سرگرمی

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ چه معنا و مفهومی دارد؟ خیس شدن زمین

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ و خیس شدن زمین و حیاط با شلنگ در خواب

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ : خواب دیدن یک امر طبیعی است و ممکن است هر شخصی در طول زندگی چندین بار خواب ببیند. تعبیر خواب کار آسانی نیست و هر خوابی زمان خودش را دارد و معبر باید خواب را کامل و حتی زمان و مکان خواب را بداند تا بتواند خواب را تعبیر کند. بهتر است که بعد از خواب دیدن بد به دل راه ندهید و با دادن صدقه بلا را از خود دور کنید.

تعبیر خواب انبه + نشانه های دیدن انبه زرد بزرگ در خواب

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ
تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ

تعبیر خواب آب پاشیدن با شلنگ به گفته ی معبران مختلف

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ به گفته ی حضرت یوسف (علیه السلام)

اگر شخصی خواب ببیند که در حال آب پاشیدن روی زمین باشد ، حضرت یوسف (علیه السلام) روایت کرده است که اگر کسی روی زمین آب بریزد به این معناست که به زودی ممکن است به سفر برود و در زندگی به خیرو برکت خواهد رسید.

تعبیر خواب آب پاشیدن به گفته ی شیخ طوسی

اگر شخصی خواب ببیند که در حال آب پاشیدن با شلنگ می باشد ، شیخ طوسی روایت کرده است که این خواب به این معناست  که به زودی در خانه این شخص مهمان خواهد آمد وشخص مورد نظر باید  با احترام با مهمان ها رفتار کند و از آنها پذیرایی خوبی به عمل آورد،و روایت شده است که با آمدن این مهمان ها برکت به خانه شما وارد می شود.

تعبیر خواب آب پاشی به گفته ی جابر مغربی

اگر شخصی خواب ببیند که در حال آب پاشیدن با شلنگ می باشد جابر مغربی روایت کرده است که تعبیر این خواب به معنای برکت و رزق و روزی است. اگر با شلنگ حیاط یا جلو در خانه ی خود را آب پاشی می کند نشانه این است که به خانه ای او مهمان می آید و این مهمان برای این شخص عزیز است و او از دیدن او بسیار خوشحال می شود .

و اگر شخصی خواب ببیند که آب پاک و تمیز روی زمین می پاشد و اگر آب روی شخص دیگری بریزد و آن فرد یا حتی جمعی که آن جا حضور دارند خیس شوند تعبیر آن بسیار نیک است، به معنای این است که اگر بیماری در جامعه رواج شده باشد یا افرادی مریض شده باشند به زودی خوب می شوند.

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ به گفته ی علی مدنی

اگر شخصی خواب ببیند که در حال آب پاشیدن با شلنگ‌ در حیاط خود باشد علی مدنی روایت کرده است تعبیر این خواب  خوب و نیک است ، همچین روایت کرده است بلند یا کوتاه بودن شلنگ هم تاثیر گذار است در تعبیر این  خواب  هرچقد طول شلنگ بیشتر باشد نعمت بیشتر و هرچه طول شلنگ کوتاه تر باشد نعمت کمتری نصیب شما خواهد شد.

تعبیر خواب آب پاشیدن با شلنگ به گفته ی حضرت دانیال

اگر شخصی خواب ببیند که در حال آب پاشیدن با شلنگ باشد حضرت دانیال روایت کرده است این خواب به این معناست که اتفاقات خوب و خوشایندی برای شما می افتد و روایت کرده است اگر آبی که از شلنگ بیرون می آید زلال و پاک باشد به طوری که وقتی آب روی زمین ریخت تمام زمین پاک شود تمام غم و ناراحتی های شخصی که خواب دیده است از بین می رود و برکت به زندگی او وارد می‌شوو زندگی او سراسر خوشی می شود.

تعبیر  خواب آب پاشیدن با فشار به گفته ی امام صادق (علیه السلام)

اگر شخصی خواب ببیند که در حال آب پاشیدن با شلنگ است امام صادق روایت کرده است که به موقعیت و حالت های کسی که این خواب را دیده است بستگی دارد و تعبیر آب پاشیدن به معنای وجود برکت و آرامش در زندگی شخص است ،اگر آبی که از شلنگ می آید صاف و زلال باشد به معنای ایمان واقعی و درست او می باشد.

تعبیر خواب پول دادن به مرده

تعبیر خواب شستن کوچه با شلنگ

تعبیر خواب آب دادن به باغچه با شلنگ به گفته ی آنلی نیون

اگر شخصی خواب ببیند که بر سر خود آب می پاشد، آنلی نیون روایت کرده است اگر شخصی روی خود یا شخص دیگری آب بریزد به این معناست که به زودی به فرد دلخواه خود خواهد رسید و وارد رابطه‌ی عاشقانه خواهد شد.

تعبیر خواب شستن کوچه با شلنگ به گفته ی ابراهیم کرمانی

اگر شخصی خواب ببیند که در حال آب پاشی  با شلنگ است ، ابراهیم کرمانی روایت کرده است که اگر شخصی چنین خوابی دید و تمام بدنش را آب خیس کرد تعبیر این خواب بسیار خوب و نیک است و به این معناست که شما چیزی ارزشمندی به دست می آورید .

تعبیر خواب شستن حیاط با شلنگ آب به گفته ی منوچهر مطیعی تهرانی

اگر شخصی خواب دید که در حال آب پاشیدن روی زمین است به طوری که آبی که ریخته شد جمع شود و به صورت یک چاله‌ی آب شود و شما از آن آب رد شدید، منوچهر مطیعی اینگونه روایت کرده است که شما در آینده کار اشتباهی انجام می‌دهید و این کار شما ناخواسته است و از انجام این کار ناخواسته ناراحت می شوید.

تعبیر خواب آب با فشار و شستن پله به گفته ی تام چت دیندار

اگر شخصی در خواب آب جاری ببیند به این معنای رفتار خوب و آرامش بخش شخص است و یا تعبیر دیگرش این است که شخص در زندگی به آرامش می رسد و در زندگی عاقبت بخیر می شود .

امام صادق (علیه السلام ) فرموده است که خواب دیدن آب پاشیدن چند معنی دارد

 • خواب دیدن آب پاشیدن به معنای ایمان کامل فرد است.
 • خواب دیدن آب پاشیدن به معنا انجام تواناتی کار ها است.
 • خواب دیدن آب پاشیدن به معنای توانایی انجام کار های سخت است.
 • خواب دیدن آب پاشیدن به معنای گرفتن همدم یا همسر است.
 • خواب دیدن آب پاشیدن به معنای خدمت شما به کسی که مقام بالایی دارد است.

معبران غربی تعبیر خواب آب پاشیدن را اینگونه گفته اند

آب مظهر پاکی و نشان دهنده انرژی زیاد وقدرت  شما در انجام کارها و شاد‌بودن و احساس آرامش در زندگی  می‌باشد. اگر شخصی خواب ببیند که آب روی صورت شما ریخته شده است به این معناست که شما وقت زیادی را هدر داده اید، استراحت کردید و در تعطیلات وقت خود را سپری کردید.

تعبیر خواب ازدواج با دختر پادشاه ، شاهزاده یا ملکه

به معنای تعبیر خواب خود بیشتر توجه کنید

خیلی از افراد میگویند که ما بعضی از خواب ها یادمان نمی آید و چاره چیست؟ شما میتوانید در کنار تخت خواب خود دفتری بزارید و اگر دوست دارید که خوابتان در ذهنتان بماند فورا خواب را در آن دفتر یا حتی گوشی تلفن همراه خود یادداشت کنید و داشته باشید،

ولی اگر مواقعی فقط گوشه ای از خواب خود را به یاد دارید خود را دچار سردر گمی نکنید و زیاد به آن خواب فکر نکنید و بد به دل خود راه ندهید و سعی نکنید هی یا تعریف کردن خواب برای شخص دیگری ذهن آن فرد را هم مشغول کنید،

یا در قدیم روایت شده بود که میتوانید برای آب روان خواب را تعریف کنید تا خواب شما به همراه آب روان برود.

امیدوارم که این مقاله و تعبیر خواب هایی که گفته شد برای شما مفید باشد و تعبیر خواب خود را در آن یافته باشید .

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

9 دیدگاه

 1. من تو خواب دیدم یک خانم شلنگ ک طویل تر میده بهم منم وارد جوی آب بدون اب و تمیز وارد شدم و قدم زنان مسیر طویل از درختان بزرگ لب جوی و با شلنگ ابیاری کردم تا رسیدم ب جایی ک دیدم زیر درختان جوی آبی روان هس گفتم اینجا دیگه اب هس
  خودمم هم از اون آب جوی خیلی خوشم اومد

  خودمم مجردم
  تعبیرش چی میشه؟

 2. سلام خسته نباشید من با معشوقم یماهی هست ک قهرم خاب دیدم ک انگار معشوقم و پسر خاله بابام ک ادمی تحصیل کرده و حکم عمومو داره داشتن صحبت میکردن تو حیات بعد از کمی دیدم دارن حیات میشورن من از پدرم عصبی شدم ک چرا گزاشته معشوقم حیلت بشوده و ابرومو برده بعد معشوقمو صدا کردم اومد دم در تو اتاق کلی خوشحال شدم وقتی داشت حیات میشستن کمی اب و گل از حیات خارج شد

 3. سلام
  خواب دیدم که عموم که رحمت خدا رفته کنار یک دیگ دراز کشیده پیرهن مشکی تنش بود با شلوار جین یه کاسه برداشت زد داخل دیگ کاسرو پر از آب کرد آورد ریخت دم در حیاط خواستم بدونم تعبیرش چیه ممنون .

 4. سلام من صبح خواب دیدم تو اتاق خواب بودم از خواب پاشودم رفتم تو حال دیدم شوهرم تمام اساس حال جمع کرده شلنگ دست داره حال میشورت من قهر کردم اومدم تو اتاق در قفل کردم دیدم آب از زیر در اومده تو اتاقی که بودم فرش خیس کرده شوهرم پشت در اتاق منت کشی میکرد بیا بیرون رفتم پیش شوهرم خیلی مهربون شده بود بعد تو همون حال خیس با هم فوتبال بازی کردیم 😂😂

 5. سلام من خواب دیدم که مادرشوهرم که چندوقتیه اسرار داره از خونمون ک طبقه ی بالاشون هست بیرون بزنیم داره حیاط رومیشوره و شلنگ کوتاه میاد اونم میره ی شلنگ بزرگ میاره کل خیاط رو‌میشوره واشغال عای حیاط روجمع میکنه

   1. تو اینده همین بلا سر خودت میاد
    عروست محل بهت نمیزاره
    از هردستی بدی از همان دست پس میگیری این قانون زمینه🤪

   2. خواب دیدم کسی که خیلی دوستش دارم با شینگ آب تمیزوزلال میپاشیدرومن من میخندیدم تعبیرش کسی میدونه

  1. چون تمام کوچه رادرحاله شستن بوده نزدیک نفسهای اخرش هست وشماهم صاحب خانه میشوید.. صبرپیشه کن که خیرهست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 5 =