الْحَسَنِ (ع)
یا بُنَیَّ، اِجْعَلْ نَفْسَکَ میزاناً فیما بَیْنَکَ وَ بَیْنَ غَیْرِکَ؛ فَأَحْبِبْ لِغَیْرِکَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِکَ؛ وَ اکْرَهْ لَهُ ما تَکْرَهُ لَها؛ وَ لا تَظْلِمْ کَما لا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ؛ وَ أَحْسِنْ کَما تُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إلَیْکَ؛ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِکَ ما تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَیْرِکَ؛ … وَ لا تَقُلْ ما لا تُحِبُّ أَنْ یُقالَ لَکَ.

نامۀ سی و یکم نهج البلاغه، از سفارش امام علی به پسرش امام حسن (ع)
پسرِ دلبندم، خودت را میان خویشتن و دیگری [همچو] ترازویی قرار بده؛ پس آنچه را برای خودت دوست می‌داری برای غیر خودت [نیز] دوست بدار؛ و برایش ناپسند بدار آنچه را برای خودت ناپسند می‌داری؛ و ستم مکن، چنانکه دوست نداری به تو ستم شود؛ و نیکی کن، چنان‌که دوست می‌داری به تو نیکی شود؛ و آنچه را برای غیر خودت زشت می‌داری برای خودت [هم] زشت بدار؛ … و چیزی را که دوست نداری برای تو گفته شود [در حقّ دیگران] مگو.

۱- ما هوَ الْمَحَلُّ الْإعرابیُّ لِـ «نَفْس» فی «نَفْسَکَ» وَ «نَفْسِکَ»؟ نَفْسَ: مفعول وَ «نَفْسِ: مجرور بحرف جرّ»

۲- ما هوَ نَوْعُ فِعْلِ «تَکْرَهُ» وَ صیغَتُهُ؟ مضارع، مفرد مذکّر مخاطب.

۳- أَ کَلِمَةُ «میزاناً» مَعرِفَةٌ أَمْ نَکِرَةٌ؟ نکرةً

۴- أ لازِمٌ فِعْلُ «لا تَقُلْ» أَمْ مُتَعَدٍّ؟ مُتَعَدٍّ.

۵- مِنْ أَیِّ بابٍ فِعْلُ «أَحْسِنْ»؟ باب أفعال.

۶- اُذْکُرْ فِعْلَینِ لِلْأَمْرِ: اِجْعَلْ، اِکْرَهْ، أَحْسِنْ، اسْتَقْبِحْ.

جواب تمرین سوم صفحه ۷۸ درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

لِلتَّرْجَمَةِ
برای ترجمه

۱- هوَ قَدْ رَجَعَ: او برگشته است.
۲- هوَ قَدْ یَرْجِعُ: او گاهی باز می‌گردد. او شاید برگردد.
۳- هوَ لا یَرْجِعُ: از باز نمی‌گردد.
۴- هوَ کانَ قَدْ رَجَعَ: او بازگشته بود.
۵- هوَ یرُیدُ أَنْ یَرْجِعَ: او می‌خواهد باز گردد. یا او می‌خواهد که باز گردد.
۶- رَجاءً؛ اِرْجِعْ: لطفاً، باز گرد.
۷- مِنْ فَضْلِکَ؛ لا تَرْجِعْ: خواهش می‌کنم باز نگرد.
۸- هوَ سَیَرْجِعُ: او بازخواهد گشت.
۹- هوَ سَوْفَ یَرْجِعُ: او بازخواهد گشت.
۱۰- هوَ لَنْ یَرْجِعَ: باز نخواهد گشت.
۱۱- هوَ لَمْ یَرْجِعْ: او بازنگشت. او بازنگشته است.
۱۲- هوَ ما رَجَعَ: او بازنگشت.
۱۳- إنْ تَرْجِعْ أَرْجِعْ: اگر بازگردی؛ باز می‌گردم.
۱۴- هوَ کانَ یَرْجِعُ: او باز می‌گشت.

پاسخ تمرین چهارم صفحه ۷۹ درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

عَینِ الصَّحیحَ فِی «التَّحلیلِ الصَّرفی» وَ المَحَلِّ الإعرابی لِما أُشیرَ إلَیهِ بِخَطٍّ. 
برای آنچه با خط به آن اشاره می شود درست را در نوع واژه (تحلیل صرفی) و نقش (محل اعرابی) شناسایی کن.

{اَلرَّجُلُ الْعَلّامَةُ تَحَدَّثَ مَعَ جَمیعِ الطُّلابِ فی الْمَدْرَسَةِ.}
(مرد بسیار دانا با همه دانش آموزان در مدرسه سخن گفت.)
{تَذْهَبُ الْمُعَلِّمَةُ إلَی الْمَکْتَبَةِ.}

(آموزگار به کتابخانه می رود.)

۱-اَلرَّجُلُأ. اِسْمٌ، مُفْرَدٌ، مُذَکَّرٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل ✅مُبْتَدَأُ وَ مَرْفوعٌ ✅
ب. مَصْدَرٌ، مُذَکَّرٌ، مَعْرِفَةٌ، مَبْنیٌّ ❌فاعِلٌ وَ مَرْفوعٌ ❌
۲-الْعَلّامَةُأ. اِسْمُ فاعِلٍ، مُؤَنَّثٌ، مُعَرَّفٌ بِالْعَلَمیَّةِ، مُعْرَبٌ ❌مُضافٌ إلَیهِ وَ مَجْرورٌ ❌
ب. اِسْمُ مُبالَغَةٍ، مُفْرَدٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل، مُعْرَبٌ ✅صِفَةٌ وَ مَرفوعَةٌ بِالتَّبَعیَّةِ لِمَوصوفِها ✅
۳-تَحَدَّثٌأ. فِعْلٌ مُضارِعٌ، مُفْرَدٌ مُؤَنَّثٌ غائِبٌ، ثُلاثیٌّ مَزیدٌ مِنْ بابِ تَفْعیل، مُتَعَدٍّ، مُعْرَب ❌مَفْعولٌ وَ مَنْصوبٌ ❌
ب. فِعْلٌ ماضٍ، مُفْرَدٌ مُذَکَّرٌ غائِبٌ، ثُلاثیٌّ مَزیدٌ مِنْ بابِ تَفَعُّل، مَعْلومٌ، لازِمٌ ✅خَبَرٌ ✅
۴-اَلطُّلّابِأ. اِسْمُ مَفْعولٍ، مُعَرَّفٌ بِأَل، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ سالِمٌ، مَبْنی ❌مَجْرورٌ بِحَرْفِ جَرٍّ ❌
ب. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعُ تکَسْیر و مُفْردَهُ «الطّالِب»، مُعْربٌَ ✅مُضافٌ إلَیهِ وَ مَجْرورٌ ✅
۵-اَلْمَدْرَسَةِأ. اِسْمُ مَکانٍ، مُفْرَدٌ، مُؤَنّثٌ، مَعْرِفَةٌ، مُعْرَب ✅مَجْرورٌ بِحَرْفِ جَرٍّ (فی الْمَدْرَسَةِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ) ✅
ب. اِسْمُ تَفْضیلٍ، مُفْرَدٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل، مَبْنیٌّ ❌صِفَةٌ وَ مَجْرورَةٌ بِالتَّبَعیَّةِ لِمَوصوفِها ❌
۶-تَذْهَبُأ. فِعْلٌ مُضارِعٌ، مُفْرَدٌ مُؤَنَّثٌ غائِبٌ، ثُلاثیٌّ مُجَرَّدٌ، مَعْلومٌ، مُعْرَبٌ، لازِمٌ ✅ 
ب. فِعْلٌ مَجْهولٌ، مُفْرَدٌ مُذَکَّرٌ مُخاطَبٌ، ثُلاثیٌّ مَزیدٌ مِنْ بابِ تَفاعُل، مَبْنیٌّ ❌ 
۷-اَلْمُعَلِّمَةُأ. اِسْمُ مَفعولٍ، مُعَرَّفٌ بِالْعَلَمیَّةِ، مَبْنی ❌مَفْعولٌ وَ مَنصوبٌ وَ الْجُمْلَةُ اسْمیَّةٌ. ❌
ب. اِسْمُ فاعِلٍ، مُفْرَدٌ، مُؤَنَّثٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل، مُعْرَبٌ ✅فاعِلٌ وَ مَرفوعٌ وَ الْجُمْلَةُ فِعْلیَّةٌ. ✅
۸اَلْمَکْتَبَةِأ. اِسْمُ مَکانٍ، مُفْرَدٌ، مُؤَنَّثٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل ✅مَجْرورٌ بِحَرْفِ جَرٍّ (إلَی اَلْمَکْتَبَةِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ) ✅
ب. اِسْمُ تَفْضیلٍ، مُفْرَدٌ، مَعْرِفَةٌ، مُعْرَبٌ ❌مُضافٌ إلَیهِ وَ مَجْرورٌ ❌

جواب تمرین پنجم صفحه ۸۰ درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

ضَع خَطّاً تَحتَ المُفرَدِ مَعَ جَمعِهِ. 
مفرد صحیح را با جمع آن مشخص کنید.

۱- أعْجوبةَ ، عَجائبِ (شگفت آور؛ أعاجیب / شگفت؛ جمعِ عجیب)
۲- عاصِمَة ، عَواصِم (پایتخت / پایتخت‌ها)
۳- شَجرَةَ ، شَجرَات (درخت / درخت‌ها)
۴- ظاهِرَة ، مَظاهِر (پدیده؛ جمعِ ظواهر/ نمادها؛ مفردِ مظهر) شکل درست ظاهِرَة، ظَواهِر است. (مَظهَر = مَظاهِر)
۵- فرَیسَة ، فرَائسِ (شکار / شکارها)
۶- صَفْحَة ، صُحُف (صفحه / روزنامه‌ها) شکل درست صفحة، صَفَحات است. (صَحیفة = صُحُف)
۷- بَرنامَج ، بَرامِج (برنامه / برنامه‌ها)
۸- حَفْلةَ ، مَحافلِ (جشن؛ جمعِ حفلات / انجمن‌ها؛ مفردِ محفل) شکل درست حفلة، حَفَلات است. (مَحفِل = محافل)
۹- خَبیر ، خُبَراء (کارشناس / کارشناس‌ها)
۱۰- عَجوز ، عَجائزِ (پیر/ پیران) 
۱۱- تِمثال ، أَمْثال (تندیس؛ جمعِ تماثیل / مثل‌ها؛ جمعِ مثل) شکل درست تماثیل، تَماثیل. (مِثال = أَمثال / مَثَل = أَمثال)
۱۲- میزان ، أوزان (ترازو؛ موازین / وزن‌ها؛ جمعِ وزن) شکل درست: میزان، مَوازین است. (وزن = أَوزان)
۱۳- لِباس ، ألبسَة (جامه / جامه‌ها)
۱۴- عَظْم ، عِظام (استخوان / استخوان‌ها)
۱۵- طرَیق ، طُرُق (راه / راه‌ها)
۱۶- قنَاة ، قنَوَات (شبکه / شبکه‌ها)
۱۷- دعُاء ، أدَعْیةَ (دعا / دعاها)
۱۸- قدََم ، أقَدْام (گام / گام‌ها)
۱۹- شَهرْ ، شُهور (ماه / ماه‌ها)
۲۰- أَکْبَر ، کِبار (بزرگتر؛ جمعِ أکابر / بزرگان؛ مفردِ کبیر) شکل درست أَکبَر، أَکابِر است. (کبیر = کِبار)
۲۱- فمَ ، أفْواه (دهان / دهان‌ها)
۲۲- طعَام، مَطاعِم (خوراک؛ جمعِ أطعمه / غذاخوری‌ها؛ جمعِ مطعم) 
۲۳- عِلم ، أعمال (دانش؛ جمعِ علوم / کردارها؛ جمعِ عَمَل)
۲۴- حَیّ ، حَیّات (زنده؛ جمعِ أحیاء / مار؛ جمعِ حیّه)

پاسخ تمرین ششم صفحه ۸۱ درس ۵ عربی دوازدهم انسانی

عَینِ الْمَحَلَّ الْإعرابی لِلْکَلِماتِ الَّتی تَحتَها خَطٌّ. 
نقش (محل اعرابی) واژگانی را که زیر آنها خط است بازگو کن.

۱- ﴿یا أَیُّهَا النّاسُ اعْبُدوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُم …﴾ اَلْبَقَرَة: ۲۱
ای مردم، پروردگارتان را که شما را آفرید، پرستش کنید.
أَیهَا النَّاسُ: گروه منادایی
رَبَّ: مفعول

۲- ﴿یا إبلیسُ ما لَکَ أَلّا تَکونَ مَعَ السّاجِدینَ﴾ اَلْحِجْر: ۳۲
ای ابلیس! تو را چه شد که همراه (فرشتگان) سجده‌کنان نیستی؟
إِبْلِیسُ: منادا

۳- ﴿یا عِبادیَ الَّذینَ آمَنوا إنَّ أَرضی واسِعَةٌ …﴾ اَلْعَنکَبوت: ۵۶
پیامبر فرمودند: ای علی، سرور[برترین] سخن قرآن است.
عِبَادِی: منادا
وَاسِعَهٌ: خبر «إنّ»

۴- ﴿قالَ رَسولُ اللهِ‌ (ص): یا عَلیُّ، سَیِّدُ الْکَلامِ الْقُرآنُ﴾.
پیامبر فرمودند: ای علی، سرور[برترین] سخن قرآن است.
رَسولُ: فاعل
عَلی: منادا
سیدُ: مبتدا
الْکَلامِ: مضاف الیه
الْقُرآنُ: خبر

۵- یا مَنْ بِدُنیاهُ اشْتَغَل / قَدْ غَرَّهُ طولُ الْأَمَل / اَلْمَوتُ یَأْتی بَغتَةً / وَ الْقَبرُ صُندوقُ الْعَمَل
ای کسی که به دنیایش پرداخته است / آروزی دراز او را فریب داده است. / مرگ ناگهان می‌آید / و گور تابوت کردار است.
مَنْ: منادا
طولُ: فاعل
الموت: مبتدا
صُندوقُ: خبر

۶- ﴿اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا رَسولَ اللهِ؛ یا نَبیَّ الرَّحْمَةِ.﴾
درود بر تو ای فرستاده خدا؛ ای پیامبر مهر.
اَلسَّلامُ: مبتدا
رَسولَ: منادا
نَبی: منادا
الرَّحْمَهِ: مضاف الیه

جواب تمرین هفتم صفحه ۸۲ درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

لِلتَّرجَمَةِ.
برای ترجمه.

۱- یَسْمَحُ: اجازه می‌دهد
لِیَسْمَحْ: باید اجازه دهد
لَنْ یَسْمَحَ: اجازه نخواهد داد

۲- تَکْتُمُ: پنهان می‌کنی
اُکْتُمْ: پنهان کن
لا تَکْتُمْ: پنهان نکن

۳- یُقَلِّدُ: تقلید می‌کند
اَلْمُقَلِّد: تقلید کننده
اَلْمُقَلَّد: تقلید (کرده) شده

۴- رَفَعَ: برداشت
ما رَفَعَ: برنداشت
قَدْ رَفَعَ: برداشته است

۵- ساعَدَ: کمک کرد
یُساعِدُ: کمک می‌کند
ساعِدْ: کمک کن

۶- یَصْنَعُ: می‌سازد
لا یَصْنَعُ: نمی‌سازد
لَمْ یَصْنَعْ: نساخت، نساخته است.

۷- دَرَّسَ: درس داد
یُدَرِّسُ: درس می‌دهد
اَلتَّدریس: درس دادن

۸- کَتَبَ: نوشت
اَلْکاتِب: نویسنده
اَلْمَکتوب: نوشته [شده]

۹- عَلِمَ: دانست
اَلْأَعلَم: داناتر؛ داناترین
اَلْعَلّامَة: بسیار دانا

۱۰- صَبَرَ: صبر کرد
اَلصّابِر: صبرکننده
اَلصَّبّار: بسیار صبرکننده

۱۱- عَبَدَ: عبادت کرد
اَلْمَعابِد: پرستشگاه‌ها
اَلْمَعبود: عبادت شده

۱۲- اَلْأَصغَر: کوچک‌تر
اَلصُّغریٰ: کوچکتر؛ کوچکترین
اَلْأَصاغِر: کوچکترها

همچنین بخوانید: جواب تمرین های درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم انسانی متوسطه دوم ، برای دسترسی سریع و بهتر به ترجمه و جواب تمرینات درس های کتاب عربی ۳ دوازدهم علوم انسانی ، می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در سرچ های درسی خود، به مطلب مورد نظرتان دست پیدا کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب تمرین های درس 5 پنجم کتاب عربی دوازدهم متوسطه دوم رشته علوم انسانی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 15 =